4 maart 2021 - Online scholing

Online congres - ADHD of druk gedrag

Online congres

Dit congres zal in een exclusief voor deelnemers toegankelijke online leeromgeving plaatsvinden. Op 4 maart 2021 vanaf 10 uur volgt een hele maand toegang tot deze professionele productie waarin alle presentaties zijn geplaatst. Je kunt gedurende één maand zelf kiezen waar, wanneer en hoe vaak je de bijdragen wilt bestuderen. Na afloop ontvang je een bewijs van deelname en schrijven wij indien van toepassing je registerpunten bij. 

Profiteer van 50 % voordeel 

We bieden je bij online congressen de mogelijkheid om een collega gratis te laten deelnemen. Deze collega dient zich wel op naam in te schrijven en zal na deelname ook in aanmerking komen voor herregistratiepunten die door de accrediterende registers zijn toegekend aan dit online congres. Alle velden dienen te worden ingevuld, maar er zal voor de introducé geen factuur worden verstuurd.

Geen collega? Dan kun je in de plaats daarvan ook gratis jezelf inschrijven voor een ander online congres. Schrijf opnieuw in en vul je eigen naam in bij 2-voor-de-prijs-van-1. We hebben dan alle gegevens om het totale proces zorgvuldig te verzorgen, maar je ontvangt geen nieuwe factuur.


Online congres - ADHD of druk gedrag


Startdatum 4 maart 2021

Locatie Online scholing

Prijs € 270,00 ex. 21% BTW bij inschrijving vóór 04 december 2020 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW)

Uiterste inschrijfdatum 4 maart 2021

ADHD komt veel voor onder kinderen en jongvolwassenen: het is zelfs de meest voorkomende diagnose die kinderpsychiaters stellen.

De afgelopen jaren is de kennis over ADHD snel toegenomen, waardoor het gemakkelijker is geworden om ADHD te scheiden van gewoon druk gedrag. Wat het wel en niet is, hoe het bijbehorende gedrag ontstaat en welk gedrag van een jeugdige er wel en niet aan toegeschreven kan worden, wordt steeds helderder. Ook de manier waarop kinderen en jongeren die ADHD hebben thuis, in de zorg en in het onderwijs begeleid en behandeld kunnen worden, wordt daarmee duidelijker.

Op het congres "ADHD of druk gedrag" zullen experts nader ingaan op ADHD en de laatste nieuwe inzichten uit wetenschap en praktijk delen. Zij zullen stilstaan bij de manier waarop je als behandelaar, begeleider of leerkracht het beste om kunt gaan met jeugdigen met ADHD en hun ouders. Ook de kansen die deze kinderen, ondanks (of dankzij?) deze aandoening hebben, komen voor het voetlicht.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres over ADHD richt zich op uitvoerend professionals die in hun praktijk te maken hebben met kinderen en (jong)volwassenen in relatie tot ADHD problematiek, zoals (gezins)begeleiders, maatschappelijk werkers, jeugdartsen, psychiaters, psychologen, orthopedagogen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, gedragswetenschappers, leerkrachten, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en jeugdzorgwerkers.

Werk- en denkniveau: HBO /Universitair.


Wat leer je?

 • Over talenten, kwaliteiten en vermogens van mensen met ADHD
 • De meest recente inzichten over ADHD
 • De GGZ zorgstandaard en richtlijnen
 • De rol van executieve functies en motivatie bij het inzetten van (geadviseerde) gedragstherapeutische interventies voor kinderen met ADHD
 • Behoeften en talenten van mensen met ADHD
 • Gedragstherapeutische oudertraining voor behandeling van gedragsproblemen gerelateerd aan ADHD
 • ADHD en systemisch werken met kinderen, jeugdigen en hun ouders
 • Een gedifferentieerde aanpak bij comorbide problematiek

Programma

Kasper Ramaekers [RAAK! Thuisbegeleiding] - Mijn ADHD is een gave!

Prof. Dr. Barbara van den Hoofdakker [Accare - RUG] - Diagnostiek en behandeling van ADHD bij kinderen: wat vertellen de zorgstandaard en richtlijnen ons?

Dr. Marjolein Luman [Vrije Universiteit Amsterdam / de Bascule / Levvel] - De rol van executieve functies en motivatie bij het inzetten van gedragstherapeutische interventies voor kinderen met ADHD 

Drs. Arno de Poorter [Hulp bij ADHD] - Behoeften en talenten van mensen met ADHD

Dr. Lianne van der Veen [Rijksuniversiteit Groningen] - Gedragstherapeutische oudertraining

Drs. Sanne Vink [Vink Psychologisch Centrum] - Systemisch werken bij ADHD

Giel Vaessen [Kinkindekabel] - Een gedifferentieerde aanpak bij comorbide problematiek  

Dr. Guido van de Luitgaarden - Moderator        


Wie zijn de sprekers?

Kasper RamaekersRaak! Thuisbegeleiding
Kasper Ramaekers
Bijdrage: Leven met ADHD

Kasper Ramaekers studeerde Intensieve Pedagogische Thuisbegeleiding (IPT) en Social Work. Hij werkt als ambulant (gezins)begleider bij RAAL! Thuisbegeleiding.

In deze inleidende presentatie geeft Kasper Ramaekers aan op welke wijze hij zijn ADHD als talent ervaart en inzet. Een openhartig ervaringsverhaal over talenten, kwaliteiten en vermogens van mensen met ADHD.

Barbara van den HoofdakkerWerkzaam bij: Accare - Rijksuniversiteit Groningen
Prof. Dr. Barbara van den Hoofdakker
Bijdrage: Diagnostiek en behandeling van ADHD bij kinderen: wat vertellen de richtlijnen en zorgstandaard ons?

Barbara van den Hoofdakker is als klinisch psycholoog/gedragstherapeut en bijzonder hoogleraar werkzaam bij Accare kinder- en jeugdpsychiatrie en bij de Rijksuniversiteit Groningen. Zowel in haar klinische werkzaamheden als haar wetenschappelijk onderzoek hebben behandelingen voor gedragsproblemen bij kinderen haar speciale interesse.

In 2019 is de zorgstandaard ADHD (Akwa GGZ) verschenen. Deze  is gebaseerd op de meest actuele richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van ADHD en beschrijft vanuit het perspectief van de patiënt en zijn naasten, zoals ouders, wat goede zorg is. Om ervoor te zorgen dat kinderen, jongeren en hun ouders die goede zorg daadwerkelijk in de praktijk krijgen is het belangrijk dat zorgverleners, leerkrachten en beleidsmakers de zorgstandaard kennen. In deze lezing zal de inhoud worden besproken, waarbij speciale aandacht zal worden besteed aan de belangrijkste behandelingen voor ADHD, medicatie en gedragstherapeutische trainingen voor ouders en leerkrachten.

Marjolein LumanVrije Universiteit Amsterdam
Dr. Marjolein Luman
Bijdrage: De rol van executieve functies en motivatie bij het inzetten van gedragstherapeutische interventies voor kinderen met ADHD

Marjolein Luman is universitair docent en onderzoeker aan de afdeling Klinische Neuropsychologie en aan de afdeling Methoden van de Vrije Universiteit Amsterdam. Marjolein is in 2008 gepromoveerd op de afdeling Neuropsychologie van het onderzoeksinstituut PI Research, waar zij onderzoek heeft gedaan naar de effecten van beloning en straf op het functioneren van kinderen met ADHD. Marjolein ontving diverse subsidies voor vervolgonderzoek, onder meer voor onderzoek naar de effecten van medicamenteuze behandeling op gedragsmatig en cognitief functioneren bij kinderen met ADHD. In 2009 ontving Marjolein een prestigieuze subsidie van de Hersenstichting voor beeldvormend onderzoek naar de manier waarop kinderen met ADHD feedback en beloning worden verwerkt in hersenen.

Gedragstherapeutische ouder- en leerkrachttraining is een effectief bewezen behandeling voor kinderen met ADHD. Deze behandeling bestaat uit het trainen van verschillende technieken, zoals stimulus-controle technieken en contingentie-management technieken. Het is bekend dat een deel van de kinderen met ADHD moeite heeft met specifieke cognitieve functies, waaronder de uitvoerende (executieve) functies, zoals het werkgeheugen of onderdrukken van impulsen. Ook zijn er kinderen met ADHD die juist moeite hebben met het reguleren van hun motivatie en anders reageren op beloning. Marjolein zal ingaan op het inzetten van de ouder- en leerkrachttraining voor kinderen met ADHD met verschillende cognitieve profielen.  

Arno de PoorterHulp bij ADHD
Drs. Arno de Poorter
Bijdrage: Behoeften en talenten - een ervaringsverhaal

Arno studeerde psychologie en is directeur van Hulp bij ADHD. Hij begeleidt mensen (met ADHD), geeft lezingen en trainingen en heeft ruimte exptertise op het gebied van jobcoaching en bemiddeling.

 Arno de Poorter legt de focus op zelfkennis, –acceptatie en openheid als kernkwaliteiten die bijdragen aan een gelukkig leven met ADHD. Door te onderzoeken wie hij was en is, leerde hij tegelijkertijd zichzelf te aanvaarden. Deze aanvaarding gaf hem de ruimte en kracht om zichzelf – met al zijn kwaliteiten en beperkingen – te laten zien aan zijn omgeving. Zijn motto: "De grootste kans op succes is om het altijd nog een keer te proberen".

Sanne VinkVink Psychologisch Centrum
Drs. Sanne Vink
Bijdrage: Systemisch werken bij ADHD

Sanne Vink is GZ-psycholoog, cognitief gedrags-en systeemtherapeut. Zij startte haar loopbaan bij de Parnassia BAVO Groep te Rotterdam, waarna ze bij een eerste en tweedelijnsinstelling heeft gewerkt. Ook is ze werkzaam geweest in het Maasstadziekenhuis op de ADHD poli. Vanaf 2009 werkt Sanne vanuit haar praktijk VINK Psychologisch Centrum in Hendrik Ido Ambacht.

In het werken met mensen komen systeemdynamieken voor die de samenwerking en communicatie onbewust beïnvloeden. Wat weten we van systemisch werken met kinderen en jongeren met ADHD en hoe kan die kennis in de praktijk worden gebracht?

Giel VaessenKinkindekabel
Giel Vaessen
Bijdrage: ADHD en comorbide problematiek

Giel Vaessen werkte decennia lang als groepswerker, behandelcoördinator en gezinstherapeut in de kinder- en jeugdpsychiatrie en als zorgcoördinator in het speciaal onderwijs. Momenteel is hij werkzaam als zorgcoördinator en gezinstherapeut in de ambulante GGZ. Daarnaast geeft Giel reeds vele jaren cursussen en trainingen rondom kinder- en jeugdproblematiek en schreef hieromtrent diverse praktijkgerichte boeken.

Bij kinderen en jongeren met ADHD is sprake van een hoge mate van comorbiditeit. Stoornissen die vaak samen met ADHD voorkomen zijn autisme spectrum stoornissen, stemmingsstoornissen, angststoornissen, ticstoornissen en gedragsstoornissen. Welke kennis is van belang en welke interventies zijn effectief in de begeleiding en behandeling?

Lianne van der VeenAccare
Dr. Lianne van der Veen
Bijdrage: Gedragstherapeutische oudertraining

Lianne van der Veen is hoofdopleider ortho-pedagoog generalist en klinisch psycholoog bij Accare. Zij richt zich op de verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek en de klinische praktijk, waarbij de focus ligt op ontwikkelen, uitvoeren, onderzoeken en onderwijzen van gedragstherapeutische behandelingen voor kinderen met ADHD en gedragsstoornissen.

Gedragstherapeutische oudertraining is een goede eerste stap in de behandeling van kinderen met kenmerken van ADHD en gedragsproblemen. Onderzoek wijst uit dat deze behandeling gedragsproblemen vermindert en opvoedingsvaardigheden van ouders verbetert. In deze presentatie laat Lianne zien hoe je samen met ouders een concreet plan van aanpak kunt maken waar ouders dezelfde dag nog mee aan de slag kunnen.

Guido van de LuitgaardenCentrum Educatie en Supervisie
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Moderator

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.


Certificering

Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname na afloop


Accreditatie

 • SKJ - in behandeling
 • NIP K&J/NVO-OG - in behandeling
 • Registerplein - in behandeling
 • Kwaliteitsregister V&V - in behandeling
 • FGzPt - in behandeling
 • Register vaktherapie - in behandeling
 • Lerarenportfolio
  7 punten in de categorie pedagogisch (aanbodcode 00901-09427)

Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 270,00 ex. 21% BTW bij inschrijving vóór 04 december 2020 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW) en inclusief:

 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 150,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Jaarlijks multidisciplinair praktijkgericht congres
 • Praktijkrelevante bijdragen vanuit verschillende perspectieven
 • Keuze uit verschillende deelsessies
 • Breed geaccrediteerd door kwaliteitsregisters
 • Bewijs van deelname en handouts digitaal

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!