6 oktober 2021 - Online scholing

Online congres - Eetproblemen bij jonge kinderen 2021

Online Congres Eetproblematiek

Online congres - Eetproblematiek - 30 dagen toegang

Wat is een online congres? Klik hier

Hoe schrijf ik in? Hoe profiteer ik van gratis deelname aan een tweede online congres? Hoe gaat het technisch in z'n werk? Klik hier

Dit online congres start op 6 oktober 2021 en is te bekijken t/m 5 november 2021


Online congres - Eetproblemen bij jonge kinderen 2021


Startdatum 6 oktober 2021

Locatie Online scholing

Prijs € 295,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 6 oktober 2021

Tijdens dit congres spreken deskundigen vanuit de wetenschap en de praktijk over eetproblemen in gezinnen met jonge kinderen.

Problemen met eten en voeding komen veelvuldig voor in gezinnen met jonge kinderen. Of het nu gaat om het weigeren van voeding, overgewicht of heel selectief eten. Het betekent niet alleen veel stress voor ouders, ook voor professionals is het niet altijd eenvoudig om effectieve hulp te bieden. 

Wat is dan voor welke situatie een verstandige aanpak? Die vraag vormt de rode draad van de vijfde editie van het congres ‘Eetproblemen bij jonge kinderen’.

Voor een beperkt aantal deelnemers vindt het congres op woensdag 6 oktober op locatie in Utrecht plaats. Daarnaast kunnen deelnemers kiezen voor de online versie van dit congres.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is bedoeld voor professionals van allerlei disciplines die met kinderen van 0 – 7 jaar en hun ouders werken en te maken hebben met eetproblemen. Denk bijvoorbeeld aan JGZ-verpleegkundigen, kinderdiëtisten, psychologen, pedagogen en logopedisten.

Het gaat om HBO en WO-opgeleide professionals.


Wat leer je?

Na het volgen van dit congres is kennis opgedaan over:

 • Classificatie en behandeling van niet-organische voedings- en eetstoornissen;
 • De aanpak van obesitas als gezondheidsprobleem in de maatschappelijke context;
 • Eetproblemen in relatie tot de ouder-kind relatie;
 • Signalering en behandeling van ARFID (Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder);
 • Blended diet (oftewel het zelf maken van infuusvoeding) en praktische handreikingen voor de begeleiding van ouders;
 • Voedingsproblemen bij kinderen van 0 - 2 jaar: van normale variatie tot professionele zorg;
 • Voedingsproblematiek bij cerebrale parese (worsteling met eet- en voedingsproblemen).

Programma

Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo] - Moderator

Dr. Daniëlle van de Merwe [Ziekenhuis Sint Maarten - Vlaanderen] - Groei en ontwikkeling in de knel

Prof. Dr. Edgar van Mil [Jeroen Bosch Ziekenhuis en Maastricht University] - Samen investeren in een gezond gewicht

Drs. Marieke Huigen [Ouder en kind praktijk] en Drs. Marlies Reus [In Verbinding] - Eetproblemen in relatie tot de ouder-kindrelatie

Debbie van Druten Msc. en Laurie Gelissen Msc. [Seyscentra] - ARFID? Wat is het en wat kunnen we ermee?

Dr. Joanne Olieman [Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis] - Zelf sondevoeding maken, ja of nee?

Maaske Treurniet MA [Volmondig Logopedie / Fontys Paramedische Hogeschool] - Voedingsproblemen bij kinderen van 0 - 2 jaar: van normale variatie tot professionele zorg

Dr. Jeanine Voorman [Wilhelmina Kinderziekenhuis] en Dr. Karen van Hulst [Radboud Health Academy] - Voedingsproblemen bij cerebrale parese


Wie zijn de sprekers?

Danielle van de MerweSint-Maarten Ziekenhuis - Vlaanderen
Dr. Daniëlle van de Merwe
Bijdrage: Groei en ontwikkeling in de knel

Daniëlle van de Merwe is kinder- en jeugdpsychiater in het algemeen ziekenhuis Sint-Maarten (Vlaanderen). Zij heeft zich gespecialiseerd in infant psychiatrie met specifieke bekwaamheid in heel jonge kinderen met voedingsproblemen en eetstoornissen.

Jonge kinderen nemen soms een langere periode onvoldoende of te weinig gevarieerd voedsel in waardoor de normale groei en/of ontwikkeling in het gedrang komen. We spreken dan van niet-organische voedings- en eetproblemen of - stoornissen. In de presentatie wordt hiervan een overzicht gegeven met als focus classificatie en behandeling, geïllustreerd met casuïstiek.

Edgar van MilJeroen Bosch Ziekenhuis
Prof. Dr. Edgar van Mil
Bijdrage: Samen investeren in een gezond gewicht

Edgar van Mil is kinderarts-endocrinoloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en sinds 2019 tevens hoogleraar ‘Jeugd, Voeding en Gezondheid’ aan de Faculty of Science and Engineering aan de Maastricht University in Venlo. 

Obesitas is een groot gezondheidsprobleem in onze maatschappij. Dit probleem op jonge leeftijd aanpakken kan niet anders dan in samenwerking met anderen. Met ouders en kinderen, maar ook met professionals. Welke professionals spelen een belangrijke rol ook buiten de zorg? Welke methoden helpen om kinderen al vroeg met gezonde voeding in aanraking te laten komen? Wat zijn hobbels en hoe kunnen die worden beslecht? Tijdens deze presentatie wordt tevens ingegaan op aspecten van smaakontwikkeling. Hoe kunnen verschillende professionals met ouders en jonge kinderen samen deze epidemie verminderen?

Marieke HuigenOuder en kind praktijk
Drs. Marieke Huigen
Bijdrage: Eetproblemen in relatie tot de ouder-kindrelatie

Marieke Huigen is orthopedagoog generalist, Infant Mental Health specialist en Floorplay specialist. Ze heeft ervaring opgedaan in de jeugdzorg, kinder- en jeugdGGZ, cluster IV onderwijs en de verstandelijk gehandicaptenzorg. Ze is werkzaam in een eigen praktijk en docent bij RINO-Amsterdam

Voeden en gevoed worden vindt plaats binnen een wederzijdse afhankelijke relatie tussen ouder(s) en kind. Binnen de gehele eetontwikkeling van jonge kinderen zijn voeding, emotie en relatie sterk aan elkaar gekoppeld. De context (o.a. maatschappelijk, psychologisch, biologisch) waarbinnen het eten plaatsvindt is hierop van invloed. Verstoringen binnen deze dynamiek van factoren kunnen leiden tot eetproblemen, met als gevolg spanningen binnen de onderlinge relaties welke de eetproblemen voeden. Marieke en Marlies nemen u in hun presentatie mee in de relationele/emotionele aspecten van eetproblemen bij ouders en (zeer) jonge kinderen.

Marlies ReusIn Verbinding - Praktijk voor ouder en kind
Drs. Marlies Reus
Bijdrage: Eetproblemen in relatie tot de ouder-kindrelatie

Marlies Reus is opgeleid als gezondheidszorgpsycholoog, Infant Mental Health specialist. Ze heeft ervaring opgedaan in een ziekenhuis en een onderwijsbegeleidingsdienst (m.n. de voorschoolse periode). Ze is werkzaam in een eigen praktijk en docent bij RINO Amsterdam.

Marlies Reus geeft deze presentatie samen met haar collega Marieke Huigen.

Debbie van Druten - recentSeys Centra
Debbie van Druten MSc.
Bijdrage: ARFID? Wat is het en wat kunnen we ermee?

Debbie van Druten is werkzaam als behandelcoördinator bij SeysCentra locatie Utrecht en heeft binnen SeysCentra ervaring als behandelaar van kinderen en jongen met ARFID en/of zindelijkheidsproblematiek. Zij studeerde orthopedagogiek en is Infant Mental Health-specialist.

ARFID staat voor Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder en is sinds enkele jaren opgenomen in de DSM-V als erkende eetstoornis. ARFID is in opkomst op het gebied van bekendheid, maar zorgt ook nog voor vragen. Wat houdt ARFID precies in? Hoe ziet deze eetstoornis eruit? En hoe behandel je ARFID? Tijdens de presentatie geven Debbie en Laurie antwoord op deze vragen door de deelnemers mee te nemen in wat er bekend is over ARFID vanuit de wetenschap, wat de stoornis inhoudt voor jonge kinderen en hun ouders en welke behandelmogelijkheden er zijn.

Laurie GelissenSeys Centra
Laurie Gelissen MSc.
Bijdrage: ARFID? Wat is het en wat kunnen we ermee?

Laurie Gelissen studeerde pedagogische wetenschappen, is in opleiding tot orthopedagoog generalist en werkt als gedragskundige bij Seys Centra. Zij heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in ARFID.

Laurie Gelissen verzorgt deze presentatie samen met haar collega Debbie van Druten.

Joanne OliemanErasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis
Dr. Joanne Olieman
Bijdrage: Zelf sondevoeding maken, ja of nee?

Joanne Olieman heeft de opleiding diëtetiek gedaan en gezondheidswetenschappen gestudeerd in Maastricht. Zij is als Kinderdiëtist en coördinator Onderzoek Afdeling Diëtetiek verbonden aan het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Zij is gespecialiseerd in Nutritional Assessment en parenterale voeding. In 2009 is zij gepromoveerd op het onderwerp Infantile Short Bowel Syndrome.

Blended diet is in opkomst. Er is een toegenomen interesse vanuit ouders en verzorgers, maar ook vanuit kinderartsen en kinderdiëtisten. Maar wat is blended diet nou eigenlijk? Waarom zou het kunnen werken? Waarom zou je de overstap maken? Zit er verschil in commerciële en eigen gemaakte blended diet? Welke (internationale) richtlijnen zijn er? In deze presentatie gaat Joanne in op deze vragen. Dit doet zij op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten in combinatie met eigen praktijkervaringen.

Maaske TreurnietVolmondig Logopedie
Maaske Treurniet MA
Bijdrage: Voedingsproblemen bij kinderen van 0 - 2 jaar: van normale variatie tot professionele zorg

Maaske Treurniet is preverbaal logopedist en praktijkhouder bij Volmondig Logopedie. Daarnaast is ze werkzaam als docent bij Fontys Paramedische Hogeschool, team Interprofessioneel samenwerken.

Voedingsproblemen bij heel jonge kinderen (0-2 jaar) kunnen ouders tot wanhoop drijven en voor veel angst en stress zorgen. Het is dan van belang dat ouders de eetproblemen van hun baby of peuter meer in perspectief leren zien. Maaske Treurniet geeft een overzicht van de mijlpalen rond eten en drinken. Wat valt binnen de normale variatie en wanneer is er echt reden voor zorg? En wat zijn dan veel voorkomende problemen? Ook gaat zij in op welke behandeling een preverbaal logopedist vervolgens kan inzetten. 

Jeanine VoormanWilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht
Jeanine Voorman PhD, MD
Bijdrage: Voedingsproblemen bij cerebrale parese

Jeanine is opgeleid tot revalidatiearts in VU medisch centrum en Heliomare. Zij heeft de opleiding gecombineerd met promotie-onderzoek naar lange termijn functioneren van jongeren met cerebrale parese. Momenteel werkt zij als kinderrevalidatiearts in het WKZ en het Prinses Maxima Centrum met specifieke aandacht voor kinderen met aangeboren en niet- aangeboren hersenletsel.

Veel jonge kinderen met cerebrale parese (CP) worstelen met eet- en voedingsproblemen. Dit verdient nadrukkelijk aandacht, want voeding is voor hen extra belangrijk. Als een kind met CP bijvoorbeeld onvoldoende voeding binnenkrijgt, dan heeft het minder energie en er is een grotere kans op spasticiteit. Jeanine en Karen van Hulst gaan allereerst in op de vraag waarom eten en drinken deze kinderen vaak veel moeite kost. Vervolgens vertellen zij hoe professionals het beste kunnen handelen om de problemen te signaleren en te verminderen om tot een normaal voedingspatroon te komen.

Karen van HulstRadboud Health Academy
Dr. Karen van Hulst
Bijdrage: Voedingsproblemen bij cerebrale parese

Dr. Karen van Hulst is logopedist en daarnaast onderzoeker en docent aan de Radboud Health Academy bij de Leerlijn Kinderneurorevalidatie. Zij is in 2019 gepromoveerd aan de Radboud Universiteit op het onderwerp ‘Oral motor Perfomance in children with neurodevelopmental disabilities’.

Karen van Hulst verzorgt deze presentatie samen met haar collega Jeanine Voorman.

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.


Accreditatie

Voor dit congres is accreditatie aangevraagd bij:

 • Kwaliteitsregister V&V
  In behandeling
   
 • VSR
  7 punten
   
 • ADAP (NVD en NVLF)
  In behandeling
   
 • SKJ
  7 punten in de categorie informeel leren - conferentie
   
 • NIP K&J/NVO-OG
  In behandeling
   
 • KNGF
  In behandeling
   
 • FGzPt
  5 punten herregistratie
   
 • Registerplein
  In behandeling
   
 • DAIMH
  In behandeling

Dit congres omvat 7 scholingsuren

LET OP: De online versie van dit congres is niet geaccrediteerd door AbSG / KNMG-GAIA (artsen). Voor de live-versie is wel accreditatie aangevraagd. Ben je dus arts en wil je voor punten in aanmerking komen, dan kan dat dus uitsluitend door het volgen van de live-variant.


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 295,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Ik ben of word abonnee van Vakblad Vroeg, dan neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW).

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.


Alle voordelen op een rij

 • Jaarlijks multidisciplinair congres
 • Breed geaccrediteerd door kwaliteitsregisters
 • Keuze uit verschillende deelsessies
 • De niet-gevolgde deelsessies kunnen alsnog on-demand bekeken worden via het internet
 • Diverse kortingen mogelijk
 • Op locatie en gemakkelijk te bereiken met het OV
 • Voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving van de congreslocatie
 • Koffie, thee en lunch inbegrepen

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!