10 november 2021 - Eindhoven

Jaarlijks Congres - Levend verlies, blijvend verdriet - 6e editie - 2021

Live congres - handig om te weten

Onze locaties hanteren versterkte maatregelen in het kader van hygiëne en preventie om je veiligheid optimaal te garanderen. 

Deelnemers aan het live congres:

 • dienen bij binnenkomst een coronatoegangsbewijs te tonen, lees hier meer over de manier waarop dat werkt
 • ontvangen na afloop van de dag een inlogcode om de gemiste deelsessies binnen 30 dagen te bekijken in een digitale leeromgeving
 • kunnen de beschikbare handouts downloaden vanuit deze digitale leeromgeving
 • ontvangen hun bewijs van deelname en accreditatiepunten na 30 dagen (wanneer het congres voor alle deelnemers is afgelopen)
 • worden na afmelding door ziekte of quarantaine dan wel annulering als gevolg van overheidsmaatregelen automatisch omgeboekt naar de online-versie van hetzelfde congres
 • mogen gratis meedoen aan een ECB - online congres naar keuze OF een collega gratis laten inschrijven voor dit online congres. Hoe? Kies bij inschrijving voor de kortingsmogelijkheid 'twee voor de prijs van een', waarna je een code ontvangt per e-mail. Je dient je (ook als introducé) opnieuw in te schrijven voor het online congres waaraan je gratis gaat deelnemen.

Jaarlijks Congres - Levend verlies, blijvend verdriet - 6e editie - 2021


Startdatum 10 november 2021

Aanvangstijd 10:00 uur

Eindtijd 16:30 uur

Locatie Pullman Cocagne - Eindhoven

Prijs € 270,00 ex. 21% BTW bij inschrijving vóór 24 september 2021 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW)

Uiterste inschrijfdatum 10 november 2021

Max. aantal deelnemers 50

De zesde editie van het jaarlijks congres over levend verlies en blijvend verdriet bij ouders en familie van zorgintensieve kinderen vindt dit jaar plaats in Eindhoven.

Dit congres is bedoeld voor hbo- en academisch opgeleide professionals die werken met ouders van kinderen met een ernstige ziekte of beperking.

Voordat mensen ouders worden, hebben ze bepaalde verwachtingen bij hun toekomstige kindje. Maar wanneer dan blijkt dat hun kind een ernstige lichamelijke, verstandelijke en/of psychiatrische ziekte of beperking heeft, moeten die verwachtingen bijgesteld worden. Vaak betekent dat een proces van rouw en verdriet. 

Ouders zien de kinderen van vrienden en bekenden naar school gaan, een diploma halen, werk krijgen, trouwen en kinderen krijgen. Als dat er voor hun kind niet in zit, dan betekent dat steeds weer verdriet. Maar ook andere aspecten van hun leven veranderen vaak radicaal en moeten ook broertjes en zusjes van het zieke en/of beperkte kind leren omgaan met hun onmacht en verdriet.

In deze zesde editie van het congres 'levend verlies, blijvend verdriet' benaderen experts uit wetenschap en praktijk het onderwerp weer vanuit verschillende interessante en praktijkgerichte perspectieven. De centrale vraag daarbij is, hoe je als professional deze ouders en andere gezinsleden ondersteunt bij verlies- en verdrietervaringen in relatie tot hun zorgintensieve kind, broer of zus.

Dit congres is georganiseerd in samenwerking met Drs. Edith Raap [Hogeschool Utrecht].

Je hebt vanaf 10 november 2021 precies 30 dagen de tijd om de videopresentaties van de gemiste deelsessies on demand te volgen. De inloggegevens worden meteen na afloop van het congres per e-mail doorgestuurd.

Volg je deze scholingsdag liever uitsluitend online? Schrijf je dan hier in.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is gericht op alle hbo- en academisch opgeleide professionals die werken met ouders van kinderen met een ernstige ziekte of beperking. Daarbij valt te denken aan jeugdverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, vaktherapeuten, (medisch en algemeen) maatschappelijk werkers, ouderbegeleiders, gezinscoaches, (gz-) psychologen, psychotherapeuten, (ortho)pedagogen, gedagswetenschappers, kinderartsen / jeugdartsen, (kinder)fysiotherapeuten en docenten.


Wat leer je?

Na je deelname aan dit congres heb je kennis opgedaan over:

 • De impact van Levend verlies van ouders op henzelf, hun kinderen en hun onderlinge relaties;
 • Hoe je ouders kunt voorbereiden op de medische beslissingen die in de loop van het leven van hun kind genomen moeten worden;
 • Hoe je ouders in hun tegenstrijdige gevoelens beter kunt begrijpen en begeleiden;
 • Hoe je als professional om kunt gaan met verlies en verdriet bij migranten
 • Hoe je met krachtbronnen en positieve herinneringen kunt werken bij levend verlies;
 • Op welke manieren je kunt werken met de opvoedvragen van ouders met een kind met een ernstige beperking of chronische aandoening;
 • Hoe je als 'co-piloot' gezinnen met een kind met een ernstige meervoudige of verstandelijke beperking kunt ondersteunen;
 • Hoe je de brug slaat van inzicht in levend verlies naar handelen in de praktijk.

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Opening congres door dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden

10.15 uur Prof. Dr. Manu Keirse [KU Leuven] - De impact van levend verlies

11.10 uur Dr. Annemieke Wagemans [MUMC+] - Medische beslissingen bij levend verlies

12.05 uur Pauze

12.20 uur Drs. Edith Raap [Hogeschool Utrecht] - Conflicterende gevoelens bij ouders van een kind met een beperking

13.15 uur Lunchbuffet

14.00 uur Deelsessies

Deelsessie 1A Lies Scaut [De Weg Wijzer] - Krachtbronnen en positieve herinneringen

Deelsessie 1B Kaveh Bouteh [Pharos] - Verlies en verdriet bij migranten

15.00 uur Pauze

15.30 uur Deelsessies

Deelsessie 2A Ineke van Eyk [De Hoop GGZ] - Opvoedvragen van ouders met een kind met een ernstige beperking of chronische aandoening

Deelsessie 2B Angela van Woezik [mantelONTzorgenAvW] - Gezinsondersteuning in de rol van "Copiloot'

16.30 uur Afsluiting


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.

Manu KeirseKatholieke Universiteit Leuven
Prof. Dr. Manu Keirse
Bijdrage: De impact van levend verlies

Manu Keirse is klinisch psycholoog en werkzaam aan de faculteit geneeskunde van de Katholieke Universiteit Leuven (B.) Hij is gespecialiseerd in het omgaan met verlies en verdriet en auteur van verschillende boeken die betrekking hebben op dit onderwerp.

Leven met een kind of een familielid met een ernstige beperking is leven met een verlies dat nooit eindigt. Bij een verlies door sterven verwacht je dat de pijn van het verlies geleidelijk afneemt, maar het permanent leven met een beperking heeft niets te maken met oplossing of beëindiging. Het is een verlies dat niet afneemt en wonden die niet genezen. Het gaat over verlies dat permanente energie en moed vraagt om nieuwe crisissen het hoofd te bieden. Je moet je voortdurend aanpassen aan veranderingen die het leven in belangrijke mate veranderen. Het gaat over jaar na jaar leven met de onvermijdbaarheid van het verlies dat continueert en over het vinden van een balans in het leven zonder je greep te verliezen. Leven met een beperking raakt het hele gezin: de persoon zelf, de partner de ouders en de broers en zussen. Andere kinderen in het gezin moeten van jongsaf leren leven in twee werelden: de wereld van hun apart gezin en de wereld van hun vrienden. En ook dat eindigt niet, en vraagt vorrtdurende inspanningen. Voor hulpverleners is het niet gemakkelijk mensen hierin  te begeleiden, want je moet vertrekken vanuit een totaal ander paradigma: een nooit eindigend verlies en geen definitieve oplossingen. 

Annemieke WagemansMUMC+
Dr. Annemieke Wagemans
Bijdrage: Tijdig praten over toekomstige zorg

Annemieke Wagemans is Arts voor Verstandelijk Gehandicapten. Naast haar werkzaamheden binnen de Koraalgroep, een grote organisatie voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke of meervoudige handicap, is Annemieke werkzaam in het MUMC+. Vanuit deze aanstelling is zij tevens verbonden aan de Down-poli voor volwassenen. Haar speciale interesse ligt bij de transitie van zorg, dus van kind naar volwassenheid en bij advance care planning.

Advance Care Planning (ACP) is een proces van gespreksvoering waarbij de professionals met de cliënt/cliëntsysteem wensen, doelen en voorkeuren bespreekt met betrekking tot toekomstige zorg en indien gewenst tot keuzes komt over specifieke behandelingen. Doel van ACP is te komen tot gezamenlijke besluitvorming tussen cliënt/systeem, arts en verzorgenden om samen tot een beleid te komen dat het beste bij de cliënt past. De kwaliteit van leven, ervaringen, behoeften, normen, waarden en voorkeuren van de cliënt/systeem vormen daarbij het uitgangspunt. Gezamenlijke besluitvorming is een adviserende stijl van communiceren die vooral wordt gebruikt bij belangrijke, preferentiegevoelige beslissingen. ACP zal worden toegelicht aan de hand van voorbeelden en een kort filmpje. 

Edith RaapHogeschool Utrecht
Drs. Edith Raap
Bijdrage: Innerlijke conflicten: een kluwen van tegenstrijdigheden

Edith studeerde ontwikkelingspsychologie en was onder andere werkzaam in de jeugdzorg, kinderopvang en opvoedingsondersteuning in praktijk, management, training en beleid. Sinds 2012 geeft zij les aan de Hogeschool Utrecht. Haar aandachtsgebied is werken met ouders. Daarnaast is zij gespreksleider moreel beraad van professionals in de jeugdzorg. Momenteel doet zij onderzoek naar ervaringen van ouders van zeer vroeg geboren kinderen.

De conflicterende gevoelens waar ouders met een kind met een beperking mee worstelen staan centraal in deze bijdrage. Je kind wél en niet willen, je kind wel en niet in de ontwikkeling willen stimuleren, je kind wel en niet 'normaal' vinden, en veel meer tegenstrijdigheden waar ouders mee geconfronteerd worden. Hoe kun je als professional ouders in hun tegenstrijdige gevoelens beter begrijpen? Welke tegenstrijdigheden ervaar je zelf in het werken met ouders? Hoe ga je daarmee om? 

Lies ScautPraktijk De Weg Wijzer
Lies Scaut
Bijdrage: In dialoog met dagelijks verlies

Lies is opgeleid tot relatie- en gezinstherapeute. Zij specialiseerde zich in rouwbegeleiding bij kinderen en jongeren door middel van jarenlange ervaring in acute opvang op scholen, begeleiden van kinderen en jongeren in haar praktijk en het volgen van nationale en internationale opleidingen. Tevens is zij als facultymember verbonden aan het Portland Institute for Loss and Transition (US).  Als psychotherapeute richt zij zich hoofdzakelijk op de doorwerking van acute en chronische verlieservaringen, psychotrauma en ingrijpende gebeurtenissen met vooral aandacht voor kinderen en jongeren. Als docent is zij verbonden aan verschillende hogescholen in België en is zij een veelgevraagd spreker op congressen, studiedagen en trainingen of om duiding te geven in de media. Als auteur zijn er reeds verscheidene boeken van haar verschenen rond het thema rouw en trauma bij kinderen.

Levend verlies is vaak een levenslange tocht die heel wat heuvels en bochten kent. Het is zoeken, hopen, soms verdrinken, willen loslaten en weer vasthouden. Hoe blijf je hier de moed voor vinden? Waar blijf je de kracht en energie vandaan halen? Tijdens deze deelsessie gaan deelnemers op zoek naar hulpbronnen om in dialoog te kunnen blijven gaan met het dagelijkse verlies. Wie nemen we mee op pad? Wat als we geen woorden meer vinden? Er bestaan geen pasklare antwoorden die als oplossing kunnen dienen. Wel bestaan er handvaten waaraan je je kunt vastklampen als je even dreigt te verdrinken.

Kaveh BoutehPharos
Kaveh Bouteh
Bijdrage: Verlies en verdriet bij migranten

Kaveh is trainer en adviseur bij Pharos, een landelijke organisatie die zich onder meer bezig houdt met het duurzaam verbeteren van de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van zorg en preventie aan laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen. Hij is daarnaast als gastdocent verbonden aan diverse hogescholen en universiteiten en is gespecialiseerd in healthcare and diversity, health literacy en diversiteitsmanagement.

Gedwongen migranten vermelden frequent ernstige traumatische gebeurtenissen in hun recente verleden, waarbij het gaat over diverse vormen van verlies en extreem oorlogsgeweld. De hulpverlening richt zich doorgaans op individuele verliesverwerking, zoals die in behandelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg wordt toegepast. Maar is dit in de context van gedwongen migratie wel mogelijk? Wat weten we over verlies en verdriet bij migranten en wat impliceert dit voor de hulpverlening? Deze vraag staat centraal in de bijdrage van Kaveh Bouteh, waarbij hij ook zal ingaan op rituelen die door migranten aangewend worden om leven met een levend verlies draaglijk te maken.

Ineke van EykDe Hoop GGZ
Ineke van Eyk
Bijdrage: Opvoedvragen van ouders met een kind met een ernstige beperking of chronische aandoening

Ineke van Eyk is werkzaam als ambulant gezinsbegeleidster bij De Hoop GGZ. Zij richt zich op ouders van kinderen met een beperking en de opvoedvragen waarmee zij te maken krijgen. Eerder werkte ze als begeleider op een kinderdagcentrum en op een woongroep voor kinderen met een beperking. 

Opvoedvragen die zo anders lijken en voelen dan andere ouders om je heen. Opvoedvragen die doordrenkt zijn met conflicterende emoties, angst om grip te verliezen en een groot gevoel van eenzaamheid. Vaak hebben we het dan over levend verlies. De betekenis hiervan voor de ouder zelf, de partnerrelatie, het gezin en het gewone leven.Ineke van Eyk neemt de deelnemers mee in verhalen uit de praktijk waar zij ouders mag ontmoeten, betekenisvolle verhalen mag horen en soms wat mag toevoegen als het gaat om opvoedkundige adviezen. 

Angela van WoezikmantelONTzorgenAvW
Angela van Woezik
Bijdrage: Gezinsbegeleiding in de rol van Copiloot en ervaringsdeskundige

Angela van Woezik is casemanager mantelzorg en onafhankelijk cliëntondersteuner. Zij ondersteunt o.a. als Copiloot gezinnen met een kind met een zeer ernstige meervoudige en verstandelijke beperking (ZEVMB). De combinatie van haar achtergrond in de zorg en ervaringsdeskundigheid geeft deze gezinnen net wat extra – en haarzelf ook. 

In deze presentatie ligt de focus op de rol van Copiloot in gezinnen met een kind met ZEVMB. Welke impact heeft dit levend verlies op het gezin? Hoe signaleer je het en op welke manier kun je deze gezinnen ondersteunen? En hoe is hierin de samenwerking met het Netwerk Intensieve Kindzorg (NIK). Deze vragen komen allemaal aan bod. De deelnemers leren hoe levend verlies kan worden getriggerd door ogenschijnlijk normale en onopvallende omstandigheden. Maar ook hoe onzichtbaar het vaak is voor buitenstaanders. Angela deelt in haar bijdrage ook persoonlijke ervaringen.


Accreditatie

NIP K&J/NVO-OG
Herregistratie: 3 punten
Opleiding - behandeling: 1
Opleiding - diagnostiek: 0,5

FGzPt
3 punten

Registerplein
7 punten voor:

 • Cliëntondersteuners
 • GGZ-agogen
 • Gezinshuisouders
 • Maatschappelijk werkers
 • Mantelzorgmakelaars
 • Psychodiagnostisch werkers
 • Sociaal agogen
 • Sociaal werkers

SKJ
7 punten in de categorie informeel leren - conferentie

Kwaliteitsregister V&V
6 punten voor:

 • GGZ-verpleegkundigen
 • Jeugdverpleegkundigen
 • Kinderverpleegkundigen
 • Verpleegkundigen VG-zorg

Verpleegkundig Specialisten Register
In behandeling

Register Vaktherapie (voormalig SRVB)
5 punten


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 270,00 ex. 21% BTW bij inschrijving vóór 24 september 2021 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW) en inclusief:

 • Koffie, thee en een lunchbuffet
 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Bovenop deze kortingen geldt het aanbod dat jij zelf of een collega gratis deel mag nemen aan de online versie van dit congres of een ander online congres.


Alle voordelen op een rij

 • Jaarlijks multidisciplinair congres
 • Breed geaccrediteerd door kwaliteitsregisters
 • Keuze uit verschillende deelsessies
 • De niet-gevolgde deelsessies kunnen alsnog on-demand bekeken worden via het internet
 • Diverse kortingen mogelijk
 • Een top locatie en gemakkelijk te bereiken met het OV
 • Voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving van de congreslocatie
 • Koffie, thee en een goede lunch inbegrepen

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!