1 augustus 2024 - On demand

Online congres - Motivatieproblemen bij adolescenten

Iedereen die:

voor dit online congres staat ingeschreven, krijgt automatisch toegang tot onze online leeromgeving van 1 augustus tot en met 30 september 2024.

Wat is een online congres? Klik hier


Online congres - Motivatieproblemen bij adolescenten


Startdatum 1 augustus 2024

Locatie On demand

Prijs € 249,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 1 augustus 2024

Eén van de meestvoorkomende problemen bij adolescenten is een tekort aan motivatie om die dingen te doen die thuis, op school en in de samenleving van hen verwacht worden.

Motivatieproblemen bij adolescenten kunnen diverse oorzaken hebben, waaronder hormonale veranderingen, externe druk vanuit de samenleving en school, en persoonlijke identiteitskwesties. De overgang van kindertijd naar volwassenheid brengt vaak onzekerheid en twijfels met zich mee, wat kan leiden tot een verminderde interesse en betrokkenheid bij schoolse activiteiten of andere verplichtingen. Daarnaast kunnen sociale factoren, zoals de behoefte om bij een groep te horen, ook invloed hebben op de motivatie. De gevolgen van deze motivatieproblemen zijn divers. Ze kunnen leiden tot verminderde schoolprestaties, een laag zelfbeeld en in sommige gevallen zelfs tot depressieve gevoelens. Het is daarom van cruciaal belang dat ouders, leerkrachten en professionals deze tekenen herkennen en ondersteuning bieden.

Op dit praktijkgerichte congres is er dan ook uitvoerig aandacht voor motivatie in al zijn aspecten: hoe het ontstaat, hoe het verloren gaat en vooral hoe je er samen met je cliënt of leerling aan kunt werken.

Je hebt 60 dagen de tijd om alle videopresentaties on demand te volgen.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is bedoeld als scholing voor professionals en leerkrachten op HBO / Universitair werk- en denkniveau, die nieuwe kennis willen opdoen in het werken met pubers en hun ouders, hun algemene inzetbaarheid op de arbeidsmarkt willen vergroten en werkzaam zijn in de jeugd(gezondheids)zorg, de GGZ en (L)VB sector en het (speciaal) onderwijs.

Werk- en denkniveau: HBO+ / Universitair.


Wat leer je?

 • Fundamentele inzichten van het puberbrein en implicaties voor de praktijk
 • Het werken met intrinsieke en extrinsieke motivatie bij scholieren
 • Werken met jonge pubers en omgaan met weerstand: puberteit of psychiatrie?
 • Pubers achter de schermen en het omgaan met social media anno nu
 • De drie pijlers in het werken met jonge ondermijners: wat en hoe?
 • Samenwerken, benaderen en communiceren met adolescenten, wat werkt?
 • Communiceren met niet-westerse adolescenten en hun ouders

Programma

Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo]

Prof. Dr. Eveline Crone [Universiteit Leiden] - Fundamentele inzichten in het adolescentenbrein en implicaties voor de praktijk

Drs. Anne-Wil Kramer [Universiteit van Amsterdam] - Intrinsieke versus extrinsieke motivatie bij scholieren: wat werkt beter?

Dr. Justine Pardoen [Bureau Jeugd en Media] - Pubers en adolescenten achter de schermen en het omgaan met social media anno nu

Drs. Erik Jongman [Levvel en de Waag] - Werken met jonge pubers en omgaan met weerstand: puberteit of psychiatrie?

Deelsessie 1A Dr. Justine Pardoen [Bureau Jeugd en Media] - Pubers en adolescenten achter de schermen en het omgaan met social media anno nu

Deelsessie 1B Kim Jolink [XLGroup Streetcare] - Motivatie als aanknopingspunt in het werken met jonge ondermijners: wat en hoe?

Deelsessie 2A Drs. Tischa Neve [Groot en Klein] - Benaderen, samenwerken en communiceren met ongemotiveerde adolescenten, wat werkt?

Deelsessie 2B Drs. Naima Abouri [Pharos] - Communiceren met niet-westerse adolescenten en hun ouders over motivatieproblematiek.


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader.

Eveline CroneUniversiteit van Leiden
Prof. Dr. Eveline Crone
Bijdrage: Fundamentele inzichten van het puberbrein en implicaties voor de praktijk

Eveline is hoogleraar op de afdeling Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie van het Instituut Psychologie aan de Universiteit Leiden. Zij heeft onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van menselijke cognitie en gedrag in relatie tot de ontwikkeling van het brein en publiceert regelmatig in toonaangevende vakbladen. Zij is onder andere auteur van het boek 'het sociale brein van de puber.'

Het puberbrein bevindt zich in een cruciale ontwikkelingsfase hetgeen implicaties kan opleveren voor impulscontrole en besluitvorming. In de praktijk betekent dit dat adolescenten baat hebben bij begeleiding die structuur, consistentie en duidelijke grenzen biedt. Tegelijkertijd is het belangrijk om een ondersteunende en empathische omgeving te creëren waarin jongeren zich gehoord en begrepen voelen. De inzichten in het puberbrein benadrukken de noodzaak voor interventies en onderwijsmethoden die zijn aangepast aan de unieke leer- en ontwikkelingsbehoeften van adolescenten. Zo kan bijgedragen worden aan hun emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling.

Anne-Wil KramerUniversiteit van Amsterdam
Drs. Anne-Wil Kramer
Bijdrage: Intrinsieke versus extrinsieke motivatie bij scholieren: wat werkt beter?

Anne-Wil Kramer is postdoctoraal onderzoeker en docent aan de Universiteit van Amsterdam. In haar onderzoek richt zij zich op de ontwikkeling van adolescenten van het (neurale) samenspel tussen motivatie, inspanning en leren. Ze onderzoekt hoe motivatie het leren kan verbeteren in omgevingen met verschillende cognitieve inspanningseisen.

Het motiveren (ook van neurodiverse adolescenten) vereist een aangepaste werkwijze die zowel intrinsieke als extrinsieke motivatie bevordert. Intrinsieke motivatie en de keuze om je in te spannen op school, kan gestimuleerd worden door bijvoorbeeld het verhogen van gevoelens van autonomie en competentie, het gebruik van nieuwe leermethoden, zoals audio-leren en het op dagelijkse basis ervaren van sociale steun op school. Extrinsieke motivatie kan gestimuleerd worden wanneer intrinsieke motivatie (nog) niet aanwezig is, bijvoorbeeld door extra te belonen wanneer iets moeilijk is. Maar wat werkt nu beter en wat werkt niet? Het is in ieder geval belangrijk om een gepersonaliseerde benadering te hanteren, waarbij de unieke behoeften van elke scholier centraal staan. Wanneer aan basis-behoeften wordt voldaan, zijn adolescenten wel degelijk bereid om zich in te spannen. Anne-Wil zal in haar presentatie vanuit wetenschappelijk onderzoek de brug slaan naar handreikingen voor de praktijk.

Erik JongmanLevvel en de Waag
Drs. Erik Jongman
Bijdrage: Werken met jonge pubers en omgaan met weerstand: puberteit of psychiatrie?

Erik Jongman is bijna 30 jaar werkzaam in de Jeugdzorg. Hij is gestart bij Harreveld als gedragswetenschapper bij jongeren met complexe gedragsstoornissen. Dit werk is hij immer blijven doen binnen de jeugdhulpverlening en jeugd GGZ. Momenteel werkt hij bij Levvel (fusie van de Bascule en Spirit en lijn 5) en de Waag in Amsterdam. Hij werkt 20 jaar als docent in allerlei opleidingen met als speerpunt de behandeling van complexe gedragsstoornissen en hun ouders. Erik is psychotherapeut en supervisor van de VGCT.

Werken met jonge pubers vergt een doordachte benadering, vooral als er sprake is van weerstand. Het is cruciaal om te differentiëren tussen normale puberteitgerelateerde gedragsuitingen en symptomen die kunnen wijzen op psychiatrische problematiek. Actief luisteren, empathie en een niet-oordelende houding zijn essentieel om het vertrouwen van de jongere te winnen en om de onderliggende oorzaken van hun gedrag te begrijpen. Gedetailleerde evaluatie en, indien nodig, multidisciplinaire interventie kunnen helpen om adequaat te reageren op hun unieke behoeften en uitdagingen. Het uiteindelijke doel is om een ondersteunende omgeving te creëren waarin pubers zich veilig en begrepen voelen.

Justine PardoenBureau Jeugd en Media
Dr. Justine Pardoen
Bijdrage: Pubers achter de schermen

Justine is specialist mediaopvoeding bij Bureau Jeugd & Media. Ze vertaalt wetenschappelijke kennis over de invloed van media op kinderen en jongeren naar de dagelijkse praktijk. Ze geeft leiding aan een team experts die adviseren bij calamiteiten, maar ook ouderavonden verzorgen en lessen geven in de klas. Van sexting tot privacy. Van vloggen tot grooming.

Anno 2024 zijn pubers constant verbonden via social media, wat nieuwe uitdagingen en kansen met zich meebrengt. De digitale wereld biedt hen een platform voor expressie en sociale interactie, maar brengt ook risico's zoals cyberpesten en blootstelling aan schadelijke content met zich mee. Het is van essentieel belang dat ouders en opvoeders met jongeren in gesprek gaan over verantwoord gebruik van social media en digitale geletterdheid bevorderen. Digitale weerbaarheid en bewustzijn van de implicaties van online gedrag zijn cruciaal om de mentale welzijn van pubers te waarborgen.

Kim Jolink-VerkuijlenXLGroup Streetcare
Kim Jolink-Verkuijlen
Bijdrage: De drie pijlers in het werken met jonge ondermijners: wat en hoe?

Kim Jolink is opgeleid binnen de cultureel maatschappelijke vorming en het maatschappelijk werk en dienstverlening. Het verbinden van het domein welzijn en zorg is en blijft één van haar speerpunten. Zij heeft ruime ervaring in het werken met jongeren uit alle lagen van de bevolking. Van enkelvoudige problematiek tot meervoudig complex. Van jongeren die om zorg vragen tot jongeren die zorg mijden. Al deze ervaring is opgebouwd binnen de jeugdzorg, het onderwijs maar met name het straathoekwerk. Zij is mede-eigenaar van XLGroup Streetcare in het straathoekwerk. Deze organisatie brengt de jeugdzorg terug naar de jongere en leert vanuit verbinding en aansluiting grenzen te stellen aan het toch vaak moeilijke gedrag van deze jongeren.

Ouders die worstelen met de opvoeding van hun kinderen kunnen geconfronteerd worden met crimineel gedrag van hun kinderen. In deze deelsessie bespreekt Kim Jolink-Verkuijlen drie essentiële pijlers om evenwicht binnen dergelijke gezinnen te herstellen. Hoe kun je als hulpverlener aansluiting vinden en welke interventies zijn op korte termijn inzetbaar? Het doel is om strategieën te bieden die directe ondersteuning en verlichting kunnen bieden in gezinnen waar de opvoeding onder druk staat door crimineel gedrag van de jongeren.

Tischa NeveGroot & Klein
Drs. Tischa Neve
Bijdrage: Samenwerken, benaderen en communiceren met pubers, wat werkt?

Tischa Neve is opgeleid tot kinderpsycholoog en opvoedkundige. Sinds het opvoed-TV-programma Schatjes (2006) waarin zij ouders coachte, richt zij zich vanuit haar eigen organisatie Groot & Klein op het inspireren en ondersteunen van ouders en professionals bij de opvoeding en het grootbrengen van kinderen. Tischa heeft jaren gewerkt met pubers (en hun ouders) binnen de jeugdreclassering en is auteur van het boek 'Pubers zijn leuk!'.

Samenwerken, benaderen en communiceren met pubers vereist een begripvolle en respectvolle aanpak. Openheid, actief luisteren en het valideren van hun gevoelens zijn cruciaal om vertrouwen en wederzijds begrip op te bouwen. Een niet-oordelende en ondersteunende houding bevordert de bereidwilligheid van de puber om te communiceren en samen te werken. Het is essentieel om duidelijke en consistente grenzen te stellen, terwijl je flexibiliteit en empathie behoudt. Door deze strategieën toe te passen, kan een positieve interactie en samenwerking met pubers worden bereikt.

Naima AbouriPharos
Drs. Naima Abouri
Bijdrage: Communiceren met niet-westerse adolescenten en hun ouders

Naima studeerde communicatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Zij werkte o.a. als onderzoek- en projectmedewerker aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Sinds 2011 is zij werkzaam bij Pharos in de functie van senior projectleider Jeugd en Gezondheid.

Communiceren met niet-westerse pubers en hun ouders in gezinnen met complexe problematiek vereist een diepgaand begrip van culturele nuances en een holistische benadering. Het is van groot belang om culturele verschillen in opvattingen over gezinsdynamiek, opvoeding en welzijn te erkennen en te respecteren. Open, empathische communicatie en het opbouwen van vertrouwen zijn fundamenteel om effectieve ondersteuning te kunnen bieden. Het is essentieel om op een inclusieve manier samen te werken en op maat gemaakte interventies te ontwikkelen die aansluiten bij de unieke behoeften en waarden van deze gezinnen.

Guus FeronEuregionaal Congresburo
Drs. Guus Feron
Bijdrage: Congresmanager

Guus is opgeleid als jeugdhulpverlener en studeerde Comparative European Social Studies aan de University of North London. Op de werkvloer lag zijn hart bij het systemisch werken met (LVB-) jongeren met bijkomende psychiatrische problematiek. Hij werkte regelmatig voor het consulententeam (het huidige CCE) en heeft meer dan 20 jaar ervaring in leidinggevende- en beleidsfuncties. Hij was onder andere manager, projectleider en directeur van een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Guus is getrouwd, vader van twee kinderen en trotse grootvader van drie kleinkinderen.


Certificering

Deelnemers ontvangen na afronding van het volledige programma een bewijs vandeelname


Accreditatie

Er is accreditatie aangevraagd bij onderstaande kwaliteitsregisters:

SKJ
7 punten voor jeugd- en gezinsprofessionals in de categorie informeel leren - conferentie

AbSG (KNMG/GAIA)
Uitsluitend de live-uitvoering is geaccrediteerd en niet deze on-demand opname

NIP K&J / NVO-OG
5,5 punten voor herregistratie
1,5 punten voor opleiding - behandeling
1 punt voor opleiding - diagnostiek

FGzPt
4 punten

Registerplein
7 punten voor:

 • Cliëntondersteuners
 • GGZ-agogen
 • Gezinshuisouders
 • Kinder- / jongerenwerkers
 • Maatschappelijk werkers
 • Psychodiagnostisch werkers
 • Sociaal agogen
 • Sociaal werkers

Kwaliteitsregister V&V
6 punten voor:

 • Jeugdverpleegkundigen
 • GGZ-verpleegkundigen
 • SPV-en
 • Kinderverpleegkundigen

Register Vaktherapie
7 punten

* LET OP: Toegekende punten van AbSG / KNMG-GAIA voor artsen gelden uitsluitend voor deelname aan de live-versie van het congres en NIET voor deze online versie.

Dit online-congres staat voor 7 studie-uren.


Prijs en korting


Prijs

De prijs voor deelname aan deze dag is € 249,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Bewijs van deelname (digitaal)
 • Bijschrijving van registerpunten na afloop van de online uitvoering van dit congres

Kortingen

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 5,00 (extra) korting op je aanmelding.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 180,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het daarvoor bestemde vak. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Wil je deelnemen met een groep van 5 of meer personen, dan kun je gebruik maken van de groepskorting. Op die manier neemt elke vijfde deelnemer van de groep gratis deel. De hoofdaanmelder ontvangt na inschrijving de groepscode en stuurt deze door naar de 4 collega's. Elke collega moet daarna zelf inschrijven onder vermelding van deze code.


Alle voordelen op een rij

 • Praktijkgericht congres over motivatieproblemen bij adolescenten
 • Ervaren sprekers uit wetenschap en praktijk
 • Keuze uit diverse deelsessies en breed geaccrediteerd
 • Bewijs van deelname en het bijschrijven van accreditatiepunten (achteraf)

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!