1 december 2022 - Online scholing

Online congres - Verwaarlozing en zorgtekort

Online congres - 30 dagen toegang - wat en hoe?

Deelnemers aan de online versie van dit congres:

 • ontvangen op 1 december 2022 een inlogcode om het totale congres tot en met 30 december 2022 online on demand te bekijken
 • Wat is een online congres? Klik hier
 • Hoe gaat het technisch in z'n werk? Klik hier

Online congres - Verwaarlozing en zorgtekort


Startdatum 1 december 2022

Locatie Online scholing

Prijs € 249,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 1 december 2022

Kinderen en jeugdigen krijgen van hun ouder(s) niet altijd de zorg waar zij recht op hebben en die zij nodig hebben.

Het kan hen bijvoorbeeld ontbreken aan persoonlijke hygiëne, ze komen niet bij een (tand)arts wanneer dat nodig is, eten te veel, te weinig of kwalitatief slecht voedsel. Weer andere kinderen ontbreekt het in materiële zin aan niets, maar worden genegeerd of gekleineerd door hun ouders. Soms gaat zo’n zorgtekort zelfs zover dat we spreken van verwaarlozing.

Maar wat is de impact van verwaarlozing? Hoe leidt armoede tot negatieve gevolgen in het latere leven van een kind en hoe de schade te beperken? Hoe om te gaan met zorgtekort en dreigende verwaarlozing door ouders met een licht verstandelijke beperking? Wat is belangrijk in de begeleiding van verwaarlozing en zorgtekort bij KOPP/KVO kinderen? Hoe maak je dit gevoelige onderwerp bespreekbaar met ouder(s) en kind? Hoe kun je passende hulp bieden en/of organiseren en naar wie kun je verwijzen?

Bij deze en andere vragen staan ervaren sprekers uit wetenschap en praktijk uitvoerig stil tijdens dit landelijk congres over verwaarlozing en zorgtekort.

Je hebt 30 dagen de tijd om alle videopresentaties on demand te volgen.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is bedoeld voor iedereen met een hbo- of academisch werk- en denkniveau die beroepsmatig te maken heeft met zorgtekort en verwaarlozing bij kinderen en jeugdigen. Hierbij valt te denken aan jeugdzorgwerkers, docenten, psychologen, orthopedagogen, (jeugd)artsen, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, vaktherapeuten en para-medici.


Wat leer je?

 • De impact van verwaarlozing op kinderen
 • De rol van armoede in zorgtekort en verwaarlozing en wat je daarmee kunt als hulpverlener
 • Herkennen, bespreekbaar maken en oppakken van zorgtekort en dreigende verwaarlozing door ouders met een licht verstandelijke beperking
 • Medische verwaarlozing voorkomen, bespreekbaar maken en samen met de ouders aanpakken
 • Verwaarlozing en zorgtekort bij KOPP/KVO kinderen
 • Gespreksvoering met ouders over verwaarlozing en zorgtekort
 • De contextuele benadering van verwaarlozing en zorgtekort

Programma

Dr. Guido van de Luitgaarden - [Euregionaal Congresburo] - Moderator

Dr. Renate Buisman [Universiteit Leiden] - Verwaarlozing nader belicht

Prof. Dr. Majone Steketee [Verwey-Jonker Instituut] - Armoede: wat betekent het voor kinderen?

Dr. Marja Hodes [ASVZ] - Zorgtekort en (dreigende) verwaarlozing door ouders met een LVB

Deelsessie 1A Drs. Jolande Schoonenberg [Veilig Thuis] - Medische verwaarlozing

Deelsessie 1B Drs. Lies Wenselaar [Praktijk Lies Wenselaar] - Verwaarlozing en zorgtekort bij KOPP / KVO kinderen

Deelsessie 2A José Koster [Praktijk Koster] - Gespreksvoering met ouders over zorgtekort en verwaarlozing

Deelsessie 2B Drs. Ard Nieuwenbroek [Ortho-Hulp] - Verwaarlozing en zorgtekort vanuit contextueel perspectief


Wie zijn de sprekers?

Renate BuismanUniversiteit Leiden
Dr. Renate Buisman
Bijdrage: Verwaarlozing nader belicht

Renate Buisman is Universitair docent Forensische gezinspedagogiek van het instituut Pedagogische wetenschappen van de Universiteit Leiden. Ze promoveerde in 2020 aan de Universiteit Leiden op een multigenerationeel onderzoek naar de antecedenten en gevolgen van kindermishandeling- en verwaarlozing op fysiologisch, cognitief-affectief en gedragsmatig niveau. Na haar PhD werkte ze als postdoctoraal onderzoeker bij de Vrije universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek richt zich op de neurobiologische risicofactoren en gevolgen van kindermishandeling- en verwaarlozing.

Verwaarlozing is de meest voorkomende vorm van kindermishandeling. In de wetenschappelijke literatuur en de praktijk krijgt het echter niet altijd de meeste aandacht. In deze bijdrage zal Renate Buisman spreken over de prevalentie, risicofactoren en gevolgen van verwaarlozing. Vervolgens zal zij ingaan op mogelijke oorzaken, inclusief de eigen jeugdervaringen van de ouder, om zo te komen tot een beter begrip van verwaarlozing, ten dienste van preventie en behandeling.

Majone SteketeeVerweij-Jonker Instituut
Prof. Dr. Majone Steketee
Bijdrage: Armoede: wat betekent het voor kinderen

Majone Steketee is wetenschappelijk directeur bij het Verwey-Jonker Instituut en heeft een breed inhoudelijk profiel. Zij is expert op de terreinen van jeugd(zorg), geweld in afhankelijkheidsrelaties en de geestelijke gezondheidszorg. Sinds 2016 is Majone daarnaast bijzonder hoogleraar Orthopedagogiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vanuit die rol houdt zij zich vooral bezig met de intergenerationele overdracht van huiselijk geweld. Zij heeft veel ervaring op het doen van kwantitatief en kwalitatief onderzoek, waaronder verschillende survey onderzoeker onder jongeren en volwassenen met behulp van internetvragenlijsten. Haar expertise is gericht op huiselijk geweld en kindermishandeling, jeugd en opvoeding.

Bijna een op de acht kinderen leeft in armoede met gevoelens van angst, afhankelijkheid en ongelukkig zijn. Wat betekent armoede voor hun dagelijkse situatie en welbevinden, hoe gaan kinderen met armoede om en wat kunnen professionals doen om de schade op de lange termijn te beperken?

Lies WenselaarEigen praktijk en KING nascholing
Drs. Lies Wenselaar
Bijdrage: Verwaarlozing en zorgtekort bij KOPP / KVO kinderen

Lies Wenselaar is (kinder- en jeugd)psychiater en (kinder- en jeugd)psychotherapeut. Zij werkt al meer dan 30 jaar met KOPP/KVO-gezinnen, zowel binnen de vrijwillige als de gedwongen hulpverlening, en is een groot voorstander van integrale hulpverlening aan KOPP/KVO-gezinnen. Als docent heeft ze een groot aantal bijscholingscursussen en lezingen over dit onderwerp verzorgd. Zij beschikt over een brede werkervaring in zowel de reguliere (kinder- en jeugd-) GGZ, alsmede binnen de verslavingszorg voor 12+ en jongvolwassenen. 

Kinderen van ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen lopen een verhoogd risico op emotionele-, pedagogische-, materiële- en lichamelijke verwaarlozing naast het onthouden van passende medische zorg. Evenzo lopen de kinderen een verhoogd risico om in de thuissituatie met mishandeling en seksueel misbruik te worden geconfronteerd. Wat kunnen wij als hulpverleners doen om deze risico's te herkennen en terug te dringen?

Jolande SchoonenbergVeilig Thuis Amsterdam
Drs. Jolande Schoonenberg
Bijdrage: Medische verwaarlozing:

Jolande Schoonenberg is werkzaam als vertrouwensarts bij Veilig Thuis en MOC Kabouterhuis Amsterdam. Zij is voorzitter van de VVAK, de Vereniging van Vertrouwensartsen, en betrokken bij de ontwikkeling van richtlijnen over verschillende vormen van kindermishandeling, waaronder Seksueel misbruik en Pediatric Condition Falsification: kindermishandeling door falsificatie.

In de literatuur worden diverse definities van verwaarlozing gehanteerd, waarbij doorgaans onderscheid wordt gemaakt tussen lichamelijke verwaarlozing en emotionele of affectieve verwaarlozing. In deze praktijkgerichte bijdrage gaat Jolande Schoonenberg in op signalering van medische verwaarlozing en het bieden van een adequaat hulpaanbod.

José KosterVerheldering & Inzicht
José Koster
Bijdrage: Gespreksvoering met ouders over verwaarlozing en zorgtekort

José Koster is ouderschaps- en communicatiedeskundige. Zij doceert, traint en coacht (teams) beroepskrachten en studenten in het onderwijs, welzijn en zorg, in de omgang met ouders en de (onderlinge-) communicatie. Zij is (Master)trainer van de interventies: GIZ, M@ZL en het programma: ‘Het Begint Bij Mij’. Samen met Marianne Langemeijer ontwikkelde zij de vakopleiding: Individuele Opvoedopstellingen. Daarnaast is zij werkzaam als supervisor (LVSC) en therapeutisch-coach. Ook heeft zij een praktijk (relatie)coaching en Individuele Opvoedopstellingen in Haarlem.

De ouderbegeleidende positie is een hulpmiddel dat professionals helpt om hun samenwerking met ouders in lastige situaties effectiever, beter en bewuster vorm te geven. Juíst wanneer risico's hoog oplopen, is er een middel nodig om naast in plaats van tegenover de ouder te staan. Dan voelt de ouder zich gezien en gesteund, waardoor er bereidheid is om open te staan voor een andere werkelijkheid. José Koster legt uit hoe dit instrument kan helpen om met ouders in gesprek te gaan rondom verwaarlozing en zorgtekort.

Marja W. HodesASVZ
Dr. Marja W. Hodes
Bijdrage: Ouderschap en opvoeding bij mensen met een LVB

Marja is NVO orthopedagoog-generalist, klinisch psycholoog, supervisor en opleider. Zij werkt als psycholoog bij ASVZ en promoveerde op een onderzoek gericht op het ondersteunen van ouders met een verstandelijke beperking. Hiervoor ontwikkelde zij een opvoedinterventie die gericht is op sensitief opvoeden door ouders met een verstandelijke beperking. Daarnaast is Marja voorzitter van het bestuur van Stichting Downsyndroom.

In deze presentatie laat Marja W. Hodes zien hoe ouders met een LVB gevoeliger gemaakt kunnen worden voor ouderschap en opvoeding middels video-behandeling. Na een korte introductie over de LVB doelgroep zal zij risicovol ouderschap bij mensen met een verstandelijke beperking linken aan sensitieve ouderschapsinterventies in relatie tot zorgtekort en verwaarlozing. Daarbij wordt ook ingegaan op nabijheid van hulpverlening en het belang van een steunend netwerk.

Ard NieuwenbroekOrtho-Hulp
Drs. Ard Nieuwenbroek
Bijdrage: Verwaarlozing en zorgtekort vanuit contextueel perspectief

Ard is contextueel therapeut, communicatietrainer en een praktijkman 'pur sang'. Hij heeft ruime expertise op het gebied van activeren van de (vaak verborgen) kracht in mensen. Daarnaast is Ard auteur en heeft inmiddels 25 boeken op zijn naam staan, die veelal over het onderwerp faalangst en contextueel werken gaan.

In de relatie tussen ouder en kind is, vanuit contextueel perspectief, altijd sprake van een existentiële dynamiek van geven en ontvangen.  Bij verwaarlozing en een tekort aan zorg gaat het hierbij erg mis. Een kind is gerechtigd van ouders te ontvangen voor wat nodig is om in leven te zijn en te blijven. Je te ontwikkelen als mens. In deze deelsessie verkennen we wat er misgaat, wanneer het vanzelfsprekende geven en ontvangen niet meer vanzelfsprekend is. Naast een aantal inzicht gevende werkhypotheses, getoetst aan de praktijk, geef ik in deze deelsessie ook handvatten om deze ouder(s) en kind daadwerkelijk te faciliteren om de balans van geven en ontvangen beter in evenwicht te krijgen. Waarbij een pikant onderdeel is, hoe jouw geven en ontvangen naar het beschadigde kind vitaliserend is en niet beschadigend. Ondanks al jouw goede bedoelingen… 

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader.


Certificering


Accreditatie

 • FGzPt
  6 punten
 • NIP K&J / NVO-OG
  5 punten voor herregistratie
  1 punt voor opleiding - behandeling
  1,5 punten voor opleiding - diagnostiek
 • SKJ
  7 punten voor hbo-opgeleide jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals in de categorie informeel leren - conferentie. Voor toegekende punten voor academisch opgeleide, SKJ-geregistreerde professionals: zie accreditatie NIP/NVO.
  ​​​
 • AbSG
  Alleen live-uitvoering op locatie is geaccrediteerd
 • Registerplein
  7 punten voor:
  • Cliëntondersteuners
  • Gezinshuisouders
  • GGz-agogen
  • Kinder- / jongerenwerkers
  • Maatschappelijk werkers
  • Psychodiagnostisch werkers
  • Sociaal werkers
  • Sociaal agogen
  • Mantelzorgmakelaars
 • LV POH-GGZ
  7 punten
 • Kwaliteitsregister V&V
  5 punten voor:
  • GGz-verpleegkundigen
  • Jeugdverpleegkundigen
  • Kinderverpleegkundigen
  • Justitieel verpleegkundigen
  • SPV-en
 • Verpleegkundig Specialisten Register
  5 punten
 • Register Vaktherapie
  5 punten

LET OP: Toegekende punten van AbSG / KNMG-GAIA voor artsen gelden uitsluitend voor deelname aan deze live-versie van het congres en NIET voor de online versie. Andere artsen (zoals bijvoorbeeld jeugdartsen) komen op basis van de KNMG-brede regeling betreffende scholing buiten het eigen vakgebied en op basis van de 25%-regel ook in aanmerking voor deze punten.


Prijs en korting


Prijs

De prijs voor deelname aan deze dag is € 249,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Bewijs van deelname (digitaal)
 • Bijschrijving van registerpunten na afloop van de online uitvoering van dit congres

Kortingen

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 6,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 219,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 5,00 (extra) korting op je aanmelding.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 180,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het daarvoor bestemde vak. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 20 studentenplaatsen te vergeven. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Wil je deelnemen met een groep van 5 of meer personen, dan kun je gebruik maken van de groepskorting. Op die manier neemt elke vijfde deelnemer van de groep gratis deel. De hoofdaanmelder ontvangt na inschrijving de groepscode en stuurt deze door naar de 4 collega's. Elke collega moet daarna zelf inschrijven onder vermelding van deze code.


Alle voordelen op een rij

 • Multidisciplinair landelijk congres
 • Deskundige sprekers uit wetenschap en praktijk
 • Geaccrediteerd door verschillende beroepsregisters
 • Toegang tot alle deelsessies van dit congres
 • Bewijs van deelname en het bijschrijven van accreditatiepunten (achteraf)

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!