1 november 2022 - Online scholing

Jaarlijks Congres - Hechtingsproblematiek - 9e editie

Online congres - wat en hoe - 30 dagen toegang

Deelnemers aan de online versie van dit congres:

 • ontvangen op 1 november 2022 een inlogcode om het totale congres tot en met 30 november 2022 te bekijken in een digitale leeromgeving
 • kunnen de beschikbare handouts downloaden vanuit deze digitale leeromgeving
 • hebben toegang tot alle deelsessies
 • ontvangen hun bewijs van deelname en accreditatiepunten na 14 dagen (wanneer het congres voor alle deelnemers is afgelopen en alle presentaties gevolgd zijn)
 • mogen gratis meedoen aan een ECB - online congres naar keuze OF mogen een collega als introducé gratis laten meedoen aan de online versie van dit congres

Wat is een online congres? Klik hier

Hoe schrijf ik in? Hoe profiteer ik van gratis deelname aan een tweede online congres? Hoe gaat het technisch in z'n werk? Klik hier


Jaarlijks Congres - Hechtingsproblematiek - 9e editie


Startdatum 1 november 2022

Locatie Online scholing

Prijs € 299,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 1 november 2022

De gehechtheid van kinderen met een ouder of betekenisvolle andere persoon komt vaak goed tot stand, maar is daarom niet vanzelfsprekend.

Het jaarlijks congres over hechtingsproblematiek gaat over de manier waarop je als professional kunt werken aan een veilige gehechtheid tussen opvoeder en kind, met name wanneer er bij ouder(s) en / of kind sprake is van een trauma. Daarbij kun je ook denken aan mensen een (licht) verstandelijke beperking of psychiatrische problemen, waarvan bekend is dat zij kwetsbaarder zijn voor trauma dan anderen.

Vooraanstaande sprekers uit wetenschap en praktijk staan weer garant voor een interessant en praktijkgericht programma.

Je hebt 30 dagen de tijd om alle videopresentaties on demand te volgen.

Volg je deze scholingsdag liever op locatie? Schrijf je dan hier in.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is bedoeld voor professionals die met cliënten, leerlingen en gezinssystemen werken en vanuit dat perspectief frequent geconfronteerd worden met hechtingsproblematiek als gevolg van psychotrauma. Te denken valt aan gedragsdeskundigen, jeugdzorgwerkers, (jeugd-)verpleegkundigen, pedagogisch medewerkers, persoonlijk begeleiders, onderwijsadviseurs, ouder- en gezinscoaches, (GZ-)psychologen, docenten, (school-) maatschappelijk werkers, jeugdartsen en para-medici.

Werk- en denkniveau: HBO / Universitair.


Wat leer je?

 • De normale hechtingsontwikkeling en de rol van gehechtheid als risicofactor
 • De opbouw van een gehechtheidsrelatie (incl. de invloed op het fysiologische en cognitief functioneren) vanuit biologisch perspectief
 • De rol van hormonen in ouder-kind binding, de invloed van stress op de neuroendocrinologie van empathie en de impact op ouderschap
 • Systemisch en gezinsgericht werken bij kinderen met hechtingsproblematiek
 • De invloed van een 'zekere gehechtheid' op psychologische en sociale aanpassing van jonge immigranten
 • Emoties, emotieregulatie en de rol van gehechtheidservaringen in het volwassen leven
 • Epistemisch vertrouwen in de adolescentie

Programma

Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo] - Moderator

Prof. Dr. Guy Bosmans [KU Leuven] - De normale hechtingsontwikkeling en de rol van gehechtheid als risicofactor in de relatie tussen opvoedingsgedrag en internaliserende en externaliserende problemen bij lagere school kinderen en adolescenten.

Dr. Fabiënne Naber [Universiteit Utrecht] - De neurobiologie van hechting

Dr. Peter Bos [Universiteit Leiden] - De rol van hormonen in ouder-kind binding, de invloed van stress op de neuro-endocrinologie van empathie, en de impact op ouderschap

Deelsessie 1A Drs. Hanneke van Aalst [De Viersprong] - Systemisch en gezinsgericht werken bij kinderen met hechtingsproblematiek

Deelsessie 1B Kaveh Bouteh [Pharos] - De invloed van een 'zekere gehechtheid' op psychologische en sociale aanpassing van jonge immigranten

Deelsessie 2A Dr. Jeanette de Waal [Psychotherapiepraktijk de Waal] - Emoties, emotieregulatie en de rol van gehechtheidservaringen in het volwassen leven

Deelsessie 2B Prof. Dr. Joost Hutsebaut [De Viersprong] - Epistemisch vertrouwen in de adolescentie


Wie zijn de sprekers?

Guy BosmansKU Leuven
Prof. Dr. Guy Bosmans
Bijdrage: Van normale gehechtheid naar risicofactoren

Guy Bosmans is als professor verbonden aan de Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van de KU Leuven. Zijn onderzoek richt zich op de ontwikkeling van vertrouwen in ouderlijke steun tijdens stress en de mechanismen onderliggend aan die ontwikkeling en onderliggend aan veranderingen in vertrouwen over tijd. Het model dat hij bestudeert integreert inzichten uit ontwikkelings- en sociale psychologie, ontwikkelingspsychopathologie, cognitieve leertheorie, en biologisch onderzoek naar endocrinologische, (epi)genetische, en psychophysiologische processen.

Guy Bosmans legt in deze inleidende presentatie de focus op de normale hechtingsontwikkeling en de rol van gehechtheid als risicofactor in de relatie tussen opvoedingsgedrag en internaliserende- en externaliserende problemen bij lagere school kinderen en adolescenten. Hehechtheid blijkt minder stabiel is dan we altijd dachten. Het zich veilig voelen is fluctueert van persoon tot persoon en is afhankelijk van de meest recente zorgervaring. Niet alleen schokkende ervaringen – de lawful disconnections – kunnen oorzaak zijn van een vertrouwensbreuk, zoals men vroeger dacht.

Fabiënne Naber congres hechtingsproblematiek 2015Universitair Medisch Centrum Utrecht
Dr. Fabiënne Naber
Bijdrage: De neurobiologie van hechting

Fabiënne Naber is als wetenschapper aangesteld bij het UMC-Utrecht afdeling Psychiatrie en werkzaam bij Autimaat (gespecialiseerde GGZ voor ASS) en het Kleine Heldenhuis (gespecialiseerde GGZ voor prematuur- en dysmatuur geboren kinderen).

Een goede hechtingsrelatie is van belang voor de ontwikkeling van een kind. Dat wordt altijd en overal genoemd. Maar wat is het belang van die hechting nu precies vanuit biologisch perspectief. Uit verschillende longitudinale onderzoeken is gebleken dat een veilige hechting zorgt voor een betere ontwikkeling en minder risico op bepaalde (stress-gerelateerde) ziektes. Maar hoe kan dit nu precies? Wat ligt hier aan ten grondslag? Is het deze hechtingsclassificatie die als basis geldt voor alle beschermings- en risico factore, of is zo'n classificatie eigenlijk het resultaat van eerdere factoren in de ontwikkeling. In deze presentatie wordt stilgestaan bij de fysiologische aspecten van hechting. Wat is het belang van hechting als we het bekijken vanuit het brein en wat zijn de gevolgen voor de ontwikkeling en het functioneren in de rest van het leven?

Peter BosUniversiteit Leiden
Dr. Peter Bos
Bijdrage: Hechting, hormonen en empathie

Peter Bos is universitair hoofddocent bij het instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Als onderzoeker bestudeert hij de rol van hormonen op ons sociale gedrag, samen met de bijbehorende processen in de hersenen. Zijn onderzoek richt zich vooral op ouderlijk gedrag, empathie en sociale binding. In 2012 is hij cum laude gepromoveerd op de rol van testosteron bij sociaal-emotioneel gedrag in mensen. Daarna werkte hij als postdoc onder prof. Jack van Honk, en ontving in 2014 een VENI-subsidie om onderzoek te doen naar de invloed van oxytocine op empathie en sociale gevoeligheid. Sinds 2019 is hij werkzaam in Leiden om zich verder te richten op de hormonale mechanismen van ouderlijk gedrag en zorgzaamheid, en ouder-kind communicatie.

Het onderwerp van de bijdrage onder leiding van Peter Bos is de rol van hormonen in ouder-kind binding, de invloed van stress op de neuroendocrinologie van empathie, en de impact op ouderschap. Wat zegt de wetenschap en wat impliceert dit voor de praktijk?

Hanneke van AalstDe Viersprong
Drs. Hanneke van Aalst
Bijdrage: Systemisch en gezinsgericht werken bij kinderen met hechtingsproblematiek

Hanneke is orthopedagoog en klinisch psycholoog. Zij is werkzaam bij de Viersprong binnen het MBT jeugd team en specialist in persoonlijkheid en gedrag. Hanneke is tevens trainer voor MBT-NL, basiscursus MBT, MBT-F en MBT-A.

Kinderen met hechtingsproblemen maken veelal een kwetsbare ontwikkeling door. Er is vaak een complex beeld van internaliserende en externaliserende problematiek, wat de omgeving vaak voor een uitdaging doet staan in hoe deze kinderen te helpen en deze kinderen te begeleiden in een gezonde ontwikkeling naar de volwassenheid. Alleen deze kinderen behandelen met een individuele behandeling is ontoereikend evenals alleen pedagogische interventies via ouders. In deze deelsessie wordt ingegaan op de vraag hoe je gezins- en systeemgericht kunt werken bij deze kinderen en ouders/verzorgers. Er wordt ingegaan op voor welke uitdagingen je komt te staan in het werken met deze kinderen en hoe je kunt aansluiten bij de krachten van het gezin en de omgeving. Door met elkaar om het kind heen te gaan staan, oog te hebben voor mentale toestanden en de interactiepatronen in het gezin en/of de omgeving, kan het kind groeien en het kind én het gezin een stevigere basis voor de toekomst krijgen.

Kaveh BoutehPharos
Kaveh Bouteh
Bijdrage: De invloed van een "zekere gehechtheid" op psychologische en sociale aanpassing van jonge immigranten

Kaveh is trainer en adviseur bij Pharos, een landelijke organisatie die zich onder meer bezig houdt met het duurzaam verbeteren van de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van zorg en preventie aan laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen. Hij is daarnaast als gastdocent verbonden aan diverse hogescholen en universiteiten en is gespecialiseerd in healthcare and diversity, health literacy en diversiteitsmanagement.

Steeds meer mensen vertrekken tijdelijk of definitief naar een ander land, voor studie, werk, of als vluchteling. De aanpassing aan een nieuwe culturele omgeving verloopt niet altijd soepel. De sociale context is van invloed op de effectiviteit van de interculturele aanpassing, maar onderzoek suggereert ook dat dat ook geldt voor persoonlijkheidseigenschappen. Kaveh Bouteh legt in deze deelsessie de nadruk op de invloed van een "zekere gehechtheid" op psychologische en sociale aanpassing van jonge immigranten in Nederland. Welke kennis is van belang en hoe toe te passen in de praktijk?

Joost HutsebautDe Viersprong
Prof. Dr. Joost Hutsebaut
Bijdrage: Epistemisch vertrouwen in de adolescentie

Joost Hutsebaut is klinisch psycholoog. Hij werkt als behandelaar en onderzoeker bij de Viersprong. Verder is hij verbonden aan het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen en heeft hij een bijzondere leerstoel 'Preventie en Vroege Interventie van Persoonlijkheidspathologie' aan de Tilburg University.

Diverse studies suggereren dat behandeling en begeleiding van psychische problemen bij pubers minder effectief is dan op andere leeftijden. Wat vooral opvalt in onderzoek, is hoe vaak pubers vroegtijdig een behandeling stoppen. Het lijkt erop alsof datgene dat ervoor zorgt dat behandelingen werkzaam zijn, zoals een goede therapeutische relatie, minder vanzelfsprekend is in de adolescentie. Gemakshalve zeggen we dan dat pubers vaker externaliseren, minder probleembesef hebben of dat ze minder gemotiveerd zijn. In deze presentatie wordt het punt gemaakt dat allerhande ontwikkelingen in de puberteit het mentaliseren en langs die weg het epidemisch vertrouwen onder druk zetten, waardoor pubers veel sensitiever dan kinderen of volwassenen zijn voor de authenticiteit van de behandelaar. Therapiemethoden zijn minder belangrijk dan de echtheid van de behandelaar. Vanuit deze redenering worden een aantal handvatten gegeven aan behandelaars en begeleiders.

Jeanette de WaalPsychotherapie Praktijk de Waal
Dr. Jeanette de Waal
Bijdrage: Emoties, emotieregulatie, en de rol van gehechtheidservaringen in het volwassen leven

Jeanette de Waal is werkzaam als klinisch psycholoog psychotherapeut, supervisor en leertherapeut NVRG, supervisor en leertherapeut opleiding psychotherapeut en supervisor en leertherapeut opleiding klinisch psycholoog. Zij is gespecialiseerd in relatie- en gezinsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek, (complex) trauma, angststoornissen en depressies enarbeidsgerelateerde problematiek.

Wat zijn emoties? Waarom is het vermogen om emoties te reguleren zo essentieel in ons dagelijks leven? Hoe en waar leren wij dit? Welke rol spelen onze vroege gehechtheidservaringen hierbij? Welke patronen en copings-mechanismes leren wij in onze gezinnen van herkomst en hoe herkennen wij die in ons volwassen leven? Hoe helpen die patronen ons om in het leven van alle dag om te gaan met alles wat op ons pad komt, en wanneer zijn die patronen disfunctioneel? Stabiel functioneren, onze psychisch gezondheid, hangt af van ons vermogen om onze emoties te kunnen reguleren, zowel als wij alleen zijn alsook in het contact met anderen. Wat gebeurt er wanneer dit vermogen te kort schiet en ons in de steek laat? En wat kunnen we doen, wat hebben we nodig, om ons evenwichtig weer te herstellen. Deze vragen vormen de rode draad in de praktijkgerichte bijdrage onder leiding van Jeanette de Waal.

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. 


Accreditatie

 • SKJ
  7 punten voor hbo-opgeleide jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals in de categorie informeel leren - conferentie. Voor toegekende punten voor academisch opgeleide, SKJ-geregistreerde professionals: zie accreditatie NIP/NVO.

 • NIP K&J / NVO-OG
  5 punten voor herregistratie
  1 punt voor opleiding - behandeling
  1 punt voor opleiding - diagnostiek
  0,5 put voor opleiding - overige taken
 • FGzPt
  6 punten
 • AbSG / KNMG-GAIA*
  Alleen live-versie geaccrediteerd
 • Kwaliteitsregister V&V
  5 punten voor:
  • GGz-verpleegkundigen
  • Jeugdverpleegkundigen
  • Kinderverpleegkundigen
  • Justitieel verpleegkundigen
  • SPV-en
 • Verpleegkundig specialisten register
  5 punten
 • Registerplein
  7 punten voor:
  • Clientondersteuners
  • GGz-agogen
  • Gezinshuisouders
  • Kinderwerkers / jongerenwerkers
  • Maatschappelijk werkers
  • Psychodiagnostisch werkers
  • Sociaal werkers
  • Sociaal agogen
 • LV POH-GGZ
  6 punten
 • Register vaktherapie
  I
  n behandeling
 • ADAP / KP
  5 punten voor:
  • Diëtisten
  • Logopedisten
  • Ergotherapeuten
  • Oefentherapeuten
 • Lerarenportfolio
  7 uren in de categorie pedagogisch onder code t00301-45268

Prijs, korting en STAP-subsidie

De prijs voor deelname aan deze dag is € 299,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Bewijs van deelname (digitaal)
 • Bijschrijving van registerpunten na afloop van de online uitvoering van dit congres

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 255,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 5,00 (extra) korting op je aanmelding.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het daarvoor bestemde vak. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 100 studentenplaatsen te vergeven. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Bovenop deze kortingen geldt het aanbod dat jij zelf gratis mee mag doen aan een ander online congres naar keuze OF een collega als introducé gratis mee mag doen aan de online versie van dit congres.

Bovenstaande kortingen zijn niet mogelijk voor wie zich op basis van STAP-budget aanmeldt.
Alles over het aanvragen van STAP-budget en gelegenheid tot het stellen van vragen daarover, vind je hier: www.uwv.nl/particulieren/stap-budget/


Alle voordelen op een rij

 • Toonaangevend, jaarlijks multidisciplinair congres over hechtingsproblematiek
 • Praktijkrelevante bijdragen
 • Toegang tot alle praktijkgerichte deelsessies
 • Bewijs van deelname en het bijschrijven van accreditatiepunten (achteraf)
 • Zelf gratis deelnemen aan een tweede online congres OF een collega gratis laten deelname aan de online versie van dit congres
 • Diverse kortingen mogelijk

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!