29 september 2021 - Online scholing

Online congres - Contact met ouders - 2e editie - 2021

Online congres - 30 dagen toegang - wat en hoe?

Wat is een online congres? Klik hier

Hoe schrijf ik in? Hoe profiteer ik van gratis deelname aan een tweede online congres? Hoe gaat het technisch in z'n werk? Klik hier

Dit online congres start op 29 september 2021 en is te bekijken t/m 28 oktober 2021


Online congres - Contact met ouders - 2e editie - 2021


Startdatum 29 september 2021

Locatie Online scholing

Prijs € 295,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 29 september 2021

Goed contact met ouders is de smeerolie voor goede hulp aan kinderen.

Tijdens de tweede editie van het online congres ‘Contact met ouders’ gaan professionals vanuit de praktijk en de theorie in op de valkuilen en de mogelijkheden om ouders te begrijpen en te begeleiden. Om naast hen te staan en samen met hen de vaak hobbelige weg van het ouderschap af te lopen. En om professionals nog meer bewust te laten worden van de kwetsbare positie waarin ouders zitten die hulp vragen voor hun kind. 

In verbinding met ouders blijven is een voorwaarde om over en weer vertrouwen te krijgen en te houden in elkaar. Ouderschap is kwetsbaar, helemaal als er iets, om welke reden dan ook, niet lekker loopt. Een kwetsbaarheid die op allerlei manieren naar buiten kan komen, maar binnen de zorgverlening lang niet altijd wordt opgemerkt. Het kwetsbare van ouderschap zit namelijk, anders dan opvoederschap, van binnen. Om die reden wordt er ook door ouders zelf niet zo snel aandacht aan besteed, terwijl het wel een belangrijk onderwerp is.

In de presentaties staan de sprekers ieder vanuit de eigen achtergrond stil bij het contact maken en behouden met ouders.
 

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit online-congres is gericht op HBO- en academisch opgeleide hulpverleners en docenten die in hun werk ondersteuning en behandeling bieden aan ouders rondom ouderschap en opvoeding. Te denken valt aan gedragsdeskundigen, jeugdzorgwerkers, (jeugd-)verpleegkundigen, pedagogisch medewerkers, persoonlijk begeleiders, onderwijsadviseurs, ouder- en gezinscoaches, (GZ-)psychologen, docenten, (school-) maatschappelijk werkers, jeugdartsen en para-medici.


Wat leer je?

 • Omgaan met overdrachtsgevoelens
 • In contact komen met ouders met hechtingsproblemen
 • Het intensiveren van contact middels driehoekskunde
 • Begeleiden van herstel van verbindingen
 • Intensivering van de behandelrelatie
 • Omgaan met vaders met een migratie-achtergrond
 • Bouwen aan zelfvertrouwen bij ouders

Programma

Dr. Guido van de Luitgaarden - [Euregionaal Congresburo] - Moderator

José Koster [Verheldering & Inzicht] - Contact met ouders vraagt contact met jezelf

Dr. Anneke Vinke [Adoptiepraktijk Vinke] - De ouder heeft een hechtingsprobleem …wat nu?

Drs. Chiel Egberts [Drienamiek] - Samenwerken in de driehoek kind, ouders en professionals

Drs. Lianne Bonants [Hogeschool Leiden] - Herstellen van verbindingen

Prof. Dr. Annemiek Harder [Erasmus School of Social and Behavioural Sciences] -  Inspelen op de motivatie tot verandering

Abdellah Mehraz Bsc [Trias Pedagogica] - Omgaan met vaders met een migratieachtergrond

Drs. Greet Meesters [Praktijk greetmeesters] - Bouwen aan zelfvertrouwen


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Moderator

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.

José KosterVerheldering & Inzicht
José Koster
Bijdrage: Contact met ouders vraagt contact met jezelf

José Koster doceert, traint en coacht (teams) beroepskrachten en studenten in het onderwijs, welzijn en zorg, in de omgang met ouders en leidt projecten op het gebied van werken met ouders en de (onderlinge-) communicatie. Zij is trainer en mede-ontwikkelaar van de vakopleiding ‘Individuele Opvoedopstellingen’ en Mastertrainer van het programma ‘Het Begint Bij Mij’ Daarnaast is zij werkzaam als supervisor (LVSC) en heeft zij een praktijk voor coaching en Individuele Opvoedopstellingen in Haarlem.  Zij heeft ruime ervaring en kennis over o.a. ouderschap & opvoedondersteuning; -migratie; -LVB; -detentie; en -(jeugd- ) zorg. 

Om een ouder goed te kunnen ondersteunen, is verbinding een voorwaarde. Dit is de sleutel om kwetsbare onderwerpen te kunnen bespreken. Het maken van verbinding met ouders is echter niet altijd makkelijk, soms zelfs zeer complex. Er is altijd een kind in het spel. Zeker wanneer je zelf als hulpverlener zorgen hebt over het welzijn van dit kind, is het logisch dat er emoties worden opgeroepen. Deze kunnen vervolgens mee gaan spelen in de onderstroom van het contact. Je schiet dan, zoals dat heet, in de (tegen)overdracht. Dit is een heel menselijk fenomeen, maar in het werken met ouders is het risico groter dat je er in zit voor je er erg in hebt. Hoe komt dat? En hoe stap je er uit? José Koster bespreekt wat overdracht en tegenoverdracht inhoudt en hoe deze gevoelens ongemerkt en onbedoeld de relatie van een professional met een ouder negatief kunnen beïnvloeden. Hoe beter jij jouw eigen (tegen)overdracht thema’s kent, hoe vrijer je je kunt bewegen in het contact met de ouder. Contact met ouders is contact met jezelf!

Anneke VinkeAdoptiepraktijk Vinke
Dr. Anneke Vinke
Bijdrage: De ouder heeft een hechtingsprobleem … wat nu?

Anneke Vinke heeft orthopedagogiek gestudeerd in Nijmegen, met als specialisatie opvoedings-en gedragsproblemen bij jonge kinderen. Zij is gepromoveerd op een proefschrift over adoptie. Naast heel veel andere werkzaamheden, werkt Anneke in haar eigen praktijk, coördineert de opleiding sensorimotor psychotherapie en is free-lance docent bij de RINO-groep.  

Hoe onderhoud je contact als ouders zelf met gehechtsheidsproblemen worstelen? Iedere ouder neemt zijn of haar eigen verleden mee en probeert van daaruit een zo goed mogelijke ouder en opvoeder zijn. Maar wat als er te veel stress is? Welke invloed heeft dit op de toch al fragiele gehechtheidsrelaties binnen een gezin? En wat als de ouder emotioneel niet beschikbaar is of kan zijn? Welke theoretische concepten en welke behandel- of therapeutische principes bieden professionals hierbij houvast? In haar bijdrage zal Anneke hier onder meer vanuit het werk van Dan Hughes, Bruce Perry en Dan Siegel op ingaan.
 

Chiel EgbertsDrienamiek
Drs. Chiel Egberts
Bijdrage: Samenwerken in de driehoek kind, ouders en professionals

Chiel Egberts is orthopedagoog en werkt vanaf 1980 in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Aan het eind van de vorige eeuw heeft hij wat later Driehoekskunde zou gaan heten, ontwikkeld. Hij heeft daarover verschillende boeken geschreven. Vanuit zijn bedrijf Drienamiek geeft hij trainingen en opleidingen.

Elke ouder staat vroeger of later voor de opgave om zijn kind toe te vertrouwen aan professionals. Dat betekent loslaten, maar vooral ook toelaten. Vanzelfsprekend laten ouders niet iedereen zomaar toe; professionals zullen moeten slagen voor hun toelatingsexamen(s).  Met de komst van een professional ontstaat een driehoek waarvan het kind de top is. Ouders en professionals hebben in die driehoek de opdracht om een solide basis te vormen en zo de top houvast te geven. Vertrouwen is daarbij het belangrijkste woord.

In zijn bijdrage legt Chiel uit wat Driehoekskunde is en wat professionals en ouders kunnen doen om hun driehoek een vertrouwensbasis te geven. Dat handelingsperspectief beschrijf Chiel in wat hij het Alfabet van de Driehoekskunde noemt: drie letters die samen resulteren in een driehoek die tegen een stootje kan.  

Lianne BonantsHogeschool Leiden
Drs. Lianne Bonants
Bijdrage: Herstellen van verbindingen

Lianne Bonants is werkzaam op de Hogeschool Leiden Faculteit Sociaal Werk. Zij is docent binnen het Profiel Jeugd met specialisatie op het gebied van Ouderschap & Ouderbegeleiding, orthopedagogiek, systeemtheorie, gezinsbegeleiding en kindermishandeling-huiselijk geweld. Zij begeleidt onder meer studenten in het leren over ouderschap en het omgaan met ouders. Daarnaast is zij van 2016 tot 2019 redacteur geweest van het Vaktijdschrift Ouderschapskennis.

Ouders die in een moeilijke thuissituatie zijn opgegroeid, kregen als kind vaak onvoldoende de kans om vanuit een vertrouwde basis de wereld te verkennen. Zij konden niet terugkeren naar een veilige haven wanneer ze dat nodig hadden. Hierdoor missen deze ouders een diep vertrouwen in de ander en hebben zij niet vanzelfsprekend oog voor de behoeften van hun kinderen. Steun of hulpverlening kan dan noodzakelijk zijn om hun sensitiviteit te vergroten. Contact maken met deze ouders is voor professionals echter niet altijd eenvoudig. Lianne gaat in deze sessie in op de manier hoe je je zo kunt verbinden met de ouders dat zij beter in staat zijn zich op hun beurt te verbinden met hun kinderen. Met andere woorden hoe word je de vertrouwde basis en de veilige haven voor zowel de ouder als het kind?

Annemiek HarderErasmus Universiteit
Prof. Dr. Annemiek Harder
Bijdrage: Inspelen op de motivatie tot verandering

Annemiek Harder is als bijzonder hoogleraar werkzaam op de Horizon-leerstoel Wetenschappelijk onderbouwde jeugdzorg en onderwijs bij de sectie Ortho- en Gezinspedagogiek van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. Daarvoor werkte ze als universitair hoofddocent bij de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Ze richt zich qua onderzoek en onderwijs op de kwaliteit en effectiviteit van behandeling voor jongeren (en hun ouders) met ernstige gedrags- en opvoedingsproblemen.

De wijze waarop hulpverleners inspelen op de motivatie voor verandering bij jeugdigen en ouders is een cruciale factor voor succes van hulpverlening. Toch komen uitspraken als 'hij is ongemotiveerd' of 'ouders willen niet meewerken' nogal eens voorbij in de praktijk. Motivatie is echter geen persoonlijkheidskenmerk of eigenschap, het is juist heel afhankelijk van de situatie en omgeving. En hulpverleners kunnen daar in korte tijd effectief verandering in aanbrengen. In haar presentatie gaat Annemiek in wat factoren zijn om een goede behandelrelatie met deze ouders te kunnen bewerkstelligen en hoe deze er in de praktijk uit kan zien.

Abdellah MehrazTrias Pedagogica
Abdellah Mehraz Bsc
Bijdrage: Omgaan met vaders met een migratieachtergrond

Abdellah Mehraz is pedagoog en oprichter en directeur van het adviesbureau voor vaderschap, opvoeding en interculturele pedagogiek Trias Pedagogica. De door Trias Pedagogica ontwikkelde methodiek voor opvoedsteun aan migrantenvaders is onderbouwd en beschreven door het Verwey Jonker. Naast opvoedkundige projecten heeft Abdel leiding gegeven aan een aantal projecten zoals ‘GGZ kiest Kleur’ in Amsterdam en ‘Ila Tali’ in Utrecht. In deze twee projecten lag de nadruk op bewustwording over specifieke behoeften rond geestelijke gezondheid bij migrantengroepen (Turks, Marokkaans, Surinaamse, Antilliaanse, Ghanezen en Somaliërs). Sinds 2009 is Abdel als docent pedagogiek betrokken bij Hogeschool InHolland. In deze periode heeft hij een cruciale bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van het vak ‘Intercultureel vakmanschap’.

Hoe bereik, betrek en behoud je vaders met een migratieachtergrond? Tijdens de presentatie van Abedellah maken deelnemers kennis met de succesvolle methodiek ‘Opvoeddebatten met migrantenvaders’ van Trias Pedagogica. Deelnemers krijgen onder meer antwoord op de volgende vragen: Hoe krijg en houd je contact met vaders met een andere culturele achtergrond? Hoe versterk je de rol van deze vaders in de opvoeding? Deze methodiek is gebaseerd op zowel veldonderzoek en literatuur. Uiteraard krijgen deelnemers tot slot ook praktische tips en handvatten voor de praktijk.

Greet MeestersPraktijk greetmeesters
Drs. Greet Meesters
Bijdrage: Bouwen aan zelfvertrouwen

Sinds 1996 is Greet Meesters werkzaam als ontwikkelingspsychologe in verschillende rollen: onderzoeker, auteur, trainer, coach, gespreksleider, projectleider in verschillende domeinen (speciaal) onderwijs, (gezondheids)zorg en welzijn. Zij werkt in 2021 aan de afronding van de door haar en Janneke van Bockel ontwikkelde training Ouders ervaren en deskundig. Daarnaast ontwikkelde zij een online training in opdracht van MEE-Veluwe en Stichting de Kap in Apeldoorn in het werken met het door Bureau Hoek ontwikkelde Ouderschapsspel. Zij geeft verder (online) trainingen aan kinderopvangorganisaties en scholen over Helder communiceren met ouders en het bouwen van ondersteunende netwerken voor en door ouders.  

Hoe kom je met ouders in gesprek over hun ouderschap? Eén van de methodieken is het spelen van het ouderschapsspel. Dit blijkt een uitstekend hulpmiddel om met andere ouders in gesprek te komen over hun ouderschap. De vragen in het spel gaan in op drie aspecten van ouderschap: goede ervaringen, wat ouders willen bereiken en het netwerk om hen heen. Zo ontstaan intieme verhalen en al spelend en pratend vinden ouders nieuwe betekenissen, worden zij zich bewust van hun situatie en zichzelf en bouwen zij zelfvertrouwen op. Greet gaat tijdens deze sessie in op de ins & outs van het ouderschapsspel. Ook laat zij zien hoe dit spel kan worden ingezet als middel om ouders met elkaar in gesprek te laten komen.
 


Certificering

Deelnemers ontvangen achteraf een bewijs van deelname.


Accreditatie

 • SKJ
  7 punten
   
 • Registerplein
  7 punten voor:
  • Cliëntondersteuners
  • GGZ-agogen
  • Gezinshuisouders
  • Maatschappelijk werkers
  • Sociaal agogen
  • Sociaal werkers
 • Verpleegkundig Specialisten Register
  7 punten
   
 • Kwaliteitsregister V&V
  7 punten voor:
  • GGZ-verpleegkundigen
  • Jeugdverpleegkundigen
  • Kinderverpleegkundigen
  • SPV-en
  • VG-verpleegkundigen
 • LV POH-GGZ
  7 punten
   
 • Register Vaktherapie
  7 punten
   
 • NIP K&J / NVO-OG
  Afgewezen

Dit online-congres staat voor 7 studieuren


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 295,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Ouders Centraal, dan neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW).

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.


Alle voordelen op een rij

 • Kennis en praktische inzichten op het gebied van ouderschaps- en opvoedingsondersteuning
 • Zeer deskundige, hooggekwalificeerde en ervaren sprekers
 • Gevarieerd programma en toegang tot alle bijdragen
 • Een maand lang toegang tot de digitale omgeving
 • Geaccrediteerd door verschillende kwaliteitsregisters
 • Diverse kortingen mogelijk voor o.a. abonnees van Ouders Centraal en Blik op Hulp
 • Gratis een collega laten deelnemen of gratis inschrijven voor een tweede online-congres
 • Bewijs van deelname en het bijschrijven van accreditatiepunten

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!