1 maart 2025 - On demand

Online congres - LVB - editie 2025

Iedereen die:

voor dit online congres staat ingeschreven, krijgt automatisch toegang tot onze online leeromgeving van 1 maart tot en met 30 maart 2025.

Wat is een online congres? Klik hier


Online congres - LVB - editie 2025


Startdatum 1 maart 2025

Locatie On demand

Prijs € 245,00 ex. 21% BTW wanneer je je inschrijft vóór 01 oktober 2024 (daarna € 269,00 ex. 21% BTW)

Uiterste inschrijfdatum 1 maart 2025

Het jaarlijks congres over LVB staat dit keer in het teken van de signalering, behandeling en begeleiding van psychische problematiek bij mensen met een licht verstandelijke beperking.

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn extra gevoelig voor psychische problemen. Onderzoek toont aan dat zij drie tot vier keer meer kans hebben op het ontwikkelen van psychopathologie dan normaal begaafde mensen. Dit omvat gedrags- en agressieproblemen, persoonlijkheidsstoornissen, depressie, angstproblematiek, evenals schizofrenie en psychoses. De oorzaak van hun verhoogde kwetsbaarheid ligt veelal in een combinatie van biologische, psychische en omgevingsfactoren.

Sprekers uit wetenschap en praktijk staan garant voor een interessant congres, waarbij zij zowel vanuit wetenschappelijk onderzoek als praktijkervaring hun inzichten zullen delen en de vertaling zullen maken naar de praktijk.

Je hebt 30 dagen de tijd om alle videopresentaties on demand te volgen.

Volg je deze scholingsdag liever op locatie? Schrijf je dan hier in.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Het jaarlijks congres over LVB is gericht op HBO- en academisch opgeleide hulpverleners, evenals hooggekwalificeerde professionals in het (speciaal) onderwijs die werken met (jonge) mensen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende psychische- en psychiatrische problematiek.


Wat leer je?

 • Identificeren van risicofactoren en het aanleren van beschermende factoren.
 • Diagnostiek en behandeling van problematische gehechtheid bij jeugdigen en adolescenten met een LVB
 • Systemische behandeling middels gezinsgerichte interventies en multidisciplinaire samenwerking
 • Herkenning en aanpak van onderliggende oorzaken bij probleemgedrag
 • Afstemming tussen de GGZ en LVB hulpverlning
 • Risicofactoren bij LVB en suicidaal gedrag en kortdurende interventies
 • Narratieve exposure therapie voor trauma bij LVB

Programma

Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo] - Dagvoorzitter

Prof. Dr. Xavier Moonen [Geboeiddoorwetenschap] - LVB: waar over spreken we en wat kunnen we doen om mensen met LVB te ondersteunen?

Drs. Elsien Hofstra [Youz GGZ] - Diagnostiek en behandeling van problematische gehechtheid bij jeugdigen met een LVB

Drs. Katrien de Vuyst [Pro6 Jeugdhulpverlening] - Systemische behandeling middels gezinsgerichte interventies en multidisciplinaire samenwerking

Deelsessie 1A Drs. Michiel Vermaak [Novicare] - Gedoe en meersporen denken

Deelsessie 1B Dr. Jeanet Nieuwenhuis [GGNet] - De afstemming tussen de GGZ en LVB domeinen

Deelsessie 2A Drs. Teunis van Hazel [Trajectum] - Suïcide en suïcidepreventie bij mensen met een LVB

Deelsessie 2B Drs. Annemarie van Vonderen [Lunet zorg] - Traumabehandeling met Narratieve Exposure Therapie bij mensen met LVB


Wie zijn de sprekers?

Jaenet NieuwenhuisVGGNet
Dr. Jeanet Nieuwenhuis
Bijdrage: Beeldvorming en mythes over de domeinen GGZ en VB

Jeanet is psychiater en is werkzaam bij VGGNet. VGGNet is een specialisme/ derde lijns voorziening binnen GGNet voor mensen met een licht verstandelijke beperking en complexe psychiatrie. Haar onderzoek richt zich op het voorkomen van LVB in de S-GGZ ( specialistische GGZ) geassocieerd met oa. gedwongen opname, agressie en trauma.

In de wereld van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en verstandelijk beperktenzorg (VB) zijn er veel misvattingen die de zorgverlening en het begrip ervan belemmeren. Wetgeving en financiering creëren vaak een doolhof van regels, wat tijd en geld verspilt en goede zorg vertraagt. Toch zijn er lichtpunten: inspirerende voorbeelden tonen wat mogelijk is met de juiste aanpak. Deze successen benadrukken het belang van het aanpakken van knelpunten en het bevorderen van goede zorg voor deze doelgroep. Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen op regionaal en landelijk niveau, wat hoop biedt voor een toekomst van verbeterde zorgkwaliteit en toegankelijkheid

Michiel VermaakNovicare
Drs. Michiel Vermaak
Bijdrage: Gedoe en meersporen denken

Michiel Vermaak is Arts Verstandelijk Gehandicapten en is verbonden aan Novicare, een landelijke organisatie in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Ook is hij betrokken bij de Straatdokters in Rotterdam.

Een lichte verstandelijke uit zich in een combinatie van verschillende problemen die in de loop der tijd onderling kunnen wisselen. Het is eigenlijk altijd te herkennen aan “gedoe”. De valkuil is alleen vaak dat je je als hulpverlener gaat richten op het gedoe en niet op de oorzaak van het gedoe. Hoe kan je iemand ook op langere termijn iets beter beschermen tegen gedoe? “There comes a point where we need to stop just pulling people out of the river. We need to go upstream and find out why they’re falling in.” Desmond Tutu

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader.

Guus FeronEuregionaal Congresburo
Drs. Guus Feron
Bijdrage: Congresmanager

Guus is opgeleid als jeugdhulpverlener en studeerde Comparative European Social Studies aan de University of North London. Op de werkvloer lag zijn hart bij het systemisch werken met (LVB-) jongeren met bijkomende psychiatrische problematiek. Hij werkte regelmatig voor het consulententeam (het huidige CCE) en heeft meer dan 20 jaar ervaring in leidinggevende- en beleidsfuncties. Hij was onder andere manager, projectleider en directeur van een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Guus is getrouwd, vader van twee kinderen en trotse grootvader van drie kleinkinderen.

Xavier MoonenGeboeiddoorwetenschap
Prof. Dr. Xavier Moonen
Bijdrage: LVB waar over spreken we en wat kunnen we doen om mensen met LVB te ondersteunen

Xavier Moonen is als emeritus hoogleraar en voormalig lector, onderzoeker op het gebied van allerlei aspecten die met LVB samenhangen. Hij heeft tientallen publicaties op dit gebied op zijn naam en publiceert nog steeds samen met promovendi en collega's over LVB.

Ongeveer 1.4 miljoen mensen hebben licht verstandelijke beperkingen (LVB) of functioneren voor langere of kortere tijd op dat niveau. In deze inleidende presentie beantwoorden we de volgende vragen: wat zijn LVB, hoe worden ze geclassificeerd, waarom hebben mensen LVB en wat zijn de belangrijkste kenmerken van LVB? Vervolgens wordt ingegaan op effectieve manieren die gebruikt kunnen worden om in het dagelijkse leven en in therapeutische situaties om te gaan met mensen met LVB. Xavier zal ook kort ingaan op de methode ‘Taal voor allemaal’ en het daarop gebaseerde onderzoek. Er is ruimte voor het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen.

TeunisWerkzaam bij: Trajectum
Drs. Teunis van den Hazel
Bijdrage: Over suïcide en suïcidepreventie bij mensen met een LVB

Teunis van den Hazel is aanvankelijk opgeleid als Z-verpleegkundige, orthopedagoog en psycholoog. Hij werkt al geruime tijd als Klinisch psycholoog (big) en Psychotherapeut (big) in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking met bijkomende psychologische en psychiatrische problemen die in ernstige mate zijn vastgelopen in hun eigen omgeving of samenleving. Zijn zienswijze is sterk bepaald door Prof. Dr. Anton Došen: "Een gedragsprobleem is nooit een persoonskenmerk, het is een uitingsvorm van een vastgelopen interactie tussen de persoon, de ander en de context".

"Weet jij eigenlijk wel hoe een K. leven ik heb?"

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben een verhoogd risico op suïcide door traumagerelateerde problemen, psychologische en psychiatrische stoornissen, en instabiliteit in hun leven zoals verlies, verhuizingen en een wisselend begeleidingsteam. Gevoelens van last zijn, isolement en hopeloosheid dragen bij aan suïcidale gedachten.

Ook hebben zij vaak moeite met het reguleren van emoties en spanningen, communiceren hierover en het vinden van oplossingen voor hun problemen. De presentatie onder leiding van Teunis van den Hazel belicht suïcidepreventie bij deze groep vanuit wetenschappelijk onderzoek en praktijkcases. Er wordt gefocust op effectieve en ineffectieve benaderingen bij suïcidale uitingen en concrete plannen van cliënten. Deelnemers leren vuistregels voor preventie, begeleiding en behandeling, met als doel meer te signaleren, vragen te stellen en te weten wat te doen bij dreigend gevaar.

Annemarie van VonderenWerkzaam bij: Lunet Zorg
Dr. Annemarie van Vonderen
Bijdrage: Traumabehandeling met Narratieve Exposure Therapie bij mensen met LVB

Annemarie van Vonderen is orthopedagoog generalist en psychotherapeut. Momenteel is zij directeur Zorginhoud en Ontwikkeling bij Lunet zorg. Annemarie heeft ruime ervaring als behandelaar in het veld voor mensen met een licht verstandelijke beperking en ernstig probleemgedrag. Zij is cognitief gedragstherapeut, EMDR practitioner en tevens supervisor NVO en VGCT. Haar klinische expertise ligt op behandeling van trauma en emotieregulatie bij mensen met LVB en groepstherapie. Zij richt zich verder op toegepast wetenschappelijk onderzoek bij mensen met LVB en ernstige gedragsproblemen.

Mensen met licht verstandelijke beperking (LVB) maken meer traumatische gebeurtenissen mee dan mensen zonder LVB. De literatuur noemt dat bij mensen met LVB bij 42% een PTSS wordt vermoed. Vroegtijdige diagnostisering en behandeling van PTSS is essentieel om kwaliteit van leven te verbeteren en psychopathologie te verminderen. Narratieve Exposure Therapie (NET) is een therapie die speciaal is ontwikkeld voor kwetsbare cliënten met meervoudig trauma. NET is eenvoudig te implementeren, voor cliënten gemakkelijk te begrijpen en kent een laag uitvalpercentage. Hiermee is het een welkome toevoeging op het behandelarsenaal voor mensen met LVB en PTSS.

Elsien HofstraYOUZ - GGZ - Den Haag
Drs. Elsien Hofstra
Bijdrage: Diagnostiek en behandeling van problematische gehechtheid bij jeugdigen met een LVB

Elsien Hofstra is klinisch psycholoog-psychotherapeut. Zij is werkzaam bij Youz, poliklinische Kinder- en jeugd GGZ in Den Haag, Haar expertise is hechtingsproblematiek specifiek bij jeugdigen met een licht verstandelijke beperking.

In deze praktijkgerichte presentatie wordt de handreiking problematische gehechtheid bij LVB uitvoerig besproken. Aan de hand van casuïstiek worden adviezen gegeven voor de diagnostiek en behandeling van deze doelgroep, waarbij valkuilen hierbij worden benoemd. De presentatie biedt praktische tools om effectief om te gaan met problematische gehechtheid bij jeugdigen met een LVB. Bovendien wordt ingegaan op methoden om veerkracht te vergroten in situaties waarin standaardbenaderingen niet voldoende zijn

Katrien De VuystPro6 Jeugdhulpverlening
Drs. Katrien De Vuyst
Bijdrage: Systemisch werken: over gezinsgerichte interventies en multidisciplinaire samenwerking

Katrien is begonnen als MST therapeut bij De Viersprong. Vervolgens is ze kort als gedragskundige aan de slag gegaan bij Stichting Prisma, verstandelijk gehandicapten zorg, om daarna zich 12 jaar bezig te houden met de ontwikkeling en opzetten van MST voor ouders en/of jongeren met een verstandelijke beperking. Dit binnen Stichting Prisma.
Sinds 2021 is Katrien werkzaam als regiebehandelaar bij Pro6, jeugdzorg, waar zij zich bezig houdt met complexe scheidingen, het opzetten van intensieve ambulante behandeling en allerhanden problemen die zich voor kunnen doen bij kinderen en hun gezin. Zij werkt ook als docent aan de RINO voor de OG opleiding. Daarnaast werkt ze als gedragskundige bij Het Houvast: wonen met steun voor mensen met een verstandelijke beperking. Naast Orthopedagoog Generalist is ze ook Systeemtherapeut.

Systemische behandeling voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) richt zich op het gehele gezinssysteem. Gezinsgerichte interventies zijn essentieel omdat problemen van een individu vaak verweven zijn met de gezinsdynamiek. Door het betrekken van gezinsleden, kunnen communicatie en interactiepatronen verbeterd worden, wat leidt tot duurzame veranderingen. Multidisciplinaire samenwerking is hierbij cruciaal; professionals uit verschillende disciplines werken samen aan een geïntegreerd behandelplan. Deze aanpak zorgt ervoor dat alle aspecten van de problematiek, van medische en psychologische tot sociale factoren, worden aangepakt. Dit bevordert niet alleen de individuele behandeling, maar versterkt ook de veerkracht en cohesie van het gezin. Katrien De Vuyst vertaald in haar bijdrage kennis naar praktijk.


Certificering

Deelnemers ontvangen binnen twee weken na het einde van de online uitvoering en bij afronding van het volledige programma een bewijs van deelname.


Accreditatie

Voor dit congres is accreditatie aangevraagd bij:

 • SKJ - voor jeugd- en gezinsprofessionals in de categorie Informeel leren - conferentie
 • NIP K&J / NVO-OG
 • FGzPt
 • Kwaliteitsregister V&V
 • Registerplein
 • Register Vaktherapie

Prijs en korting


Prijs

De prijs voor deelname aan deze dag is € 245,00 ex. 21% BTW wanneer je je inschrijft vóór 01 oktober 2024 (daarna € 269,00 ex. 21% BTW) en inclusief:

 • Bewijs van deelname (digitaal)
 • Bijschrijving van registerpunten na afloop van de online uitvoering van dit congres

Kortingen

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 10,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 235,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 5,00 (extra) korting op je aanmelding.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 180,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het daarvoor bestemde vak. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 20 studentenplaatsen te vergeven. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Wil je deelnemen met een groep van 5 of meer personen, dan kun je gebruik maken van de groepskorting. Op die manier neemt elke vijfde deelnemer van de groep gratis deel. De hoofdaanmelder ontvangt na inschrijving de groepscode en stuurt deze door naar de 4 collega's. Elke collega moet daarna zelf inschrijven onder vermelding van deze code.


Alle voordelen op een rij

 • Ervaren sprekers uit wetenschap en praktijk
 • Geaccrediteerd door verschillende beroepsregisters
 • Bewijs van deelname en het bijschrijven van accreditatiepunten (achteraf)

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!