1 mei 2022 - Online scholing

Online congres - Multiprobleemgezinnen - editie 2022

Verlenging inschrijving - wat en hoe?

Dit online congres is gestart op 1 mei 2022 en is te volgen tot en met 30 mei 2022

Deelnemers:

 • ontvangen na inschrijving een inlogcode om het totale congres te bekijken in een digitale leeromgeving
 • kunnen de beschikbare handouts downloaden vanuit deze digitale leeromgeving
 • hebben toegang tot alle deelsessies
 • ontvangen hun bewijs van deelname en accreditatiepunten na 14 dagen (wanneer het congres voor alle deelnemers is afgelopen)
 • mogen gratis meedoen aan een ECB - online congres naar keuze OF mogen een collega als introducé gratis laten meedoen aan de online vorm van dit congres

Wat is een online congres? Klik hier

Hoe schrijf ik in? Hoe profiteer ik van gratis deelname aan een tweede online congres? Hoe gaat het technisch in z'n werk? Klik hier


Online congres - Multiprobleemgezinnen - editie 2022


Locatie Online scholing

Prijs € 299,00 ex. 21% BTW

Inschrijven mogelijk tot 24 mei 2022

Het jaarlijks congres over het werken met multiprobleemgezinnen staat dit keer in het teken van 'samenhang in de hulpverlening'.

Armoede, verslaving, criminaliteit, huiselijk geweld en opvoedingsonmacht zijn stuk voor stuk hele lastige problemen. Maar in sommige gezinnen komen meerdere heftige problematieken bij elkaar. Niet zelden ook omdat er binnen het gezin LVB- en / of psychiatrische problemen heersen. En ga er dan maar eens aan staan als hulpverlener. Het heeft in zulke situaties voor hulpverleners vaak weinig zin om zich in de wirwar van problemen op één deelprobleem te richten. Hoe ga je bijvoorbeeld opvoedvaardigheden verbeteren als mensen stijf staan van de stress als gevolg van een dreigende huisuitzetting? Niet dus.

Van de andere kant kun je ook niet alles tegelijk oppakken met deze mensen. Verstandig prioriteiten stellen en haalbare doelen stellen is dus essentieel, maar dat is vaak veel gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Je hebt 30 dagen de tijd om alle videopresentaties on demand te volgen.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Deze editie van dit jaarlijkse congres over multiprobleemgezinnen is wederom gericht op iedereen die beroepsmatig bij de hulp- en dienstverlening aan deze gezinnen betrokken is. Daarbij valt te denken aan psychologen, orthopedagogen, jeugdzorgwerkers, maatschappelijk werkers, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, (sociaal) psychiatrisch verpleegkundigen en gezins- en persoonlijkbegeleiders, maar ook aan trajectbegeleiders / trajectcoaches, medewerkers van Wmo-loketten, schuldhulpverleners, medewerkers sociaal beheer en handhavers.


Wat leer je?

 • Diagnostische processen gericht op zelfregulatie bij meervoudige en complexe gezinsproblematiek
 • Anticiperen op systeemfalen en bureaucratie
 • Concete zelfzorgstrategieën voor hulpverleners
 • Complexe gezinssystemen en jonge ondermijners
 • Handvatten in het omgaan met remmend en afwerend gedrag van ouders met een licht verstandelijke beperking
 • Professioneel en adequaat omgaan met geldende juridische kaders in de context van complexe gezinsbegeleiding
 • Handreikingen voor het werken met niet-westerse probleemgezinnen

Programma

Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo] - Moderator

Prof. Dr. Rudi Roose [Universiteit Gent] - Diagnostische processen gericht op zelfregulatie bij meervoudige en complexe gezinsproblematiek

Eelke Blokker MHC@SW [Publieke Waarden] - Systeemfalen en bureaucratie

Dr. Renate Geuzinge [Instituut voor Interpersoonlijke Neurobiologie] - Concrete zelfzorgstrategieën voor de hulpverlener

Deelsessie 1A Kim Jolink-Verkuijlen [Streetwise] - Complexe gezinssystemen en jonge ondermijners

Deelsessie 1B Dr. Jolanda Douma [Landelijk Kenniscentrum LVB] en Marja van Doremalen [Krachtig Thuis] - Remmend en afwerend gedrag van ouders

Deelsessie 2A Mr. Dr. Goos Cardiol [Zuyd Hogeschool] - Werken met complexe gezinnen binnen de juridische kaders

Deelsessie 2B Jennet Ahbouk MSc. [HSN] - Aansluiten en begeleiden van niet-westerse probleemgezinnen

Voor dit onlinecongres staan 7 studie


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.

Rudi RooseUniversiteit van Gent
Prof. Dr. Rudi Roose
Bijdrage: Diagnostische processen gericht op zelfregulatie bij meervoudige en complexe problemen

Rudi Roose is opgeleid tot pedagoog en criminoloog en werkte vele jaren in de residentiële en ambulante jeugdzorg. Hij promoveerde tot doctor in de Pedagogische Wetenschappen en werkt als Universitair Hoofddocent aan de Universiteit van Gent. 

Rudi verzorgt op dit congres een inleiding over gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Wie zijn deze mensen? Waar komen hun problemen vandaan en waarom slagen ze er zelf niet in die te overkomen? In het bijzonder zal hij stilstaan bij diagnostische processen, en hoe je ervoor kunt zorgen dat die bijdragen aan zelfregulatie.

Eelke BlokkerInstituut voor Publieke Waarden
Eelke Blokker MHC&SW
Bijdrage: Multiprobleemgezinnen, falende (hulpverlenings)systemen en bureaucratie

Eelke houdt van ondernemende oplossingen voor ongetemde maatschappelijke problemen. Zo zette hij een daklozenopvang op en startte hij een werkbedrijf voor het granieten bestand van de bijstand. Bij het IPW helpt hij om rust en perspectief te organiseren voor de vaak hectische levens van gezinnen met meerdere problemen. Op basis van zijn ervaringen ontwikkelt hij vervolgens methoden om de professional van de toekomst op te leiden. Daarnaast is Eelke continue op zoek naar alternatieve financieringsmodellen om nieuwe maatschappelijke organisaties te bekostigen, of bestaande organisaties op een nieuwe manier. Kern van die zoektocht is het tegengaan van perverse prikkels en publiek geld effectiever inzetten op wat werkt.

De problemen van multiprobleemgezinnen zijn vaak zo complex dat ook de systemen die we als samenleving hebben opgetuigd om mensen te helpen, er niet tegen opgewassen zijn. Niet zelden raken leden van multiprobleemgezinnen verstrikt in een bureaucratisch web, wet- en regelgeving die op gespannen voet staat met wat mensen nodig hebben en handelingsverlegen of risicomijdende hulpverleningsorganisaties. Eelke deelt met de deelnemers wat hij en zijn collega's zoal gezien hebben qua bureaucratie en systeemfalen. Vervolgens staat hij stil bij wat we daarvan kunnen leren en hoe we daarmee slim om kunnen gaan in de begeleidingspraktijk met deze gezinnen.

Renate GeuzingeInstituut voor Interpersoonlijke Neurobiologie
Dr. Renate Geuzinge
Bijdrage: Concrete zelfzorgstrategieën voor de hulpverlener

Renate Geuzinge is psychotherapeut en GZ-psycholoog, gespecialiseerd in vroege chronische traumatisering. Van 2010 tot 2013 heeft ze zich in de Verenigde Staten specifiek gericht op Interpersoonlijke Neurobiologie. Daarnaast is ze docent aan diverse postdoctorale opleidingen (in Zwolle, Groningen, Utrecht, Amsterdam en Antwerpen) en ook aan de postacademische nascholing van de Trauma Academie.

In deze presentatie staat Renate Geuzinge stil bij de begrippen compassie, empathie en secundaire traumatisering. Op basis van haar eigen ervaring en concepten uit de interpersoonlijke neurobiologie (IPNB) zal zij praktische strategieën aanreiken die direct toepasbaar zijn in de praktijk. Wanneer je als hulpverlener deze concepten op zowel persoonlijk als professioneel niveau toepast, verschuif je zelf in de richting van een betere neuronale integratie. Een verschuiving die samengaat met verbeterd relationeel functioneren en een algemeen gevoel van mentaal en lichamelijk welbevinden.

Kim Jolink-VerkuijlenKim Streetwise Advies
Kim Jolink-Verkuijlen
Bijdrage: Complexe gezinssystemen en jonge ondermijners

Kim Jolink is opgeleid binnen de cultureel maatschappelijke vorming en het maatschappelijk werk en dienstverlening. Het verbinden van het domein welzijn en zorg is en blijft 1 van haar speerpunten. Zij heeft ruime ervaring in het werken met jongeren uit alle lagen van de bevolking. Van enkelvoudige problematiek tot meervoudig complex. Van jongeren die om zorg vragen tot jongeren die zorg mijden. Al deze ervaring is opgebouwd binnen de jeugdzorg, het onderwijs maar met name het straathoekwerk. Momenteel werkt zij voor XLGroup Streetcare in het straathoekwerk en is zij eigenaar van KIM Streetwise Advies van waaruit onlangs de werkmethodiek Streetcare is uitgebracht. Een methodiek die inzoomt op jongeren met complexe multi-problematiek, veelal afkomstig uit de straatcultuur. Streetcare brengt de jeugdzorg terug naar de jongeren, en leert vanuit verbinding en aansluiting grenzen te stellen aan het toch vaak moeilijke gedrag van deze jongeren.

Ouders van multiprobleemgezinnen kampen in de opvoeding van hun kinderen niet zelden met crimineel gedrag van hun kroost. Kim Jolink-Verkuijlen behandelt in deze deelsessie drie pijlers die van belang zijn om de balans binnen zulke gezinnen te herstellen. Wat kun je als hulpverlener doen om aan te sluiten en welke interventies kunnen op de korte termijn worden ingezet?

Jolanda DoumaLandelijk Kenniscentrum LVB
Dr. Jolanda Douma
Bijdrage: Hoe om te gaan met afwerend en afremmend gedrag van ouders met een LVB: problemen van ouders bij de opvoeding en het bieden van perspectief

Na de opleiding tot Z-verpleegkundige heeft Jolanda Douma Orthopedagogiek gestudeerd aan de Universiteit Leiden. In 2006 is ze gepromoveerd aan het ErasmusMC op het proefschrift Mental health problems in youths with intellectual disability: Need for help and help-seeking. Tussen 2006-2019 heeft Jolanda gewerkt als docent Pedagogische Wetenschappen (in het bijzonder over mensen met een verstandelijke beperking) aan de Universiteit Utrecht. Vanaf eind 2009 is zij als onderzoekscoördinator werkzaam bij het Landelijk Kenniscentrum LVB..

Ouders met een LVB hebben meer moeite met het opvoeden van een kind dan normaalbegaafde ouders. Dat komt niet alleen door de LVB. Vooral bijkomende problematiek, zoals in multiprobleemgezinnen, hangt hiermee samen. Deze gezinnen hebben vaak een lange geschiedenis met de hulpverlening voor verschillende problemen. Niet zelden is hun beeld van hulpverleners dat zij voor het gezin besluiten namen, óver hen spraken en niet mét hen, niet naar hen luisterden en hen niet wilden begrijpen. Hun vertrouwen in de hulpverlening is hierdoor geschaad, wat kan resulteren in afwerend en afremmend gedrag naar gezinsbegeleiders. In deze deelsessie gaan we dieper in op de achtergronden van deze problematiek en hoe er met de ouders gewerkt kan worden aan perspectief. De basis hiervan is het bouwen aan een positieve werkrelatie met deze ouders, waardoor zij in samenwerking met hulpverleners kunnen komen tot goed genoeg opvoederschap en veilige thuissituatie voor de kinderen.

Jolanda Douma verzorgt deze presentatie samen met haar collega Marja van Doremalen.

Marja van DoremalenKrachtig Thuis
Marja van Doremalen
Bijdrage: Hoe om te gaan met afwerend en afremmend gedrag van ouders met een LVB: problemen van ouders bij de opvoeding en het bieden van perspectief

Marja van Doremalen is coördinator en coach bij Krachtig Thuis.

Zij geeft deze presentatie samen met Jolanda Douma.

Goos CardolZuyd Hogeschool
Mr. Dr. Goos Cardol
Bijdrage: Werken met juridische kaders bij complexe gezinsproblematiek

Goos is onderzoeker en programmaleider Jeugd bij het lectoraat Sociale Integratie aan de Zuyd hogeschool en werkt daarnaast zelfstandig als trainer en adviseur. Zijn specialisaties zijn jeugdbeschermingsrecht, jeugdstrafrecht, kinderrechten, internationale kinderbescherming en preventie huiselijk geweld.

Goos Cardol gaat in deze praktijkgerichte deelsessie in op het fenomeen professionele verantwoordelijkheid in relatie tot de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (2013) en de Meldcode (2018). Hoe zien deze juridische kaders eruit in relatie tot de begeleiding van complexe gezinsproblematiek? Waar zijn ze voor bedoeld en waar zitten de dilemma's? Hij zal aan de hand van gerichte casuïstiek handreikingen geven voor de praktijk.

Jennet AhboukPraktijk HSN
Jennet Ahbouk MSc.
Bijdrage: Niet-westerse gezinsproblematiek

Jennet is forensisch gedragswetenschapper en orthopedagoog generalist. Zij is directeur en hoofdbehandelaar van Praktijk HSN. Deze organisatie biedt specialistische hulpverlening aan jongeren, (jong)volwassenen en gezinnen met een interculturele achtergrond, met aandacht voor identiteit. Daarnaast leidt HSN (jonge) professionals op om de doelgroep op een passende wijze te helpen.

Gezinnen met meervoudige en complexe problemen hebben verschillende kenmerken en problemen die tegelijkertijd op verschillende domeinen in het gezin en in de context/leefsituatie rond het gezin spelen. Zij zijn overbelast door de vele problemen waarmee ze te maken hebben. Maar wat betekent dat voor het werken met niet westerse probleemgezinnen? Wat zijn uitingsvormen, welke kennis is van belang en wat dien je als professional te doen om optimaal aan te sluiten?


Accreditatie

 • SKJ
  7 punten voor hbo-opgeleide jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals in de categorie informeel leren - conferentie. Voor toegekende punten voor academisch opgeleide, SKJ-geregistreerde professionals: zie accreditatie NIP/NVO.
   
 • NIP K&J/NVO-OG
  6 punten voor herregistratie
  1 punt voor opleiding - behandeling
  1 punt voor opleiding - diagnostiek
  0,5 punt voor opleiding - overige taken
   
 • AbSG*
  Voor artsen zijn er alleen punten toegekend voor de live-uitvoering van dit congres op locatie.

 • Registerplein
  7 punten voor:
  • Cliëntondersteuners
  • GGz-agogen
  • Maatschappelijk werkers
  • Psychodiagnostisch werkers
  • Sociaal agogen
  • Sociaal werkers
 • Kwaliteitsregister V&V
  6 punten voor:
  • GGz-verpleegkundigen
  • Jeugdverpleegkundigen
  • Kinderverpleegkundigen
  • SPV-en
 • Verpleegkundig Specialisten Register
  6 punten
   
 • FGzPt
  6 punten
   
 • Register Vaktherapie
  5 punten
   
 • LV POH-GGZ
  5 punten

​​​​​​* LET OP: De online versie van dit congres is niet geaccrediteerd door AbSG / KNMG-GAIA (artsen). Voor de live-versie is wel accreditatie aangevraagd. Ben je dus arts en wil je voor punten in aanmerking komen, dan kan dat dus uitsluitend door het volgen van dit congres op locatie.


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 299,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Bewijs van deelname (digitaal)
 • Bijschrijving van registerpunten na afloop van de online uitvoering van dit congres

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan neem je deel voor € 255,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 5,00 (extra) korting op je aanmelding.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het daarvoor bestemde vak. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Bovenop deze kortingen geldt het aanbod dat jij zelf gratis mee mag doen aan een ander online congres naar keuze OF een collega als introducé gratis mee mag doen aan de online versie van dit congres.


Alle voordelen op een rij

 • Praktijkgericht landelijk congres
 • Vooraanstaande sprekers met decennialange ervaring
 • Keuze uit diverse deelsessies en breed geaccrediteerd
 • Gratis toegang tot de deelsessies in de online versie van dit congres (beschikbaar vanaf de startdatum van de onlineversie van dit congres)
 • Bewijs van deelname en het bijschrijven van accreditatiepunten (achteraf)
 • Zelf gratis deelnemen aan een tweede online congres OF een collega gratis laten deelname aan de online versie van dit congres

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!