1 december 2024 - On demand

Online congres - Overvraging, stress en burn-out bij kinderen en jong volwassenen

Online congres - 30 dagen toegang - wat en hoe?

Deelnemers aan de online versie van dit congres ontvangen op 1 december 2024 de inloggegevens om het totale programma tot en met 30 december 2024 online on demand te bekijken

Wat is een online congres? Klik hier

Hoe gaat het technisch in z'n werk? Klik hier


Online congres - Overvraging, stress en burn-out bij kinderen en jong volwassenen


Startdatum 1 december 2024

Locatie On demand

Prijs € 225,00 ex. 21% BTW wanneer je je inschrijft vóór 01 augustus 2024 (daarna € 249,00 ex. 21% BTW)

Uiterste inschrijfdatum 1 december 2024

In onze hedendaagse samenleving ervaren kinderen en jong volwassenensteeds meer druk. Dit kan verschillende oorzaken hebben.

Hoge maatschappelijke verwachtingen veroorzaken extra spanning, maar ook zaken zoals problematische opvoedsituaties, pestgedrag, verlieservaringen en financiële problemen kunnen risicovolle omstandigheden vormen voor het ontstaan van overvraging en stress bij kinderen en adolescenten. Het is van cruciaal belang om te begrijpen dat wanneer stressvolle situaties te lang aanhouden of zich te snel opvolgen, dit kan leiden tot een ernstige burn-out. Echter is het tijdig herkennen van de signalen van een burn-out bij kinderen en jeugdigen bepaald niet gemakkelijk. Vaak beginnen deze signalen met vage klachten zoals lusteloosheid, slaapproblemen en een verminderde eetlust. Vervolgens kunnen daar ook fysieke ongemakken bijkomen zoals buikpijn of hoofdpijn. Last but not least is belangrijk om te realiseren dat deze 'early life stress' op latere leeftijd ernstige problemen kan veroorzaken.

Tijdens dit congres krijgen deelnemers de kans om te luisteren naar vooraanstaande sprekers uit zowel wetenschap als praktijk. Zij zullen tijdens een interactief programma ook ingaan op de vragen en dilemma's die zich voordoen bij het werken met kinderen en jongeren die te maken hebben met overvraging, stress en burn-out en hoe hier vervolgens mee om te gaan.

Je hebt 30 dagen de tijd om alle videopresentaties on demand te volgen.

Volg je deze scholingsdag liever op locatie? Schrijf je dan hier in.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Het congres over overvraging, stress en burn-out bij kinderen en jeugdigen is gericht op hbo- en academisch opgeleide begeleiders, hulpverleners en leerkrachten die werken met jonge mensen die deze problematiek ervaren. Denk daarbij aan:

 • (Kinder- en jeugd) psychologen
 • (Ortho)pedagogen
 • Jeugdzorgwerkers
 • Jeugd- en gezinsprofessionals
 • (School)maatschappelijk werkers
 • Jeugdverpleegkundigen
 • POH-GGz-en
 • Vaktherapeuten
 • Kindercoaches
 • Opvoedingsondersteuners
 • Ouderbegeleiders
 • Intern begeleiders
 • Onderwijskundigen
 • Zorgcoördinatoren
 • Remedial teachers
 • Leerkrachten
 • Mentoren

Wat leer je?

 • Algemene inleiding op stress, overvraging en burn-out bij kinderen vanuit problematische opvoedsituaties
 • Zelfcompassie als inzet voor verbertering van aan het emotioneel welbevinden
 • Misvattingen over burn-out en hoe de juiste kennis in te zetten
 • De invloed van social media op de mentale gezondheid en de ontwikkeling van gezonde online gewoonten
 • Tools en methoden ter versterking van veerkracht en het omgaan met psychische kwetsbaarheid
 • Signalering van stress op school en in de groep middels een persoonlijk stress schema
 • Gezonde copingstrategieën binnen het gezin om de impact van stress te verminderen

Programma

Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo]

Dr. Frederike Jörg [UMCG] - Stress, overvraging en burn-out bij kinderen in problematische opvoedingssituaties

Dr. Elke Smeets [Maastricht University] - Zelfcompassie: zelfvriendelijkheid versus zelfkritiek

Drs. Ard Nieuwenbroek [Ortho-Hulp] - Burn-out: een populair begrip met veel misverstanden en vooroordelen

Deelsessie 1A Dr. Justine Pardoen [Bureau Jeugd en Media] - De rol van social media op stress en burn-out

Deelsessie 1B Dr. Anja Huizink [Vrije Universiteit Amsterdam] - Signalering van stress in de klas en in de groep

Deelsessie 2A Prof. Dr. Ad Vingerhoets [Universiteit van Tilburg] - De andere kant van stress: hoe veerkracht te versterken

Deelsessie 2B Naam spreker volgt [University of Georgia, USA] - Coping and Family Stress [Engelstalig]


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader.

Frederike JörgWerkzaam bij: UMCG
Dr. Frederike Jörg
Bijdrage: Hoe kunnen we de mentale gezondheid van jeugd en jongeren bevorderen

Frederike Jörg is in 2003 gepromoveerd in het UMC Utrecht en heeft circa 20 jaar gewerkt als senior onderzoeker bij GGZ Friesland. In samenwerking met het Rob Giel Onderzoekcentrum (samenwerking tussen de grote GGZ-instellingen in Noord Nederland) heeft zij diverse onderzoeken geleid, onder andere naar het effect van leefstijlinsterventies bij mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen en naar de doelmatigheid van depressiebehandeling. Sinds 2022 is zij programmaleider van het Rob Giel Onderzoekcentrum en als Universitair Hoofddocent verbonden aan het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG. De laatste jaren is de bevordering van mentale gezondheid en preventie van psychische aandoeningen haar belanrijkste onderzoekthema. Ook is Frederike Jörg oprichter en programmadirecteur van Mentaal Gezond Groningen.

Frederike Jörg zal in deze inleidende presentatie kort uitleggen wat we kunnen verstaan onder overvraging, stress en burn-out bij kinderen en jong volwassenen en hoe het op dit moment gesteld is met de mentale gezondheid van jongeren in Nederland. Vervolgens schenkt zij aandacht aan zowel risicofactoren voor het ontstaan van psychische problemen onder jongeren als aan de mogelijkheden die er zijn om de mentale gezondheid van jongeren te verbeteren en te voorkomen dat psychische problematiek ontstaat. Zij benadrukt vooral hoe diverse maatschappelijke en sociaal-economische factoren kunnen bijdragen aan het ontstaan van psychische problemen. Tevens laat zij zien hoe de sociaal-maatschappelijke context vervolgens ook kan bijdragen aan verbetering van de mentale gezondheid.

Elke SmeetsMaastricht University
Dr. Elke Smeets
Bijdrage: Zelfvriendelijkheid versus zelfkritiek

Elke Smeets is gepromoveerd in de psychologie en doet onderzoek naar de effecten van zelfcompassie en positieve psychologie. Ze werkt momenteel als onderzoeker en docent aan de faculteit psychologie en neurowetenschappen van de Universiteit Maastricht.
Daarnaast geeft ze trainingen in zelfcompassie en Acceptance en Commitment therapie. Verder werkt ze als therapeut met een specifieke focus op het verhogen van zelfcompassie.

Een essentieel aspect van het ondersteunen van kinderen en adolescenten in stressvolle situaties is het bevorderen van zelfcompassie. Elke Smeets zal dieper ingaan op hoe zelfcompassie kan bijdragen aan het welzijn van jongeren en hoe we hen kunnen leren om vriendelijker en geduldiger voor zichzelf te zijn, zelfs in moeilijke tijden.

Ard NieuwenbroekOrtho-Hulp
Drs. Ard Nieuwenbroek
Bijdrage: Burn-out: een populair begrip met veel misverstanden en vooroordelen

Ard is contextueel therapeut, communicatietrainer en een praktijkman 'pur sang'. Hij heeft ruime expertise op het gebied van activeren van de (vaak verborgen) kracht in mensen. Daarnaast is Ard auteur en heeft inmiddels 25 boeken op zijn naam staan, die veelal over het onderwerp faalangst en contextueel werken gaan.

In onze snel veranderende samenleving is burn-out een steeds groter wordende uitdaging geworden, zowel op de werkvloer als in het dagelijks leven van jong en oud. Het is een term die vaak verkeerd begrepen wordt en waar veel vooroordelen over bestaan. Tijdens deze lezing zal Ard Nieuwenbroek de meest voorkomende misverstanden bespreken om vervolgens dieper in te e gaan op de realiteit van stress en burn-out en hoe hiermee om te gaan in de rol van professional.

Justine PardoenBureau Jeugd en Media
Dr. Justine Pardoen
Bijdrage: Wat heeft het welzijn van tieners te maken met sociale media?

Justine is specialist mediaopvoeding bij Bureau Jeugd & Media. Ze vertaalt wetenschappelijke kennis over de invloed van media op kinderen en jongeren naar de dagelijkse praktijk. Ze geeft leiding aan een team experts die adviseren bij calamiteiten, maar ook ouderavonden verzorgen en lessen geven in de klas. Van sexting tot privacy. Van vloggen tot grooming.

In dit digitale tijdperk spelen social media een grote rol in het leven van kinderen en jong volwassenen. Justine Pardoen gaat in deze praktijkgerichte deelsessie in op de vraag hoe social media van invloed kan zijn op de mentale gezondheid en zal tevens strategieën aanreiken om jonge mensen te helpen bij de ontwikkeling van gezonde online gewoonten.

Anja HuizinkVrije Universiteit Amsterdam
Prof. Dr. Anja Huizink
Bijdrage: Signalering van stress via een persoonlijk schema

Anja Huizink is hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, bij de afdeling Klinische Ontwikkelingspsychologie en Ontwikkelingspedagogiek. Zij doet onderzoek naar de rol die biopsychologische factoren spelen bij het ontstaan van gedrags- en emotionele problemen van kinderen en jongeren. Anja richtte het Amsterdam Stress Lab op – een expertisecentrum op het gebied van stress – dat als doel heeft deze expertise ook te delen met de maatschappij.

Anja Huizink laat zien op welke manier stressfactoren op persoonlijk niveau in kaart te brengen bij jeugdigen en adolescenten. Het werken volgens een persoonlijk stress schema stelt professionals in staat om de specifieke stressbronnen en triggers te identificeren die een jongere ervaart. Het verzamelen van deze informatie kan helpend zijn om een gepersonaliseerd behandelplan te ontwikkelen, gericht op het verminderen van de specifieke stressfactoren die een negatieve invloed hebben op het welzijn van de jongere. Het kan ook van belang zijn bij het begeleiden van interventies en het aanleren van coping-strategieën die zijn afgestemd op de unieke behoeften van elke jeugdige of adolescent.

Ad VingerhoetsTilburg University
Prof. Dr. Ad Vingerhoets
Bijdrage: De andere kant van stress: hoe het ons veerkrachtig maakt

Ad Vingerhoets is emeritus hoogleraar Emoties en Welbevinden van Tilburg University. Hij was verbonden aan het Departement Medische & Klinische Psychologie. Zijn expertise ligt op het gebied van stress en emoties (hij was medeauteur van het Gezondheidsraadrapport Stress en Gezondheid) en kwaliteit van leven. Met name zijn onderzoek naar vrijetijdsziekte, heimwee en nostalgie, maar vooral huilen trok veel (inter)nationale mediabelangstelling, waaronder Time Magazine, The New York Times, The Wall Stress Journal, The Times, etc. Naast zijn vele publicaties in vaktijdschriften, schreef hij ook populaire boeken over, onder andere, huilen (Tranen: Waarom mensen huilen) en emoties (De emotionele mens). Tevens trad hij op op verschillende (wetenschaps)festivals in binnen- en buitenland, o.a. in Londen, Gent, Amsterdam, Eindhoven, Nijmegen, Groningen, etc. en verleende zijn medewerking aan diverse podcasts, blogs, en documentaires, in binnen- en buitenland.

Stress heeft een buitengewoon kwalijke reputatie. Het ondermijnt ons functioneren, we kunnen minder goed denken en bovenal is het vooral ook gevaarlijk voor onze gezondheid. Dat is de boodschap die traditioneel voor het voetlicht wordt gebracht. De oplossing om die negatieve gevolgen te voorkomen wordt gevonden in stressmanagement. Maar sinds kort is er ook een ander geluid over stress dat onze aandacht verdient en wat tot nu amper aandacht kreeg. Want het is inderdaad zo dat mensen die aan veel stress-situaties zijn blootgesteld in de regel minder welbevinden en meer ziekte rapporteren. Maar steeds is er ook weer een belangrijke minderheid die juist sterker uit dat soort situaties blijkt te komen. En meerdere studies onder kinderen en met dierexperimenteel onderzoek heeft aangetoond dat nakomelingen die aan milde stress worden blootgesteld op latere leeftijd veel stressbestendiger zijn en meer veerkracht vertonen. Verder is men er steeds meer van bewust dat het idee dat de vecht-of-vlucht reactie de enige stressreactie is, met allerlei negatieve effecten op onze gezondheid thans achterhaald is.

In deze deelsessie gaat Ad Vingerhoets in op wat in de wetenschap lang over het hoofd is gezien: dat stress in bepaalde omstandigheden juist een zeer positief effect op ons kan hebben. Daarbij wordt er uitleg gegeven over wanneer en waarom dat is en hoe we daaruit lering kunnen trekken en onze kijk op stress kunnen veranderen door onze mindset te veranderen, met verregaande positieve gevolgen voor ons welbevinden. Welke kennis is van belang voor professionals en wat kunnen ze ermee in de praktijk?

Guus FeronEuregionaal Congresburo
Drs. Guus Feron
Bijdrage: Congresmanager

Guus is opgeleid als jeugdhulpverlener en studeerde Comparative European Social Studies aan de University of North London. Op de werkvloer lag zijn hart bij het systemisch werken met (LVB-) jongeren met bijkomende psychiatrische problematiek. Hij werkte regelmatig voor het consulententeam (het huidige CCE) en heeft meer dan 20 jaar ervaring in leidinggevende- en beleidsfuncties. Hij was onder andere manager, projectleider en directeur van een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Guus is getrouwd, vader van twee kinderen en trotse grootvader van drie kleinkinderen.


Accreditatie

 • SKJ - in behandeling voor hbo-opgeleide jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals in de categorie informeel leren - conferentie. Voor toegekende punten voor academisch opgeleide, SKJ-geregistreerde professionals: zie accreditatie NIP/NVO.
 • NIP/NVO - in behandeling
 • FGzPt - in behandeling
 • Kwaliteitsregister V&V - in behandeling
 • Registerplein - in behandeling
 • Verpleegkundig Specialisten Register - in behandeling
 • LV POH-GGZ - in behandeling
 • Register Vaktherapie - in behandeling

* LET OP: Toegekende punten van NVvP / KNMG-GAIA voor artsen gelden uitsluitend voor deelname aan deze live-versie van het congres en NIET voor de online versie.


Prijs en korting


Prijs

De prijs voor deelname aan deze dag is € 225,00 ex. 21% BTW wanneer je je inschrijft vóór 01 augustus 2024 (daarna € 249,00 ex. 21% BTW) en inclusief:

 • Bewijs van deelname (digitaal)
 • Bijschrijving van registerpunten na afloop van de online uitvoering van dit congres

Kortingen

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 6,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 219,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 5,00 (extra) korting op je aanmelding.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 180,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het daarvoor bestemde vak. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Wil je deelnemen met een groep van 5 of meer personen, dan kun je gebruik maken van de groepskorting. Op die manier neemt elke vijfde deelnemer van de groep gratis deel. De hoofdaanmelder ontvangt na inschrijving de groepscode en stuurt deze door naar de 4 collega's. Elke collega moet daarna zelf inschrijven onder vermelding van deze code.


Alle voordelen op een rij

 • Toonaangevend, jaarlijks multidisciplinair congres over overvraging, stress en bun-out bij kinderen en jeugdigen
 • Praktijkrelevante bijdragen
 • Toegang tot alle deelsessies in de online versie van dit congres
 • Bewijs van deelname en het bijschrijven van accreditatiepunten (achteraf)
 • Diverse kortingen mogelijk

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!