16 oktober 2024 - Eindhoven

Jaarlijks Congres - Overvraging, stress en burn-out bij kinderen en jong volwassenen

Jaarlijks Congres - Overvraging, stress en burn-out bij kinderen en jong volwassenen

Kinderen en jong volwassenen ervaren steeds meer druk.

Dat kan verschillende oorzaken hebben. Hoge maatschappelijke verwachtingen veroorzaken extra spanning, maar ook zaken zoals problematische opvoedsituaties, pestgedrag, verlieservaringen en financiële problemen kunnen risicovolle omstandigheden vormen voor het ontstaan van overvraging en stress bij kinderen en adolescenten. Het is van cruciaal belang om te begrijpen dat wanneer stressvolle situaties te lang aanhouden of zich te snel opvolgen, dit kan leiden tot een ernstige burn-out. Echter is het tijdig herkennen van de signalen van een burn-out bij kinderen en jeugdigen bepaald niet gemakkelijk. Vaak beginnen deze signalen met vage klachten zoals lusteloosheid, slaapproblemen en een verminderde eetlust. Vervolgens kunnen daar ook fysieke ongemakken bijkomen zoals buikpijn of hoofdpijn. Last but not least is belangrijk om te realiseren dat deze 'early life stress' op latere leeftijd ernstige problemen kan veroorzaken.

Tijdens dit congres krijgen deelnemers de kans om te luisteren naar vooraanstaande sprekers uit zowel wetenschap als praktijk. Zij zullen tijdens een interactief programma ook ingaan op de vragen en dilemma's die zich voordoen bij het werken met kinderen en jongeren die te maken hebben met overvraging, stress en burn-out en hoe hier vervolgens mee om te gaan.

Schrijf je snel in als je de live uitvoering van het congres wilt bijwonen. Het aantal deelnemers voor de on-demand uitvoering is onbeperkt.

Selecteer een uitvoering: