21 september 2022 - Utrecht

Congres - Kindermishandeling bij baby’s, peuters en kleuters

Live congres - handig om te weten

Deelnemers aan het live congres:

 • kunnen het programma en relevante informatie downloaden middels een QR-code die op de congresdag bekend wordt gemaakt
 • ontvangen op 1 november 2022 de inlogcode om de gemiste deelsessies tot en met 30 november 2022 online te bekijken en het optimaal aantal accreditatiepunten te behalen
 • ontvangen hun bewijs van deelname en accreditatiepunten 14 dagen na afloop van het online congres
 • mogen gratis meedoen aan een ECB - online congres naar keuze OF een collega gratis laten inschrijven voor dit online congres. Hoe? Kies bij inschrijving voor de kortingsmogelijkheid 'twee voor de prijs van een', waarna je een code ontvangt per e-mail. Je dient je (ook als introducé) opnieuw in te schrijven voor het online congres waaraan je gratis gaat deelnemen
 • worden na afmelding door ziekte of quarantaine dan wel annulering als gevolg van overheidsmaatregelen automatisch omgeboekt naar de online-versie van hetzelfde congres dat start op 1 november 2022

Congres - Kindermishandeling bij baby’s, peuters en kleuters


Startdatum 21 september 2022

Aanvangstijd 10:00 uur

Eindtijd 16:30 uur

Locatie Jaarbeurs - Beatrixgebouw - Meetup - Utrecht

Prijs € 275,00 ex. 21% BTW bij inschrijving vóór 01 juli 2022 (daarna € 299,00 ex. 21% BTW)

Uiterste inschrijfdatum 21 september 2022

Max. aantal deelnemers 150

Kindermishandeling komt veelvuldig voor, ook op heel jonge leeftijd, bij baby’s, peuters en kleuters.

Wist je bijvoorbeeld dat peuters het meest geslagen worden? En dat er regelmatig baby’s door hardhandig oppakken en door elkaar schudden een hersenbeschadiging oplopen? Naast fysiek geweld kan er sprake zijn van psychische mishandeling en emotionele en pedagogische verwaarlozing. Reden voor Vakblad VROEG om samen met Euregionaal Congresburo een congres te organiseren over kindermishandeling bij baby’s, peuters en kleuters..

Als gevolg van mishandeling en misbruik krijgen veel jonge kinderen niet de aandacht en verzorging die ze nodig hebben. Uit onderzoek blijkt dat er nog te veel kennis ontbreekt om goed te signaleren en adequate hulp te bieden. Bovendien ligt het aankaarten van een niet pluisgevoel bij een kwetsbaar jong kind heel gevoelig. Wat als je het mis hebt en ouders of anderen vals beschuldigt? En hoe bespreek je überhaupt een vermoeden op een goede manier met ouders én met jonge kinderen?

Alle reden dus om je te verdiepen in de mogelijkheden om op het juiste moment op een goede manier te signaleren en te interveniëren. Voor dit congres hebben we een interessant programma samengesteld. De sprekers delen belangrijke kennis over mishandeling bij deze kwetsbare doelgroep en geven concrete handreikingen aan professionals die werken met jonge kinderen en hun ouders/verzorgers.

Het congres vindt plaats op 21 september in Utrecht, maar is ook online te volgen. Dit kan 30 dagen lang vanaf 1 november 2022.  Alle deelnemers mogen gratis meedoen aan een ander online congres van Euregionaal Congresburo of een collega gratis laten inschrijven voor de online editie van dit congres.

Je hebt vanaf 1 november 2022 precies 30 dagen de tijd om de videopresentaties van de gemiste deelsessies on demand te volgen. Dit betreft een verplicht onderdeel om in aanmerking te komen voor het bewijs van deelname en het bijschrijven van de toegekende accreditatiepunten. De inloggegevens ontvang je op 1 november 2022 in de vroege ochtend per e-mail.

Volg je deze scholingsdag liever uitsluitend online? Schrijf je dan hier in.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is bedoeld voor iedereen die met baby's, peuters, kleuters en hun ouders werkt. Denk hierbij aan jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, kinderartsen, IMH-specialisten en -consulenten, kinderpsychiaters, lactatiekundigen, logopedisten, kinderfysiotherapeuten, kinder- en jeugdpsychologen, (ortho-)pedagogen, babyconsulenten, kinderergotherapeuten, maatschappelijk werkers en professionals in de kinderopvang (gespecialiseerd en regulier) en medewerkers van wijkteams en gemeenten.


Wat leer je?

 • Verschijningsvormen en gevolgen van kindermishandeling bij baby's, peuters en kleuters
 • Mogelijkheden voor preventie en interventie bij ernstige opvoedproblematiek bij jonge kinderen
 • De invloed van geweld en verwaarlozing op jonge kinderen en gevolgen hiervan op de ontwikkeling
 • Het effect van (on)veiligheid en de intergenerationele overdracht
 • Vroegsignalering van letsels bij zuigelingen en mogelijkheden voor preventie
 • Het belang van praten met jonge kinderen en hoe dit in praktijk te brengen
 • Herkennen van seksueel misbruik bij jonge kinderen en het medisch onderzoek naar vermoedens
 • Gespreksvoering met ouders bij de derde stap van de Meldcode

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Opening congres door dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo] 

10.15 uur Prof. dr. Lenneke Alink [Universiteit Leiden] - De vroegte wint? Over ernstige opvoedproblematiek bij jonge kinderen

11.10 uur Drs. Jolande Schoonenberg [Veilig Thuis] - Vroegkinderlijke verwaarlozing en geweld: een Gordiaanse knoop?

12.05 uur Pauze

12.20 uur Drs. Yael Meijer [IFornhese GGZ centraal] - Stress en trauma in de ouder-kindrelatie: het effect van (on)veiligheid en intergenerationele overdracht

13.15 uur Lunchbuffet

14.00 uur Deelsessies

Deelsessie 1A  Prof. Dr. Elise van der Putte [Wilhelmina Kinderziekenhuis] - Vroegsignalering van letsels bij zuigelingen

Deelsessie 1B  Drs. Marike van Gemert [Academie voor Praten met Kinderen] - Praten met jonge kinderen kan!

15.00 uur Pauze

15.30 uur Deelsessies

Deelsessie 2A Dr. Thekla Vrolijk-Bosschaert [LUMC-Curium] - Herkennen van seksueel misbruik bij jonge kinderen, een lastige puzzel

Deelsessie 2B Drs. Sandra van Gameren [Stichting Kinderbelang] - Goed voorbereid met ouders in gesprek gaan over signalen

16.30 uur Afsluiting

17.00 uur Einde


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. 

Lenneke AlinkUniversiteit Leiden
Prof. Dr. Lenneke Alink
Bijdrage: De vroegte wint? Over ernstige opvoedproblematiek bij jonge kinderen

Prof. Dr. Lenneke Alink is hoogleraar Forensische gezinspedagogiek en Wetenschappelijk Directeur van het instituut Pedagogische wetenschappen van de Universiteit Leiden. Ze promoveerde in 2006 aan de Universiteit Leiden en was van 2006 tot 2008 visiting scholar bij het Center for Child Development, University of Minnesota. Naast haar functie in Leiden bekleedde zij van 2012-2017 de Jan Brouwer leerstoel ‘Preventie en gevolgen van kindermishandeling en verwaarlozing’ aan de VU. Haar onderzoek richt zich op verschillende aspecten van ongunstige ervaringen in de kindertijd, opvoedingsproblemen en kindermishandeling, zoals risicofactoren, oorzaken, gevolgen, preventie en beslissingen in kinderbeschermingszaken.

In deze inleidende presentatie spreekt Lenneke Alink over allerlei aspecten van kindermishandeling bij baby’s, peuters en kleuters. Daarbij zullen de volgende vragen aan de orde komen: Wat zijn de verschijningsvormen van kindermishandeling in de vroege kindertijd? Wat zijn mogelijke gevolgen? Hoe kunnen we het ontstaan van kindermishandeling beter begrijpen? Welke rol spelen eigen traumatische jeugdervaringen van de ouders? Op basis van deze invalshoeken gaat Lenneke in op de mogelijkheden voor preventie en interventie.

Jolande SchoonenbergVeilig Thuis Amsterdam
Drs. Jolande Schoonenberg
Bijdrage: Vroegkinderlijke verwaarlozing en geweld: een Gordiaanse knoop?

Jolande Schoonenberg is werkzaam als vertrouwensarts bij Veilig Thuis en MOC Kabouterhuis Amsterdam. Zij is voorzitter van de VVAK, de Vereniging van Vertrouwensartsen, en betrokken bij de ontwikkeling van richtlijnen over verschillende vormen van kindermishandeling, waaronder Seksueel misbruik en Pediatric Condition Falsification: kindermishandeling door falsificatie.

De eerste 1000 dagen zijn bepalend voor de rest van het leven. Anders gezegd, het maakt uit waar je wieg heeft gestaan. Vanuit haar werkervaring als vertrouwensarts weet Jolande Schoonenberg als geen ander wat de invloed van geweld en verwaarlozing op jonge kinderen is. In haar presentatie gaat Jolande in op de gevolgen hiervan op de ontwikkeling. Hierbij zal ze specifiek aandacht geven aan trauma en hechting. Haar doel is handvatten te geven om deze problematiek tijdig te herkennen en aan te pakken vanuit zorg en hulpverlening.

Yael MeijerFornhese GGZ centraal
Drs. Yael Meijer
Bijdrage: Stress en trauma in de ouder-kindrelatie: het effect van (on)veiligheid en intergenerationele overdracht

Yael Meyer is Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut. Na 10 jaar werkzaam te zijn geweest in de forensische psychiatrie, heeft zij de overstap gemaakt naar Infant and Early Child Mental Health (IECMH). Yael is gespecialiseerd in stress, trauma en (emotie)regulatieproblemen bij gezinnen met jonge kinderen. Op dit moment is zij werkzaam als hoofd behandelprogramma van het 0-6 team Amersfoort/Ermelo van Fornhese GGZ centraal en werkt een dag in de week in het DGT team van Levvel in Amsterdam.

In de eerste periode van het ontstaan van het leven worden belangrijke bouwstenen gelegd voor de rest van de ontwikkeling, zowel op biologisch, neurologisch, cognitief als relationaal/sociaal gebied. Het ongeboren of jonge kind is hierdoor in alles enorm beïnvloedbaar. Hierdoor kunnen ingrijpende gebeurtenissen een groot effect op de ontwikkeling hebben, veel meer dan in latere periodes van de kindertijd. Een belangrijke buffer voor ervaren stress is het organiseren van voldoende (emotionele) veiligheid in de ouder-kindrelatie en in de omgeving. Dit vergroot de kans op veerkracht en een gezonde mentale en fysieke ontwikkeling van het jonge kind. Hoe dit te organiseren, met alle druk die er op de gezinnen ligt, is de grote uitdaging voor de gezinnen zelf en de professionals die om hen heen staan. Hier gaat Yael Meyer in haar lezing uitgebreid op in, onder meer aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden.

Elisa van der PutteWilhelmina Kinderziekenhuis
Prof. dr. Elisa van der Putte
Bijdrage: Vroegsignalering van letsels bij zuigelingen

Elise van de Putte is kinderarts sociale pediatrie en hoogleraar op het gebied van de levensloopgeneeskunde. Zij is werkzaam in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht en ziet dagelijks bedreigde kinderen. Haar onderzoek richt zich met name op het verbeteren van de zorg en de toekomst van zowel kinderen die te maken hebben met kindermishandeling als kinderen die chronisch ziek zijn en daarvan beperkingen ondervinden.

In deze voordracht bespreekt Elise van der Putte de letsels bij zuigelingen die geassocieerd zijn met kindermishandeling. Toegebracht schedelhersenletsel is één van de meest voorkomende gevolgen. Bij een deel van de kinderen had dit letsel eerder herkend kunnen worden door alertheid op bepaalde signalen of presentaties. Al deze aspecten komen aan de orde. Maar preventie van elke vorm van kindermishandeling is het allerbelangrijkste. Heel kort worden de mogelijkheden daarvoor aangestipt.

Marike van GemertAcademie voor Praten met Kinderen
Drs. Marike van Gemert
Bijdrage: Praten met jonge kinderen (4+) over kindermishandeling

Marike van Gemert is trainer en oprichter van de Academie voor Praten met Kinderen. Ze studeerde psychologie, werkte 12 jaar bij de Kindertelefoon en 8 jaar in de zorg, onder andere met cliënten met ernstige gehechtheidsproblematiek.

Praten met kinderen over hun onveilige thuissituatie kan ingewikkeld zijn. Je wilt het kind niet verder klem zetten of onnodig belasten. Tegelijkertijd wil je het kind de gelegenheid bieden om zíjn stem te laten horen en heb je informatie nodig om een goede inschatting te kunnen maken over wat het kind nodig heeft. Deze sessie geeft je concrete handvatten voor je gesprekken met kinderen.

TheklaLUMC-Curium
Dr. Thekla Vrolijk-Bosschaert
Bijdrage: Herkennen van seksueel misbruik bij jonge kinderen, een lastige puzzel

Thekla Vrolijk-Bosschaert is arts in opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater (AIOS) bij LUMC-Curium. Zij heeft jarenlang onderzoek gedaan naar seksueel misbruik bij jonge kinderen, onder meer in het team Kindermishandeling en Verwaarlozing (TASK) van het Amsterdam Universitair Medische Centrum, AMC.  Zij is gepromoveerd op onderzoek naar aanleiding van Amsterdamse zedenzaak over misbruik bij tientallen baby’s. Voor de Nederlandse Federatie van Kinderartsen (NVK) ontwikkelde ze de Nederlandse richtlijn voor kinderartsen Diagnostiek bij (vermoedens van) seksueel misbruik van kinderen.

Seksueel misbruik bij jonge kinderen wordt helaas vaker niet dan wel herkend door professionals. Dit kan allerlei redenen hebben. In deze deelsessie staat Thekla Vrolijk-Bosschaert stil bij de moeilijkheden in de herkenning van seksueel misbruik en het medisch onderzoek naar vermoedens hiervan.

Sandra van GamerenStichting Kinderbelang
Drs. Sandra van Gameren
Bijdrage: Goed voorbereid met ouders in gesprek gaan over signalen

Sandra van Gameren is werkzaam als zzp'er voor Transparant Training, Indigo Preventie en binnen haar eigen stichting Kinderbelang. Zij is auteur van de boeken 'Leven met een psychisch zieke ouder' en 'Preventie van kindermishandeling. Wie doet wat?'  Na haar studie psychologie aan Tilburg University heeft Sandra vanaf de eerste dag binnen de preventieve GGZ gewerkt aan drie thema's: KOPP/KOV (kinderen van ouders met psychische problemen/verslavingsproblematiek), Burnoutpreventie en Preventie van Kindermishandeling. Hierbij zijn allerlei dwarsverbanden te vinden. In 2020 rondde zij de opleiding af 'ouderbegeleiding vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling' af’. Momenteel werkt zij aan een boek over ouderschap.

Bij de derde stap van de Meldcode, in gesprek gaan met de ouder(s), ervaren veel professionals handelingsverlegenheid. Men geeft aan persoonlijke weerstand te voelen. Soms in zo'n hoge mate dat het gesprek met ouders gewoonweg niet gevoerd wordt, met alle gevolgen van dien voor de jonge gezinsleden. Het gesprek met ouders met vertrouwen durven aangaan, draait om drie stappen. Eerlijk naar je eigen weerstand kijken en de daarmee gepaard gaande emoties, is een eerste stap. Helaas wordt die vaak overgeslagen. Begrijpelijk, want daar is in de drukte van alledag vaak nauwelijks gelegenheid voor. De tweede stap behelst de voorbereiding waar reflectie op de ouderrol in thuis hoort, evenals de vraag 'hoe neem ik mijn plaats in tijdens dit gesprek?' Als laatste komt het erop aan de ouders tijdens de ontmoeting zo tegemoet te treden dat er een respectvol gesprek kan ontstaan. In deze verdiepingssessie neemt Sandra je mee in deze drie stappen in de hulp aan kwetsbare gezinnen met jonge kinderen.


Accreditatie

 • SKJ
  7 punten voor hbo-opgeleide jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals in de categorie informeel leren - conferentie.
  Voor toegekende punten voor academisch opgeleide SKJ-geregistreerde professionals: zie accreditatie NIP/NVO.

 • NIP K&J / NVO-OG
  6 punten voor herregistratie
  1,5 punten voor opleiding - behandeling
  1 punt opleiding - diagnostiek
  0,5 punt opleiding - overige taken
   
 • FGzPt
  6 punten
   
 • AbSG* (KNMG-GAIA)
  5 punten nascholing JGZ
   
 • Kwaliteitsregister V&V
  6 punten voor:
  • JGZ
  • Jeugdverpleegkunde
  • Kinderverpleegkunde
    
 • Verpleegkundig Specialisten Register
  6 punten
   
 • VVAK
  In behandeling
   
 • Registerplein
  7 punten voor:
  • Cliëntondersteuners
  • GGZ-agogen
  • Psychodiagnostisch werkers
  • Maatschappelijk werkers
  • Mantelzorgmakelaars
  • Sociaal agogen
  • Sociaal werkers
 • Register Vaktherapie
  5 punten
   
 • DAIMH
  2 punten

* Accreditatie door KNMG/GAIA geldt alleen voor deze uitvoering op locatie en NIET voor het online-congres.


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 275,00 ex. 21% BTW bij inschrijving vóór 01 juli 2022 (daarna € 299,00 ex. 21% BTW) en inclusief:

 • Koffie, thee en lunch
 • Deelnemersmap (digitaal)
 • Hand-outs (digitaal)
 • Bewijs van deelname (digitaal)
 • Bijschrijving van registerpunten na afloop van de online uitvoering van dit congres

Ik ben of word abonnee van Vakblad Vroeg, dan neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW).

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 5,00 (extra) korting op je aanmelding.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het daarvoor bestemde vak. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Bovenop deze kortingen geldt het aanbod dat jij zelf gratis mee mag doen aan een ander online congres naar keuze OF een collega als introducé gratis mee mag doen aan de online versie van dit congres.

Voor dit congres kan via het UWV STAP-subsidie worden aangevraagd. De opleidingscode voor dit congres is: KIMI-2022-UTRECHT


Alle voordelen op een rij

 • Multidisciplinair congres over kindermishandeling bij jonge kinderen
 • Breed geaccrediteerd door kwaliteitsregisters
 • Keuze uit verschillende praktijkgerichte deelsessies
 • De niet-gevolgde deelsessies kunnen alsnog on-demand bekeken worden via het internet
 • Diverse kortingen mogelijk
 • De congreslocatie is gemakkelijk te bereiken met het OV
 • Voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving van de congreslocatie
 • Koffie, thee en een goede lunch inbegrepen

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!