1 juli 2022 - Online scholing

Online congres - Conflictscheidingen - editie 2022

Online congres - wat en hoe - 30 dagen toegang

Deelnemers aan de online versie van dit congres:

 • ontvangen op 1 juli 2022 een inlogcode om het totale congres gedurende precies 30 dagen te bekijken in een digitale leeromgeving
 • kunnen de beschikbare handouts downloaden vanuit deze digitale leeromgeving
 • hebben toegang tot alle deelsessies
 • ontvangen hun bewijs van deelname en accreditatiepunten na 14 dagen (wanneer het congres voor alle deelnemers is afgelopen)
 • mogen gratis meedoen aan een ECB - online congres naar keuze OF mogen een collega als introducé gratis laten meedoen aan de online versie van dit congres

Wat is een online congres? Klik hier

Hoe schrijf ik in? Hoe profiteer ik van gratis deelname aan een tweede online congres? Hoe gaat het technisch in z'n werk? Klik hier


Online congres - Conflictscheidingen - editie 2022


Startdatum 1 juli 2022

Locatie Online scholing

Prijs € 299,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 1 juli 2022

Soms wordt een scheiding als een eindpunt van de vorige relatie gezien en als de start van iets nieuws.

Maar wanneer er kinderen in het spel zijn, dan is de werkelijkheid anders. Je moet dan op de één of andere manier toch met elkaar de afstemming kunnen zoeken over die dingen die de kinderen aangaan. En zeker wanneer er complexe en meervoudige problematiek speelt. Tijdens dit praktijkgericht congres worden conflictscheidingen en strijdzaken dan ook vanuit verschillende perspectieven benaderd.

Hoe om te gaan met complexe scheidingssituaties waarbij sprake is van psychiatrische, verslavings- of LVB-problematiek. Wat weten we uit onderzoek en wat kunnen we daarmee in de praktijk? Hoe psychische en emotionele schade (ook op langere termijn) te beperkingen bij kinderen tijdens vecht- en strijdzaken van hun ouders? Wat is belangrijk om te weten en te doen in het omgaan met echtscheidingszaken bij niet-westerse gezinnen? Hoe kinderen te betrekken bij mediation tijdens het begeleidingsproces? Hoe situaties van weerstand en geweld te doorbreken middels gesprekstechnieken? Welke houding en rol aan te nemen in situaties waarbij een melding bij Veilig Thuis is gedaan? Hoe zelf om te gaan met stressfactoren die als gevolg van jouw werk kunnen ontstaan?

Deze en andere vragen staan centraal in dit congres over conflictscheidingen, waarbij experts uit wetenschap en praktijk garant staan voor een interessant en leerzaam congres.

Je hebt 30 dagen de tijd om alle videopresentaties on demand te volgen.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is bedoeld als bij- en nascholing voor hbo- of academisch opgeleide professionals die werken met gezinnen in scheidingssituaties. Denk daarbij aan jeugdzorgwerkers, jeugdbeschermers, raadsonderzoekers, gedragswetenschappers, (school)maatschappelijk werkers, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, (ortho)pedagogen, psychologen, (sociaal-) psychiatrisch verpleegkundigen, gezinsbegeleiders en mediators.


Wat leer je?

 • Onderzoek naar scheiding in Nederland: een overzicht van recente bevindingen en relevantie voor de praktijk
 • Het voorkomen en beperken van psychische en emotionele schade (ook op langere termijn) bij kinderen tijdens vecht- en strijdzaken van hun ouders
 • Ondersteuning van islamitische gezinnen tijdens echtscheidingszaken
 • Het betrekken van kinderen tijdens het mediationtraject
 • Herstel van emotionele veiligheid in gezinsrelaties  
 • Vrijwillige hulp bieden na een Veilig Thuismelding 
 • Signalering en hantering van eigen stressfactoren tijdens het hulpverleningsproces

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee

Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo] - Moderator

Dr. Inge van der Valk [Universiteit Utrecht] - Onderzoek naar scheiding in Nederland: een overzicht van recente bevindingen en relevantie voor de praktijk

Drs. Liesbeth Groenhuijsen [Pedagogische Adviespraktijk Thuis] - Psychische en emotionele schade (ook op langere termijn) bij kinderen tijdens vecht- en strijdzaken

Nora Akachar [Opella]  - Echtscheidingszaken bij niet islamitische gezinnen

Deelsessie 1A  Robbert Hogenelst [All about people] - Hoe kinderen te betrekken bij mediation

Deelsessie 1B  Dr. Margreet Visser [Kenter Jeugdhulp] - Herstel van emotionele veiligheid in gezinsrelaties  

Deelsessie 2A Mr. Lydia Janssen [Zelfstandig adviseur] - Vrijwillige hulp bieden na een Veilig Thuismelding 

Deelsessie 2B Drs. Flora van Grinsven [Lorentzhuis] - Signalering en hantering van eigen stressfactoren die conflictscheidingen kunnen oproepen


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. 

Inge van der Valk - fina;Universiteit Utrecht
Dr. Inge van der Valk
Bijdrage: Onderzoek naar scheiding in Nederland: een overzicht van recente bevindingen en relevantie voor de praktijk

Inge van der Valk studeerde psychologie in Leiden en deed daarna promotie-onderzoek aan de Universiteit van Utrecht, naar het onderwerp huwelijksproblemen, scheiding en het functioneren van jongeren. In het post-doc onderzoek dat daarop volgde lag de nadruk op contact met ouders in conflictrijke en harmonieuze scheidingen. Aansluitend werd zij universitair docent-onderzoeker bij de onderzoeksgroep Jeugd & Gezin van de Universiteit van Utrecht en is betrokken bij diverse onderzoeken naar kinderen en scheiding. Daarbij werkt zij regelmatig samen met praktijkinstellingen en met het juridisch werkveld. Ook was zij hoofdauteur van de revisie van de richtlijn scheiding en jeugdigen.

In deze inleidende presentatie zal een samenvatting worden gegeven van recent afgerond en nog lopend onderzoek rondom scheiding en kinderen, met name gericht op de Nederlandse situatie. Aan bod komt onder meer: Wat weten wij van kenmerken van ouders in complexe scheiding? Op welke manier werken conflicten tussen ouders negatief in op het functioneren van kinderen? Hoe zit het met het thuisgevoel van kinderen die opgroeien in twee huizen na scheiding? Wat weten wij over de stem van kinderen bij scheiding? En: wat is er bekend over screening en evaluatie bij scheidingshulp?

Liesbeth GroenhuijsenPedagogische Adviespraktijk Thuis
Drs. Liesbeth Groenhuijsen
Bijdrage: Signalering en beperking van psychische- en emotionele schade

Liesbeth is klinisch pedagoog en echtscheidingsdeskundige. Na haar studie Pedagogiek was Liesbeth werkzaam in de jeugdgezondheidszorg en de Kinder- en jeugdbescherming. Zij groeide uit tot een nationale autoriteit op het gebied van (v)echtscheiding, is regelmatig als deskundige te gast in diverse radio- en televisieprogramma's en is auteur van diverse boeken op het gebied van Echtscheiding, Adoptie en Stiefgezin. Recent schreef Liesbeth een boek met de titel "Rechtspraak - Kromspraak": beslissen over kinderen na een scheiding.

Liesbeth Groenhuijsen gaat in haar voordracht in op de aannames en veronderstellingen die, vaak zonder deugdelijke onderbouwing, gebruikt worden als basis voor beslissingen over kinderen. In deze presentatie zal zij aantonen dat er nogal wat misvattingen en ongegronde beweringen de ronde doen. Rechters nemen, zich baserend op wat professionals aanreiken, daardoor soms onvermijdelijk beslissingen op onvolledige of soms apert onjuiste gronden. 

Aannames zijn voorbeeld:

 • Fiftyfifty is altijd het beste. Een ouder die beweert dat dat voor zijn kind niet opgaat moet met heel wat komen om dat aannemelijk te maken;
 • Een kind dat substantieel meer bij de ene dan bij de andere ouder wil zijn heeft (hoogstwaarschijnlijk? zeker?) een loyaliteitsprobleem;
 •  Waar er twee vechten hebben er twee schuld.

Deze aannames zijn zo gangbaar geworden dat men ze is gaan zien als feiten, waardoor men zich zelden of nooit meer afvraagt waar ze nu eigenlijk op gebaseerd zijn. In de praktijk werken deze veronderstellingen veelal escalerend, en juist dat is schadelijk voor kinderen. Het kan anders. Dat is de rode draad van deze voordracht. Liesbeth sluit haar verhaal af met een aantal handreikingen voor de praktijk.

NoraOpella
Nora Akachar
Bijdrage: Echtscheidingszaken bij islamitische gezinnen

Nora studeerde Applied Sciences aan de Haagse Hogeschool en startte haar loopbaan als adviseur diversiteitsbeleid bij de gemeente Veenendaal en als hulpverlener bij Moviera. Momenteel werkt zij in de functie van gezinsbegeleider bij zorgdienstverlener Opella.

Wat is belangrijk in het begeleiden van echtscheidingszaken bij islamitische gezinnen? Wat speelt er bijvoorbeeld op het domein van cultuur of religie? Of wat zijn belangrijke interculturele verschillen en hoe hiermee rekening te houden? Nora zal hierbij ook de focus leggen op het begrip: cultuur sensitieve hulpverlening.

Robbert HogenelstAll about people
Robbert Hogenelst
Bijdrage: Kinderen zijn het ouderschapsplan

Robbert Hogenelst behoort tot de meest ervaren mediators van Nederland. Hij verzorgt jaarlijks circa 200 mediations, waaronder zeer ingewikkelde zaken via de rechtbank en kinderhulp-verleningsinstanties. Hij gaat daarbij op zoek naar de juiste balans, waarbij het belang van de kinderen voorop staat. Robbert voert regelmatig kind-gesprekken, is hiervoor opgeleid door Villa Pinedo en traint nu zelf ook mediators in het voeren van kind-gesprekken. Daarnaast verzorgt Robbert de opleiding tot mediator en beoordeelt hij nieuwe mediators in het kader van toelating tot het nationale kwaliteitsregister mediators. 

Tijdens deze praktijkgerichte deelsessie zal Robbert Hogenelst ingaan op de belangen om de kinderen te betrekken bij het maken van het ouderschapsplan. Zij zijn immers degene die er elke dag mee te maken hebben. Gesprekken met kinderen kunnen hierbij enorm helpen, zowel voor de kinderen zelf als voor de ouders. Hierbij volgt een antwoord op de vraag hoe een ouderschapsplan en parallel ouderschap kunnen leiden tot een beter ouderschapsplan.

Margreet VisserKinder- en Jeugdtraumacentrum van Kenter Jeugdhulp
Dr. Margreet Visser
Bijdrage: Herstel van emotionele veiligheid in gezinsrelaties

Margreet Visser is gespecialiseerd in systeem- en traumabehandeling bij kinderen en jongeren die een vorm van kindermishandeling hebben meegemaakt. Ze is gepromoveerd op de impact van destructieve conflicten tussen ouders op kinderen en hun gezin. Margreet heeft de HORIZON (traumabehandeling voor kinderen en jongeren) en Kinderen uit de Knel (systemische groepsinterventie voor gezinnen in een conflictscheiding) met diverse collega's ontwikkeld.

Bij conflictscheidingen heeft soms wel en soms geen fysiek geweld gespeeld in het gezin. Hoewel er steeds meer aandacht is voor acute veiligheid, is er nog veel te weinig aandacht voor het herstel van de emotionele veiligheid in het gezin. Dit kan één van de redenen zijn waarom het fysieke geweld weer doorgaat. In deze deelsessie bespreekt Margreet Visser een model waarmee hulpverleners en gezinnen kunnen werken aan het herstel van de emotionele en daarmee structurele veiligheid binnen het gezin.

Mr. Lydia JanssenZelfstandig adviseur
Mr. Lydia Janssen
Bijdrage: Vrijwillige hulp bieden na een Veilig Thuismelding

Lydia is jurist, zelfstandig adviseur en opleider, gespecialiseerd in recht, (jeugd)zorg en welzijn. Zij heeft in opdracht van het ministerie de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontworpen. Lydia heeft ruime werkervaring op het gebied van privacyreglementen, ouderschap en gezag, dossiervorming, beroepsgeheim en juridische aspecten van de (jeugd)zorg en incidentenonderzoek. Zij is auteur van diverse brochures en boeken over recht en zorg.

Hoe stel je je op en wat is je positie als je hulp biedt na of bij een Veilig Thuis melding in verband met ernstige strijd tussen ouders. Hoe ga je om met informatieverstrekking over mogelijk nieuwe signalen, over beschuldigingen van ouders t.o.v. elkaar en hoe 'vrijwillig' is je hulp in dit kader?

Flora van GrinsvenLorentzhuis
Drs. Flora van Grinsven
Bijdrage: Signalering en hantering van eigen stressfactoren die conflictscheidingen kunnen oproepen

Flora is klinisch psycholoog, systeemtherapeut, supervisor en opleider. Zij heeft ruime ervaring binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie en is sInds de start van Kinderen uit de knel in 2011 verbonden aan dit programma. Aanvankelijk vanuit het Kinder- en jeugdtraumacentrum in Haarlem en sinds 2018 vrijgevestigd in het Lorentzhuis. Flora is klinisch psycholoog, systeemtherapeut, supervisor en opleider.

Het werken met families waarvan de ouders in een hoog conflictscheiding verwikkeld zijn is vaak ook stressvol voor de hulpverlener. Zeker als je veel met dit soort problemen werkt is het van belang om gevoelens hieromtrent goed te onderkennen en te bespreken. In het programma "Kinderen uit de knel" wordt gewerkt met een team van therapeuten waarbij dit veel aan de orde komt en waar ervaring is opgedaan hoe elkaar te steunen. Ook hulpverleners die niet met dit programma werken kunnen hiervan profiteren.


Accreditatie

 • SKJ
  7 punten in de categorie informeel leren - conferentie
   
 • Registerplein
  7 punten voor:
  • Cliëntondersteuners
  • GGZ-agogen
  • Gezinshuisouders
  • Maatschappelijk werkers
  • Mantelzorgmakelaars
  • Sociaal agogen
  • Sociaal werkers
 • MfN
  In behandeling
   
 • AbSG*
  Alleen congres op locatie geaccrediteerd.
   
 • NIP/NVO
  6 punten voor herregistratie
  2 punten voor opleiding - behandeling
  0,5 punt voor opleiding - diagnostiek
  0,5 punt voor opleiding - overige taken
   
 • FGzPt
  6 punten
   
 • Kwaliteitsregister V&V
  6 punten voor:
  • GGZ
  • Jeugdverpleegkunde
  • Kinderverpleegkunde
  • SPV
  • Wijkverpleegkunde
 • Register Vaktherapie
  5 punten

* LET OP: Toegekende punten van AbSG / KNMG-GAIA voor artsen gelden uitsluitend voor deelname aan deze live-versie van het congres en NIET voor de online versie.


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 299,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Bewijs van deelname (digitaal)
 • Bijschrijving van registerpunten na afloop van de online uitvoering van dit congres

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 255,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 5,00 (extra) korting op je aanmelding.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het daarvoor bestemde vak. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 100 studentenplaatsen te vergeven. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Bovenop deze kortingen geldt het aanbod dat jij zelf gratis mee mag doen aan een ander online congres naar keuze OF een collega als introducé gratis mee mag doen aan de online versie van dit congres.


Alle voordelen op een rij

 • Praktijkgericht landelijk congres 
 • Experts uit wetenschap en praktijk
 • Breed geaccrediteerd en keuze uit alle deelsessies
 • Gratis toegang tot de deelsessies in de online versie van dit congres (beschikbaar vanaf de startdatum van de onlineversie van dit congres)
 • Bewijs van deelname en het bijschrijven van accreditatiepunten (achteraf)
 • Zelf gratis deelnemen aan een tweede online congres OF een collega gratis laten deelname aan de online versie van dit congres

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!