9 september 2020 - Online scholing

Online congres - Eetproblemen bij jonge kinderen - 4e editie

Verlengde inschrijving

Dit online congres is van start gegaan op 9 september 2020 en eindigt op 9 oktober 2020. Inschrijven is nog mogelijk tot 2 oktober 2020.

Let op: ook wanneer je later inschrijft, eindigt het proces op 9 oktober 2020 (dus let op je planning!). Je kunt gedurende deze periode zelf kiezen waar, wanneer en hoe vaak je de bijdragen wilt bestuderen. Na afloop ontvang je een bewijs van deelname en schrijven wij indien van toepassing je registerpunten bij. 

Profiteer nog van 50 % voordeel 


Online congres - Eetproblemen bij jonge kinderen - 4e editie


Locatie Online scholing

Prijs € 295,00 ex. 21% BTW

Beschikbaar tot 2 oktober 2020

Moeizaam of niet kunnen of willen eten heeft grote invloed op het hele gezin.

Het kan ouders een machteloos gevoel geven en zelfs tot wanhoop drijven. Met als gevolg dat ze te rade gaan bij hulpverleners. Wat is dan voor welke situatie een verstandige aanpak? Die vraag vormt de rode draad van dit online-congres.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit online-congres is bedoeld voor professionals van allerlei disciplines die met kinderen van 0 – 7 jaar en hun ouders werken en te maken hebben met eetproblemen. Denk bijvoorbeeld aan JGZ-verpleegkundigen, kinderdiëtisten, psychologen, pedagogen en logopedisten.

Het gaat om HBO en WO-opgeleide professionals.


Wat leer je?

 • De psychologie achter eetproblemen bij jonge kinderen
 • Representaties, verwachtingen en relaties omtrent voeding
 • Leren van beelden in de hulpverlening middels video Interactie Begeleiding
 • Allergieën als spelbreker
 • De ontwikkeling van een werkbare (borst-)voedingsrelatie
 • Leren eten vanuit autistisch perspectief
 • Feiten en fabels over reflux
 • Behandelmogelijkheden bij trauma's in relatie tot eetproblematiek

Programma

Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo] - Moderator

Drs. Eric Dumont [JSeysCentra] - De psychologie achter eetproblemen bij jonge kinderen

Drs. Phineke Tielenius Kruythoff [Stichting MeeLeefgezin] - Representaties van eetproblemen

Jessica Boerema [Ziekenhuis Bethesda] - Leren van beelden

Irene Herpertz  [MACK] - Allergieën als spelbreker

Drs. Myrte van Lonkhuijsen [Praktijk] - Als borstvoeding niet lukt

Thomas Fondelli [De Dam] - Autisme en eetproblemen

Drs. Marinde van Lennep [Emma Kinderziekenhuis] - Feiten en fabels over reflux

Diana Kroes MSc [Seyscentra] - Behandelmogelijkheden bij trauma’s rond eten


Wie zijn de sprekers?

Eric DumontUniversiteit van Maastricht
Drs. Eric Dumont
Bijdrage: De psychologie achter eetproblemen bij jonge kinderen

Eric Dumont is gedragswetenschapper bij SeysCentra, werkzaam als voorzitter van het multidisciplinair eetteam voor kinderen en jongeren bij MUMC en als coördinator van het multidisciplinaire eetteam voor kinderen van 0-6 jaar met ernstige eet- en voedingsproblemen van het WKZ. Daarnaast is Eric bezig met een onderzoek rond de eetstoornis ARFID.   

Eric zal in deze lezing ingaan op de psychologie en recente wetenschappelijke inzichten rond eten en eetproblemen bij jonge kinderen. De conclusies vertaalt hij in adviezen voor de behandeling hiervan.  

Phineke TieleniusStichting MeeleefGezin
Drs. Phineke Tielenius Kruythoff
Bijdrage: Representaties van eetproblemen

Phineke Tielenius Kruythoff is Infant Mental Health specialist, met een universitaire achtergrond in klinische ontwikkelings- en levenslooppsychologie (i/o) en verpleegkunde. Ze is hoofdopleider van de IMH-opleidingen van de RINO Groep met focus IMH-generalist. Phineke is daarnaast inhoudelijk coördinator van stichting MeeleefGezin. Tevens zit ze in de redactie van Vakblad Vroeg en is ze bestuurslid van de DAIMH (Dutch Association Infant Mental Health).

Phineke behandelt in haar bijdrage de representaties, verwachtingen en relaties omtrent voeding op micro-, meso- en macroniveau. Geschiedenis van de relatie heeft soms meer invloed dan je denkt, ook op lange termijn.

Jessica BoeremaZiekenhuis Bethesda
Jessica Boerema
Bijdrage: De kracht van videobeelden bij eetproblemen

Jessica is IMH generalist (i.o.), medisch pedagogisch zorgverlener, video-interactiebegeleider (VIB) en video-hometrainer (VHT). Zij is werkzaam in het Bethesda Ziekenhuis Hoogeveen en daarnaast in haar eigen praktijk Contact in Beeld. Vanuit het ziekenhuis werkt Jessica veel met de VIB om ouders te helpen met kinderen die problemen ervaren met poepen, plassen, eten, slapen, angst en huilen. Vanuit haar eigen praktijk houdt zij zich voornamelijk bezig met het geven van scholing over communicatie met kinderen aan de hand van videobeelden. 

Aan de hand van casuïstiek zal Jessica Boerema toelichten en in beeld brengen wat de kracht van videobeelden voor ouders kan betekenen die zorgen ervaren rondom het eten met hun jonge kind. Hierbij toont zij zowel beelden van eetmomenten als een deel van de gesprekken met ouders. Ze laat het proces zien wat ze met ouders aangaat en tot welke inzichten en groei dit kan leiden.

Irene HerpertzMACK
Irene Herpertz
Bijdrage: Allergieën als spelbreker

Irene Herpertz is kinderdietist en is gespecialiseerd in voedselallergie. Zij is coördinator van het Martini Allergie Centrum voor Kinderen (MACK), sinds september 2019 erkend als STZ-Expertisecentrum. Bij het MACK komen kinderen waarvoor algemene ziekenhuizen geen toereikende expertise en behandelmethoden hebben. Uitgangspunt is dat kinderen met een voedselallergie recht hebben op een zo normaal mogelijk kinderleven.

Het Mack wil haar behandelmogelijkheden en visie zoveel mogelijk delen met andere zorgverleners zoals kinder-, jeugd en huisartsen, diëtisten en verpleegkundigen. Tijdens deze deelsessie gaat Irene in op wat het MACK onderneemt op het gebied van behandeling en preventie om deze missie waar te maken, zoals thuisintroductietesten.

Myrte van LonkhuijsenPraktijk Myrthe van Lonkhuijsen
Drs. Myrte van Lonkhuijsen
Bijdrage: Als borstvoeding niet lukt

Myrte van Linkhuijsen studeerde pedagogische wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en is daarna opgeleid tot lactatiekundige IBCLC. Zij doceert aan verschillende opleidingsinstituten en is betrokken bij de ontwikkeling van e-learning op het gebied van borstvoeding.

Borstvoeding is de biologische norm voor de voeding van mensenbaby’s. In de praktijk blijkt het voor veel moeders en zorgverleners een hele kluif om voor moeder en kind een werkbare voedingsrelatie te ontwikkelen. Hoe komt dat? Wat is de rol van onze eigen ervaring, opleiding en verwachting hierin? Wat is de rol van de verwachtingen van ouders en omgeving? En hoe kunnen we aan de slag met wat we weten om ouders en kinderen een prettige effectieve ervaring te helpen krijgen met borstvoeding.

Thomas FondelliDAM
Drs. Thomas Fondelli
Bijdrage: Autisme en eetproblemen

Thomas Fondelli is klinisch psycholoog en werkt vanuit Psychotherapiepraktijk De Dam. Hij is als freelancer verbonden aan Autisme Centraal en auteur van het boek ‘Autisme en eetproblemen’.

Eten is voor heel wat kinderen met autisme een flinke uitdaging. Tijdens deze presentatie wordt een kader aangereikt om te begrijpen waarom eten voor hen zo moeilijk is. Daarbij wordt zowel stil gestaan bij de sensorische, cognitieve als sociale uitdagingen gekoppeld aan eten. Vervolgens worden op basis van deze theorie concrete handvatten aangereikt die hulpverleners kunnen helpen in het ondersteunen van kinderen met autisme bij het eten en het leren eten.

Marinde van LennepEmma Kinderziekenhuis
Drs. Marinde van Lennep
Bijdrage: Feiten en fabels over reflux

Marinde van Lennep is arts onderzoeker bij Amsterdam UMC-Emma op het gebied van Maag-Darm-Leverziekten en voeding. Zij doet onderzoek naar reflux en is werkzaam op de Spuugpoli.

Regurgitatie komt bij veel baby’s voor en veel ouders vinden dit een probleem. Maar is het wel altijd een probleem? En wanneer moet je behandelen?
Marinde van Lennep geeft uitleg over de feiten en fabels over gastro-oesofageale reflux (ziekte). Tijdens deze presentatie zal worden behandeld wanneer een kind met reflux verwezen moet worden naar een (kinder)arts en wanneer er (welke) behandeling gegeven dient te worden.

Diana KroesSeys Centra
Diana Kroes MSc.
Bijdrage: Behandelmogelijkheden bij trauma’s rond eten

Diana Kroes MSc is gedragswetenschapper, cognitief gedragstherapeut i.o. en werkzaam als behandelcoördinator bij Seys Centra, locatie Maastricht.

Soms hangen eetproblemen van jonge kinderen samen met een opgelopen trauma. Diana gaat tijdens haar sessie in op wat voor trauma’s onder eetproblemen bij jonge kinderen kunnen liggen en hoe professionals daar wel of niet mee om kunnen gaan. Hoe kom je erachter, wat zijn dan de behandelmogelijkheden en heel specifiek: hoe is EMDR in te zetten?

 

Guido van de LuitgaardenCentrum Educatie en Supervisie
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.


Certificering

Deelnemers ontvangen na deelname een bewijs van deelname


Accreditatie

Kwaliteitsregister V&V
7 punten

AbSG
6 punten JGZ

VSR
7 punten

ADAP (NVD en NVLF)
8 punten

SKJ
7 punten -  Categorie Informeel leren - Conferentie               

NIP K&J/NVO-OG
5 punten voor herregistratie
1,5 punten voor opleiding - behandeling
0,5 punt voor opleiding - diagnostiek
0,5 punt voor opleiding - overige taken

KNGF
In behandeling                                       

FGzPt
In behandeling

Registerplein
8 punten

DAIMH
In behandeling

Dit online-congres staat voor 7 studieuren


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 295,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ik ben of word abonnee van Vakblad Vroeg, dan neem je deel voor € 245,00 (ex. 21% BTW).

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 150,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Gevarieerd programma en toegang tot alle bijdragen
 • Een maand lang toegang tot de digitale omgeving
 • Geaccrediteerd voor verschillende beroepsregisters
 • Diverse kortingen mogelijk voor o.a. abonnees van Vakblad Vroeg
 • Gratis een collega mee laten doen of gratis inschrijven voor een tweede online-congres
 • Bewijs van deelname en het bijschrijven van accreditatiepunten

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!