27 mei 2021 - Online scholing

Online congres - Seksueel geweld - editie 2021

Dit online congres is nog te volgen tot en met 26 juni 2021

Wat is een online congres? Klik hier

Hoe schrijf ik in? Hoe profiteer ik van gratis deelname aan een tweede online congres? Hoe gaat het technisch in z'n werk? Klik hier

Dit online congres is gestart op 27 mei 2021 en is te volgen t/m 26 juni 2021.


Online congres - Seksueel geweld - editie 2021


Locatie Online scholing

Prijs € 295,00 ex. 21% BTW

Inschrijven mogelijk tot 19 juni 2021

Het jaarlijks congres over seksueel geweld is dit jaar gericht op het werken met slachtoffers en plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De verschillende vormen van seksueel geweld laat diepe sporen na op het bestaan van slachtoffers, maar ook van hun naasten. Zij hebben te maken met psychologische, en/of medische en sociale gevolgen van hun slachtofferschap. Maar ook plegers voelen de gevolgen van seksueel geweld, zoals het wegvallen van vrienden en familie, vervolging, verstoting uit een gemeenschap en detentie. Het werken met slachtoffers en plegers van seksueel geweld is een buitengewoon complexe en delicate aangelegenheid, 

Tijdens dit online congres wordt seksueel geweld vanuit verschillende perspectieven benaderd. Vooraanstaande sprekers uit wetenschap en praktijk zullen uitvoerig stilstaan bij dit beladen onderwerp en kennis en vaardigheden delen die van belang zijn in het werken met slachtoffers en plegers van seksueel geweld.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Het online-congres over seksueel geweld is bedoeld als bij- en nascholing voor hulpverleners en leerkrachten die in de praktijk te maken hebben met slachtoffers en daders van seksueel geweld.

Te denken valt aan:

 • Psychologen
 • Orthopedagogen
 • Jeugdzorgwerkers
 • Gezinsbegeleiders
 • Jeugdartsen / bedrijfsartsen
 • Jeugdverpleegkundigen
 • POH-GGz
 • Sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen
 • Verpleegkundig specialisten GGz
 • Vaktherapeuten
 • Seksuologen
 • Maatschappelijk werkers
 • Jongerenwerkers

Werk- en denkniveau: hbo/academisch


Wat leer je?

 • Traumaverwerking na seksueel geweld
 • De impact van victimblaming en hoe hiermee om te gaan
 • Vormen, prevalentie, preventie en doorverwijzing na (vermoedens van) seksueel geweld
 • Screening slachtoffers van seksuele uitbuiting middels het 9-domeinen model
 • Positieve seksualiteit ter bevordering van de seksuele autonomie na ervaringen van seksueel geweld
 • Online seksueel grensoverschrijdend seksueel gedrag; van onderzoek naar handreikingen voor de praktijk
 • Systemisch werken met slachtoffers van seksueel misbruik
 • Werken volgens een programma tegen seksuele intimidatie en geweld

Programma

Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo] - Moderator

Legien Warsosemito [Legien]  - Ervaringsverhaal over succesvolle verwerking trauma na seksueel geweld

Dr. Willy van Berlo [Rutgers]  - Inleiding seksueel geweld

Theo Hendrickx [Manna]  - Screening slachtoffers van seksuele uitbuiting: 9-domeinen model

Dr. Justine Pardoen [Bureau Jeugd en Media]  - Grensoverschrijdend seksueel gedrag online

Drs. Ard Nieuwenbroek [Orthohulp]  - Systemisch werken met slachtoffers van seksueel misbruik

Nicolien van Weeghel MSc [Veiligheid en Zorg Amsterdam]  - Seksuele intimidatie en geweld

Sabine Meulenbeld [Praktijk Sabine Meulenbeld]  - Positieve seksualiteit in de praktijk


Wie zijn de sprekers?

Legien WarsosemitoLegien
Legien Warsosemito - Schenk
Bijdrage: Twee succesfactoren bij het verwerken van mijn trauma van seksueel geweld

Legien Warsosemito - Schenk is werkzaam als inhoudelijk specialist, adviseur en ervaringsdeskundige op het gebied van ongewenst gedrag en seksueel geweld. Zij is gecertificeerd vertrouwenspersoon en (wandel-)coach.

Onderzoek wijst uit dat een slachtoffer van seksueel geweld, maanden en zelfs jaren worstelt voordat hij ervaringen deelt met anderen of om hulp durft te vragen. Tevens blijkt dat slachtoffers een eerste onthulling vaker doen naar informele- (familie/vrienden) dan naar formele steunbronnen (hulpverlening). De angst voor niet helpende reacties of niet ontvangen van gepaste hulp speelt hierbij een rol. Vanuit haar levenservaring bespreekt Legien een aantal situaties die impact hebben gehad op haar traumaverwerking, zowel positief als negatief. Tevens geeft zij concrete tips vanuit de impact van victim blaming en hoe hier adequater mee om te gaan in de praktijk.

Willy van BerloRutgers Kenniscentrum seksualiteit
Dr. Willy van Berlo
Bijdrage: Van cijfers naar praktijk

Willy van Berlo is programmamanager Seksueel geweld bij Rutgers - Kenniscentrum seksualiteit. Haar expertise ligt op het gebied van (preventie van) seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld en de mechanismes die daaraan ten grondslag liggen. Zij werkt mee aan onderzoek, ontwikkeling en implementatie van interventies voor kwetsbare groepen en voert daarnaast campagnes uit om sociale normen te beïnvloeden. 

Seksueel geweld is een hardnekkig probleem. Signalering en hulpverlening zijn essentieel, maar preventie is minstens zo belangrijk om ervoor te zorgen dat seksueel geweld minder vaak voorkomt. Willy van Berlo geeft in deze bijdrage een overzicht van de meest recente cijfers, welke vormen seksueel geweld kan aannemen en wat risicofactoren zijn voor slachtoffer- en daderschap. Vervolgens gaat ze in op preventie: hoe voorkomen we dat we blijven dweilen met de kraan open? Wat is nodig voor effectieve preventie en hoe ziet dat eruit?

Theo HendrickxExpertisebureau Helse Liefde
Theo Hendrickx
Bijdrage: Screening slachtoffers seksuele uitbuiting: 9-domeinen model

Theo Hendrickx is regelmatig betrokken bij mensenhandel waarbij migratie en seksueel geweld een belangrijke rol spelen. Naast politiewerkzaamheden was hij jarenlang werkzaam als therapeut, seksuoloog, traumabegeleider, schematherapeut, docent en coördinator bij Stichting Manna en Expertisebureau Helse Liefde.

Vaak is bij het vermoeden van seksuele uitbuiting een goede analyse rondom veiligheid en de mogelijkheden van aanpak en begeleiding problematisch. Theo Hendrickx presenteert het 9 domeinen-model dat voor een goede analyse van de casus kan zorgen en een handreiking kan bieden voor goede en veilige hulpverlening. Het model is voor iedere professional bruikbaar.

Justine PardoenBureau Jeugd en Media
Dr. Justine Pardoen
Bijdrage: Grensoverschrijdend seksueel gedrag - ONLINE

Justine is specialist mediaopvoeding bij Bureau Jeugd & Media. Ze vertaalt wetenschappelijke kennis over de invloed van media op kinderen en jongeren naar de dagelijkse praktijk. Ze geeft leiding aan een team experts die adviseren bij calamiteiten, maar ook ouderavonden verzorgen en lessen geven in de klas. Van sexting tot privacy. Van vloggen tot grooming. 

Sexting op zich is allang geen grensoverschrijdend gedrag meer. Maar het verspreiden van beelden van anderen (shamesexting) is dat wel. Zowel meisjes als jongens maken zich daar schuldig aan. Waarom doen ze dit?  Wat leren we uit onderzoek voor de begeleiding van jongeren als het gaat om seksuele ervaringen online?

Ard NieuwenbroekOrtho-Hulp
Drs. Ard Nieuwenbroek
Bijdrage: Systemisch werken met slachtoffers van seksueel misbruik

Ard is contextueel therapeut, communicatietrainer en een praktijkman 'pur sang'. Hij heeft ruime expertise op het gebied van activeren van de (vaak verborgen) kracht in mensen. Daarnaast is Ard auteur en heeft inmiddels 25 boeken op zijn naam staan, die veelal over het onderwerp faalangst gaan.

Seksueel misbruik en de gevolgen daarvan zijn van invloed op alle betrokkenen en ook alle betrokkenen hebben invloed op de gevolgen. Gevolgen kunnen soms nog dagelijks doorwerken. Relaties zijn (deels) stuk. Of het nu om een volwassen-kind relatie, een kind-kind relatie, een man-vrouw relatie of een man-man relatie gaat: de basis van vertrouwen is weggeslagen.  Des te meer betekenis de relatie heeft, des te groter is de schade. Want, waar kun je nog van op aan? Relationele verwarring, polarisatie of isolement zijn veel voorkomende symptomen. Verwarring rond intimiteit, seksualiteit en macht komt veelvuldig voor. De een heeft er meer last van dan de ander. De hulpverlener helpt de hulpvrager vastere grond onder de voeten te krijgen. De contextuele benadering, gegrondvest door Nagy, biedt hulpverleners goede kansen om in het spinnenweb van gezin en familie effectieve hulp te bieden. Deze presentatie verkent de contextuele kansen op herstel van vertrouwen.

Nicolien van WeeghelGemeente Amsterdam
Nicolien van Weeghel MSc.
Bijdrage: Seksuele intimidatie en seksueel geweld

Nicolien van Weeghel is programmamanager seksuele intimidatie en seksueel geweld bij Actiecentrum Veiligheid&Zorg Gemeente Amsterdam.

De gemeente Amsterdam is in 2019 gestart met een programma tegen Seksuele Intimidatie en Seksueel Geweld. Dit programma is gericht op het creëren van meer bewustzijn voor het onderwerp, slachtofferschap te voorkomen en slachtofferschap te ondersteunen. Het leren voeren van persoonlijke regie staat centraal binnen die programma en is bedoeld voor meisjes en jonge vrouwen met complexe problematiek, zoals seksuele uitbuiting, psychiatrische problemen, huiselijk geweld, etc.

Hoe ziet deze persoonsgerichte aanpak eruit, hoe werkt het programma in de praktijk en wat zijn de resultaten tot nu toe?

Sabine MeulenbeldPraktijk Sabine Meulenbeld
Sabine Meulenbeld
Bijdrage: Positieve Seksualiteit in de praktijk

Sabine Meulenbeld is psychosociaal ondernemer met expertise op het gebied van seksueel misbruik, grensoverschrijding, trauma en afhankelijkheidsrelaties. Als lichaamsgericht psychosociaal therapeut begeleidde zij 11 jaar lang meiden met vragen en problemen op het gebied van liefde, seksualiteit en dwang (loverboys en andere vormen van uitbuiting). Nu traint zij zorg-, onderwijs- en welzijnsprofessionals die mensen begeleiden die met deze thema’s te maken hebben.

De vertaling van seksuele weerbaarheid gebeurt momenteel nog vaak in termen van voorkómen van óngewenste situaties (zwangerschappen, SOA’s, grensoverschrijding, PTSS klachten, etc). Maar hoe kun je je grenzen aangeven als je niet weet wat je wensen zijn? En waarom zou je je grenzen aangeven als de norm voor wat niet mag gebeuren nog niet gehaald is?

Psycho-educatie in relatie tot positieve seksualiteit is gericht op het bevorderen van gewenste, plezierige en autonome seksuele interacties. Juist wanneer het gaat om het voorkomen van (herhalend) seksueel geweld is het bevorderen van seksuele autonomie van groot belang. Aan de hand van een praktijkcasus neemt Sabine Meulenbeld de deelnememers mee naar de ingrediënten die het DNA vormen van positieve seksualiteit.

Guido van de LuitgaardenCentrum Educatie en Supervisie
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Moderator

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.


Accreditatie

 • SKJ
  7 punten informeel leren - conferentie
   
 • Kwaliteitsregister V&V
  7 punten voor:
  • GGz verpleegkunde
  • Jeugdverpleegkunde
  • Justitiële verpleegkunde
  • Kinderverpleegkunde
  • Seksuele gezondheid
  • SPV
 • Verpleegkundig Specialisten Register
  7 punten
   
 • Register Vaktherapie
  7 punten
   
 • Nederlandse Vereniging voor Seksuologie / NRVS
  6 punten
   
 • Registerplein
  7 punten voor:
  • Cliëntondersteuners
  • GGz-agogen
  • Gezinshuisouders
  • Maatschappelijk werk
  • Psychodiagnostisch werkers
  • Sociaal agogen
  • Sociaal werkers

Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 295,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 45,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Iedere deelnemer mag een collega naar keuze gratis laten deelnemen aan dit online-congres. De gratis collega dient zich wel in te schrijven. Je collega krijgt ook eventuele registerpunten en een bewijs van deelname. De introducé ontvangt de standaard geautomatiseerde bevestiging, maar er zal geen factuur worden verstuurd. 


Alle voordelen op een rij

 • Vooraanstaande sprekers uit wetenschap en praktijk
 • Breed geaccrediteerd scholingsaanbod
 • Vanaf 27 mei 2021 een maand lang toegang tot alle bijdragen
 • On-demand video-colleges van de sprekers, dus kijken waar en wanneer jij dat wil
 • Geen reiskosten of reistijd
 • Gratis een collega laten deelnemen of zelf gratis inschrijven voor een tweede online-congres

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!