Congressen eerste kwartaal 2021 ook online

Vanwege de recente heropleving van het coronavirus heeft het Euregionaal Congresburo besloten om ook voor het eerste kwartaal van 2021 alle congressen online door te laten gaan. Deelnemers kunnen dan gedurende een maand de bijdragen van de sprekers bekijken in een exclusief toegankelijke online leeromgeving.

Is het niet erg vroeg om nu al te besluiten over het eerste kwartaal van 2021?

"In eerste instantie stelden we onszelf die vraag ook", geeft Guus Feron aan. "Maar als je alles op een rijtje zet is het de enige logische conclusie als je niet het risico wil lopen dat je vroeg of laat met de deelnemers moet gaan sollen. En we zijn niet de enigen die dit nu al besluiten. De Universiteit Leiden heeft bijvoorbeeld ook al beslist dat alle colleges tot en met februari 2021 online zullen plaatsvinden".

Overheidsmaatregelen

"Ik snap dat dat een beetje vaag klinkt, maar dat is het niet. Op dit moment is het virus aan een heropleving bezig. De kans is dus aanzienlijk dat de overheid na de vakantie versoepelingen gaat terugdraaien. Daarom hadden we ook al besloten om alle congressen tot en met december online te zetten. Dat daar nu januari tot en met maart 2021 bij gekomen is, heeft ermee te maken dat deze heropleving komt nog vóórdat het griepseizoen in het najaar begint. Dat houdt dan vaak tot februari aan. We willen koste wat kost voorkomen dat we deelnemers moeten teleurstellen, omdat de overheid bijvoorbeeld weer een maximum van 30 personen per zaal gaat hanteren. Een congres is immers ook een plek waar je gezellig met collega's uit het hele land nieuwe contacten wil kunnen opdoen. Dat gaat met alle maatregelen ook niet echt werken. Verder kun je allerlei scenario's bedenken waarin corona roet in het eten gooit. Denk aan een regionale lockdown in een regio waar één van onze congreslocaties in ligt".

Sprekers en deelnemers

Guido van de Luitgaarden vult zijn collega aan door aan te geven dat het doorgaan van een congres niet alleen hangt op de toegankelijkheid van de locatie. "Je kunt er ook mee te maken krijgen dat er sprekers niet kunnen komen vanwege een regionale lockdown op de plek waar zij wonen. Of dat ze vanwege hun gezondheid niet durven deel te nemen. Of niet mogen van hun werkgever. Datzelfde geldt uiteraard ook voor deelnemers. Er is dus een heel scala aan risico's dat roet in het eten kan gooien bij een live congres in tijden van corona".

Aannames

Zijn dat niet erg veel aannames? "Ja. Onze beslissing om ook begin 2021 online plaats te laten vinden is gebaseerd op veel aannames", geeft Feron toe. "Maar de werkelijkheid is dat de wereld op dit moment heel erg onplanbaar is. Daar moeten we het voor nu helaas mee doen. Dat is voor ons reden te meer om midden in alle onzekerheid onze deelnemers de absolute garantie te willen bieden dat het congres van hun keuze doorgaat. En dat ze het ook nog kunnen volgen waar en wanneer zij zelf willen, tegen een lagere prijs én er meer registerpunten voor krijgen. Deze tijd is tenslotte al zwaar genoeg en we willen de sector graag tegemoet komen waar we dat kunnen".

Lagere prijs

Hoe kan het dat er ineens lagere prijzen gelden en deelnemers meer registerpunten krijgen? "Doordat bij een online congres kosten als zaalhuur en catering wegvallen, kunnen we deelname aan een online congres veel goedkoper aanbieden dan een congres op locatie", vervolgt Van de Luitgaarden. "Ook voor het eerste kwartaal van 2021 gelden dus de kortingen zoals we die momenteel ook al hanteren. Deelnemers kunnen gebruik maken van de reguliere korting voor vroege boekers, partnerkorting, zzp-korting of studentenkorting én mogen boven op die korting ofwel een collega gratis deel laten nemen aan hetzelfde online congres, ofwel zelf kosteloos deelnemen aan een tweede online congres naar keuze. Daarbij vervallen voor deelnemers ook reistijd- en kosten".

Meer punten

Het aantal punten dat kwaliteitsregisters koppelen aan een congres is in de regel verbonden aan het aantal scholingsuren. Met andere woorden: het aantal uren dat een deelnemer les krijgt van een docent. "Doordat je op een online congres geen keuze hoeft te maken tussen deelsessies, maar gewoon álle bijdragen kunt zien, is het aantal scholingsuren niet meer 5, maar 7. Vrijwel alle registers hebben op basis van dat feit ook het aantal toegekende punten verhoogd".

Moeilijke beslissing

Volgens Feron en Van de Luitgaarden bleef de beslissing echter moeilijk. "Het is inderdaad leuker om met zijn allen bij elkaar onbezorgd in een zaal te kunnen zitten. Maar zelfs als de overheid ons toe zal staan in de eerste maanden van 2021 in een zaal bij elkaar te mogen zitten, dan zal dat nog steeds niet onbezorgd kunnen gebeuren. Anderhalve meter afstand in zalen, maximale deelnemersaantallen, spatschermen, het risico op annuleringen... We kunnen ons gewoonweg niet voorstellen dat deelnemers daarop zitten te wachten. De ervaringen met de online congressen die we inmiddels een aantal maanden organiseren, laten zien dat de deelnemers daar dik tevreden mee zijn. Gemiddeld scoren we een 8,3. We durven dus wel te garanderen dat deelnemers hun tijd niet verdoen binnen de veiligheid van een online congres".

Het volledige aanbod van online congressen is hier te vinden.

Terug