10 februari 2022 - Eindhoven

Jaarlijks Congres - Angst bij kinderen en jongvolwassenen - editie 2022

Congres op locatie - wat moet je weten?

Dit live congres gaat door, tenzij een evenementenverbod geldt op aanwijzing van de overheid. Let op de actueel geldende coronamaatregelen aangezien de congreslocaties deze aanwijzingen stipt opvolgen.

Deelnemers aan het live congres:

 • kunnen het programma en relevante informatie downloaden middels een CR-code die op de congresdag bekend wordt gemaakt
 • ontvangen op 1 april 2022 een inlogcode om de gemiste deelsessies online te bekijken en het optimaal aantal accreditatiepunten te behalen
 • ontvangen hun bewijs van deelname en accreditatiepunten 14 dagen na afloop van het online congres
 • mogen gratis meedoen aan een ECB - online congres naar keuze OF een collega gratis laten inschrijven voor dit online congres. Hoe? Kies bij inschrijving voor de kortingsmogelijkheid 'twee voor de prijs van een', waarna je een code ontvangt per e-mail. Je dient je (ook als introducé) opnieuw in te schrijven voor het online congres waaraan je gratis gaat deelnemen
 • worden na afmelding door ziekte of quarantaine dan wel annulering als gevolg van overheidsmaatregelen automatisch omgeboekt naar de online-versie van hetzelfde congres dat start op 1 april 2022

Jaarlijks Congres - Angst bij kinderen en jongvolwassenen - editie 2022


Startdatum 10 februari 2022

Aanvangstijd 10:00 uur

Eindtijd 16:30 uur

Locatie Pullman Cocagne - Eindhoven

Prijs € 295,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 10 februari 2022

Max. aantal deelnemers 60

De live uitvoering van het jaarlijks congres over angst bij kinderen en jongvolwassenen vindt dit jaar plaats in Eindhoven.

Angst is gezond. Het is tenslotte wat ons in leven houdt in gevaarlijke situaties. Maar wanneer kinderen of jongvolwassenen onnodig, te vaak, te lang en/of te intens bang zijn, dan gaat angst belemmerend werken. Somberheid, onzekerheid en faalangst zijn voorbeelden van problemen die dan kunnen ontstaan.

Wat verstaan we onder angst, hoe te signaleren en wat eraan te doen? Hoe kunnen ouders gedachten, wensen en emoties van hun kind herkennen als basis van een gezonde emotieregulatie? Zijn er algemeen werkzame principes die in verschillende situaties inzetbaar zijn in het begeleiden en behandelen van kinderen met angstproblematiek? Wat verstaan we onder sociale angst- en stemmingsproblemen en hoe een vroegtijdige aanpak in te zetten? Hoe om te gaan met angstige kinderen in de klas? Op welke manier het onderscheid te maken tussen sociale angst en autisme? Hoe om te gaan met angst als gevolg van gehechtheidsproblemen of trauma? En welke praktische toepassingen zijn beschikbaar voor ouders in de begeleiding van hun kind met een angststoornis.

Deze en andere praktisch relevante vragen staan centraal op dit geaccrediteerde, jaarlijkse congres. 

Je hebt vanaf 1 maart 2022 precies 30 dagen de tijd om de videopresentaties van de gemiste deelsessies on demand te volgen. Dit betreft een verplicht onderdeel om in aanmerking te komen voor het bewijs van deelname en het bijschrijven van de toegekende accreditatiepunten. De inloggegevens worden meteen na afloop van het congres per e-mail doorgestuurd.

Volg je deze scholingsdag liever uitsluitend online? Schrijf je dan hier in.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Het congres over angst bij kinderen en jongvolwassenen is gericht op hbo- en academisch opgeleide professionals die in hun werk met deze problematiek te maken krijgen.

Daarbij valt te denken aan:

 • (Kinder)psychologen
 • (Ortho)pedagogen
 • Jeugdzorgwerkers
 • (School)maatschappelijk werkers
 • Jeugdartsen en -verpleegkundigen
 • Intern begeleiders
 • Zorgcoördinatoren
 • Leerkrachten

Wat leer je?

 • Angst bij kinderen en de impact van het mentaliseren bij ouders
 • Werkzame principes bij angstregulatie en begeleiding / behandeling van angststoornissen
 • Het vroegtijdig signaleren en behandelen van sociale angst- en stemmingsproblematiek
 • Traumasensitief lesgeven als middel in het omgaan met angst in de klas
 • Overeenkomsten en verschillen in relatie tot sociale angst en autisme
 • Signalering en behandeling van angst als gevolg van gehechtheidsproblemen en/of trauma
 • Praktische toepassingen voor ouders in het begeleiden van hun kind met een angstproblematiek

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Opening door dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden

10.15 uur Dr. Christina Colonnesi [Universiteit van Amsterdam] - Angst bij kinderen en de impact van het mentaliseren bij ouders

11.10 uur Prof. Dr. Maaike Nauta [Rijks Universiteit Groningen] - Werkzame principes in de behandeling van angststoornissen

12.05 uur Pauze

12.20 uur Dr. Jeffrey Roelofs [Universiteit Maastricht] - Sociale angst- en stemmingsproblemen bij kinderen en adolescenten

13.15 uur Lunchbuffet

14.15 uur Deelsessieronde 1

Deelsessie 1A Anton Horeweg M SEN [InHolland] - Praktisch omgaan met angst in de klas

Deelsessie 1B Drs. Birgitta Kox [Autrinsiek] - Sociale angst of autisme?

15.15 uur Pauze

15.30 uur Deelsessieronde 2

Deelsessie 2A Drs. Paulien Kuipers [Kinderleven] - Angst als gevolg van gehechtheidsproblematiek

Deelsessie 2B Drs. Ard Nieuwenbroek [Ortho-Hulp] - Ouderbegeleiding bij angstproblematiek

16.30 uur Afsluiting


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.

CristinaUniversiteit van Amsterdam
Dr. Cristina Colonnesi
Bijdrage: Angst bij kinderen en de impact van het mentaliseren bij ouders

Dr. Cristina Colonnesi werkt als Universitair docent Ontwikkelingspsychopathologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze onderzoekt zowel de sociale en emotionele ontwikkeling in de baby- en in de kindertijd als de kwaliteit van de ouder-kindrelatie. Haar onderzoek is gericht op de normale en abnormale ontwikkeling en de processen en mechanismes in de jeugdinterventies.

Deze inleidende bijdrage bestaat uit drie delen. In deel I worden angst en angststoornissen bij kinderen geïntroduceerd en uitgelegd op basis van de DSM-5, recent onderzoek en klinische literatuur. In deel II wordt een specifiek aspect van het mentaliseren van ouders geïntroduceerd: mind-mindedness. Mind-mindedness is de vaardigheid van opvoeders om kinderen te zien, en te behandelen, als individuen met een eigen geest. Mind-mindedness kan een directe impact hebben op de ontwikkeling van angst bij kinderen. In deel III wordt onderzoek naar de relatie tussen ouderlijke mind-mindedness en angst bij kinderen gepresenteerd, resulterend in adviezen voor opvoeders en hulpverleners.

Maaike NautaRijksuniversiteit Groningen
Prof. Dr. Maaike Nauta
Bijdrage: Toepassing van effectieve elementen

Maaike Nauta is Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderzoek richt zich op de behandeling en preventie van stemmingsstoornissen en angststoornissen bij kinderen en adolescenten. Daarnaast is zij werkzaam als gedragstherapeut / GZ-psycholoog bij Accare.

Wat zijn belangrijke kernelementen in de begeleiding en behandeling van angstklachten bij kinderen en jongeren? Welke (delen van) interventies kunnen wanneer, bij wie en door wie het beste ingezet worden? Deze twee vragen staan centraal in de bijdrage van Maaike Nauta, waarbij zij nader uitleg zal geven over algemeen werkbare principes die in verschillende situaties inzetbaar zijn.

Jeffrey RoelofsPsychologenpraktijk Margraten
Dr. Jeffrey Roelofs
Bijdrage: Sociale angst- en stemmingsproblemen bij kinderen en adolescenten

Jeffrey is na zijn studie geestelijke gezondheidskunde promotieonderzoek gaan doen aan de Universiteit Maastricht naar psychologische aspecten van chronische pijn. Na zijn onderzoek heeft hij zich verder verdiept in depressie- en persoonlijkheidsproblematiek bij kinderen en jongeren. Hij werkt momenteel bij de Universiteit Maastricht als docent en bij de Riagg Maastricht als klinisch psycholoog / psychotherapeut. Jeffrey heeft een eigen praktijk voor eerstelijnspsychologische zorg. 

Sociale angst- en stemmingsproblemen komen veel voor bij kinderen en adolescenten. In deze presentatie wordt stil gestaan bij diagnostiek van sociale angst en stemmingsproblemen en wordt vervolgens ingegaan op diverse modellen van waaruit de behandeling kan worden bekeken, waaronder de cognitieve gedragstherapie (uitdagen gedachten, exposure, gedragsexperimenten), EMDR en ACT. De verschillen en overeenkomsten tussen deze methoden zal aan bod komen evenals resultaten van onderzoeken naar de effectiviteit van deze methoden. 

Anton HorewegInHolland
Anton Horeweg M SEN
Bijdrage: De vergeten leerling

Anton Horeweg is gedragsspecialist (M SEN) en vijfendertig jaar leraar in het basisonderwijs. Daarnaast is hij instituutsopleider bij hogeschool InHolland. Hij is auteur van o.a. Handboek gedrag in de klas en De traumasensitieve school. Deze boeken zijn verplichte literatuur bij een groot aantal lerarenopleidingen in Nederland en België. Hij is ook auteur van de website www.gedragsproblemenindeklas.nl. 

Anton heeft zitting in Expertteams Project Leer-Kracht (NCOJ) en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KC-KJP) en is lid van de Academische werkplaats voor ADHD en druk gedrag. Daarnaast is hij veelgevraagd spreker op scholen en congressen. 

In elke klas zie je ze. Maar alleen als je goed kijkt, want deze leerlingen blijven zorgvuldig onder je radar. Hun ‘overlevingsstrategie.’ En als ze opvallen is dat bijna nooit door ‘lastig’ gedrag, maar door hun gebrek aan durf en initiatief. Waarom willen ze niet opvallen? Hoe ontdek je ze eigenlijk en wat kun je voor deze leerlingen betekenen? Anton Horeweg neemt de deelnemers mee op ‘ontdekkingstocht’ naar de angstige leerling. 

Birgitta KoxAutrinsiek
Drs. Birgitta Kox
Bijdrage: Angst en autisme

Birgitta Kox is GZ-psycholoog en orthopedagoog-generalist. Zij is gespecialiseerd in autismespectrumstoornissen en is jarenlang werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg en als consulent bij het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). 

Angststoornissen, zoals de obsessief-compulsieve stoornis (OCD) of de sociale angststoornis komen voor bij mensen met en zonder autisme. Mensen met autisme hebben echter verschillende redenen om zich sociaal terug te trekken. Zij beschikken over een andere sociale intuïtie van jongeren zonder autisme. In deze praktijkgerichte deelsessie gaat Birgitta Kox in op het begeleiden en behandelen van angstproblematiek bij kinderen en jeugdigen met autisme. Hoe te signaleren, te interpreteren en wat te doen?

Paulien Kuipers congres hechtingsproblematiek 2015Stichting Kinderleven
Drs. Paulien Kuipers
Bijdrage: Angst als gevolg van gehechtheidsproblemen en/of trauma

Paulien is GZ-psycholoog/kinderpsycholoog en als directeur verbonden aan de Stichting Kinderleven. Deze stichting heeft als focus de ouder-kind relatie en biedt ondersteuning bij de totstandkoming van een positieve verbinding tussen ouders en kind. 

Een positieve ouder-kindband heeft een positieve invloed op gedrags- en opvoedingsproblematiek van kind. Het kind gaat met ouders de eerste betekenisvolle relatie aan. Maar wat gebeurt er als de ouders en het kind onvoldoende op elkaar afgestemd zijn? Wat zijn de gevolgen na verstoringen in de hechting en / of na trauma? Paulien Kuipers gaat in op de vraag wat te doen met een angstig kind: uitdagen of beschermen?

Ard NieuwenbroekOrtho-Hulp
Drs. Ard Nieuwenbroek
Bijdrage: Uitdagingen en kansen voor ouders van kinderen met een angststoornis

Ard is contextueel therapeut, communicatietrainer en een praktijkman 'pur sang'. Hij heeft ruime expertise op het gebied van activeren van de (vaak verborgen) kracht in mensen. Daarnaast is Ard auteur en heeft inmiddels 25 boeken op zijn naam staan, die veelal over het onderwerp faalangst gaan.

Als een kind last heeft van een angststoornis is het een hele uitdaging voor ouders hiermee om te gaan. Je kind ‘is je alles’ en je wilt zo graag dat je kind gelukkig is. In deze lezing verkent Ard Nieuwenbroek op welke manier(en) ouders, ook vanuit deze uitdaging, van betekenis kunnen zijn voor hun angstige kinderen. Want: ook al wordt een kind voor een angststoornis behandeld, dan nog is de rol van ouders van het grootste belang en vaak doorslaggevend of therapie slaagt. Ard Nieuwenbroek verkent dit alles vooral vanuit een contextueel perspectief.  


Accreditatie

Voor dit congres is accreditatie aangevraagd bij de volgende registers:

 • SKJ
  7 punten voor hbo-opgeleide jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals in de categorie informeel leren - conferentie. Voor toegekende punten voor academisch opgeleide, SKJ-geregistreerde professionals: zie accreditatie NIP/NVO.
   
 • FGzPt
  5 punten
   
 • NIP K&J/NVO-OG
  Herregistratie: 5,5 punt
  Opleiding - behandeling: 1,5 punt
  Opleiding - diagnostiek: 1 punt
   
 • Kwaliteitsregister V&V
  6 punten voor:
  • GGZ-verpleegkundigen
  • Jeugdverpleegkundigen
  • Kinderverpleegkundigen
  • SPV-en
  • Wijkverpleegkundigen
 • VSR
  5 punten
   
 • Registerplein
  5,5 punten voor:
  • Cliëntondersteuners
  • GGZ-agogen
  • Gezinshuisouders
  • Maatschappelijk werkers
  • Psychodiagnostisch werkers
  • Sociaal agogen
  • Sociaal werkers
    
 • Register Vaktherapie
  In behandeling
   
 • LV POH-GGZ
  4 punten
   
 • Lerarenportfolio
  In behandeling

Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 295,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Koffie, thee en een lunchbuffet
 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Bovenop deze kortingen geldt het aanbod dat jij zelf gratis mee mag doen aan een ander online congres naar keuze OF een collega als introducé gratis mee mag doen aan de online versie van dit congres.


Alle voordelen op een rij

 • Toonaangevend, jaarlijks multidisciplinair congres
 • Praktijkrelevante bijdragen
 • Gratis toegang tot de deelsessies in de online versie van dit congres (beschikbaar vanaf de startdatum van de onlineversie van dit congres)
 • Bewijs van deelname en het bijschrijven van accreditatiepunten (achteraf)
 • Zelf gratis deelnemen aan een tweede online congres OF een collega gratis laten deelname aan de online versie van dit congres
 • De congreslocatie is gemakkelijk te bereiken met het OV
 • Voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving van de congreslocatie
 • Koffie, thee en een goede lunch inbegrepen

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!