1 juni 2022 - Online scholing

Online congres - Werken met 'onbegeleidbare' cliënten

Online congres - wat en hoe - 30 dagen toegang

Deelnemers aan de online versie van dit congres:

 • ontvangen op 1 juni 2022 een inlogcode om het totale congres tot en met 30 juni 2022 te bekijken in een digitale leeromgeving
 • kunnen de beschikbare handouts downloaden vanuit deze digitale leeromgeving
 • hebben toegang tot alle deelsessies
 • ontvangen hun bewijs van deelname en accreditatiepunten na 14 dagen (wanneer het online congres voor alle deelnemers is afgelopen)
 • mogen gratis meedoen aan een ECB - online congres naar keuze OF mogen een collega als introducé gratis laten meedoen aan de online versie van dit congres

Wat is een online congres? Klik hier

Hoe schrijf ik in? Hoe profiteer ik van gratis deelname aan een tweede online congres? Hoe gaat het technisch in z'n werk? Klik hier


Online congres - Werken met 'onbegeleidbare' cliënten


Startdatum 1 juni 2022

Locatie Online scholing

Prijs € 299,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 1 juni 2022

"Onbegeleidbaar" en "onbehandelbaar" zijn termen die je met enige regelmaat tegenkomt in de hulpverlening.

Maar over wie zegt dat iets? Over de cliënt? Of over de hulpverlening? Of wellicht allebei?

Op dit congres zullen zeven door de wol geverfde experts op basis van onderzoek en decennialange praktijkervaring praten over hoe je voorkomt dat een cliënt als onbehandelbaar en onbegeleidbaar gebrandmerkt wordt om vervolgens doorverwezen en (uiteindelijk) opgegeven te worden. Hoe werk je met mensen die op basis van ervaringen in het verleden ieder vertrouwen in de hulpverlening kwijtgeraakt zijn? Die niet op komen dagen op afspraken? A zeggen en B doen? Of met mensen waarbij alles al geprobeerd is, maar niets lijkt te werken? Hoe ga je er als hulpverlener mee om als cliënten het conflict met je lijken op te zoeken of je de indruk hebt dat ze je proberen te manipuleren of gebruiken? Wat als je cliënt behalve complexe problematiek ook een lage intelligentie heeft en daarom door veel hulpverleners als "te moeilijk" wordt gezien? Op welke manier kun je cliënten bijstaan wanneer ze in een wirwar van langs elkaar af (of tegen elkaar in) werkende overheden, organisaties, regels en procedures terecht zijn gekomen? Wat als je cliënt tussen het wal en het schip dreigt te vallen omdat er voor diens specifieke omstandigheden geen geschikt hulpaanbod beschikbaar lijkt te zijn? Of als je cliënt van zijn netwerk geen hulp mag zoeken of aanvaarden vanwege de familie-eer of omdat hij / zij kennis heeft over geheimen of strafbare feiten?

Over deze buitengewoon taaie problematiek zullen de sprekers op dit congres een praktijkgerichte bijdrage leveren.

Je hebt 30 dagen de tijd om alle videopresentaties on demand te volgen.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is bedoeld als bij- en nascholing voor hbo- en academisch opgeleide professionals die binnen de hulpverlening werken. Denk daarbij aan psychologen, orthopedagogen, leerkrachten, jeugdzorgwerkers, gezinsbegeleiders, jeugdbeschermers, woonbegeleiders, (school)maatschappelijk werkers, (sociaal) (psychiatrisch) verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, zorgcoördinatoren, reclasseringswerkers en pedagogisch begeleiders. 


Wat leer je?

 • Welke theorieën en modellen aanwezig zijn om aan te sluiten bij cliënten die het vertrouwen in hulpverlening hebben verloren
 • Begeleiding- en behandelmogelijkheden bij complexe problematiek, therapie-resistentie en no-show binnen de geestelijke gezondheidszorg
 • Hoe je in de praktijk kunt omgaan met cliënten waarvan je het gevoel krijgt dat ze je gebruiken of manipuleren
 • Welke praktische vaardigheden je kunt inzetten om de werkrelatie met mensen met een lagere intelligentie tot stand te brengen en in stand te houden
 • Het begeleiden van met mensen die verstrikt zijn geraakt in de bureaucratie en regels binnen het sociaal domein
 • Hoe je voorkomt dat hulpvragers van het kastje naar de muur worden gestuurd en op welke manier je cliënten die tussen wal en schip vallen toch zinnige hulpverlening kunt bieden
 • Werken met de factor niet werkende informatiedrager tijdens behandeling en begeleiding

Programma

Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo] - Moderator

Gerard Lohuis [Buurtzorg T - Groningen] - Vertrouwen in de hulpverlening is zoek, wat nu?

Prof. Dr. Jan Derksen [Radboud Universiteit Nijmegen] - Niets lijkt te werken, wat dan?

Arno Derikx [Mutsaersstichting - Plinthos] - Psychotrauma bij kinderen en jong volwassenen

Deelsessie 1A  Drs. Katrien de Vuyst [Pro6 Jeugdhulpverlening] - Onbegeleidbare en onbehandelbare cliënten functionerend op een LVB niveau

Deelsessie 1B  Eelke Blokker MHC&SW [Instituut voor Publieke Waarden] - Werken met mensen die verstrikt raken in bureaucratie, regeltjes en verwijscultuur

Deelsessie 2A Drs. Erik Jongman [Levvel en de Waag] - Vermijding! Vermijding! Vermijding! De valkuil van jongeren en werkers met ernstige gedragsproblemen

Deelsessie 2B Theo Hendrickx [Expertisebureau Helse Liefde] - De niet-meewerkende informatiedrager


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.

Gerard Lohuis final 2Buurtzorg T - Groningen
Gerard Lohuis
Bijdrage: Hopeloos maar niet ernstig

Gerard is werkzaam als sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij BuurtzorgT Groningen en richt zich vooral op de sociale psychiatrie, dubbele diagnoses en openbare geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast is hij trainer, docent en opleider aan de Hanzehogeschool en redacteur van het tijdschrift Sociale Psychiatrie. Hij is nauw betrokken geweest bij het opzetten van een ambulant crisisteam in Groningen en het project Vangnet & Advies op het gebied van de openbare geestelijke gezondheidszorg.

Het contact met de hulpverlener is het meest werkzame bestanddeel van de hulp. Persoonlijke diagnostiek, gebaseerd op goed contact leggen en opbouwen van een relatie met betrokkene is essentieel. Maar hoe doe je dat? Zeker bij mensen die niet meer op hulp zitten te wachten of zichzelf al hebben opgegeven! Hoe werk je als normatieve professional aan een betekenisvolle context voor 'onhandelbare mensen'. Handvatten voor een weerbarstige praktijk! Hoe maak je dat contact en voelt iemand zich door jou gesteund? Hoe ben jij in staat het goed in te schatten en er op een goede manier mee om te gaan? Een verhaal over werkzame bestanddelen in de hulpverlening.

Jan DerksenRadboud Universiteit Nijmegen
Prof. Dr. Jan Derksen
Bijdrage: Niets lijkt te werken, wat nu?

Jan Derksen is emeritus hoogleraar Klinische Psychologie en praktiserend klinisch psycholoog. Hij is opgeleid in de psychoanalyse en in de cognitieve gedragstherapie. Behalve psychologie studeerde hij sociologie, journalistiek, filosofie en rondde een master af in de psychofarmacologie. Hij was en is actief op het terrein van persoonlijkheid en persoonlijkheidsstoornissen, van psychologische tests, van cognitieve en emotionele intelligentie. Jan is gespecialiseerd in kortdurende psychodynamische psychotherapie en werkt 41 jaar in de eerstelijnsgezondheidszorg. Hij publiceerde een veertigtal boeken waaronder recentelijk een boek ter preventie van psychische aandoeningen en meer dan 200 artikelen.  

Een van de belangrijkste uitdagingen in de geestelijke gezondheidszorg is het in zorg krijgen en houden van cliënten met ernstige psychische stoornissen. Deze mensen hebben naast hun psychische stoornis vaak meervoudige problemen, zoals zelfverwaarlozing, schulden of justitiële problemen, en geven nogal eens aanleiding tot overlast. Hoe om te gaan met cliënten waarbij vanalles geprobeerd is, maar bij wie niets lijkt te werken? Jan Derksen slaat vanuit wetenschappelijke kennis de brug naar de toepasbaarheid van deze kennis in de praktijk.

Arno Derikx congres hechtingsproblematiek 2015Mutsaersstichting - Plinthos
Arno Derikx
Bijdrage: Psychotrauma bij kinderen en jong volwassenen

Arno is contextueel en systemisch opgeleid en is gespecialiseerd in de begeleiding van professionals binnen diverse hulpverleningsvormen waaronder ambulante- en residentiële pleegzorg. Hij is werkzaam bij Hoeve de Kaolder als coach voor medewerkers van de Mutsaersstichting.

Bewondering en verwondering over de dynamiek aan de binnenkant, vaak door generaties heen, helpt om (be)grip te krijgen op uiterlijke manifestaties. Deze presentatie neemt de deelnemers mee naar die wonderlijke wereld om vervolgens door die bril te kijken naar psychotrauma en de manier waarop zich dit aan de buitenkant manifesteert. Wat we door die bril waarnemen helpt om te komen tot andere benadering.

Katrien De VuystPro6 Jeugdhulpverlening
Drs. Katrien De Vuyst
Bijdrage: Onbegeleidbare en onbehandelbare cliënten functionerend op een LVB niveau

Katrien is begonnen als MST therapeut bij De Viersprong. Vervolgens is ze kort als gedragskundige aan de slag gegaan bij Stichting Prisma, verstandelijk gehandicapten zorg, om daarna zich 12 jaar bezig te houden met de ontwikkeling en opzetten van MST voor ouders en/of jongeren met een verstandelijke beperking. Dit binnen Stichting Prisma.
Sinds 2021 is Katrien werkzaam als regiebehandelaar bij Pro6, jeugdzorg, waar zij zich bezig houdt met complexe scheidingen, het opzetten van intensieve ambulante behandeling en allerhanden problemen die zich voor kunnen doen bij kinderen en hun gezin. Zij werkt ook als docent aan de RINO voor de OG opleiding. Daarnaast werkt ze als gedragskundige bij Het Houvast: wonen met steun voor mensen met een verstandelijke beperking. Naast Orthopedagoog Generalist is ze ook Systeemtherapeut.

Is een LVB een extra factor waardoor begeleiden of behandelen moeilijker wordt? Hoe zorg je er voor dat de kans op een geslaagde begeleiding of behandeling groter wordt bij mensen die functioneren op een LVB niveau? De do's en don'ts wat betreft werken in weerstand bij mensen met een verstandelijk beperking. Deze vragen staan centraal in de deelsessie onder leiding  van Katrien De Vuyst.

Eelke BlokkerInstituut voor Publieke Waarden
Eelke Blokker MHC&SW
Bijdrage: Overleven in bureaucratie, regels en verwijscultuur

Eelke houdt van ondernemende oplossingen voor ongetemde maatschappelijke problemen. Zo zette hij een daklozenopvang op en startte hij een werkbedrijf voor het granieten bestand van de bijstand. Bij het IPW helpt hij om rust en perspectief te organiseren voor de vaak hectische levens van gezinnen met meerdere problemen. Op basis van zijn ervaringen ontwikkelt hij vervolgens methoden om de professional van de toekomst op te leiden. Daarnaast is Eelke continue op zoek naar alternatieve financieringsmodellen om nieuwe maatschappelijke organisaties te bekostigen, of bestaande organisaties op een nieuwe manier. Kern van die zoektocht is het tegengaan van perverse prikkels en publiek geld effectiever inzetten op wat werkt.

Het is een hele uitdaging om te werken met mensen die door bureaucratie, regeltjes en verwijscultuur niet geholpen of tegengewerkt worden. Hoe deze mensen te ondersteunen en te motiveren in hun zoektocht naar passende hulp? En welke methodes kun je inzetten in het doorbreken van het bureaucratisch systeem? Deze vragen vormen de rode draad in de bijdrage van Eelke Blokker.

Theo HendrickxExpertisebureau Helse Liefde
Theo Hendrickx
Bijdrage: De niet-meewerkende informatiedrager

Theo heeft 43 jaar bij de politie gewerkt, voornamelijk in het sociaal domein en bedrijfstrauma opvangteam. Zijn taken waren gericht op huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, jeugdzaken en mensenhandel (loverboyproblemen). Hij heeft daarnaast stichting Manna (multidisciplinair centrum voor hulpverlening) en het expertisebureau Helse Liefde (mensenhandel) opgericht. Daarnaast heeft hij de functie van voorzitter van de landelijke vereniging voor counselling (ABvC). Momenteel werkt hij als adviseur, docent en supervisor voor meerdere organisaties voor hulpverlening in Nederland.

Veel slachtoffers (of tevens daders) blijken tijdens de hulpverlening of begeleiding weinig medewerking te verlenen, vooral met betrekking tot het verstrekken van informatie. Men ziet hen als cliënten of patiënten maar houdt vaak onvoldoende rekening met het feit dat zij ook informatiedragers zijn. Deze workshop gaat dieper in op 4 belangrijke belemmerende factoren: het type informatie, de relatie met daders van criminele uitbuiting, vormen van dadersystemen en de interactie en overige factoren. Doel van de presentatie  is om tijdens behandeling of begeleiding meer rekening te houden met de factor informatiedrager.

Erik JongmanLevvel en de Waag
Drs. Erik Jongman
Bijdrage: Vermijding! Vermijding! Vermijding! De valkuil van jongeren en werkers met ernstige gedragsproblemen

Erik Jongman is bijna 30 jaar werkzaam in de Jeugdzorg. Hij is gestart bij Harreveld als gedragswetenschapper bij jongeren met complexe gedragsstoornissen. Dit werk is hij immer blijven doen binnen de jeugdhulpverlening en jeugd GGZ. Momenteel werkt hij bij Levvel (fusie van de Bascule en Spirit en lijn 5) en de Waag in Amsterdam. Hij werkt 20 jaar als docent in allerlei opleidingen met als speerpunt de behandeling van complexe gedragsstoornissen en hun ouders. Erik is psychotherapeut en supervisor van de VGCT.

Jongeren met ernstige gedragsproblemen vertonen vaak extreem vermijdingsgedrag waardoor zij nergens echt aankomen. Die vermijding zat vaak al in het gezinssysteem waarna onderwijs en hulpverlening vaak zijn afgehaakt. Repressie lijkt vaak het antwoord maar is het zelden. Hulpverlening zal samen met de belangrijke partners het aan moeten gaan met het gezin en de jongeren. Hoe doe je dat, waarom is samenwerking essentieel en hoe houdt je het vol als de jongere of het gezin weer niet komt en in oud gedrag vervalt! Deze deelsessie beschrijft de onderliggende dynamiek en de mogelijkheden om deze kwetsbare jongen en hun gezinnen wel te bereiken.


Accreditatie

 • SKJ
  7 punten voor hbo-opgeleide jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals in de categorie informeel leren - conferentie. Voor toegekende punten voor academisch opgeleide, SKJ-geregistreerde professionals: zie accreditatie NIP/NVO.
   
 • NIP K&J / NVO-OG
  6 punten voor herregistratie
  2 punten voor opleiding - behandeling
  0,5 punt voor opleiding - diagnostiek
  0,5 punt voor opleiding - overige taken
   
 • FGzPt
  4 punten
   
 • Registerplein
  7 punten voor:
  • Cliëntondersteuners
  • GGZ-agogen
  • Gezinshuisouders
  • Maatschappelijk werkers
  • Psychodiagnostisch werkers
  • Sociaal agogen
  • Sociaal werkers
    
 • Kwaliteitsregister V&V
  6 punten voor:
  • GGz-verpleegkundigen
  • Jeugdverpleegkundigen
  • SPV-en
  • VG-verpleegkundigen
  • Justitiëel verpleegkundigen
 • Verpleegkundig Specialisten Register
  6 punten
   
 • Register Vaktherapie
  5 punten

Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 299,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Bewijs van deelname (digitaal)
 • Bijschrijving van registerpunten na afloop van de online uitvoering van dit congres

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 255,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 5,00 (extra) korting op je aanmelding.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het daarvoor bestemde vak. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 100 studentenplaatsen te vergeven. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Bovenop deze kortingen geldt het aanbod dat jij zelf gratis mee mag doen aan een ander online congres naar keuze OF een collega als introducé gratis mee mag doen aan de online versie van dit congres.


Alle voordelen op een rij

 • Praktijkgericht landelijk congres 
 • Vooraanstaande sprekers uit wetenschap en praktijk
 • Keuze uit alle deelsessies en breed geaccrediteerd
 • Bewijs van deelname en het bijschrijven van accreditatiepunten (achteraf)
 • Zelf gratis deelnemen aan een tweede online congres OF een collega gratis laten deelname aan de online versie van dit congres

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!