1 juli 2022 - Online scholing

Online congres - Werken met "lastige" ouders – editie 2022

Online congres - wat en hoe - 30 dagen toegang

Deelnemers aan de online uitvoering van dit congres:

 • ontvangen op 1 juli 2022 een inlogcode om het totale congres gedurende precies 30 dagen te bekijken in een digitale leeromgeving
 • kunnen de beschikbare handouts downloaden vanuit deze digitale leeromgeving
 • hebben toegang tot alle deelsessies
 • ontvangen hun bewijs van deelname en accreditatiepunten na 14 dagen (wanneer het online congres voor alle deelnemers is afgelopen)
 • mogen gratis meedoen aan een ECB - online congres naar keuze OF mogen een collega als introducé gratis laten meedoen aan de online versie van dit congres

Wat is een online congres? Klik hier

Hoe schrijf ik in? Hoe profiteer ik van gratis deelname aan een tweede online congres? Hoe gaat het technisch in z'n werk? Klik hier


Online congres - Werken met "lastige" ouders – editie 2022


Startdatum 1 juli 2022

Locatie Online scholing

Prijs € 299,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 1 juli 2022

Elke cliënt of leerling heeft een thuisfront in de vorm van familieleden of ouders die in de regel het allerbeste voorhebben met hem of haar. 

Deze betrokkenheid maakt echter ook vaak dat het werken met de cliënt of leerling zélf één ding is, maar het omgaan met diens ouders of andere naasten vaak een minstens even moeilijke kwestie is. Niet zelden wordt er in het onderwijs, de zorg- en de welzijnssector van alles verzucht over ouders en familieleden die ruzie maken met hulpverleners, klagen, controleren, eisen, dreigen, tegenwerken en wat al niet meer. Tegelijkertijd klagen ouders over hulpverleners die niet luisteren, een rol spelen, zich bureaucratisch opstellen of hun wil door willen drijven.

Voor professionals die met dit soort situaties te maken krijgen, is het van belang dat ze begrijpen dat dit gedrag bij ouders en andere familieleden in de regel juist voortkomt uit betrokkenheid. Van belang is dus dat je als hulpverlener weet hoe je deze betrokkenheid kunt gebruiken als aanknopingspunt om weer een positieve draai aan de relatie met deze mensen te geven. Het zorgvuldig omgaan met de relatie met ouders en familieleden is extra belangrijk nu professionals en het sociale netwerk van de persoon in kwestie steeds meer op elkaar als samenwerkingspartners aangewezen zijn. Niet in de laatste plaats is het van enorm belang voor de cliënt zelf, want het is buitengewoon frustrerend wanneer hun hulpverleners en hun thuisfront niet met elkaar door één deur kunnen.

Daarom staat dit congres over het werken met ouders in het teken van "lastige ouders" uit bijzondere families. Ervaren sprekers leggen de focus op het omgaan met ouders of familieleden die een licht verstandelijke beperking hebben, die GGZ-problematiek hebben, uit multiprobleemgezinnen komen en / of al lange (vaak vervelende) trajecten met hulpverleners en scholen hebben doorlopen.

Je hebt 30 dagen de tijd om alle videopresentaties on demand te volgen.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is bedoeld als  bij- en nascholing voor professionals en leerkrachten op HBO - Universitair werk- en denkniveau. Daarbij valt te denken aan psychologen, orthopedagogen, jeugdzorgwerkers, maatschappelijk werkers, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, (sociaal) psychiatrisch verpleegkundigen en gezins- en persoonlijkbegeleiders, maar ook aan trajectbegeleiders / trajectcoaches, medewerkers van Wmo-loketten, schuldhulpverleners, medewerkers sociaal beheer en handhavers.


Wat leer je?

 • Wat men ervaart als ‘lastig’ in het gedrag van een ouder en waar dat mee te maken kan hebben voor zowel de ouder als de professional
 • Een theoretisch pedagogisch kader als beschouwing op het onderwerp 'goed genoeg ouderschap' 
 • Inzet van methodische communicatie met (soms lastige) ouders
 • De impact van een persoonlijkheidsstoornis op de samenwerking met ouders en het belang van mentaliseren
 • Werken met lastige ouders in de GGZ vanuit systeemtheoretisch perspectief
 • Het doorbreken van gedragspatronen in relatie tot weerstand en niet-(h)erkenning door ouders
 • De invloed van cultuur op de werkrelatie tussen hulpverleners en ouders met een migratie-achtergrond

Programma

Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo] - Moderator

José Koster [Verhelding en inzicht] - Lastig gedrag: wat is het en wat kun je ermee?

Prof. Dr. Stefan Ramaekers [KU Leuven] - Een pedagogische kijk op de verwachtingen ten aanzien van ouders en op goed (genoeg) ouderschap

Giel Vaessen [Kinkindekabel]  - Methodische communicatie met (soms lastige) ouders: theorie

Deelsessie 1A  Drs. Jan Baars [KOOS / Autimaat] - Persoonlijkheidsstoornissen en het kwetsbare ouderschap

Deelsessie 1B  Téo Visser [Téo Visser - systeemtheorie en consultancy] - Omgaan met lastige ouders in de GGZ vanuit systeemtheoretisch perspectief

Deelsessie 2A Giel Vaessen [KinkindeKabel] - Methodische communicatie met (soms lastige) ouders: praktijk

Deelsessie 2B Kaveh Bouteh [Pharos] - De invloed van cultuur op de werkrelatie met ouders met een migratie-achtergrond


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. 

José KosterVerheldering & Inzicht
José Koster
Bijdrage: Lastpakken: De krenten in de pap

José Koster doceert, traint en coacht (teams) beroepskrachten en studenten in het onderwijs, welzijn en zorg, in de omgang met ouders en leidt projecten op het gebied van werken met ouders en de (onderlinge-) communicatie. Zij is trainer en mede-ontwikkelaar van de vakopleiding ‘Individuele Opvoedopstellingen’ en Mastertrainer van het programma ‘Het Begint Bij Mij’ Daarnaast is zij werkzaam als supervisor (LVSC) en heeft zij een praktijk voor coaching en Individuele Opvoedopstellingen in Haarlem.  Zij heeft ruime ervaring en kennis over o.a. ouderschap & opvoedondersteuning; -migratie; -LVB; -detentie; en -(jeugd- ) zorg. 

Wanneer je werkt met, en voor kinderen, heb je automatisch te maken met hun ouders. Je zult met hen moeten onderzoeken waar eventuele zorgen of problemen liggen en moeten afstemmen over een route naar verbetering. Dat alles is in het belang van het kind. Gelukkig gaat dat vaak goed en worden er mooie stappen gezet die voor iedereen nieuwe ruimte en verbetering brengt. Soms echter is het pittig en heb je te maken met ouders die niet mee werken, onbereikbaar zijn of zelfs continue ageren tegen de betrokken professionals, of nog vervelender: tegen jou! Lastpakken zijn het. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Het kost bakken met energie en het frustreert omdat er geen vooruitgang kan worden geboekt en er ondertussen wellicht kinderen in de klem zitten. De enige mogelijkheid om dit te doorbreken is het vinden van verbinding. Maar hoe creëer je dat terwijl jouw haren overeind staan en alles in jou ‘nee’ schreeuwt? Het werken met ouders kan complex zijn. Het is helpend om zicht te hebben op de processen die, zodra het spannend of lastig wordt, binnen in jou als professional-, en tussen jou en de ouder spelen. Wanneer je begrijpt wat er gebeurt kun je jezelf steeds makkelijker van weerstand bevrijden en de verbinding hervinden. Wanneer je dit gaat zien als ontwikkelkans voor jezelf verandert weerstand in nieuwsgierigheid en wordt een lastpak een krent in de pap .

Stefan RamaekersKatholieke Universiteit Leuven
Prof. Dr. Stefan Ramaekers
Bijdrage: Lastige ouders, lastige vragen? Een pedagogische kijk op de verwachtingen ten aanzien van ouders en op goed (genoeg) ouderschap

Stefan Ramaekers is hoogleraar aan het Laboratorium voor Educatie en Samenleving. Zijn onderzoek is te situeren in de wijsgerige pedagogiek. Het zwaartepunt ligt op een kritisch onderzoek van het hedendaagse discours over opvoeden en ouderschap. Thema’s zijn o.m.: de instrumentalisering, verwetenschappelijk, en (neuro)psychologisering van opvoeden, de pedagogische betekenis van initiatie, de pedagogische rol van ouders, de (on)zin van een gedeeld pedagogisch project tussen gezin en school, en de betekenis van digitale technologieën (zoals parenting apps) in de opvoeding.

Er worden veel, en hoge, verwachtingen gesteld aan ouders. Het is dan ook niet verrassend dat ze met veel vragen zitten, en dat ze soms veel vragen stellen bij wat elders (op school bijvoorbeeld) gebeurt. En ja, soms zijn die vragen lastig. Maar wat kunnen we op vandaag eigenlijk realistisch gezien verwachten van ouders? Wat ‘moet’ er gebeuren in een gezin? In deze presentatie biedt Stefan Ramaekers een pedagogische reflectie op de rol van de ouder. Hij gaat hierbij in op de betekenis van het feit we als ouder niet anders kunnen dan onze kinderen te initiëren in een wereld (cultuur), en wat er daarin allemaal op het spel staat. Stefan wil betogen dat onrust een wezenlijk deel uitmaakt van de opvoeding. En dat, ja, lastige vragen daar bij horen.

Giel VaessenKinkindekabel
Giel Vaessen
Bijdrage: Methodische communicatie met (soms lastige) ouders: van theorie naar de praktijk

Giel Vaessen werkte decennialang als groepswerker, ambulant hulpverlener, behandelcoördinator, teamleider en gezinstherapeut in de kinder- en jeugdpsychiatrie en als zorgcoördinator in het speciaal onderwijs. Daarnaast gaf en geeft Giel reeds vele jaren cursussen en trainingen rondom kinder- en jeugdproblematiek en schreef hieromtrent een tiental praktijkgerichte boeken, waaronder “gedragsproblemen bij jongeren met psychiatrische stoornissen”.

Meestal verloopt de communicatie met ouders in de jeugdzorg en het onderwijs probleemloos. Maar soms verloopt die ook lastig. Het mooie aan communicatie, is dat het een circulair proces is tussen de zender, de ontvanger en weer terug. Je kunt andere mensen onmogelijk veranderen maar wanneer je je eigen communicatie wijzigt, is de kans groot dat de ander minder lastig wordt.

In de plenaire bijdrage zal Giel de meest praktisch toepasbare systeemtheorieën uit de doeken doen, die je per meteen kunt gebruiken in de dialoog met ‘lastige ouders’. Zowel in de zorg als in het onderwijs. Denk aan de structurele invalshoek van Minuchin, de contextuele van Nagy, de territoriale van Bakker, de communicatieve van Watzlawick, de oplossingsgerichte/ PBS van O Hanlon, Berg en De Shazer.

Tijdens de deelsessie worden deze inzichten en handvatten verwerkt in een uiterst praktische- systemische methodiek middels het Dialoogmodel van Westermann en Maurer. Deelnemers leren hoe, waar en wanneer de genoemde systeemtheorieën gebruikt kunnen worden in de begeleiding en behandeling van de kinderen / jeugdigen en hun (soms lastige) gezinssystemen.

Jan BaarsKOOS specialistische jeugdhulp / Autimaat
Drs. Jan Baars
Bijdrage: Persoonlijkheidsstoornissen en het kwetsbare ouderschap

Jan Baars is klinisch psycholoog/psychtherapeut en super­visor/opleider NVRG en heeft ruime ervaring in de GGZ en de forensische psychiatrie. Hij was vele jaren hoofd van de behandelprogramma’s persoonlijkheidsstoornissen en stemmings- en angststoornissen van de Rembrandthof (GGZ Centraal, Hilversum). Op dit moment werkt hij bij KOOS specialistische jeugdhulp te Utrecht en Autimaat in Doetinchem en is hij al jaren Hoofdopleider Systeemtherapie bij de RINO groep te Utrecht. Jan is (co)auteur van verschillende boeken over het thema relaties zoals ‘Een psychische stoornis heb je niet alleen’, ‘De Ziel van het vak’ en ‘Psychische stoornissen en naastbetrokkenen’. 

Over vooroordelen, misvattingen en mogelijkheden. Wat betekent dit alles voor de samenwerkingsrelatie met deze "lastige" mensen. Bij "lastige ouders" wordt vaak de term persoonlijkheidsstoornissen gebruikt, maar is die term wel gerechtvaardigd? Wat is er vanuit de modellen en concepten en modellen over persoonlijkheidspathologie te zeggen over ouderschap? En wat betekent dit weer voor het contact en de omgang met deze kwetsbare ouders. Stress en emotieregulatie van zowel voor de ouder en de professional is van groot belang om goed te kunnen mentaliseren.

Téo VisserTéo Visser - systeemtherapie en consultancy
Téo Visser
Bijdrage: Omgaan met lastige ouders vanuit systeemtheoretisch perspectief

Téo Visser is geregistreerd systeemtherapeut en supervisor bij de NVRG, de Nederlandse vereniging voor relatie en gezinstherapie. Hij heeft dertig jaar ervaring in de GGZ hulpverlening en in een eigen praktijk. Naast het geven van relatietherapie en systeemconsulten is hij actief in het geven van onderwijs, training en presentaties.

Lastige ouders of ouders met een last waarmee ze hun kinderen belasten? Dat is een vraag voor hulpverleners die te maken krijgen met ouders en hun gezinsproblemen. Kinderen hebben recht op betrokken ouders die kinderen opvoeden of steunen in hun ontwikkelingsgang en weg naar de volwassenheid. Als hulpverlener wordt je veelal mee genomen in de verworden context waarin destructieve patronen en de onderlinge vijandigheid toeneemt en psychische klachten kunnen ontstaan. In deze presentatie zullen de wetmatigheden uit de communicatie wetenschappen en systeem theorieën worden verheldert en gekoppeld aan verschillende praktijksituaties. Aan de orde komt het ABC van het systeemdenken, het contextueel betrekkingsdenken, meervoudige partijdigheid en het positioneren en bevorderen van een gezonde agressie regulatie binnen gezinssystemen.

Kaveh BoutehPharos
Kaveh Bouteh
Bijdrage: Werken met "lastige ouders" uit niet westerse gezinssystemen

Kaveh is trainer en adviseur bij Pharos, een landelijke organisatie die zich onder meer bezig houdt met het duurzaam verbeteren van de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van zorg en preventie aan laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen. Hij is daarnaast als gastdocent verbonden aan diverse hogescholen en universiteiten en is gespecialiseerd in healthcare and diversity, health literacy en diversiteitsmanagement.

Hoewel veel jeugdigen uit migrantengezinnen het goed doen, loopt een relatief groot deel tegen problemen aan. Problemen in migrantengezinnen kunnen voortkomen uit de migratiegeschiedenis. Naast de migratiegeschiedenis spelen andere factoren een rol bij migranten-ouders zoals cultuurverschillen, sociaaleconomische omstandigheden, beperkte gezondheidsvaardigheden of de mate van acculturatie. Maar hoe ga je om met "lastige"ouders uit andere culturen? De omgang en communicatie met mensen uit andere culturen gaat hulpverleners niet altijd even gemakkelijk af. Gevoelens van onzekerheid en onmacht spelen daarbij een rol. Miscommunicatie in het contact met migrantenouders kunnen de effectiviteit van goede behandeling bij "lastige" ouders negatief beïnvloeden. Communicatie is het belangrijkste instrument van hulpverleners, dus is het belangrijk dat deze professionals goed weten hoe communicatieprocessen verlopen. In deze deelsessie zal Kaveh aandacht besteden aan vanzelfsprekendheden, vooroordelen, en cultuurverschillen die voor een conflictsituatie kunnen zorgen.


Accreditatie

 • SKJ 
  7 punten voor hbo-opgeleide jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals in de categorie informeel leren - conferentie. 
   
 • Registerplein
  7 punten voor:
  • Cliëntondersteuners
  • GGZ-agogen
  • Gezinshuisouders
  • Psychodiagnostisch werkers
  • Maatschappelijk werkers
  • Mantelzorgmakelaars
  • Sociaal agogen
  • Sociaal werkers
 • Kwaliteitsregister V&V
  6 punten voor:
  • GGZ
  • Jeugdverpleegkunde
  • Kinderverpleegkunde
  • SPV
    
 • Register Vaktherapie
  5 punten
   
 • Lerarenportfolio
  7 punten in de categorie pedagogisch onder code 00601-45766

Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 299,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Bewijs van deelname (digitaal)
 • Bijschrijving van registerpunten na afloop van de online uitvoering van dit congres

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 255,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 5,00 (extra) korting op je aanmelding.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het daarvoor bestemde vak. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 100 studentenplaatsen te vergeven. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Bovenop deze kortingen geldt het aanbod dat jij zelf gratis mee mag doen aan een ander online congres naar keuze OF een collega als introducé gratis mee mag doen aan de online versie van dit congres.


Alle voordelen op een rij

 • Praktijkgericht congres over het werken met 'lastige ouders' en 'bijzondere families'
 • Vooraanstaande sprekers uit wetenschap en praktijk
 • Keuze uit diverse deelsessies en breed geaccrediteerd
 • Toegang tot alle deelsessies van dit congres
 • Bewijs van deelname en het bijschrijven van accreditatiepunten (achteraf)
 • Zelf gratis deelnemen aan een tweede online congres OF een collega gratis laten deelname aan de online versie van dit congres

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!