29 juni 2023 - Utrecht

Congres - Somberheid en depressie bij kinderen en (jong) volwassenen

Congres op locatie - wat moet je weten?

Deelnemers aan het live congres:

 • ontvangen op 1 augustus 2023 een inlogcode om de gemiste deelsessies tot en met 30 september 2023 online on demand te bekijken. Dit betreft een verplicht onderdeel om in aanmerking te komen voor het bewijs van deelname en het bijschrijven van de toegekende accreditatiepunten.
 • worden na afmelding door ziekte of quarantaine dan wel annulering als gevolg van overheidsmaatregelen automatisch omgeboekt naar de online-versie van dit congres

Congres - Somberheid en depressie bij kinderen en (jong) volwassenen


Startdatum 29 juni 2023

Aanvangstijd 10:00 uur

Eindtijd 16:30 uur

Locatie Jaarbeurs - Beatrixgebouw - Meetup - Utrecht

Prijs € 299,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 29 juni 2023

Max. aantal deelnemers 150

Iedereen heeft wel eens een dipje. Dat hoort bij het leven. Maar soms zijn jongeren zo somber dat het een probleem wordt.

Wanneer er bijvoorbeeld geen duidelijke reden is waarom iemand verdrietig of somber is. Of wanneer de somberheid na verloop van tijd niet minder of zelfs erger wordt. Soms kunnen somberheid en verdriet zelfs doorschieten in een depressie, al dan niet vergezeld door suïcidale gedachten en gevoelens.

Mensen die langdurig somber of zelfs depressief zijn, ervaren veel lijdensdruk. Datzelfde geldt voor hun omgeving. Want ook partners, kinderen en ouders van mensen die aan een dergelijk stemmingsprobleem lijden, ervaren de nadelige gevolgen daarvan. Hulpverleners hebben dan ook geen eenvoudige taak wanneer van hen gevraagd wordt om deze mensen bij te begeleiden, te behandelen en hun veiligheid te ondersteunen.

Hoe herken je stemmingsproblemen bij kinderen en volwassenen? Hoe verschillen ze van stemmingsstoornissen? Op welke manier kun je deze mensen begeleiden? Hoe signaleer je suïcidaliteit, hoe maak je het bespreekbaar? Hoe differentieer je tussen verdriet, rouw en depressie? En wat als iemand met autisme, een licht verstandelijke beperking of een migratie-achtergrond somberheids- of depressieklachten heeft? Hoe begeleid je depressieve leerlingen binnen school? En wat heeft het gezin of het wijdere sociale netwerk van iemand met stemmingsproblemen nodig qua ondersteuning?

Op dit congres over somberheid en depressie delen de sprekers hun kennis, ervaring en visie met betrekking tot dit type vragen.

Je hebt vanaf 1 augustus 2023 precies 60 dagen de tijd om de videopresentaties van de gemiste deelsessies on demand te volgen. Dit betreft een verplicht onderdeel om in aanmerking te komen voor het bewijs van deelname en het bijschrijven van de toegekende accreditatiepunten. De inloggegevens ontvang je op 1 augustus 2023 in de vroege ochtend per e-mail.

Volg je deze scholingsdag liever uitsluitend online? Schrijf je dan hier in.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Deze scholingsbijeenkomst is bedoeld voor professionals en leerkrachten op HBO / Universitair werk- en denkniveau, die nieuwe kennis willen opdoen of hun algemene inzetbaarheid op de arbeidsmarkt willen vergroten en werkzaam zijn in de jeugd(gezondheids)zorg, de GGZ en (L)VB sector en het (speciaal) onderwijs. Denk daarbij aan:

 • Psychologen
 • Psychiaters
 • (Ortho)pedagogen
 • Verpleegkundigen
 • Verpleegkundig specialisten
 • Jeugdzorgwerkers
 • Jeugdartsen
 • GGz-agogen
 • Vaktherapeuten
 • Cliëntondersteuners
 • Maatschappelijk werkers
 • Leerlingbegeleiders / zorggcoördinatoren
 • Rouwbegeleiders
 • Rouwtherapeuten
 • Penitentiair inrichtingswerkers

Wat leer je?

 • De laatste wetenschappelijke inzichten met betrekking tot somberheid en depressie
 • Stemmingsproblematiek bij kinderen en (jong)volwassenen
 • Psychiatrische- en psychologische dynamiek bij zelfbeschadiging
 • Omgaan met suïcidaliteit en de kans van het netwerk
 • Werken met angstige en depressieve kinderen volgens de multidisciplinaire richtlijn
 • Somberheid, depressie en suïcidaliteit bij jeugd met een LVB
 • Omgaan met de psychische gevolgen van jeugdtrauma
 • Vroegtijdig ingrijpen bij depressieve klachten bij jeugdigen in de middelbare schoolleeftijd

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Opening congres door dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo]

10.15 uur Prof. Dr. Claudi Bockting [Amsterdam UMC] - Stemmingsproblematiek bij kinderen en (jong)volwassenen

11.10 uur Dr. Erik Jan de Wilde [NJI] - Psychiatrische- en psychologische dynamiek bij zelfbeschadiging

12.05 uur Pauze

12.15 uur Drs. Fleur Velders [UMC Utrecht] - Jongeren en suïcidaliteit; de kans van het netwerk

13.15 uur Lunchbuffet

14.00 uur Deelsessies

Deelsessie 1A Drs. Yvonne Stikkelbroek [Universiteit Utrecht] - Werken met angstige en depressieve kinderen

Deelsessie 1B Dr. Jolanda Douma [Landeljk Kenniscentrum LVB] en Borg Vodegel [Koraal] - Somberheid, depressie en suïcidaliteit bij jeugd met een LVB

15.00 uur Pauze

15.30 uur Deelsessies

Deelsessie 2A Prof. Dr. Robert Vermeiren [LUMC Curium en Youz] - Sombere kinderen weer toekomst geven: een maatschappelijke opdracht

Deelsessie 2B Dr. Denise Bodden [Universiteit Utrecht] - Depressieve klachten bij jongeren signaleren en verminderen

16.30 uur Afsluiting


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader.

Claudi BocktingAmsterdam UMC
Prof. Dr. Claudi Bockting
Bijdrage: Stemmingsproblemen bij kinderen en volwassenen?

Claudi Bockting is hoogleraar Klinische psychologie in de Psychiatrie en co-director van het Centre for Urban Mental Health aan de UvA, is gekozen tot lid van de European Academy of Sciences and Arts (EASA). Claudi is de eerste wetenschapper van de UvA die toetreedt tot de prestigieuze academie gericht op innovatief interdisciplinair onderzoek.

In deze inleidende presentatie gaat Claudi Bockting in op de vraag hoe herken je stemmingsproblemen bij kinderen en volwassenen? Hoe onderscheiden ze zich van stemmingsstoornissen en wat zijn beïnvloedbare factoren die stemmingsproblemen veroorzaken, in stand houden en / of verminderen?

Erik Jan de WildeWerkzaam bij: NJI
Dr. Erik Jan de Wilde
Bijdrage: Onderliggende psychiatrische en psychologische dynamiek bij zelfbeschadiging

Erik Jan de Wilde is als expert Monitoring verbonden aan de vakgroep Kwaliteit, Beleid en Monitoring van het Nederlands Jeugdinstituut. Deze vakgroep richt zich op het goed toerusten van opvoeders, professionals en gemeenten met feiten, cijfers en handelingsadviezen in het ondersteunen van jeugdigen en gezinnen.

Erik Jan de Wilde legt in deze plenaire bijdrage de focus op onderliggende psychiatrische en psychologische dynamiek bij zelfbeschadiging als gevolg van depressie en angst. Wat zegt de wetenschap en wat impliceert dit voor de praktijk

Fleur VeldersUMC Utrecht
Drs. Fleur Velders
Bijdrage: Jongeren en suïcidaliteit; de kans van het netwerk

Fleur Velders is als kinder- en jeugdpsychiater en onderzoeker verbonden aan de zorglijn Ontwikkelingsstoornissen van het UMC Utrecht. Zij is betrokken bij de diagnostiek en behandeling van kinderen en adolescenten met ADHD, autisme en selectief mutisme. Ze combineert haar klinische werkzaamheden met wetenschappelijk onderzoek

Voor de preventie van en de omgang met suïcidaliteit van jongeren is een netwerkaanpak een echte kans, die zich vaak presenteert als een uitdaging. Tijdens deze presentatie deelt Fleur de achtergrond en ervaringen met de implementatie van een dergelijke netwerkbenadering in onze zorg.

Yvonne StikkelbroekUniversiteit Utrecht
Dr. Yvonne Stikkelbroek
Bijdrage: Werken met de multidisciplinaire richtlijn

Yvonne Stikkelbroek is senior onderzoeker, universitair docent orthopedagogiek en klinisch psycholoog bij GGZ Oost-Brabant en aan de Universiteit Utrecht. Ze heeft jarenlange ervaring als psychotherapeut in de hulpverlening aan jongeren en is gespecialiseerd in de behandeling van psychosociale problemen en psychiatrische problematiek, in het bijzonder angst en depressie.

Prikkelbaar gedrag en sombere buien bij kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen duiden op een depressie. Yvonne Stikkelbroek legt uit hoe het werken met angstige en depressieve kinderen volgens de multidisciplinarie richtlijn gestalte kan krijgen. Aan de hand van casuïstiek zal zij concrete handvatten bieden voor professionals die werkzaam zijn met deze doelgroep.

Jolanda DoumaLandelijk Kenniscentrum LVB
Dr. Jolanda Douma
Bijdrage: Somberheid, depressie en suïcidaliteit bij jeugd met een LVB

Na de opleiding tot Z-verpleegkundige heeft Jolanda Douma Orthopedagogiek gestudeerd aan de Universiteit Leiden. In 2006 is ze gepromoveerd aan het ErasmusMC op het proefschrift Mental health problems in youths with intellectual disability: Need for help and help-seeking. Tussen 2006-2019 heeft Jolanda gewerkt als docent Pedagogische Wetenschappen (in het bijzonder over mensen met een verstandelijke beperking) aan de Universiteit Utrecht. Vanaf eind 2009 is zij als onderzoekscoördinator werkzaam bij het Landelijk Kenniscentrum LVB..

In deze deelsessie leggen Jolanda Douma (Landelijk Kenniscentrum LVB) en Borg Vodegel (Koraal) de nadruk op somberheid, depressie en suïcidaliteit bij jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB). In welke mate spelen ‘kenmerken’ van een LVB een rol in het signaleren, diagnosticeren en behandelen van deze problematiek en hoe sluit je aan op de LVB in de praktijk?

Borg VodegelKoraal
Borg Vodegel
Bijdrage: Somberheid, depressie en suïcidaliteit bij jeugd met een LVB

Borg Vodegel is sociaal psychiatrisch verpleegkundige en werkzaam bij Koraal. Hij richt zich op de klinische behandeling van mensen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met psychiatrische problematiek en ernstige gedragsstoornissen. Borg is een soort van vertaler geworden van psychiatrische behandeladviezen, wetgeving, psychopathologie, psychofarmaca en suïcidepreventie binnen de zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

Borg Vodegel verzorgt deze presentatie samen met Dr. Jolanda Douma.

Robert VermeirenLUMC Curium en Youz
Prof. Dr. Robert Vermeiren
Bijdrage: Sombere kinderen weer toekomst geven: een maatschappelijke opdracht

Robert Vermeiren is opgeleid in België (Antwerpen) als kinder- en jeugdpsychiater, en later aldaar gepromoveerd op een forensisch jeugdpsychiatrisch onderwerp, het voorkomen van psychosociale problemen bij jongeren. Later deed hij meerdere onderzoeken bij jongeren met ernstige gedragsproblemen. Later verlegde zich dit naar complexe problematiek bij jeugd, waar hij onderzoek doet naar begrijpen van deze problematiek en nieuwe manieren om deze aan te pakken (bv door inzet van ervaringsdeskundigheid). Participatie van jongeren en ouders staat centraal in zijn onderzoek.

In deze deelsessie zal Robert Vermeiren ingaan op de toename na ernstige psychische problemen bij jongeren en waar dat aan kan liggen. De zoektocht naar de reden kan en moet hulpverleners en leerkrachten helpen de toekomst van jongeren te verbeteren.

Denise BoddenUniversiteit Utrecht
Dr. Denise Bodden
Bijdrage: Depressieve klachten bij jongeren signaleren en verminderen

Denise Bodden is universitair docent bij de afdeling pedagogiek van de Universiteit Utrecht. Zij doet onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van preventieve en curatieve behandelingen (o.a. CGT, IPT en ACT), specifiek gericht op angst- en stemmingsstoornissen. Daarnaast doceert zij op het gebied van effectonderzoek, angststoornissen en depressie. Tevens is zij werkzaam als psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog bij Altrecht kinder en jeugd (Utrecht).

In Nederland heeft naar schatting gemiddeld één leerling een depressieve stoornis en vijf leerlingen subklinische depressieve symptomen in een klas van 25 leerlingen op het voortgezet onderwijs. Ook blijkt uit onderzoek dat depressie onder jongeren het laatste decennium is toegenomen en dat de maatschappelijke kosten voor jongeren met depressieve symptomen hoog zijn. Het is dus belangrijk om jongeren met depressieve klachten op tijd te signaleren en effectieve hulp te bieden. Slechts 15 tot 36% van de depressieve jongeren ontvangt hulp. Door jongeren met depressieve klachten sneller te signaleren en een preventieve interventie aan te bieden kan voorkomen worden deze klachten zich ontwikkelen tot een depressieve stoornis. Naast ouders en de jongere zelf, kunnen mogelijk ook docenten een belangrijke rol spelen in het signaleren, ondersteunen en doorverwijzen van depressieve leerlingen. Denise behandelt een brochure speciaal voor docenten van het voortgezet onderwijs om hun kennis en vaardigheden te vergroten. De brochure en de resultaten van het onderzoek zullen gepresenteerd worden. Daarnaast zal aandacht uitgaan naar de STARr, een geïndiceerd groepspreventieprogramma.

Guus FeronEuregionaal Congresburo
Drs. Guus Feron
Bijdrage: Congresmanager

Guus is opgeleid als jeugdhulpverlener en studeerde Comparative European Social Studies aan de University of North London. Op de werkvloer lag zijn hart bij het systemisch werken met (LVB-) jongeren met bijkomende psychiatrische problematiek. Hij werkte regelmatig voor het consulententeam (het huidige CCE) en heeft meer dan 20 jaar ervaring in leidinggevende- en beleidsfuncties. Hij was onder andere manager, projectleider en directeur van een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Guus is getrouwd, vader van twee kinderen en trotse grootvader van drie kleinkinderen.


Accreditatie

Als je je aanmeldt en aangeeft dat je lid bent van een register waarbij onze aanvraag nog in behandeling is, dan mag je altijd gratis annuleren in het onwaarschijnlijke geval dat de beoordelingscommissie onze aanvraag zou afwijzen.

SKJ
7 punten voor jeugd- en gezinsprofessionals in de categorie Informeel leren - Conferentie.

NIP K&J / NVO-OG
In behandeling

FGzPt
5 punten

Registerplein
In behandeling

Kwaliteitsregister V&V
5 punten voor:

 • GGZ-verpleegkundigen
 • Jeugdverpleegkundigen
 • Kinderverpleegkundigen
 • SPV-en

Register Vaktherapie
7 punten

LV POH-GGZ
In behandeling


Prijs en korting


Prijs

De prijs voor deelname aan deze dag is € 299,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Koffie, thee en lunchbuffet
 • Congresmap (digitaal)
 • Hand-outs (digitaal)
 • Bewijs van deelname (digitaal)
 • Bijschrijving van registerpunten na afloop van de online uitvoering van dit congres

Kortingen

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 255,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 5,00 (extra) korting op je aanmelding.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het daarvoor bestemde vak. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Wil je deelnemen met een groep van 5 of meer personen, dan kun je gebruik maken van de groepskorting. Op die manier neemt elke vijfde deelnemer van de groep gratis deel. De hoofdaanmelder ontvangt na inschrijving de groepscode en stuurt deze door naar de 4 collega's. Elke collega moet daarna zelf inschrijven onder vermelding van deze code.


Alle voordelen op een rij

 • Multidisciplinair congres over somberheid en depressie bij kinderen en (jong)volwassenen

 • Breed geaccrediteerd scholingsaanbod

 • Sprekers zijn vooraanstaande experts uit wetenschap en praktijk

 • Keuze uit diverse interessante deel- / verdiepingssessies

 • De gemiste deelsessies kunnen achteraf gedurende de 30 dagen on-demand bekeken worden via het internet

 • Uitgebreide netwerkmogelijkheden

 • Op loopafstand van het centraal station

 • Diverse kortingsmogelijkheden

 • Koffie, thee, snacks en een excellente lunch


Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!