6 april 2023 - Eindhoven

Jaarlijks Congres - Gezinnen met meervoudige en complexe problemen - editie 2023

Congres op locatie - wat moet je weten?

Deelnemers aan het live congres:

 • ontvangen op 1 mei 2023 een inlogcode om de gemiste deelsessies tot en met 30 mei 2023 online on demand te bekijken
 • worden na afmelding door ziekte of quarantaine dan wel annulering als gevolg van overheidsmaatregelen automatisch omgeboekt naar de online-versie van dit congres

Jaarlijks Congres - Gezinnen met meervoudige en complexe problemen - editie 2023


Startdatum 6 april 2023

Aanvangstijd 10:00 uur

Eindtijd 16:30 uur

Locatie Pullman Cocagne - Eindhoven

Prijs € 299,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 6 april 2023

Max. aantal deelnemers 200

Het jaarlijks congres over het werken met gezinnen met meervoudige en complexe problemen staat dit jaar in het teken van maatwerkhulpverlening.

Armoede, verslaving, criminaliteit, huiselijk geweld en opvoedingsonmacht zijn stuk voor stuk hele lastige problemen. Maar in sommige gezinnen komen meerdere heftige problematieken bij elkaar. Niet zelden ook omdat er binnen het gezin LVB- en / of psychiatrische problemen heersen. En ga er dan maar eens aan staan als hulpverlener. Het heeft in zulke situaties voor hulpverleners vaak weinig zin om zich in de wirwar van problemen op één deelprobleem te richten. Integraal redeneren is daarom een belangrijke vaardigheid die op dit congres aan de orde komt, net als het verwerven van een ouderbegeleidende positie en het kennen en benutten van de mogelijkheden die het recht biedt. Daarnaast zijn er onder meer bijdrages over het werken met niet-westerse gezinnen en gezinnen die in armoede leven.

Je hebt vanaf 1 mei 2023 precies 30 dagen de tijd om de videopresentaties van de gemiste deelsessies on demand te volgen. Dit betreft een verplicht onderdeel om in aanmerking te komen voor het bewijs van deelname en het bijschrijven van de toegekende accreditatiepunten. De inloggegevens ontvang je op 1 mei 2023 in de vroege ochtend per e-mail.

Volg je deze scholingsdag liever uitsluitend online? Schrijf je dan hier in.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Deze scholingsbijeenkomst is bedoeld voor professionals en leerkrachten op HBO / Universitair werk- en denkniveau, die nieuwe kennis willen opdoen of hun algemene inzetbaarheid op de arbeidsmarkt willen vergroten en werkzaam zijn in de jeugd(gezondheids)zorg, de GGZ en (L)VB sector en het (speciaal) onderwijs. Denk daarbij aan psychologen, orthopedagogen, jeugdzorgwerkers, maatschappelijk werkers, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, (sociaal) psychiatrisch verpleegkundigen en gezins- en persoonlijkbegeleiders, maar ook aan trajectbegeleiders / trajectcoaches, medewerkers van Wmo-loketten, schuldhulpverleners, medewerkers sociaal beheer en handhavers.


Wat leer je?

 • Wetenschappelijke inzichten in complexe gezinnen en de effectiviteit van het actuele hulpaanbod
 • Het leveren van Maatwerk in de hulpverlening aan gezinnen met meervoudige en complexe problemen
 • Integraal redeneren bij en met gezinnen met meervoudige en complexe problemen
 • Het bieden van hulp aan complexe gezinnen binnen de kaders van het recht
 • Opvoeden en opgroeien in armoede en het werken met een toolkit
 • Emotie en agressieregulatie bij niet westerse hulpvragers
 • Het innemen van ouderbegeleidende posities gedurende problematische situaties in het werken met gezinnen

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Opening congres door dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo]

10.15 uur Dr. Loraine Visscher [Rijsuniversiteit Groningen] - Van kenmerken naar aanbod versus vraag

11.10 uur Dr. Jana Knot - Dickscheit [Rijksuniversiteit Groningen] - Maatwerk leveren in de hulpverlening aan gezinnen met meervoudige en complexe problemen

12.05 uur Pauze

12.20 uur Drs. Marca Geeraets en Harrie van Leeuwen MHA [Bureau Peers] - Integraal redeneren bij en met gezinnen met meervoudige en complexe problemen

13.15 uur Lunchbuffet

14.00 uur Deelsessies

Deelsessie 1A Mr. Lydia Janssen [Zelfstandig adviseur] - Over juridische mogelijkheden en grenzen

Deelsessie 1B Jeanne van Berkel [Praktijk voor advies, begeleiding en innovatie] - Opvoeden en opgroeien in armoede: inzicht in gedrag en je eigen (re)actie bepalen

15.00 uur Pauze

15.30 uur Deelsessies

Deelsessie 2A Shey Aamer [Straatagressie] - Emotie en agressieregulatie bij niet westerse hulpvragers

Deelsessie 2B Mr. Dr. Goos Cardol [Zuyd Hogeschool] - Het innemen van ouderbegeleidende posities gedurende problematische situaties

16.30 uur Afsluiting


Wie zijn de sprekers?

Loraine VisscherRijksuniversiteit Groningen
Dr. Loraine Visscher
Bijdrage: Van kenmerken naar aanbod versus vraag

Loraine Visscher is docent orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen en gepromoveerd aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. In haar promotieonderzoek bekijkt zij uit welke elementen interventies voor gezinnen met zware opvoedproblemen en gezinnen met meervoudige problemen bestaan en welke (combinaties van) elementen binnen deze interventies het meest effectief en kosteneffectief zijn.

Wat zijn de meest belangrijke kenmerken van gezinnen met meervoudige en complexe problemen en in welke mate sluit de inhoud van de hulp die zij krijgen aan bij hun wensen en behoeften? Loraine Visscher gaat daarna ook nader in op de vraag hoe we er concreet voor kunnen zorgen dat de hulp zo goed mogelijk aansluit. 

Jana KnotRijksuniversiteit Groningen
Dr. Jana Knot - Dickscheit
Bijdrage: Maatwerk leveren in de hulpverlening aan gezinnen met meervoudige en complexe problemen

Jana is onderzoeker en Universitair Hoofddocent aan de basiseenheid Orthopedagogiek - Gedrag, Opvoeding en Kinderrechten - van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is zij werkzaam bij GGz-instelling Molendrift als Gz-psycholoog en cognitief gedragstherapeut.

Jana Knot-Dickscheit legt in haar bijdrage de focus op het leveren van maatwerk in de hulpverlening aan gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Maatwerk wordt als belangrijk uitgangspunt gezien in het vormgeven van hulpverlening. Waar hebben we het over? En hoe verhoudt zich maatwerk tot geprotocolleerde interventies en werkzame elementen in de hulpverlening aan gezinnen met meervoudige en complexe problemen? Wordt er de juiste hulp geleverd en hoe om te gaan met de hoeveelheid schotten waarmee we in de praktijk te maken hebben?

Marca GeeraetsBureau PEERS
Harrie van Leeuwen MHA en Drs. Marca Geeraets
Bijdrage: Integraal redeneren bij en met gezinnen met meervoudige en complexe problemen

Harrie Leeuwen MHA is kinder- en jeugdpsychiater (niet praktiserend) bij Bureau PEERS en columnist Vakbekwaam redeneren.

Marca Geeraets is GZ-psycholoog en houdt zich bezig met ontwikkeling, implementatie en kwaliteitsbewaking van (bewezen effectieve) behandeling binnen de GGZ, jeugdzorg, het (speciaal) onderwijs en de zorg voor mensen met een ernstig verstandelijke beperking. Haar portfolio betreft: strategische zorginnovatie, inhoudelijke zorgprogrammering, School-Based Mental Health, oudertrainingen en consultaties bij complexe vorm van probleemgedrag. Marca is werkzaam bij Bureau PEERS: bestuursadvies, ontwikkeling & training.

Sommige gezinnen worden met dusdanige problemen geconfronteerd dat ze er niet op eigen kracht uit kunnen komen en ook niet met behulp van mensen in hun netwerk. In deze plenaire presentatie vertellen Harrie van Leeuwen en Marca Geeraets wat zij verstaan onder integraal redeneren en hoe deze methodiek bij en met gezinnen met meervoudige en complexe problemen kan worden ingezet. Aan de hand van praktijkvoorbeelden zullen do's and don'ts worden aangereikt voor het werken met deze doelgroep in de praktijk.

Mr. Lydia JanssenZelfstandig adviseur
Mr. Lydia Janssen
Bijdrage: Hulp dringend nodig, maar geen toestemming

Lydia is jurist, zelfstandig adviseur en opleider, gespecialiseerd in recht, (jeugd)zorg en welzijn. Zij heeft in opdracht van het ministerie de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontworpen. Lydia heeft ruime werkervaring op het gebied van privacyreglementen, ouderschap en gezag, dossiervorming, beroepsgeheim en juridische aspecten van de (jeugd)zorg en incidentenonderzoek. Zij is auteur van diverse brochures en boeken over recht en zorg.

Over juridische mogelijkheden en grenzen

Hoe doe je als hulpverlener wat goed is voor de cliënt (en zijn systeem) binnen de kaders van het recht? Of wat doe je als je als hulpverlener door je organisatie gedwongen wordt om dingen te doen die juridisch eigenlijk niet kunnen? Dit zijn enkele onderwerpen die de revue passeren in de bijdrage onder leiding van Lydia Janssen, die de hulpverlening aan gezinnen met meervoudige en complexe problemen koppelt aan de geldende wettelijke kaders en waar je zeker weet van moet hebben.

Jeanne van BerkelJeanne van Berkel - advies, begeleiding en innovatie
Jeanne van Berkel
Bijdrage: Opvoeden en opgroeien in armoede: inzicht in gedrag en je eigen (re)actie bepalen

Jeanne van Berkel is werkzaam als zelfstandig adviseur, trainer en procesbegeleider op maatschappelijke thema’s en vernieuwingen in het onderwijs, de kinderopvang en (preventieve) jeugdzorg. De afgelopen jaren heeft zij zich gespecialiseerd in de impact van armoede op het opgroeien en opvoeden. Voor de kinderen betekent dit buiten- en uitsluiten van ontwikkelingskansen en voor de ouders constante toxische stress. Armoede kan iedereen overkomen. Armoede komt bijna nooit alleen; er is méér aan de orde. Rondkomvragen raken aan de bestaanszekerheid, een basis die er moet zijn vóórdat er verdere hulpverlening geboden kan worden en geïntegreerd in het handelen thuis. Inspelen en bewust van van de impact van armoede in het gezin is dus een randvoorwaarde om verdere hulp te bieden.

Jeanne van Berkel heeft (samen met Marjanne van Esveld) in opdracht van Stichting Kinderpostzegels het project “Kinderen in armoede Zien!" ontwikkeld. Het signaleren van armoede in het onderwijs en smw/jeugdhulp is versterkt door middel van praktische, inhoudelijke invalshoeken. In deze deelsessie gaat Jeanne in op armoede signaleren, schaarste in relatie tot de ontwikkeling van executieve functies en (zelf)redzaamheid, en de oudercontacten/communicatie met ouders in armoede. De informatie is direct toepasbaar en er wordt uitgegaan van wat kan jij wel? Wat is jouw cirkel van invloed?

Shey AamerStraatagressie
Shey Aamer
Bijdrage: Emotie en agressieregulatie bij niet westerse hulpvragers

Shey Aamer heeft Egyptische roots en is opgegroeid in Amsterdam Osdorp en Zuid-Oost. Hij heeft jarenlang theaterles gegeven aan jongeren met antisociaal gedrag. Als geen ander kent Shey de codes van de straat. Reeds op jonge leeftijd heeft laten opleiden tot trainingsacteur en inmiddels is hij ISO-gecertificeerde agressietrainer en straatcultuurtrainer. Shey is initiatiefnemer en directeur van straatagressie.nl.

Werken met niet-westerse complexe gezinssystemen vereist kennis over de verschillen in culturele en godsdienstige aspecten. Wanneer het gaat om emotie- en agressieregulatie tijdens interventies, dan vereist dat specifieke persoonlijke vaardigheden in het doen. Shy Aamer zal aan de hand van casuïstiek laten zien met welke dilemma's je geconfronteerd kunt worden in de weerbarstige praktijk en hoe emotie en agressie gereguleerd kunnen worden om weer in rustiger vaarwater te komen om de begeleiding voort te zetten.

Goos CardolZuyd Hogeschool
Mr. Dr. Goos Cardol
Bijdrage: Ouderbegeleidende posities in problematische hulpverleningssituaties aan complexe gezinnen

Goos is onderzoeker en programmaleider Jeugd bij het lectoraat Sociale Integratie aan de Zuyd hogeschool en werkt daarnaast zelfstandig als trainer en adviseur. Zijn specialisaties zijn jeugdbeschermingsrecht, jeugdstrafrecht, kinderrechten, internationale kinderbescherming en preventie huiselijk geweld.

In deze deelsessie onder leiding van Goos Cardol wordt duidelijk hoe een ouderbegeleidende positie kan worden ingenomen in problematische gezinsproblematieken. Goos zal deze vraag behandelen zowel vanuit het perspectief van het vrijwillige kader, als ook vanuit het perspectief van het gedwongen kader. Naast een verkenning worden met elkaar ook concrete handvatten besproken.

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader.

Guus FeronEuregionaal Congresburo
Drs. Guus Feron
Bijdrage: Congresmanager

Guus is opgeleid als jeugdhulpverlener en studeerde Comparative European Social Studies aan de University of North London. Op de werkvloer lag zijn hart bij het systemisch werken met (LVB-) jongeren met bijkomende psychiatrische problematiek. Hij werkte regelmatig voor het consulententeam (het huidige CCE) en heeft meer dan 20 jaar ervaring in leidinggevende- en beleidsfuncties. Hij was onder andere manager, projectleider en directeur van een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Guus is getrouwd, vader van twee kinderen en trotse grootvader van twee kleinkinderen.


Accreditatie

Als je je aanmeldt en aangeeft dat je lid bent van een register waarbij onze aanvraag nog in behandeling is, dan mag je altijd gratis annuleren in het onwaarschijnlijke geval dat de beoordelingscommissie onze aanvraag zou afwijzen.

SKJ
7 punten voor jeugd- en gezinsprofessionals in de categorie informeel leren - conferentie

NIP K&J/NVO-OG
In behandeling

AbSG*
7 punten nascholing JGZ

Registerplein
In behandeling

Kwaliteitsregister V&V
5 punten voor:

 • GGZ
 • Jeugdverpleegkunde
 • Kinderverpleegkunde
 • Justitiële verpleegkunde
 • SPV

Verpleegkundig Specialisten Register
In behandeling

​​FGzPt
In behandeling

Register Vaktherapie
7 punten

LV POH-GGZ
5 punten

* LET OP: Toegekende punten van AbSG / KNMG-GAIA voor artsen gelden uitsluitend voor deelname aan deze live-versie van het congres en NIET voor de online versie.


Prijs, korting en STAP-subsidie


Prijs

De prijs voor deelname aan deze dag is € 299,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Koffie, thee en lunchbuffet
 • Congresmap (digitaal)
 • Hand-outs (digitaal)
 • Bewijs van deelname (digitaal)
 • Bijschrijving van registerpunten na afloop van de online uitvoering van dit congres

Kortingen

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 255,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 5,00 (extra) korting op je aanmelding.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het daarvoor bestemde vak. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Wil je deelnemen met een groep van 5 of meer personen, dan kun je gebruik maken van de groepskorting. Op die manier neemt elke vijfde deelnemer van de groep gratis deel. De hoofdaanmelder ontvangt na inschrijving de groepscode en stuurt deze door naar de 4 collega's. Elke collega moet daarna zelf inschrijven onder vermelding van deze code.


STAP-subsidie

Bovenstaande kortingen zijn niet mogelijk voor wie zich op basis van STAP-budget aanmeldt.
Alles over het aanvragen van STAP-budget en gelegenheid tot het stellen van vragen daarover, vind je hier: www.uwv.nl/particulieren/stap-budget/


Alle voordelen op een rij

 • Praktijkgericht landelijk congres over werken met complexe gezinsproblematiek
 • Vooraanstaande sprekers met decennialange ervaring
 • Keuze uit diverse deelsessies en breed geaccrediteerd
 • Gratis toegang tot de deelsessies in de online versie van dit congres
 • Bewijs van deelname en het bijschrijven van accreditatiepunten (achteraf)
 • De congreslocatie is gemakkelijk te bereiken met het OV
 • Voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving van de congreslocatie
 • Koffie, thee en een goede lunch inbegrepen

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!