25 november 2021 - Eindhoven

Jaarlijks Congres - ACEs: nadelige jeugdervaringen - 4e editie - 2021

Live congres - handig om te weten

Onze locaties hanteren versterkte maatregelen in het kader van hygiëne en preventie om je veiligheid optimaal te garanderen. 

Deelnemers aan het live congres:

 • dienen bij binnenkomst een coronatoegangsbewijs te tonen, lees hier meer over de manier waarop dat werkt
 • ontvangen na afloop van de dag een inlogcode om de gemiste deelsessies binnen 30 dagen te bekijken in een digitale leeromgeving
 • kunnen de beschikbare handouts downloaden vanuit deze digitale leeromgeving
 • ontvangen hun bewijs van deelname en accreditatiepunten na 30 dagen (wanneer het congres voor alle deelnemers is afgelopen)
 • worden na afmelding door ziekte of quarantaine dan wel annulering als gevolg van overheidsmaatregelen automatisch omgeboekt naar de online-versie van hetzelfde congres
 • mogen gratis meedoen aan een ECB - online congres naar keuze OF een collega gratis laten inschrijven voor dit online congres. Hoe? Kies bij inschrijving voor de kortingsmogelijkheid 'twee voor de prijs van een', waarna je een code ontvangt per e-mail. Je dient je (ook als introducé) opnieuw in te schrijven voor het online congres waaraan je gratis gaat deelnemen.

Jaarlijks Congres - ACEs: nadelige jeugdervaringen - 4e editie - 2021


Startdatum 25 november 2021

Aanvangstijd 10:00 uur

Eindtijd 16:30 uur

Locatie Pullman Cocagne - Eindhoven

Prijs € 270,00 ex. 21% BTW bij inschrijving vóór 24 september 2021 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW)

Uiterste inschrijfdatum 25 november 2021

Max. aantal deelnemers 50

Het congres over nadelige jeugdervaringen (adverse childhood experiences) zal dit jaar in het teken staan van de delen en het geheel van dit begrip.

Het is voor professionals belangrijk om te weten wat specifieke nare jeugdervaringen (Adverse Childhood Experiences, afgekort ACEs) voor impact hebben op het leven van de kinderen die het treft. Maar het is juist de optelsom van verschillende van zulke ervaringen die maakt dat dit verschijnsel zo'n diepe en langdurige invloed heeft op het leven van een kind. Daarom zal tijdens dit congres zowel op verschillende soorten nadelige jeugdervaringen ingegaan worden, maar ook op de manier waarop ze elkaar versterken én de wat jij als professional kan doen om de schade te beperken.

Je hebt vanaf 25 november 2021 precies 30 dagen de tijd om de videopresentaties van de gemiste deelsessies on demand te volgen. De inloggegevens worden meteen na afloop van het congres per e-mail doorgestuurd.

Volg je deze scholingsdag liever uitsluitend online? Schrijf je dan hier in.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit online-congres is gericht op hbo- en academisch opgeleide professionals die werken met mensen die nadelige jeugdervaringen meemaken of in hun jeugd hebben ondergaan. Denk daarbij aan:

 • Psychologen
 • Orthopedagogen
 • Jeugdzorgwerkers
 • Jeugdartsen
 • Cliëntbegeleiders
 • (School)maatschappelijk werkers
 • Jeugdbeschermers
 • (Sociaal-) psychiatrisch verpleegkundigen
 • Woonbegeleiders
 • Gezinshuisouders
 • GGz-agogen
 • Vaktherapeuten
 • Intern- / ambulant begeleiders
 • Zorgcoördinatoren
 • Raadsonderzoekers
 • Leerlingbegeleiders
 • Docenten

Wat leer je?

 • Wat verstaan we onder ACEs en hoe kun je de veerkracht versterken;
 • Hoe ACEs kunnen leiden tot cognitieve, sociale en emotionele problemen en hiaten in het sociaal aanpassingsvermogen van mensen met een LVB;
 • De relatie tussen ACEs en gehechtheid en hoe hiermee om te gaan;
 • Hoe armoede leidt tot negatieve gevolgen in het verdere leven van kinderen;
 • Hoe langdurige gevolgen na emotionele mishandeling en verwaarlozing te voorkomen;
 • Op welke wijze je kinderen met een verslaafde of psychisch zieke ouder kunt ondersteunen gericht op schadebeperking;
 • De langetermijngevolgen van scheiding op kinderen en hoe hier adequaat mee om te gaan.

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Opening congres door dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden

10.15 uur Prof. Dr. Anne-Laura van Harmelen [Universiteit Leiden] - Wat zijn ACE's en hoe versterken ze elkaar

11.10 uur Prof. Dr. Xavier Moonen [Universiteit Amsterdam] - ACE's in relatie tot cognitieve, sociale en emotionele problemen bij mensen met een LVB

12.05 uur Pauze

12.20 uur Dr. Anneke Vinke [Adoptiepraktijk] - De relatie tussen ACEs en gehechtheid

13.15 uur Lunchbuffet

14.00 uur Deelsessies

Deelsessie 1A Prof. Dr. Majone Steketee [Verwey-Jonker Instituut] - De negatieve gevolgen van armoede

Deelsessie 1B Dr. Marieke Tollenaar [Universiteit Leiden] - Emotionele mishandeling en verwaarlozing

15.00 uur Pauze

15.30 uur Deelsessies

Deelsessie 2A Nel Petilon [GGNet] - Kinderen van een verslaafde of zieke ouder

Deelsessie 2B Drs. Liesbeth Groenhuijsen [Pedagogische adviespraktijk thuis] - Kinderen en scheiding

16.30 uur Afsluiting


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.

Anne-Laura van HarmelenUniversiteit Leiden
Prof. Dr. Anne-Laura van Harmelen
Bijdrage: Over ACEs en veerkracht

Anne-Laura is Hoogleraar Brein, Veiligheid en Veerkracht aan de Universiteit van Tilburg. Haar onderzoek richt zich op het beter begrijpen van de complexe sociale, psychologische en neurobiologische mechanismen van risico en veerkracht in de adolescentie. 

Kinderen zijn behalve kwetsbaar, óók veerkrachtig. Bepaalde situaties waarin kinderen opgroeien kunnen hun ontwikkeling schaden. Door de veerkracht die kinderen bezitten, komen veel kinderen echter nog betrekkelijk goed uit zulke situaties. Anne-Laura van Harmelen gaat in deze inleidende presentatie diper in op veerkracht na ACEs en hoe hier adequaat mee om te gaan in de rol van professional.

Xavier MoonenUniversiteit van Amsterdam
Prof. Dr. Xavier Moonen
Bijdrage: Over de combinatie van ACE en LVB

Xavier is orthopedagoog en GZ-psycholoog. Hij is verbonden aan Koraal te Sittard, is bijzonder lector ‘inclusie van mensen met een verstandelijke beperking’ aan Zuyd Hogeschool te Heerlen en bijzonder hoogleraar op het gebied van kennisontwikkeling over kinderen, jongeren en jongvolwassenen met Licht verstandelijke Beperkingen (LVB) aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn interesse gaat uit naar communicatie met mensen met (L)VB, naar instrumentontwikkeling voor het herkennen van LVB, naar onderzoek over mensen met (L)VB in contact met politie en justitie en naar het zelf onderzoek doen door mensen met (L)VB.


 

Negatieve jeugdervaringen (adverse childhood experiences: ACE) zijn soms een verklaring voor het functioneren op het niveau van licht verstandelijke beperkingen (LVB) van kinderen en volwassenen. In de presentatie wordt ingegaan op ACE, LVB en de mechanismen die verantwoordelijk kunnen zijn voor cognitieve problemen als gevolg van negatieve jeugdervaringen.

Anneke VinkeAdoptiepraktijk Vinke
Dr. Anneke Vinke
Bijdrage: Over ACEs en gehechtheid

Anneke Vinke heeft orthopedagogiek gestudeerd in Nijmegen, met als specialisatie opvoedings-en gedragsproblemen bij jonge kinderen. Zij is gepromoveerd op een proefschrift over adoptie. Naast heel veel andere werkzaamheden, werkt Anneke in haar eigen praktijk, coördineert de opleiding sensorimotor psychotherapie en is free-lance docent bij de RINO-groep.  

De ouder-kindrelatie is met toenemende focus op preventie en aanpak van kindermishandeling in de belangstelling geraakt en daarmee ook het concept gehechtheid. Goede diagnostiek en preventief werken gericht op trauma en gehechtheid is cruciaal om langdurige en niet- of moeilijk omkeerbare levenslange gevolgen te beperken. Ook in pleeg-en adoptiegezinnen en in gezinshuizen kan trauma en stress een extra zware wissel trekken op gehechtheidsrelaties. Anneke Vinke gaat in op het belang van tijdige signalering en toepassing van haalbare interventies.

Majone SteketeeVerweij-Jonker Instituut
Prof. Dr. Majone Steketee
Bijdrage: Armoede en negatieve gevolgen op termijn

Majone is voorzitter van het Bestuur Verwey-Jonker Instituut en Hoogleraar Intergenerationele overdracht geweld in gezinnen.

Bijna een op de acht kinderen leeft in armoede met gevoelens van angst, afhankelijkheid en ongelukkig zijn. Wat betekent armoede voor hun dagelijkse situatie en welbevinden, hoe gaan kinderen met armoede om en wat kunnen professionals doen om de schade op de lange termijn te beperken?

Marieke TollenaarUniversiteit Leiden
Dr. Marieke Tollenaar
Bijdrage: Emotionele mishandeling en verwaarlozing: hoe voorkom je langdurige gevolgen?

Marieke Tollenaar studeerde Biologische Psychologie aan de VU in Amsterdam waarna zij is gepromoveerd bij de afdeling Klinische Psychologie in Leiden op onderzoek naar de effecten van stress op het geheugen. Na een Postdoc-onderzoek bij de Radboud Universiteit over de effecten van prenatale stress op de ontwikkeling van het kind, is zij sinds 2011 Universitair docent in Leiden. Bij de afdeling Klinische Psychologie doet zij onderzoek naar, en geeft zij les geef over, de psychische en biologische gevolgen van kindermishandeling.

Marieke Tollenaar zal tijdens deze lezing bespreken wat we precies verstaan onder emotionele (of psychische) mishandeling en verwaarlozing en hoe dit, soms onopgemerkt, een langdurige impact kan hebben op de psychologische ontwikkeling van een kind tot in de volwassenheid. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en onderzoek zullen we ons verdiepen in deze psychische gevolgen en bespreken hoe professionals daar beter rekening mee kunnen houden in de praktijk. De insteek daarbij is dat vroegtijdige aanpak van emotionele mishandeling en verwaarlozing en de gevolgen daarvan voor het kind lange termijnproblemen kunnen voorkomen.

Nel PetilonGGNet
Drs. Nel Petilon
Bijdrage: Begeleiding van kinderen in een stressvolle gezinssituatie

Nel Petilon is orthopedagoog en werkzaam bij GGNet in Apeldoorn en omstreken. Daarnaast maakt zij deel uit van het Landelijk Platform KOPP/KVO.

Opgroeien in een gezin met een psychisch zieke ouder of een ouder met verslavingsproblemen kan zeer stresserend zijn en als zodanig impact hebben op de ontwikkeling van de kinderen. Wat werkt bevorderend bij de ontwikkeling van een kind tot een gezonde volwassene en hoe kan een goede ouder-kind interactie ondersteund worden? Deze vragen staan centraal in haar bijdrage waarbij Nel Petilon ervaringen uit haar eigen praktijk zal gebruiken bij de behandeling van dit onderwerp.          

Liesbeth GroenhuijsenPedagogische Adviespraktijk Thuis
Drs. Liesbeth Groenhuijsen
Bijdrage: Langetermijngevolgen van scheiding

Liesbeth is klinisch pedagoog en echtscheidingsdeskundige. Na haar studie Pedagogiek was Liesbeth werkzaam in de jeugdgezondheidszorg en de Kinder- en jeugdbescherming. Zij groeide uit tot een nationale autoriteit op het gebied van (v)echtscheiding, is regelmatig als deskundige te gast in diverse radio- en televisieprogramma's en is auteur van diverse boeken op het gebied van Echtscheiding, Adoptie en Stiefgezin.

Voor kinderen is de impact van een scheiding meestal groot. Vooral jongere kinderen hebben een stabiel thuis nodig en juist dat verandert bij een scheiding. Welke kennis uit wetenschappelijk onderzoek is relevant en wat betekent dit voor begeleiding en behandeling in de praktijk?


Accreditatie

NIP K&J / NVO-OG
Herregistratie: 7 punten
Opleiding - behandeling: 2 punten
Opleiding - diagnostiek: 1 punt
Opleiding - overige taken: 0,5 punt

FGzPt
4 punten

SKJ
7 punten
Categorie Informeel leren - Conferentie

AbSG / KNMG-GAIA*
5 punten nascholing JGZ

Registerplein
7 punten voor:

 • Cliëntondersteuners
 • GGZ-agogen
 • Gezinshuisouders
 • Maatschappelijk werkers
 • Psychodiagnostisch werkers
 • Sociaal agogen
 • Sociaal werkers

Kwaliteitsregister V&V
7 punten voor:

 • GGZ
 • Jeugdverpleegkunde
 • Justitiële verpleegkunde
 • Kinderverpleegkunde
 • SPV

Register Vaktherapie
5 punten

Lerarenportfolio
7 uren in de categorie pedagogisch, onder aanbodcode 00401-12879

Dit online-congres staat voor 7 studieuren. 

* LET OP: Toegekende punten van AbSG / KNMG-GAIA voor artsen gelden uitsluitend voor deelname aan deze live-versie van het congres en NIET voor de online versie.


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 270,00 ex. 21% BTW bij inschrijving vóór 24 september 2021 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW) en inclusief:

 • Koffie, thee en een lunchbuffet
 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Bovenop deze kortingen geldt het aanbod dat jij zelf of een collega gratis deel mag nemen aan de online versie van dit congres of een ander online congres.


Alle voordelen op een rij

 • Online-congres over nadelige jeugdervaringen / Adverse Childhood Experiences
 • Gevarieerd programma en toegang tot alle bijdragen, een maand lang
 • Keuze uit diverse deelsessies en de gemiste deelsessies kunnen alsnog online gevolgd worden in de maand na het congres
 • Geaccrediteerd voor verschillende beroepsregisters
 • Gratis een collega laten deelnemen of gratis inschrijven voor een tweede online-congres
 • Bewijs van deelname en het bijschrijven van accreditatiepunten

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!