18 juni 2020 - Eindhoven

Jaarlijks Congres - Overvraging, stress en burn-out bij kinderen en tieners - 2e editie

Jaarlijks Congres - Overvraging, stress en burn-out bij kinderen en tieners - 2e editie


Startdatum 18 juni 2020

Aanvangstijd 10:00 uur

Eindtijd 16:30 uur

Locatie Pullman Cocagne - Eindhoven

Prijs € 270,00 ex. 21% BTW wanneer je je inschrijft vóór 01 maart 2020 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW)

Uiterste inschrijfdatum 17 juni 2020

Max. aantal deelnemers 350

De draaglast voor jonge mensen lijkt groter te worden, terwijl hun draagkracht afneemt.

Het is dan ook niet vreemd dat onderzoek laat zien dat overvraging, stress en burn-out bij kinderen en tieners de laatste jaren hand over hand toeneemt. Wanneer kinderen en tieners met meer druk te maken krijgen dan ze aankunnen, liggen overvraging, stress en burn-out op de loer. De lat ligt vaak hoog wanneer het gaat om verwachtingen vanuit de omgeving. De werkdruk op school is aanzienlijk en daarbij ervaren ze in veel gevallen ook nog sociale druk om altijd bereikbaar te zijn vanuit social media en online games.

Kortom speelt prestatiedruk een grote rol in hun jonge leven: er moet gepresteerd en gescoord worden. Daarbij moet alles meetbaar en aantoonbaar zijn en liggen faalervaringen op de loer, zeker wanneer op social media rolmodellen voorbij komen die voor veel kinderen een droom zullen blijven. Tevens zien we dat steeds meer jonge mensen worden opgevoed met het idee dat ze bijzonder, speciaal en uniek zijn. Hun vaardigheid om met moeilijke taken, werkdruk, teleurstelling en afwijzing om te gaan wordt daardoor vaak onvoldoende ontwikkeld.

Maar wat kun je als hulpverlener of docent doen om deze problemen te voorkomen, tijdig te signaleren, door te verwijzen en / of te begeleiden of behandelen? Op dit congres gaan ervaren sprekers uitvoerig in op relevante vragen die geïnventariseerd zijn uit de praktijk binnen de GGZ, JGZ, Jeugdzorg en (speciaal) onderwijs. 

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Het congres over overvraging, stress en burn-out bij kinderen en tieners is gericht op hbo- en academisch opgeleide begeleiders, hulpverleners en leerkrachten die werken met jonge mensen die deze problematiek ervaren. Denk daarbij aan (kinder- en jeugd) psychologen, (ortho)pedagogen, jeugdzorgwerkers, (school)maatschappelijk werkers, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, POH-GGz-en, vaktherapeuten, kindercoaches, opvoedingsondersteuners, ouderbegeleiders, intern begeleiders, onderwijskundigen, zorgcoördinatoren, remedial teachers, leerkrachten en mentoren.


Wat leer je?

 • De stand van de wetenschap over de invloed van stress op de breinontwikkeling van het jonge kind
 • De relatie tussen stress en (internaliserend) probleemgedrag bij kinderen en tieners 
 • De impact van stress op cognitie en (school)prestaties en hoe hier tijdig op te anticiperen
 • De invloed van genderverschillen op stress en burn-out
 • Stressgerelateerde (gedrags)problemen vanuit het perspectief: piekeren
 • Begeleiding van stress en burn-out bij kinderen met een autismespectrumstoornis
 • Omgaan met gestresste perfectionistische leerlingen

Programma

09.15 uur Inloop en registratie

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden

Plenaire bijdragen:

10.15 uur Dr. Fabiënne Naber [Erasmus Universiteit Rotterdam]  - Stress en het zich ontwikkelende brein

11.00 uur Dr. Stefanie Nelemans  [Universiteit Utrecht] - De relatie tussen stress en (internaliserend) probleemgedrag bij kinderen en jongeren 

11.45 uur Koffiepauze

12.15 uur Drs. Ard Nieuwenbroek [OrthoHulp] - De impact van stress op cognitie en (school-)prestatie

13.00 uur Lunchbuffet

14.00 uur Eerste ronde deelsessies: keuze uit 1A of 1B

Deelsessie 1A  Dr. Fabiënne Naber [Erasmus Universiteit Rotterdam] - De invloed van genderverschillen op stress en burn-out

Deelsessie 1B  Drs. Marleen Derks [Piekerpoli] - Voorkomen en verminderen van piekergedrag bij kinderen en tieners

15.00 uur Pauze en wissel

15.30 uur Tweede ronde deelsessies: keuze uit 2A of 2B

Deelsessie 2A  Drs. Birgitta Kox [Autrinsiek] - Omgaan met stress en burn-out bij kinderen met een autismespectrum stoornis

Deelsessie 2B  Drs. Ard Nieuwenbroek [Orthohulp] - Begeleiding van gestresste perfectionistische leerlingen

16.30 uur Afsluiting van het congres 


Wie zijn de sprekers?

Fabiënne Naber congres hechtingsproblematiek 2015Erasmus Universiteit Rotterdam
Dr. Fabiënne Naber
Bijdrage: Stress en het ontwikkelende brein

Fabiënne Naber is van huis uit biologe en doet als Universitair Hoofddocent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoek naar de relatie tussen neurologie, gedrag en begeleiding bij mensen met een autismespectrumstoornis.

Plenair

Vandaag de dag wordt er veel van kinderen en tieners verwacht. Op school moeten ze goed mee kunnen komen en het niveau wordt met regelmaat getoetst. Schooldagen zijn vaak lang omdat na school er ook nog naschoolse opvang is. Daarnaast is het wel heel prettig als er een instrument bespeeld wordt (liefst goed!), en dat er wordt uitgeblonken in een sport. Er moeten uiteraard ook veel vriendjes en vriendinnetjes zijn en in de weekenden wordt er veel ‘sociaal’ ondernomen. Met andere woorden, kinderen en tieners zijn de hele dag in touw. Er blijkt amper meer een mogelijkheid tot ‘verveling’ en dat is maar goed ook, want ‘verveling’ is niet goed, dat moet worden voorkomen. Of niet…. Soms is het goed voor een kind om even niet bezig te zijn, maar even alles los te kunnen laten. Ook dit vormt een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling en zorgt bovendien voor ontspanning in het brein, want als dat niet of te weinig gebeurt, dan lopen kinderen en tieners, net als volwassenen, een kans op overvraging, stress of burn-out. Hoe dit werkt in het brein, wordt in deze lezing uitgelegd.

Deelsessie

De wereld om ons heen veranderd heel snel. Er wordt steeds vaker beroep gedaan op onze vaardigheden op gebied van sociale interactie. Is het niet ‘life’, dan is het wel via sociale media. Dit begint al op jonge leeftijd en er wordt steeds vaker op jonge leeftijd al geconstateerd dat klachten bij kinderen en tieners gekoppeld zijn aan stress en overvraging. Ook wordt op deze jonge leeftijd al regelmatig geconstateerd dat er sprake is van een ‘burn-out’. Nu lijkt dit fenomeen vaker voor te komen bij meisjes dan bij jongens. Hoe kunnen verschillen in geslacht leiden tot meer of minder risico’s op het lopen van overvraging en burn-out. In deze sessie wordt stilgestaan bij de verschillen tussen jongens en meisjes op gebied van stress, overvraging en burn-out en hoe hier mogelijk mee om te gaan in de praktijk.

Stefanie NelemansUniversiteit Utrecht
Dr. Stefanie Nelemans
Bijdrage: De relatie tussen stress en (internaliserend) probleemgedrag

Stefanie Nelemans werkt als Universitair Docent aan de Universiteit Utrecht. Zij promoveerde op een onderzoek naar de ontwikkeling van angstsymptomen bij jongeren in de normale populatie. In 2019 heeft zij een VENI-subsidie voor veelbelovende jonge wetenschappers mogen ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) om haar onderzoek naar de ontwikkeling en instandhouding van sociale angst symptomen bij jongeren voor de aankomende 4 jaar verder vorm te geven.

In de media verschijnen in toenemende mate alarmerende berichten dat kinderen en jongeren steeds vaker last hebben van stress en psychische problemen. In deze presentatie zal Stefanie Nelemans ingaan op de rol van stress in de ontwikkeling van internaliserend en externaliserend probleemgedrag bij kinderen en jongeren (gebaseerd op veelal fundamenteel wetenschappelijk onderzoek). Naast een algemeen overzicht, zal zij ook dieper ingaan op haar eigen onderzoek naar de relatie tussen stress en internaliserende problemen bij jongeren. Centraal gedurende de hele presentatie staat wat professionals in de praktijk mogelijk kunnen meenemen vanuit deze verschillende wetenschappelijke inzichten.

Ard NieuwenbroekOrtho-Hulp
Drs. Ard Nieuwenbroek
Bijdrage: De impact van stress op cognitie en prestatie

Ard is contextueel therapeut, communicatietrainer en een praktijkman 'pur sang'. Hij heeft ruime expertise op het gebied van activeren van de (vaak verborgen) kracht in mensen. Daarnaast is Ard auteur en heeft inmiddels 25 boeken op zijn naam staan, die veelal over het onderwerp faalangst gaan.

Plenair

Stress kent gezonde en ongezonde effecten. De vraag is wanneer stress een ongezond effect heeft op de cognitie en de daarmee samenhangende (school)prestaties. Interessant is dat er ook een samenhang lijkt te bestaan met de sociaal-emotionele ontwikkeling en prestaties die we daarbij van jongeren verwachten. Welke kennis is van belang en welke handreikingen voor de praktijk zijn vanuit dit perspectief van belang?

Deelsessie

In deze deelsessie gaat het over concrete visies en bijbehorende handvatten om binnen de schoolmuren jongeren, die worstelen met stress, effectief te kunnen begeleiden. In het bijzonder gaat het hier om een onderschatte boosdoener: het perfectionisme waarmee in toenemende mate jongeren zich belast weten. 

Marleen DerksPiekerpoli
Drs. Marleen Derks
Bijdrage: Hoe kun je piekergedrag bij kinderen en tieners voorkomen en verminderen?

Marleen is psycholoog en piekertherapeut. Zij volgde daarnaast de opleiding tot Ademtherapeut en Medical Fitness Coach en is auteur van het boek "Nooit meer piekeren", het boek dat aanleiding gaf tot de oprichting van piekerpoli's in Nederland. 

Kinderen en jongeren willen graag geaccepteerd en geliefd worden. Leraren, opvoeders en ouders dringen kinderen een eigen ideaalbeeld op.  Ze moeten ten slotte hun plek in de maatschappij verdienen. Als dit beeld niet klopt (het kind voldoet niet aan de opgelegde norm), proberen ze zich hier (onbewust) uit te denken. Ze gaan piekeren, en de innerlijke criticus doet zijn intrede. Piekeren is gerelateerd aan stress, angst, burn-out, depressie, eetstoornissen en automutilatie. Volgens het DSM classificatiesysteem van psychische stoornissen is piekeren een kernsymptoom van angststoornissen. Tijdens deze deelsessie volgen concrete handreikingen om een kind om te leren gaan met stress en gepieker. 

Birgitta KoxAutrinsiek
Drs. Birgitta Kox
Bijdrage: Omgaan met stress en burn-out bij kinderen met een ASS

Birgitta Kox is GZ-psycholoog en orthopedagoog-generalist. Zij is gespecialiseerd in autismespectrumstoornissen en is jarenlang werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg, als lid van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). 

Kinderen en jongeren met autisme begrijpen de wereld om hen heen op een andere manier dan hun leeftijdgenoten zonder autisme. Dit anders begrijpen brengt de nodige stress met zich mee en doet niet zelden een appel op hun beschikbare energie. Een te sterke nadruk op sociaal inzicht en zelfsturend gedrag, het sociale camoufleren, de gevoeligheid voor prikkels en onvoorspelbaarheden in het dagelijks leven, allemaal factoren die tot een hoge mate van stress kunnen leiden. Stress die zich kan uiten in zowel externaliserend als internaliserend gedrag (burn out, depressie, angst). Wat kan de omgeving doen en wat kan het kind of de jongere zelf doen om stress te voorkomen en meer hanteerbaar te maken?

Guido van de LuitgaardenCentrum Educatie en Supervisie
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.


Accreditatie

SKJ
5 punten categorie informeel leren, subcategorie conferentie

NIP K&J/NVO-OG
In behandeling

AbSg* (KNMG/GAIA)
4 punten

Kwaliteitsregister V&V
5 punten
(GGZ-verpleegkunde, jeugdverpleegkunde, kinderverpleegkunde, SPV)

VSR
5 punten

Register Vaktherapie
5 punten

Registerplein
4 punten
(Cliëntondersteuners, gezinshuisouders, GGZ-agogen, maatschappelijk werkers, psychodiagnostisch werkenden, sociaal agogen, sociaal werkers)

Lerarenregister
5 uren pedagogisch (aanbodcode 00201-05543)

* De door AbSG toegekende punten gelden op basis van de 25%-regeling ook voor andere medische specialismen die onder KNMG/GAIA vallen.


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 270,00 ex. 21% BTW wanneer je je inschrijft vóór 01 maart 2020 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW) en inclusief:

 • Koffie en thee
 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 150,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Vooraanstaande sprekers uit wetenschap en praktijk
 • Professioneel en praktijkgericht
 • Keuze uit verschillende praktijkgerichte deelsessies
 • Een gemakkelijk te bereiken locatie met zowel de trein als de auto
 • Netwerkmogelijkheden met professionals uit het land
 • Achteraf versturen van bewijs van deelname, het bijschrijven van accreditatiepunten en hand-outs achteraf

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!