17 december 2020 - Online scholing

Online congres - Levend verlies - Blijvend verdriet - 6e editie

Online congres

Dit congres zal in een exclusief voor deelnemers toegankelijke online leeromgeving plaatsvinden. Vanaf 10 uur op 17 december volgt een hele maand toegang tot deze professionele productie waarin alle presentaties zijn geplaatst. Je kunt gedurende één maand zelf kiezen waar, wanneer en hoe vaak je de bijdragen wilt bestuderen. Na afloop ontvang je een bewijs van deelname en schrijven wij indien van toepassing je registerpunten bij. 

Profiteer van 50 % voordeel 

We bieden je bij online congressen de mogelijkheid om een collega gratis te laten deelnemen. Deze collega dient zich wel in te schrijven vóór 17 december en zal na deelname ook in aanmerking komen voor herregistratiepunten die door de accrediterende registers zijn toegekend aan dit online congres. Alle velden dienen te worden ingevuld, maar er zal voor de introducé geen factuur worden verstuurd.

Geen collega? Dan kun je in de plaats daarvan ook gratis jezelf inschrijven voor een ander online congres. Schrijf opnieuw in en vul je eigen naam in bij 2-voor-de-prijs-van-1. We hebben dan alle gegevens om het totale proces zorgvuldig te verzorgen, maar je ontvangt geen nieuwe factuur.

Wil je weten hoe een online congres van inschrijving tot het uitreiken van je bewijs van deelname in de praktijk werkt? Lees dan dit artikel.


Online congres - Levend verlies - Blijvend verdriet - 6e editie


Startdatum 17 december 2020

Locatie Online scholing

Prijs € 295,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 17 december 2020

Het is bekend dat aanstaande (jonge) ouders hoopvolle en liefdevolle verwachtingen koesteren bij hun toekomstig kindje.

Maar wanneer dan blijkt dat hun kind een ernstige lichamelijke, verstandelijke en/of psychiatrische ziekte of beperking heeft, moeten die verwachtingen worden bijgesteld. In de meeste situaties betekent dat een proces van pijn, verdriet en rouw. Ouders zien de kinderen van vrienden en bekenden naar school gaan, een diploma halen, werk krijgen, trouwen en kinderen krijgen. Als dat er voor hun kind niet in zit, dan betekent dat steeds weer verdriet. Maar ook andere aspecten van hun leven kunnen radicaal veranderen. Ineens kunnen ze bijvoorbeeld met hun gezin alleen nog maar op aangepaste vakanties. Ze kunnen vanwege het feit dat hun kind steeds opgetild moet worden alleen nog platte schoenen dragen, hebben geen tijd meer voor hun partner en rennen van de ene zorgverlener naar de andere. Het leven van deze ouders verandert zodoende in iets dat ze zich niet voor hadden kunnen stellen toen ze kozen voor een kind.

Niet alleen ouders krijgen hiermee te maken, maar ook broertjes en zusjes van het zieke en/of beperkte kind moeten leren omgaan met hun onmacht en verdriet. Hoe je als hulpverlener deze ouders en andere gezinsleden in zulke situaties ondersteunt, daarover gaat dit online-congres over levend verlies en blijvend verdriet bij ouders en brusjes van zorgintensieve kinderen.

De term "levend verlies" is enkele jaren geleden geïntroduceerd door Prof. Dr. Manu Keirse. Hij is een van de ervaren sprekers tijdens dit online-congres.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit online-congres is gericht op alle hbo- en academisch opgeleide professionals die werken met ouders van kinderen met een ernstige ziekte of beperking. Daarbij valt te denken aan onder meer:

 • (Medisch en algemeen) maatschappelijk werkers
 • Ouderbegeleiders
 • (Gz-) psychologen
 • Psychotherapeuten
 • Orthopedagogen
 • Kinderartsen / jeugdartsen
 • Docenten
 • Intern begeleiders
 • Verpleegkundigen
 • Verpleegkundig specialisten
 • Vaktherapeuten
 • (Kinder)fysiotherapeuten

Wat leer je?

 • Wat het kan betekenen om ouder te zijn van een zorgintensief kind
 • Begeleiding van copingstrategieën in het omgaan met een blijvende bron van verlies en verdriet 
 • De relevantie van rituelen bij verlieservaringen 
 • Gezinsbegeleiding rondom de zorg voor een ernstig ziek kind
 • Begeleidingsmogelijkheden van verlies- en verdrietervaringen bij mannen 
 • Systemisch begeleiden van verlieservaringen bij GGZ-problematiek
 • De invloed van een zorgintensief kind op de levensloop van zijn of haar broer of zus 

Programma

Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo] - Moderator

Mr. Leontien Sauerwein Bsc [Praktijk voor Verliesbegeleiding] - Wat betekent het als ouder om een zorgintensief kind te krijgen en ermee te leven?

Prof. Dr. Manu Keirse [Katholieke Universiteit Leuven] - Leven met een levend verlies

Dr. Joanna Wojtkowiak [Universiteit voor Humanistiek] -  Rituelen en zingeving bij levend verlies

Drs. Tanja van Roosmalen [Lef Verliesbegeleiding] - Begeleiding van gezinnen met een ernstig ziek kind

Wim van Lent  [De Mannenboom] - Hoe mannen omgaan met tegenslag, verdriet en rouw

Drs. Maria Hoeffnagel [Prezens] - Verlieservaringen bij GGZ-problematiek

Pauline Kuiper [Praktijk] - De (on)breekbare liefde van een brus


Wie zijn de sprekers?

Leontien SauerweinPraktijk voor verliesbegeleiding
Mr. Lb.Sauerwein Bsc
Bijdrage: Wat betekent het als ouder om een zorgintensief kind te krijgen en ermee te leven?

Leontien Sauerwein is verliesbegeleider. Zij studeerde aanvankelijk rechten en werkte als advocaat en juridisch manager op het stadhuis van de gemeente Amsterdam. Na de geboorte van haar zorgintensieve dochter in 2012 maakte zij een switch naar verliesbegeleiding. Leontien studeerde Pedagogische Wetenschappen en volgde de Opleiding tot rouw- en verliesbegeleider bij het Land van Rouw. In haar praktijk voor verliesbegeleiding begeleidt zij ouders van zorgintensieve kinderen en geeft trainingen aan organisaties die met deze kinderen werken. Leontien blogt wekelijks over haar leven met een zorgenkind.

Ouders van zorgintensieve kinderen worden een leven lang geconfronteerd met verlies: verlies van wat er is en wat er niet is.  Wat gebeurt er bij ouders als zij een kind met een beperking krijgen? En daarna? Hoe kun je als professional omgaan met het verlies van ouders van een zorgintensief kind? Wat helpt in de samenwerking? En wat juist niet? Leontien Sauerwein bespreekt deze vragen vanuit haar ervaring als moeder van een zorgintensieve dochter en haar professionele ervaring als verliesbegeleider van ouders van zorgintensieve kinderen.

Manu KeirseKatholieke Universiteit Leuven
Prof. Dr. Manu Keirse
Bijdrage: Leven met een levend verlies

Manu Keirse is klinisch psycholoog en werkzaam aan de faculteit geneeskunde van de Katholieke Universiteit Leuven (B.) Hij is gespecialiseerd in het omgaan met verlies en verdriet en auteur van verschillende boeken die betrekking hebben op dit onderwerp.

Leven met een kind of een familielid met een ernstige beperking is leven met een verlies dat nooit eindigt. Bij een verlies door sterven verwacht je dat de pijn van het verlies geleidelijk afneemt, maar het permanent leven met een beperking heeft niets te maken met oplossing of beëindiging. Het is een verlies dat niet afneemt en wonden die niet genezen. Het gaat over verlies dat permanente energie en moed vraagt om nieuwe crisissen het hoofd te bieden. Je moet je voortdurend aanpassen aan veranderingen die het leven in belangrijke mate veranderen. Het gaat over jaar na jaar leven met de onvermijdbaarheid van het verlies dat continueert en over het vinden van een balans in het leven zonder je greep te verliezen. Voor hulpverleners is het niet gemakkelijk mensen hierin te begeleiden, want je moet vertrekken vanuit een totaal ander paradigma: een nooit eindigend verlies en geen definitieve oplossingen. 

JoannaWerkzaam bij: Universiteit voor Humanistiek
Dr. Joanna Wojtkowiak
Bijdrage: Rituelen en zingeving bij levend verlies

Joanna Wojtkowiak is universitair docent Psychologische en levensbeschouwelijke aspecten van existentiële begeleiding. Zij heeft onderzoek gedaan op het vlak van rituelen in geestelijke begeleiding en culturele zingevingsaspecten van sterven, rouw en dood.

Verlieservaringen, waaronder ook niet-erkend verlies, zijn vaak moeilijk onder woorden te brengen. Zij zijn vaak getekend door ambiguïteit of openbaren pas in een later stadium. Het vinden van passende woorden bij verstopte rouw- en verlieservaringen blijft moeilijk. Rituelen kunnen een alternatieve taal bieden. Zij spreken juist tot het onzegbare door gebruik te maken van beeldtaal en verbeelding. Rituelen werpen, net zoals de kunsten, een andere, esthetische blik op de werkelijkheid. Vanuit dit perspectief zal Joanna Wojtkowiak omgaan met levend verlies benaderen.

Tanja van RoosmalenLEF-verliesbegeleiding
Drs. Tanja van Roosmalen
Bijdrage: Dóórleven en doorléven

Tanja van Roosmalen studeerde orthopedagogiek en was vanuit die functie werkzaam op de afdelingen van kinderneurologie en kinderoncologie van een Universitair Medisch Centrum. Zij volgde een Post-HBO-opleiding in het omgaan met verlies bij kinderen en jongeren. Momenteel werkt zij als orthopedagoog en rouw- en verliestherapeut vanuit haar eigen praktijk. Hier komt zij in contact met kinderen, jongeren met hun ouders en volwassenen die op de een of andere manier geconfronteerd worden met een ingrijpend verlies, zoals een ernstige ziekte, ‘een lijf dat het niet goed werkt’, een verborgen verlies of met de dood. 

Stilstaan bij de impact van traumatische aspecten van levend verlies bij ouders met kinderen met een ernstige aandoening.

Ouder zijn van een zorgintensief kind brengt verliezen mee op allerlei fronten. Gedurende het leven kunnen er nieuwe verliezen bijkomen of bestaande verliezen groter worden. De hoeveelheid aan verliezen en de aard van de verliezen kan ook dermate traumatisch (en dus overspoelend) voor ouders zijn, dat de impact nauwelijks toegelaten kan worden. Het enige dat dan overblijft is een overleefstand. Aan de hand van een model met praktijkvoorbeelden geeft Tanja inzicht in de beleving van ouders, hoe zich dit kan verpakken in het gedrag van ouders (o.a. richting professionals) en hoe je als professional hierop af kunt stemmen.

Wim van LentPraktijk de Mannenboom
Wim van Lent
Bijdrage: Hoe mannen omgaan met tegenslag, verdriet en rouw

Wim van Lent is werkzaam als opleider, coach en supervisor. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring als psychiatrisch verpleegkundige en docent in de GGZ op het gebied van verlies, rouw en herstel. Wim heeft zijn hbo-opleiding Inrichtingswerk afgerond aan H.A.N, de opleiding tot coach bij Weisfelt, de opleiding Systemisch werken en de Relatieopleiding bij Phoenix Opleidingen, Mannenhulpverlening bij Geurts en van der Loo, Rots en Water bij Freerk Ykema en de therapeutische vervolgopleiding Werken met gestolde rouw bij Land van Rouw. Wim is medeauteur van het Boek; Als de man verliest en heeft een hoofdstuk geschreven in het boek van Johan Maes; Rouw, Rouwbegeleiding, Rouwtherapie. 

Mannen ontwikkelen vaak specifieke klachten in het omgaan met rouw- en verlieservaringen. Het is voor veel mannen niet vanzelfsprekend om woorden te geven aan hun binnenwereld. Ze gaan op grond van socialisatie en identiteit ontwikkeling op een eigen manier om met gevoelens van angst, boosheid, schaamte en onmacht. Op het moment dat mannen besluiten om hulp te vragen is het werkelijk nodig. Wim van Lent legt in deze deelsessie uit dat begeleiding van mannen start met herkenning en erkenning van klachten die op een bepaald moment ontstaan zijn in het levensverhaal. Hij zal aan de hand van eigen praktijkvoorbeelden uitleggen op welke wijze hij aansluit bij de behoefte van mannen en op welke wijze hij die persoonlijke begeleiding gestalte geeft.

Maria HoeffnagelPrezens - GGZ inGeest
Drs. Maria Hoeffnagel
Bijdrage: Levend verlies bij GGZ problematiek

Maria Hoeffnagel studeerde speciale pedagogiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij werkt als preventiewerker bij Prezens, onderdeel van GGZ inGeest. Maria ondersteunt vanuit deze functie familie en naasten van mensen met een psychische aandoening. 

Ook voor ouders en andere gezinsleden van (volwassen) kinderen met psychische en/of psychiatrische problematiek geldt dat zij te maken hebben met levend verlies. Ouders en andere naasten zoals broers en zussen moeten zich gaandeweg steeds opnieuw verhouden tot de verlieservaringen, die ze meemaken. De zorg  om het ene kind trekt vaak een zware wissel op het hele gezin. Maria Hoeffnagel geeft in deze presentatie een beeld over de wijze waarop zij ouders en familie ondersteunt in het omgaan met levend verlies ervaringen, hoe ze ondersteunt bij het verwerven van inzicht en handvatten, zodat  er weer perspectieven kunnen ontstaan.

Pauline KuiperPauline Kuiper
Pauline Kuiper
Bijdrage: De (on)breekbare liefde van een BRUS

Pauline Kuiper studeerde Social Work waarna ze een aantal jaar werkzaam is geweest in de (jeugd)zorg onder andere als weerbaarheidstrainer. Daarnaast is zij opgeleid als lifestyle- en therapeutisch fotograaf. Nu is zij actief in haar eigen bedrijf als fotograaf en coach. Het is haar doel om aandacht te vragen voor mensen met een ernstig meervoudig beperking en hun broers en zussen. 

“Het is net alsof er een zilveren draadje van mijn hart naar zijn hart loopt. Als daar spanning op komt dan ga ik gewoon onderuit”. 

Toen Pauline bijna 6 was, raakte haar broertje (2,5) ernstig meervoudig beperkt. Ineens was ze haar broertje ‘kwijt’. Wat betekent levend verlies voor haar of andere broers of zussen (brussen) zoals zij? Vaak vullen we term ‘Levend Verlies’ in vanuit de ouder, maar beseffen niet dat het andere kind, de ‘brus', dit op een heel eigen manier beleeft. In een openhartig betoog vertelt Pauline haar verhaal en deelt ze haar bevindingen uit interviews met andere brussen. Hierin zien we de spagaat tussen loyaliteit en erkenning en ontdekken dat de voelbare onvoorwaardelijke liefde zowel heling als gebrokenheid geeft op hetzelfde moment.  Een inkijk in een bijna geheime wereld, waarin levend verlies op een heel andere manier centraal staat en wordt verdiept.

Guido van de LuitgaardenCentrum Educatie en Supervisie
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Moderator

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.


Certificering

Deelnemers ontvangen na afloop een bewijs van deelname


Accreditatie

NIP K&J/NVO-OG
In behandeling

FGzPt
In behandeling

Registerplein
In behandeling voor:

 • Cliëntondersteuners
 • GGz-agogen
 • Gezinshuisouders
 • Maatschappelijk werkers
 • Psychodiagnostisch werkenden
 • Sociaal agogen
 • Sociaal werkers

SKJ
7 punten
Categorie Informeel leren - Conferentie

VSR
8 punten

Kwaliteitsregister V&V
7 punten
(GGZ, jeugdverpleegkunde, kinderverpleegkunde, SPV, VG-zorg)

Register Vaktherapie (voormalig SRVB)
7 punten

Dit online-congres staat voor 7 studieuren. 


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 295,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 150,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Gevarieerd programma en toegang tot alle bijdragen, een maand lang
 • Geaccrediteerd voor verschillende beroepsregisters
 • Gratis een collega laten deelnemen of gratis inschrijven voor een tweede online-congres
 • Bewijs van deelname en het bijschrijven van accreditatiepunten

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!