1 december 2022 - Online scholing

Online congres - Verwaarlozing en zorgtekort

Online congres - 30 dagen toegang - wat en hoe?

Deelnemers aan de online versie van dit congres:

 • ontvangen op 1 december 2022 een inlogcode om het totale congres tot en met 30 december 2022 te bekijken in een digitale leeromgeving
 • kunnen de beschikbare handouts downloaden vanuit deze digitale leeromgeving
 • hebben toegang tot alle deelsessies
 • ontvangen hun bewijs van deelname en accreditatiepunten na 14 dagen (wanneer het congres voor alle deelnemers is afgelopen)
 • mogen gratis meedoen aan een ECB - online congres naar keuze OF mogen een collega als introducé gratis laten meedoen aan de online versie van dit congres

Wat is een online congres? Klik hier

Hoe schrijf ik in? Hoe profiteer ik van gratis deelname aan een tweede online congres? Hoe gaat het technisch in z'n werk? Klik hier


Online congres - Verwaarlozing en zorgtekort


Startdatum 1 december 2022

Locatie Online scholing

Prijs € 275,00 ex. 21% BTW wanneer je je inschrijft vóór 01 juli 2022 (daarna € 299,00 ex. 21% BTW)

Uiterste inschrijfdatum 1 december 2022

Kinderen en jeugdigen krijgen van hun ouder(s) niet altijd de zorg waar zij recht op hebben en die zij nodig hebben.

Het kan hen bijvoorbeeld ontbreken aan persoonlijke hygiëne, ze komen niet bij een (tand)arts wanneer dat nodig is, eten te veel, te weinig of kwalitatief slecht voedsel. Weer andere kinderen ontbreekt het in materiële zin aan niets, maar worden genegeerd of gekleineerd door hun ouders. Soms gaat zo’n zorgtekort zelfs zover dat we spreken van verwaarlozing.

Maar wat is de impact van verwaarlozing? Hoe leidt armoede tot negatieve gevolgen in het latere leven van een kind en hoe de schade te beperken? Hoe om te gaan met zorgtekort en dreigende verwaarlozing door ouders met een licht verstandelijke beperking? Wat is belangrijk in de begeleiding van verwaarlozing en zorgtekort bij KOPP/KVO kinderen? Hoe maak je dit gevoelige onderwerp bespreekbaar met ouder(s) en kind? Hoe kun je passende hulp bieden en/of organiseren en naar wie kun je verwijzen? 

Bij deze en andere vragen staan ervaren sprekers uit wetenschap en praktijk uitvoerig stil tijdens dit landelijk congres over verwaarlozing en zorgtekort.

Je hebt 30 dagen de tijd om alle videopresentaties on demand te volgen.

Volg je deze scholingsdag liever op locatie? Schrijf je dan hier in.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is bedoeld voor iedereen met een hbo- of academisch werk- en denkniveau die beroepsmatig te maken heeft met zorgtekort en verwaarlozing bij kinderen en jeugdigen. Hierbij valt te denken aan jeugdzorgwerkers, docenten, psychologen, orthopedagogen, (jeugd)artsen, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, vaktherapeuten en para-medici.


Wat leer je?

 • De impact van verwaarlozing op kinderen
 • De rol van armoede in zorgtekort en verwaarlozing en wat je daarmee kunt als hulpverlener
 • Herkennen, bespreekbaar maken en oppakken van zorgtekort en dreigende verwaarlozing door ouders met een licht verstandelijke beperking
 • Medische verwaarlozing voorkomen, bespreekbaar maken en samen met de ouders aanpakken
 • Verwaarlozing en zorgtekort bij KOPP/KVO kinderen
 • Gespreksvoering met ouders over verwaarlozing en zorgtekort
 • Verbindingsproblematiek in relatie tot (zelf)verwaarlozing

Programma

Dr. Guido van de Luitgaarden - [Euregionaal Congresburo] - Moderator

Prof. Dr. Lenneke Alink [Universiteit Leiden] - Verwaarlozing nader belicht

Prof. Dr. Majone Steketee [Verwey-Jonker Instituut] - Armoede: wat betekent het voor kinderen?

Dr. Marja Hodes [ASVZ] - Zorgtekort en (dreigende) verwaarlozing door ouders met een LVB

Deelsessie 1A  Drs. Jolande Schoonenberg [Veilig Thuis] - Medische verwaarlozing

Deelsessie 1B  Drs. Lies Wenselaar [Praktijk Lies Wenselaar] - Verwaarlozing en zorgtekort bij KOPP / KVO kinderen

Deelsessie 2A  José Koster [Praktijk Koster] - Gespreksvoering met ouders over zorgtekort en verwaarlozing

Deelsessie 2B  Haike Germann [Opleidingsinstituut SET] - Zelfverwaarlozing als gevolg van een negatieve koppeling van liefde


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. 

Lenneke AlinkUniversiteit Leiden
Prof. Dr. Lenneke Alink
Bijdrage: Verwaarlozing nader belicht

Prof. Dr. Lenneke Alink is hoogleraar Forensische gezinspedagogiek en Wetenschappelijk Directeur van het instituut Pedagogische wetenschappen van de Universiteit Leiden. Ze promoveerde in 2006 aan de Universiteit Leiden en was van 2006 tot 2008 visiting scholar bij het Center for Child Development, University of Minnesota. Naast haar functie in Leiden bekleedde zij van 2012-2017 de Jan Brouwer leerstoel ‘Preventie en gevolgen van kindermishandeling en verwaarlozing’ aan de VU. Haar onderzoek richt zich op verschillende aspecten van ongunstige ervaringen in de kindertijd, opvoedingsproblemen en kindermishandeling, zoals risicofactoren, oorzaken, gevolgen, preventie en beslissingen in kinderbeschermingszaken.

Verwaarlozing is de meest voorkomende vorm van kindermishandeling. In de wetenschappelijke literatuur en de praktijk krijgt het echter niet altijd de meeste aandacht. In deze bijdrage zal Lenneke Alink spreken over de prevalentie, risicofactoren en gevolgen van verwaarlozing. Vervolgens zal zij ingaan op mogelijke oorzaken, inclusief de eigen jeugdervaringen van de ouder, om zo te komen tot een beter begrip van verwaarlozing, ten dienste van preventie en behandeling.

Lies WenselaarEigen praktijk en KING nascholing
Drs. Lies Wenselaar
Bijdrage: Verwaarlozing en zorgtekort bij KOPP / KVO kinderen

Lies Wenselaar is werkzaam als (kinder- en jeugd)psychiater en (kinder- en jeugd)psychotherapeut in eigen praktijk. Zij werkt al bijna meer dan 40 jaar met KOPP/KVO-gezinnen, zowel binnen de vrijwillige als de gedwongen hulpverlening. Als docent (o.a. RINO en KING-nascholing) heeft zij een groot aantal bijscholingscursussen en lezingen over dit onderwerp verzorgd. Lies kan bogen op een brede werkervaring in zowel de reguliere (kinder- en jeugd) GGZ alsmede binnen de verslavingszorg voor 12+ en jongvolwassenen en hun ouders. Ook heeft zij gewerkt met en voor kinderen met een verstandelijke beperking en hun ouders. Hiernaast was zij vele jaren als onafhankelijk adviseur en onderzoeker betrokken bij de gedwongen (jeugd) hulpverlening, in zaken van de Kinderbescherming en Jeugdzorg.

Kinderen van ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen lopen een verhoogd risico op emotionele-, pedagogische-, materiële- en lichamelijke verwaarlozing naast het onthouden van passende medische zorg. Evenzo lopen de kinderen een verhoogd risico om in de thuissituatie met mishandeling en seksueel misbruik te worden geconfronteerd. Wat kunnen wij als hulpverleners doen om deze risico's te herkennen en terug te dringen?

Majone SteketeeVerweij-Jonker Instituut
Prof. Dr. Majone Steketee
Bijdrage: Armoede: wat betekent het voor kinderen

Majone Steketee is wetenschappelijk directeur bij het Verwey-Jonker Instituut en heeft een breed inhoudelijk profiel. Zij is expert op de terreinen van jeugd(zorg), geweld in afhankelijkheidsrelaties en de geestelijke gezondheidszorg. Sinds 2016 is Majone daarnaast bijzonder hoogleraar Orthopedagogiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vanuit die rol houdt zij zich vooral bezig met de intergenerationele overdracht van huiselijk geweld. Zij heeft veel ervaring op het doen van kwantitatief en kwalitatief onderzoek, waaronder verschillende survey onderzoeker onder jongeren en volwassenen met behulp van internetvragenlijsten. Haar expertise is gericht op huiselijk geweld en kindermishandeling, jeugd en opvoeding.

Bijna een op de acht kinderen leeft in armoede met gevoelens van angst, afhankelijkheid en ongelukkig zijn. Wat betekent armoede voor hun dagelijkse situatie en welbevinden, hoe gaan kinderen met armoede om en wat kunnen professionals doen om de schade op de lange termijn te beperken?

Jolande SchoonenbergVeilig Thuis Amsterdam
Drs. Jolande Schoonenberg
Bijdrage: Medische verwaarlozing:

Jolande Schoonenberg is werkzaam als vertrouwensarts bij Veilig Thuis en MOC Kabouterhuis Amsterdam. Zij is voorzitter van de VVAK, de Vereniging van Vertrouwensartsen, en betrokken bij de ontwikkeling van richtlijnen over verschillende vormen van kindermishandeling, waaronder Seksueel misbruik en Pediatric Condition Falsification: kindermishandeling door falsificatie.

In de literatuur worden diverse definities van verwaarlozing gehanteerd, waarbij doorgaans onderscheid wordt gemaakt tussen lichamelijke verwaarlozing en emotionele of affectieve verwaarlozing. In deze praktijkgerichte bijdrage gaat Jolande Schoonenberg in op signalering van medische verwaarlozing en het bieden van een adequaat hulpaanbod.

Haike GermannOpleidingsinstituut SET
Haike Germann
Bijdrage: Zelfverwaarlozing als gevolg van een negatieve koppeling van liefde

Haike Germann is zelfstandig emotief therapeut en docent Emotieve Therapie voor Opleidingsinstituut SET. Zij heeft ruime ervaring in het begeleiden van cliënten naar het neutraliseren van emotionele blokkades en het doorbreken van storende herhalende patronen in hun privéleven en werk.

Haike Germann gaat in deze deelsessie in op vroegkinderlijk trauma en het ontstaan van negatieve koppelingen van liefde aan afwijzing en/of aan prestatie in het licht van verwaarlozing. Zij zal aan de hand van relevante casuïstiek uiteenzetten wat de aard en de impact hiervan is en wat de relatie is tussen deze negatieve koppelingen van liefde en emotionele blokkades, die ook wel ladingen genoemd worden. Tevens vertelt zij hoe dit hele systeem geneutraliseerd wordt met behulp van ‘the second brain’, een autonoom zenuwstelsel wat zich in de darmen bevindt. Daarnaast gaat ze kort in op de verschillen tussen Emotieve Therapie en andere vormen van therapie.

José KosterVerheldering & Inzicht
José Koster
Bijdrage: Gespreksvoering met ouders over verwaarlozing en zorgtekort

José Koster doceert, traint en coacht (teams) beroepskrachten en studenten in het onderwijs, welzijn en zorg, in de omgang met ouders en leidt projecten op het gebied van werken met ouders en de (onderlinge-) communicatie. Zij is trainer en mede-ontwikkelaar van de vakopleiding ‘Individuele Opvoedopstellingen’ en Mastertrainer van het programma ‘Het Begint Bij Mij’ Daarnaast is zij werkzaam als supervisor (LVSC) en heeft zij een praktijk voor coaching en Individuele Opvoedopstellingen in Haarlem.  Zij heeft ruime ervaring en kennis over o.a. ouderschap & opvoedondersteuning; -migratie; -LVB; -detentie; en -(jeugd- ) zorg. 

De ouderbegeleidende positie is een hulpmiddel dat professionals helpt om hun samenwerking met ouders in lastige situaties effectiever, beter en bewuster vorm te geven. Juíst wanneer risico's hoog oplopen, is er een middel nodig om naast in plaats van tegenover de ouder te staan. Dan voelt de ouder zich gezien en gesteund, waardoor er bereidheid is om open te staan voor een andere werkelijkheid. José Koster legt uit hoe dit instrument kan helpen om met ouders in gesprek te gaan rondom verwaarlozing en zorgtekort.

Marja W. HodesASVZ
Dr. Marja W. Hodes
Bijdrage: Ouderschap en opvoeding bij mensen met een LVB

Marja is NVO orthopedagoog-generalist, klinisch psycholoog, supervisor en opleider. Zij werkt als psycholoog bij ASVZ en promoveerde op een onderzoek gericht op het ondersteunen van ouders met een verstandelijke beperking. Hiervoor ontwikkelde zij een opvoedinterventie die gericht is op sensitief opvoeden door ouders met een verstandelijke beperking. Daarnaast is Marja voorzitter van het bestuur van Stichting Downsyndroom.

In deze presentatie laat Marja W. Hodes zien hoe ouders met een LVB gevoeliger gemaakt kunnen worden voor ouderschap en opvoeding middels video-behandeling. Na een korte introductie over de LVB doelgroep zal zij risicovol ouderschap bij mensen met een verstandelijke beperking linken aan sensitieve ouderschapsinterventies in relatie tot zorgtekort en verwaarlozing. Daarbij wordt ook ingegaan op nabijheid van hulpverlening en het belang van een steunend netwerk.


Accreditatie

 • FGzPt
  In behandeling
   
 • NIP K&J / NVO-OG
  In behandeling
   
 • SKJ
  7 punten voor hbo-opgeleide jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals in de categorie informeel leren - conferentie. Voor toegekende punten voor academisch opgeleide, SKJ-geregistreerde professionals: zie accreditatie NIP/NVO.
  ​​​
 • AbSG
  In behandeling
   
 • Registerplein
  In behandeling
   
 • LV POH-GGZ
  In behandeling
   
 • Kwaliteitsregister V&V
  In behandeling
   
 • VSR
  In behandeling
   
 • Register Vaktherapie
  In behandeling

Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 275,00 ex. 21% BTW wanneer je je inschrijft vóór 01 juli 2022 (daarna € 299,00 ex. 21% BTW) en inclusief:

 • Bewijs van deelname (digitaal)
 • Bijschrijving van registerpunten na afloop van de online uitvoering van dit congres

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 255,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het daarvoor bestemde vak. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 20 studentenplaatsen te vergeven. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Bovenop deze kortingen geldt het aanbod dat jij zelf gratis mee mag doen aan een ander online congres naar keuze OF een collega als introducé gratis mee mag doen aan de online versie van dit congres.


Alle voordelen op een rij

 • Multidisciplinair landelijk congres
 • Deskundige sprekers uit wetenschap en praktijk
 • Geaccrediteerd door verschillende beroepsregisters
 • Toegang tot alle deelsessies van dit congres 
 • Bewijs van deelname en het bijschrijven van accreditatiepunten (achteraf)
 • Zelf gratis deelnemen aan een tweede online congres OF een collega gratis laten deelname aan de online versie van dit congres

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!