28 maart 2019 - Eindhoven

Jaarlijks Congres - Multiprobleemgezinnen - 3e editie

Jaarlijks Congres - Multiprobleemgezinnen - 3e editie


Startdatum 28 maart 2019

Aanvangstijd 10:00 uur

Eindtijd 16:30 uur

Locatie Pullman Cocagne - Eindhoven

Prijs € 295,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 27 maart 2019

Max. aantal deelnemers 350

Het jaarlijks congres over het werken met multiprobleemgezinnen staat dit keer in het teken van 'samenhang in de hulpverlening'.

Armoede, verslaving, criminaliteit, huiselijk geweld en opvoedingsonmacht zijn stuk voor stuk hele lastige problemen. Maar in sommige gezinnen komen meerdere heftige problematieken bij elkaar. Niet zelden ook omdat er binnen het gezin LVB- en / of psychiatrische problemen heersen. En ga er dan maar eens aan staan als hulpverlener. Het heeft in zulke situaties voor hulpverleners vaak weinig zin om zich in de wirwar van problemen op één deelprobleem te richten. Hoe ga je bijvoorbeeld opvoedvaardigheden verbeteren als mensen stijf staan van de stress als gevolg van een dreigende huisuitzetting? Niet dus.

Van de andere kant kun je ook niet alles tegelijk oppakken met deze mensen. Verstandig prioriteiten stellen en haalbare doelen stellen is dus essentieel, maar dat is vaak veel gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Hoe maak en houd je contact met multiprobleemgezinnen? Hoe help je ze om uit de materiële en financiële problemen te komen én te blijven en om te gaan met bureaucratie en systeemfalen? Hoe ga je om met (leden van) multiprobleemgezinnen die een risico vormen voor zichzelf, hun kinderen en / of hun omgeving? Welke mogelijkheden biedt de wet om in zulke situaties op een doortastende manier hulp te verlenen? Hoe help je mensen om een huisuitzetting te voorkomen? Hoe zorg je dat binnen multiprobleemgezinnen voldoende veiligheid voor de kinderen geboden kan worden, zodat kinderen niet uit huis geplaatst hoeven te worden? Hoe kun je multiprobleemgezinnen waarin LVB- of zwakbegaafdheidsproblematiek een rol speelt systemisch behandelen? Hoe begeleid je zulke gezinnen middels een combinatie van gezinstherapie en bemoeizorg? En het allerbelangrijkst: hoe zorg je dat de resultaten van je interventies ook duurzaam zijn en leiden tot zelfregulatie? Terugval ligt tenslotte al snel op de loer zodra de hulpverleners weer vertrekken.

Op deze en andere vragen geven de sprekers op dit congres hun antwoorden.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Deze editie van dit jaarlijkse congres over multiprobleemgezinnen is wederom gericht op iedereen die beroepsmatig bij de hulp- en dienstverlening aan deze gezinnen betrokken is. Daarbij valt te denken aan psychologen, orthopedagogen, jeugdzorgwerkers, maatschappelijk werkers, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, (sociaal) psychiatrisch verpleegkundigen en gezins- en persoonlijkbegeleiders, maar ook aan trajectbegeleiders / trajectcoaches, medewerkers van Wmo-loketten, schuldhulpverleners, medewerkers sociaal beheer en handhavers.


Wat leer je?

 • Diagnostische processen gericht op het herstel van zelfregulatie in multiprobleemgezinnen
 • Ondersteuning van multiprobleemgezinnen bij bureaucratie en systeemfalen 
 • Risicovolle gezinnen en het juridisch kader
 • Gezinsgerichte therapie en behandeling binnen de jeugdhulpverlening
 • Systemisch handelen binnen multiprobleemgezinnen en LVB-problematiek
 • Gezinstherapie en bemoeizorg als combi in de begeleiding van multiprobleemgezinnen
 • Methodische begeleiding van multiprobleemgezinnen gericht op verbinding, stabilisatie, ontwikkeling en inbedding

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee

 10.00 uur Opening congres door dagvoorzitter Drs. Guus Feron

10.15 uur Prof. Dr. Rudi Roose  [Universiteit Gent] – Diagnostische processen gericht op zelfregulatie

11.00 uur Eelke Blokker MHC&SW [Instituut Publieke Waarden] – Omgaan met bureaucratie en systeemfalen

11.45 uur Pauze

12.15 uur Mr. Mariska Kramer [Kantoor Kramer] – Multiprobleemgezinnen in het juridisch kader

13.00 uur Lunchbuffet

14.00 uur Deelsessies ronde 1

Deelsessie 1 A  Emmy Stamsnieder MSc. en Drs. Sabine Aalderink [Jarabee] – Gezinsgerichte diagnostiek en behandeling binnen de jeugdhulpverlening

Deelsessie 1 B  Drs. Katrien De Vuyst [Prismanet] – Systemisch behandelen van multiprobleemgezinnen

15.00 uur Pauze

15.30 uur Deelsessies ronde 2

Deelsessie 2 A Sylvia Cool [Jeugdinterventies] en Patricia Mooij [Ambiq] – Gezinstherapie en bemoeizorg als combi

Deelsessie 2 B Kyra Robbemond MSc. [Middin] – Methodische begeleiding van multiprobleemgezinnen

16.30 uur Afsluiting

17.00 uur Einde


Wie zijn de sprekers?

Rudi RooseUniversiteit van Gent
Prof. Dr. Rudi Roose
Bijdrage: Herstel van zelfregulatie

Rudi is opgeleid tot pedagoog en criminoloog en werkte vele jaren in de residentiële en ambulante jeugdzorg. Hij promoveerde tot doctor in de Pedagogische Wetenschappen en werkt momenteel als Universitair docent en opleidingsvoorzitter Sociaal Werk aan de Universiteit van Gent. 

Diagnostische processen in MPG gericht op het herstel van zelfregulatie. Deze invalshoek staat centraal in de inleidende presentatie onder leiding van Rudi Roose.

Eelke BlokkerInstituut voor Publieke Waarden
Eelke Blokker MHC&SW
Bijdrage: Financiële en materiële aspecten

Eelke houdt van ondernemende oplossingen voor ongetemde maatschappelijke problemen. Zo zette hij een daklozenopvang op en startte hij een werkbedrijf voor het granieten bestand van de bijstand. Bij het IPW helpt hij om rust en perspectief te organiseren voor de vaak hectische levens van gezinnen met meerdere problemen. Op basis van zijn ervaringen ontwikkelt hij vervolgens methoden om de professional van de toekomst op te leiden. Daarnaast is Eelke continue op zoek naar alternatieve financieringsmodellen om nieuwe maatschappelijke organisaties te bekostigen, of bestaande organisaties op een nieuwe manier. Kern van die zoektocht is het tegengaan van perverse prikkels en publiek geld effectiever inzetten op wat werkt.

Hulp aan MPG bij financiële en materiële zaken in het doolhof van regelgeving. Welke interventies zijn bijvoorbeeld beschikbaar ter voorkoming van huisuitzetting? Deze en andere vragen zal Eelke in zijn presentatie de revue laten passeren.

Mariska KramerKantoor Kramer en Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering
Mr. Mariska Kramer
Bijdrage: MPG en het juridisch perspectief

Mariska studeerde rechten aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Vanuit haar praktijkstage bij het Bureau voor de Kinderrechter aan de Amsterdamse Rechtbank raakte zij geïnteresseerd in de kinderbescherming. Zij studeerde af op een praktijkonderzoek bij de voogdij- en gezinsvoogdij-instelling William Schrikker Stichting. In haar loopbaan als advocaat en als juridisch stafmedewerker bij het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering (LJ&R), specialiseerde zij zich geleidelijk steeds meer in de jeugdbescherming. In haar advies- en procespraktijk staat zij   regelmatig pleegouders bij en adviseert zijn pleegzorgaanbieders en gecertificeerde instellingen. Ook in haar nevenfuncties maakt zij zich sterk voor het belang van het (pleeg)kind. Zo was zij onder meer voorzitter van diverse klachtencommissies en was zij enige jaren lid van het bestuur van de stichting Maan, die zich inzet voor de positie van kinderen zonder ouderlijke zorg. Mariska is auteur van het boek 'Paraplu voor pleegouders.' 

In deze derde plenaire presentatie gaat Mariska in op de inzet van hulpverlening in vrijwillig kader, drang kader en gedwongen kader, waarbij de juridische mogelijkheden voor de hulpverleners in de verschillende kaders worden besproken. Criteria voor ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing en beëindiging van het ouderlijk gezag zullen aan bod komen. Vanuit het perspectief privacy zal Mariska aangeven onder welke voorwaarden informatie mag worden uitgewisseld, c.q. welke mogelijkheden er zijn voor uitwisseling van informatie c.q. het verkrijgen van informatie.

Emmy StamsniederJarabee
Emmy Stamsnieder MSc.
Bijdrage: Gezinsgerichte diagnostiek en behandeling binnen de jeugdhulpverlening

Emmy is gedragswetenschapper en studeerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Momenteel volgt zij de GZ-opleiding Kinder en Jeugd en werkt zij bij Jarabee.

In deze praktijkgerichte deelsessie gaat Emmy samen met haar collega Sabine Aalderink in op het vergroten van opvoedvaardigheden van ouders binnen risicovolle gezinnen. Daar komt ook de vraag aan bod op welke wijze een uithuisplaatsing kan worden voorkomen. Gezinsbehandeling met verblijf: kortdurende residentiele behandeltrajecten gericht op herstel van gezinsrelaties. Gedurende de behandeling van de jongere op de groep wordt intensief ambulant ingestoken op thuissituatie om bestaande interactiepatronen te doorbreken en gezinsrelaties te herstellen dmv. methodiek 'Gezin Centraal'. Gezinsgerichte diagnostiek: Jarabee gelooft dat psychologisch onderzoek bij complexe problematiek zich nooit kan beperken tot het kind alleen. Door te kijken in verschillende leefomgevingen wordt een goed beeld verkregen van de interactie tussen het kind en zijn omgeving. Daarnaast wordt de systeemcontext in kaart gebracht. Deze manier van werken geeft inzicht en oplossingsmogelijkheden waar het kind en het gezin waar mogelijk zelf hun situatie kunnen verbeteren en hun eigen kracht kunnen versterken.  

Sabine AalderinkJarabee
Drs. Sabine Aalderink
Bijdrage: Versterken van opvoedvaardigheden

Sabine is gedragswetenschapper / Gz-psycholoog en werkzaam bij het expertiseteam van Jarabee. Zij is specialist in trauma (verwerking, behandeling en diagnostiek).

Zij verzorgt deze presentatie samen met haar collega Emmy Stamsnieder.

Katrien De VuystStichting Prisma
Drs. Katrien De Vuyst
Bijdrage: Systemische behandeling

Katrien is orthopedagoog-generalist en werkt bij Stichting Prisma als supervisor van een team Multisysteem Therapie therapeuten.

Hoe ziet systemische behandeling eruit bij multiprobleem gezinnen waarbij ook sprake is van een licht verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische problematiek?

Sylvia CoolStichting Jeugdinterventies
Sylvia Cool
Bijdrage: Zet eens een andere bril op

Sylvia is senior trainer en supervisor bij Stichting Jeugdinterventies. Zij studeerde aan de University of Miami, Miller School of Medicine, waarin zij zich bekwaamde in Multi Dimensional Family Therapy (MDFT). Het uitgangspunt van MDFT is dat de omgeving invloed heeft op het (probleem)gedrag van de jongere en daarmee op de oplossing.

Begeleiding van MPG middels een combinatie van gezinstherapie en bemoeizorg. Meervoudige problematiek vraagt om een multidimensionele benadering waarin het gezin vanuit eigen kracht en echte verbinding met hun problemen aan de slag gaan. MDFT is een gezinstherapie met bemoeizorg waarbij de therapeuten leren om op een niet oordelende manier aansluiting te krijgen bij gezinnen. Het motto in hierbij is: “we don’t give them a fish, we’ll teach them how to fish!” En vissen kunnen ze, onze gezinnen! Sylvia verzorgt deze presentatie samen met haar collega Patricia Mooij.

Kyra RobbemondMiddin
Kyra Robbemond MSc.
Bijdrage: Methodisch begeleiden

Kyra studeerde Education and Childstudies aan de Universiteit van Leiden. Ze werkt momenteel als gedragskundige / forensisch gezinspedagoog bij Middin. 

Methodische begeleiding van multi-probleem doelgroep met als doel verbinding, stabilisatie, ontwikkeling staat centraal in deze deelsessie onder leiding van Kyra.

Guus FeronCentrum voor Educatie en Supervisie
Drs. Guus Feron
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guus is opgeleid als jeugdhulpverlener en studeerde Comparative European Social Studies aan de University of North London. Op de werkvloer lag zijn hart bij het systemisch werken met (LVB-) jongeren met bijkomende psychiatrische problematiek en het begeleiden van gezinnen met complexe problematiek. Hij werkte regelmatig voor het consulententeam (het huidige CCE) en verzorgde gastcolleges in Nederland en België. Guus volgde een variëteit aan opleidingen op het gebied van agogiek, rechtswetenschappen, management en kwaliteitszorg en heeft meer dan 20 jaar ervaring in leidinggevende- en beleidsfuncties opgedaan. 


Accreditatie

SKJ
5 punten
Categorie: Informeel leren - Conferentie

NIP K&J/NVO-OG
5 punten voor herregistratie
1,5 punten voor opleiding - behandeling
0,5 punt voor opleiding - diagnostiek
0,5 punt voor opleiding - overige taken

Registerplein
5 punten voor:

 • Cliëntondersteuners
 • GGz-agogen
 • Gezinshuisouders
 • Maatschappelijk werkers
 • Sociaal agogen
 • Sociaal werkers

Kwaliteitsregister V&V
5 punten voor:

 • GGz
 • Jeugdverpleegkunde
 • Kinderverpleegkunde
 • SPV
 • Voortplanting, obstetrie, gynaecologie

Verpleegkundig Specialisten Register
5 punten (alle specialismen)

AbSg*
4 punten
(op basis van de 25%-regeling kunnen ook andere medisch specialisten hiervoor in aanmerking komen)

FGzPt
4 punten voor Gz-psychologen

Register Vaktherapie
5 punten

LV POH-GGZ
5 punten

* De door AbSG toegekende punten gelden op basis van de 25%-regeling ook voor andere medische specialismen die onder KNMG/GAIA vallen.


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 295,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Koffie en thee
 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Praktijkgericht landelijk congres
 • Vooraanstaande sprekers met decennialange ervaring
 • Kies uit diverse deelsessies en verdien registerpunten
 • Ontmoet collega's uit het hele land
 • Ontvang (achteraf) de presentaties, ook van de deelsessies waar je niet aan deelnam
 • Diverse kortingsmogelijkheden
 • Parkeren tegen gereduceerd tarief op het parkeerterrein van de congreslocatie
 • Op loopafstand van station Eindhoven Centraal
 • Koffie, thee en een goede lunch inbegrepen

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!