5 november 2020 - Online scholing

Online congres - Suïcidepreventie

Verlenging inschrijving

Dit online congres is van start gegaan op 5 november 2020 en eindigt op 5 december 2020. Inschrijven is nog mogelijk tot 29 november 2020.

Let op: ook wanneer je later inschrijft, eindigt het proces op 5 december 2020 (dus let op je planning!). Je kunt gedurende deze periode zelf kiezen waar, wanneer en hoe vaak je de bijdragen wilt bestuderen. Na afloop ontvang je een bewijs van deelname en schrijven wij indien van toepassing je registerpunten bij.

Profiteer ook nog van 50 % voordeel 

We bieden je bij online congressen de mogelijkheid om een collega gratis te laten deelnemen. Deze collega dient zich wel in te schrijven vóór 29 november en zal na deelname ook in aanmerking komen voor herregistratiepunten die door de accrediterende registers zijn toegekend aan dit online congres. Alle velden dienen te worden ingevuld, maar er zal voor de introducé geen factuur worden verstuurd.

Geen collega? Dan kun je in de plaats daarvan ook gratis jezelf inschrijven voor een ander online congres. Schrijf opnieuw in en vul je eigen naam in bij 2-voor-de-prijs-van-1. We hebben dan alle gegevens om het totale proces zorgvuldig te verzorgen, maar je ontvangt geen nieuwe factuur.

Wil je weten hoe een online congres van inschrijving tot het uitreiken van je bewijs van deelname in de praktijk werkt? Lees dan dit artikel.


Online congres - Suïcidepreventie


Locatie Online scholing

Prijs € 295,00 ex. 21% BTW

Beschikbaar tot 29 november 2020

Suïcidaal gedrag is een omvangrijk probleem met een enorme impact op alle betrokkenen.

In Nederland maken jaarlijks ongeveer 1800 mensen een einde aan hun leven. Daarnaast doen enkele duizenden een poging tot zelfdoding en nog meer mensen hebben ooit aan een suïcidepoging gedacht. Naasten en hulpverleners worstelen na een suïcide(poging) niet zelden met gevoelens van onmacht, verdriet en schuld. 

Het herkennen en op waarde schatten van suïcidaal gedrag is niet gemakkelijk, wat nog eens extra moeilijk wordt wanneer mensen bijvoorbeeld als gevolg van een psychische aandoening niet (altijd) in contact staan met de werkelijkheid, vastzitten in rigide denkpatronen of wanneer er persoonlijkheidsproblematiek aan de orde is. 

Zelfdoding blijkt in de praktijk een moeilijk bespreekbaar onderwerp te zijn. Echter, om (een poging tot) zelfdoding te voorkomen is het belangrijk om de situatie niet uit de weg te gaan, maar juist contact te maken en het suïcidaal gedrag bespreekbaar te maken. 

Zeven ervaren sprekers uit wetenschap en praktijk zullen tijdens dit online-congres over suïcidaal gedrag stilstaan bij de vraag op welke manier je aan de slag kunt gaan met suïcidepreventie en zo het verschil te maken. Naast het delen van wetenschappelijke kennis zullen er aan de hand van casuïstiek praktische aangrijpingspunten worden aangereikt.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit online-congres is gericht op hbo- en academisch opgeleide professionals die werken met mensen die suïcidaal gedrag vertonen en deze kwetsbare groep mensen beter willen leren ondersteunen. Denk daarbij aan psychologen, orthopedagogen, jeugdzorgwerkers, jeugdartsen, cliëntbegeleiders, (school)maatschappelijk werkers, jeugdbeschermers, (sociaal-) psychiatrisch verpleegkundigen, woonbegeleiders, gezinshuisouders, GGz-agogen, vaktherapeuten, intern- / ambulant begeleiders, leerlingbegeleiders en docenten.


Wat leer je?

 • De wetenschappelijke benadering van suïcide als complex fenomeen 
 • Een netwerkbenadering om suïcidaal gedrag beter te beschrijven 
 • De dynamiek van suïcidaal gedrag en hoe je professioneel kunt doorvragen
 • Onderverdeling in subtypen gericht op een meer op maat toegesneden behandeling
 • Risicoschatting van suïcidaal gedrag bij mensen met stemmingsproblemen, zoals bijvoorbeeld depressie
 • Omgaan met (veelgehoorde) motieven om tot suïcide over te gaan
 • Suïcidaliteit en middelengebruik 
 • Zorg voor nabestaanden na suïcide

Programma

Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo] - Moderator

Dr. Derek de Beurs [Trimbos Instituut] - Zelfdoding als complex fenomeen

Drs. Bert van Luyn  [GGNet] - De dynamiek van suïcidaal gedrag

Dr. Remco de Winter [Rivierduinen] - Verschillende vormen van suïcidaal gedrag

Drs. Jan Meerdinkveldboom - Hulp aan suïcidale jongeren

Drs. Stef Linsen [Psychotherapie en Psychiatrie Expertise] - Omgaan met motieven, verschillen en tendensen 

Dr. Jolien Bueno de Mesquita [Brijder] - Suïcidaal gedrag en middelengebruik 

Prof. Dr. Paul Boelen [Universiteit Utrecht] - Zorg voor nabestaanden na een zelfdoding


Wie zijn de sprekers?

Derek de BeursTrimbos Instituut
Dr. Derek de Beurs
Bijdrage: Zelfmoord als complex fenomeen

Derek de Beurs studeerde klinische psychologie en promoveerde op het trainen van professionals in het contact maken met suïcidale patiënten. Hij publiceerde in 2020 het boek mythen over zelfmoord en was co-redacteur van het handboek suïcidaal gedrag.  Momenteel is hij hoofd epidemiologie bij het Trimbos-instituut en senior onderzoek bij de afdeling klinische psychologie van de Vrije Universiteit. Zijn huidige onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de complexiteit van suïcidaal gedrag.

In deze presentatie worden veelvoorkomende mythen besproken en langs de lat van de wetenschap gelegd. Over zelfmoord bestaan veel mythen, zoals: ‘Mensen met zelfmoordgedachten zijn gek, ze zijn niet op andere gedachten te brengen en ze zijn niet te helpen.’ Maar ook: ‘Veel acteurs en muzikanten plegen zelfmoord.’ Of: ‘Antidepressiva maken mensen juist meer suïcidaal in plaats van minder.’ Maar wat zijn nu mythen, en wat feiten?  Uit de presentatie  zal blijken dat zelfmoord een zeer complex fenomeen is dat zich moeilijk laat voorspellen en waarvan we nog lang niet alles begrijpen. Derek zal vanuit dit perspectief ook de netwerkbenadering in relatie tot suïcidaal bedrag behandelen.

Bert van LuynGGNet
Drs. Bert van Luyn
Bijdrage: De dynamiek van suïcidaal gedrag

Bert van Luyn is klinisch psycholoog-systeemtherapeut en werkt als klinisch psycholoog bij GGNet, vooral met cliënten met complexe problematiek. Hij geeft al jaren onderwijs op het gebied van de acute psychiatrie en crisisinterventie. In het verlengde daarvan heeft Bert zich gespecialiseerd in het hanteren van agressie, suicidepreventie (met name chronische suicidaliteit) en de behandeling van patiënten met een ernstige persoonlijkheidsstoornis. Hij is een van de redacteuren van het Handboek Borderline Persoonlijkheidsstoornis en publiceerde met Ad kerkhof het boek Suïcidepreventie in de Praktijk. De tweede editie van dit boek is getiteld: Behandeling van suïcidaal gedrag in de praktijk van de GGZ.

Bert van Luijn behandelt de ontwikkeling en dynamiek van suicidaal gedrag: van kwetsbaarheid via suïcidale ideatie naar suïcidaal gedrag. Hij bespreekt wat mensen tot suïcidaal gedrag beweegt en welke suïcidale intenties we kunnen onderscheiden. Aan de hand van concrete voorbeelden behandelt hij hoe een adequate risicotaxatie te doen, welke modellen daarbij bruikbaar zijn, bespreekt hij een Quick Scan en behandelt hij het vluchtig karakter van het veiligheidsplan.

Remco de WinterRivierduinen
Dr. Remco de Winter
Bijdrage: Verschillende vormen van suïcidaal gedrag

Remco de Winter is psychiater en geneesheer-directeur bij Rivierduinen. Daarnaast is hij als senior onderzoeker verbonden aan de Vrije Universiteit  Amsterdam en de Parnassia groep. Remco is van 2011 tot 2020 de Nederlandse vertegenwoordiger voor de International Association for Suicide Prevention (IASP) geweest voor de maximale 2 termijnen. Sinds 2014 is hij voorzitter van het platform spoedeisende en sociale psychiatrie binnen de NVvP. Hij promoveerde in 2009 bij de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit Leiden op het onderwerp dimensionele diagnostiek van depressie en verrichtte aansluitend onderzoek op het gebied van de acute psychiatrie en suïcidaliteit.

In de praktijk zien we verschillende vormen van suïcidaal gedrag en het handelen is in de regel op een klinisch oordeel gebaseerd. Op basis van klinische ervaring en vanuit een wetenschappelijke achtergrond is een model ontwikkeld waarin er een differentiatie van 4 vormen van suïcidaal gedrag is. 

Suïcidaal gedrag op basis van:

 • 1. Perceptuele desintegratie
 • 2. Primair depressieve cognitie
 • 3. Psychosociale “entrapment”
 • 4. Inadequate communicatie en coping

Bovenstaande differentiatie leidt tot een meer afgemeten risicotaxatie waarbij de verantwoordelijkheid voor de hulpverlener ook varieert. Daarnaast kan er een meer op maat toegesneden behandeling plaatsvinden. Remco zal deze kennis aan de hand van praktijkvoorbeelden illustreren tijdens deze derde plenaire presentatie.

Jan Meerdinkveldboom
Drs. Jan Meerdinkveldboom
Bijdrage: Hulp aan suïcidale jongeren: hoe is deze het meest effectief?

Jan Meerdinkveldboom heeft ruim dertig jaar gewerkt als jeugdpsychiater in klinieken voor oudere jeugd. Daarnaast heeft hij ambulant gewerkt met kinderen en jeugdigen, steeds in samenwerking met de ouders. Hij heeft op meerdere plaatsen de patiëntenzorg gecombineerd met managementfuncties. De afgelopen jaren is Jan bezig geweest met het geven van lezingen, trainingen en cursussen op het gebied van suïcidale jongeren. Hij is eerste auteur van ‘Suïcidaal gedrag bij jongeren - Individuele en gezinsbehandeling’.

Op basis van de Multidisciplinaire richtlijn - het ‘wat’- wordt het specifieke van de hulp aan jongeren en hun ouders uiteengezet: het ‘hoe’ is evenwel bij hen anders. Wat is het grote belang van het eerste gesprek, waarom bestaat de noodzaak om ouders erbij te betrekken en wat zijn valkuilen voor de professional?

Stef LinsenPsychotherapie en Psychiatrie Expertise
Drs. Stef Linsen
Bijdrage: Durf en práat

Stef Linsen werkt als psychiater en psychotherapeut. Hij werkt(e) in dienstverband e/o freelance basis met adolescenten, ouderen en volwassenen in diverse instituten ((poliklinisch en dagbehandeling), een tbs-kliniek, een instituut voor mensen met een verstandelijke beperking en in eigen praktijk (met leerpsychotherapie aan psychiaters in opleiding). Hij schrijft/  blogt/ vlogt voor partners van mensen met depressie of psychose gevoeligheid op zijn website en YouTube.

Deze sessie is gebaseerd op de hartenkreet 'durf en práat met de betrokkene(n). Stef Linsen gaat in op veelgehoorde motieven bij suïcidaliteit en hij behandelt aan de hand van casuïstiek voorbeelden van zelfmoordpogingen en voltooide zelfmoorden. Verschillen tussen mannen en vrouwen, evenals enkele socioculturele tendensen in relatie tot suïcidaal gedrag zullen hierin worden meegenomen. Uiteindelijk eindigt hij met geldende professionele richtlijnen in relatie tot suïcidepreventie.

Jolien Bueno de MesquitaBrijder
Dr. Jolien Bueno de Mesquita
Bijdrage: Suïcidaal gedrag en middelengebruik

Jolien Bueno de Mesquita promoveerde na haar studie geneeskunde (Erasmus Universiteit) bij het Nederlands Kanker Instituut (2009). Haar opleiding tot psychiater volbracht ze bij de Parnassia Groep. Jolien heeft voor diverse zorgbedrijven (o.a. PsyQ, Antes, Indigo en Brijder) als psychiater en manager zorg gewerkt. Momenteel werkt zij als psychiater binnen de verslavingszorg (Brijder). Sinds 2016 is zij tutor voor het Landelijk Psychiatrieonderwijs (NVvP) en lid van de expertgroep van de module Beleid & Management. Zij is mentor en supervisor van AIOS en verpleegkundig specialisten in opleiding en coacht jonge professionals (o.a. artsen en medisch specialisten) in hun loopbaan ontwikkeling.

Middelengebruik (zoals drugs en alcohol) kunnen direct en indirect van (grote) invloed zijn op de stemming, suïcidaliteit en suïcidaal gedrag. Direct doordat de drugs of alcohol een onderliggende sombere stemming, wanhoop, prikkelbaarheid of agitatie dermate kunnen uitvergroten dat een doodswens ontstaat. Aanvullend kunnen drugs of alcohol de impulscontrole dermate verminderen dat de impuls tot zelfbeschadigend (suïcidaal) gedrag niet goed meer gestopt kan worden. Meer indirect kan een stoornis in (ongecontroleerd) middelengebruik er toe leiden dat iemand vast loopt in zijn dagelijks leven, werk, sociale contacten en/of schulden ontwikkeld. Dit kan hem of haar tot wanhoop en onmacht drijven, zeker als er sprake is van één of meerdere mislukte stoppogingen. Die onmacht en/of wanhoop kunnen overgaan in een gevoel van klem zitten of geen uitweg meer zien dan de dood (‘entrapment’). Deze personen willen wel leven maar weten door alle problemen niet meer ‘hoe’. Lang niet altijd wordt de link met het middelengebruik gelegd. Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaat Jolien in op welke invloed middelengebruik en verslaving hebben op suïcidaal gedrag bij volwassenen, hoe dit bespreekbaar te maken en hoe behandeling eruit kan zien.

Paul BoelenUniversiteit Utrecht
Prof. Dr. Paul Boelen
Bijdrage: De zorg voor nabestaanden

Paul Boelen is hoogleraar bij de afdeling Klinische Psychologie. Hij is als klinisch psycholoog/psycho­therapeut verbonden aan ARQ Centrum'45 in Diemen en als hoogleraar verbonden aan ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Paul Boelen is supervisor en leertherapeut van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt). Hij is hoofdredacteur van het tijdschrift Gedragstherapie en waarnemend hoofdopleider van de postmaster opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog voor volwassenen en ouderen en de regio Utrecht.

De zorg voor nabestaanden na een zelfdoding is in de meeste situaties gericht op traumatische verliesverwerking. Welke psychische reacties kunnen ontstaan bij nabestaanden na een suïcide en wat zijn de mogelijke gevolgen voor nabestaanden in de nasleep van een dergelijk traumatisch verlies? Paul Boelen zal daarbij ook ingaan op erkende behandelingen voor traumatische verliesverwerking en vooral hoe deze therapeutische interventies in te zetten.

Guido van de LuitgaardenCentrum Educatie en Supervisie
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.


Accreditatie

SKJ
7 punten -  Categorie Informeel leren - Conferentie

NVvP*
6 punten

FGzPt
7 punten

NIP K&J/NVO-OG
Herregistratie - 7 punten
Opleiding - behandeling - 2 punten
Opleiding - diagnostiek - 1 punt
Opleiding - overige taken - 0,5 punt

Registerplein
7 punten
(Cliëntondersteuners, GGZ-agogen, Gezinshuisouders, Maatschappelijk werkers, Psychodiagnostisch werkers, Sociaal agogen, Sociaal werkers)

Kwaliteitsregister V&V
7 punten
(GGZ, Jeugdverpleegkunde, Justitiële verpleegkunde, SPV)

VSR
7 punten verpleegkundig specialisten

Register vaktherapie
Afgewezen

Lerarenportfolio
5 uren in de categorie pedagogisch (aanbodcode 00201-05647)

*Door NVvP toegekende punten gelden op basis van de 25%-regeling (scholing buiten het eigen vakgebied) ook voor andere medische specialismen die onder KNMG/GAIA vallen.

Dit online-congres staat voor 7 studieuren. 


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 295,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 45,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 150,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Vooraanstaande sprekers op het terrein van suïcidaliteit
 • Gevarieerd programma en toegang tot alle bijdragen, een maand lang 
 • Geaccrediteerd voor verschillende beroepsregisters
 • Gratis een collega laten deelnemen of gratis inschrijven voor een tweede online-congres
 • Bewijs van deelname en het bijschrijven van accreditatiepunten

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!