1 juli 2023 - On demand

Online congres - Moeizame samenwerkingsrelaties met ouders

Online congres - wat en hoe?

Deelnemers aan de online uitvoering van dit congres:

 • ontvangen op 1 juli 2023 een inlogcode om alle presentaties tot en met 30 augustus 2023 on demand te bekijken

Wat is een online congres? Klik hier

Hoe gaat het technisch in z'n werk? Klik hier


Online congres - Moeizame samenwerkingsrelaties met ouders


Startdatum 1 juli 2023

Locatie On demand

Prijs € 249,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 1 juli 2023

De samenwerking met ouders verloopt niet altijd zoals we dat graag zouden willen.

Een goede samenwerking tussen ouders, hulpverleners en docenten is van enorm belang voor de kinderen die op onze zorg of ons onderwijs aangewezen zijn. Ook het welzijn van ouders en ons eigen werkplezier zijn ermee gemoeid. Te vaak zien we echter relaties tussen ouders en professionals onnodig moeizaam verlopen. Te vaak wordt ook gedacht in termen van schuldvraag: ligt het aan mij of ligt het aan die ouder? Maar de oorzaak ligt vaker dan eens niet bij de één of bij de ander, maar juist in de relatie: de wisselwerking tussen ouder en hulpverlener.

Op dit congres staan zeven experts stil bij de manier waarop hulpverleners en docenten een positieve werkrelatie met ouders tot stand kunnen brengen en onderhouden.

Je hebt 60 dagen de tijd om alle videopresentaties on demand te volgen.

Volg je deze scholingsdag liever op locatie? Schrijf je dan hier in.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Deze scholing is bedoeld voor professionals en leerkrachten op HBO / Universitair werk- en denkniveau, die nieuwe kennis willen opdoen of hun algemene inzetbaarheid op de arbeidsmarkt willen vergroten en werkzaam zijn in de jeugd(gezondheids)zorg, de GGZ en (L)VB sector en het (speciaal) onderwijs. Denk daarbij aan: jeugdbeschermers, jeugd- en gezinsprofessionals, maatschappelijk werkers, ambulant begeleiders, leerkrachten, cliëntbegeleiders, gezinsbegeleiders, jeugdartsen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, vaktherapeuten, psychologen, (ortho)pedagogen, gedragswetenschappers, kinder-, gezins- en herstelcoaches, etc.


Wat leer je?

 • Het meest recente wetenschappelijke onderzoek over moeizame samenwerkingsrelaties met ouders en implicaties voor de praktijk
 • Opvoedondersteuning en ouderbegeleiding vanuit de ouder-begeleidende positie
 • Zelfreflectie en inzicht in de eigen professionaliteit
 • Handvatten om een oudervriendelijke manier gestalte te geven
 • Samenwerken met ouders met een licht verstandelijke beperking
 • Het ABC van de Driehoekskunde ter optimalisering van oudercontacten
 • Omgaan met moeizame oudercontacten vanuit de schoolcontext

Programma

Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo] - Dagvoorzitter

Dr. Carolien Gravesteijn [Hogeschool Leiden] - Moeizame samenwerkingsrelaties met ouders

José Koster [Verheldering & Inzicht] - Opvoedondersteuning en ouderbegeleiding vanuit de ouder-begeleidende positie

Prof. Dr. Judi Mesman [Universiteit Leiden] - Wie is er nu lastig?

Deelsessie 1A Jolien Grolleman MSc. en Flier Hulsbergen MSc. [Hogeschool Leiden] - Werken op een oudervriendelijke manier

Deelsessie 1B Prof. Dr. Maroesjka van Nieuwenhuijzen [Universiteit van Amsterdam] - Samenwerken met ouders met een licht verstandelijke beperking

Deelsessie 2A Drs. Chiel Egberts [Drienamiek] - Het ABC van de Driehoekskunde

Deelsessie 2B Anton Horeweg MSEN [InHolland] en Ingrid van Essen [Ingrid van Essen] - Moeizame oudercontacten op school


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader.

Carolien GravesteijnHogeschool Leiden
Dr. Carolien Gravesteijn
Bijdrage: Van transformatie van moeilijke samenwerkingsrelaties tot een oudervriendelijke werkwijze

Carolien is psycholoog en lector Ouderschap & Ouderbegeleiding aan Hogeschool Leiden en lid van Raad van Toezicht van Panta Rhei. Zij heeft boeken geschreven, zoals Ouderschap is Jongleren en wetenschappelijke artikelen gepubliceerd over ouderschap, opvoeden, levensvaardigheden en rouwverwerking.

Het hebben van moeizame samenwerkingsrelaties met ouders kan een uitdaging zijn, vooral in situaties waarin samenwerking essentieel is, zoals bij de opvoeding van kinderen of in onderwijsinstellingen. In deze inleidende presentatie zal Carolien Gravesteijn vanuit relevant wetenschappelijk onderzoek de brug slaan naar implicaties en uitdagingen voor hulpverleners en leerkrachten in de praktijk.

José KosterVerheldering & Inzicht
José Koster
Bijdrage: Opvoedondersteuning en ouderbegeleiding vanuit de ouder-begeleidende positie

José Koster is ouderschaps- en communicatiedeskundige. Zij doceert, traint en coacht (teams) beroepskrachten en studenten in het onderwijs, welzijn en zorg, in de omgang met ouders en de (onderlinge-) communicatie. Zij is (Master)trainer van de interventies: GIZ, M@ZL en het programma: ‘Het Begint Bij Mij’. Samen met Marianne Langemeijer ontwikkelde zij de vakopleiding: Individuele Opvoedopstellingen. Daarnaast is zij werkzaam als supervisor (LVSC) en therapeutisch-coach. Ook heeft zij een praktijk (relatie)coaching en Individuele Opvoedopstellingen in Haarlem.

De ouderbegeleidende positie is een hulpmiddel dat professionals helpt om hun samenwerking met ouders in lastige situaties effectiever, beter en bewuster vorm te geven. Juíst wanneer de emoties hoog oplopen, heb je iets nodig wat je helpt om naast in plaats van tegenover de ouder te staan. Dan voelt de ouder zich gezien en gesteund, waardoor er bereidheid is om open te staan voor een andere werkelijkheid. José Koster legt uit waarom juíst het werken met ouders zo veel emoties op kan roepen en geeft een kijkje in dit helpende instrument.

Judi MesmanUniversiteit Leiden
Prof. Dr. Judi Mesman
Bijdrage: Wie is er nu lastig?

Judi Mesman is hoogleraar The interdisciplinary study of societal challenges aan de Universiteit Leiden. Zij onderzoekt hoe kinderen en volwassenen zichzelf en anderen zien in de samenleving en gebruikt daarbij inzichten uit verschillende wetenschapsgebieden. Hierbij richt zij zich op de rol van gender, cultuur, en sociaaleconomische factoren van ouders en kinderen bij het vormgeven van ouder-kind interacties en ontwikkelingspaden, waarbij de analyse van videomateriaal centraal staat. Momenteel onderzoekt zij in haar NWO-Vici project de opvoedingsherkomst van vooroordelen in verschillende etnische groepen, en gendersocialisatie in het gezin en op school met een ERC-Consolidator beurs. Hiernaast is Judi decaan van het Leiden University College The Hague (LUC).

Niemand ís lastig. Iemand erváárt de ander als lastig. Omdat de ander niet begrepen wordt, of er ideeën op nahoudt die niet stroken met de eigen ideeën. Dit zijn botsingen die vaker voorkomen tussen personen met verschillende culturele en sociaaleconomische achtergronden. Waar een samenwerkingsrelatie lastig verloopt zijn twee partijen verantwoordelijk. Is één van die partijen een betaalde professional, dan ligt bij die persoon het grootste deel van de verantwoordelijkheid. Het vlot trekken van een lastige samenwerking met ouders vergt een zelf-reflectieve houding en een stevig inzicht in de eigen positionaliteit van de professional waarbij men zich niet verschuilt achter een zogenaamde objectieve neutrale blik. Dat kan best even wennen zijn, maar maakt lastige samenwerkingsrelaties veel beter hanteerbaar.

Jolien GrollemanHogeschool Leiden
Jolien Grolleman MSc.
Bijdrage: Werken op een oudervriendelijke manier

Jolien Grolleman heeft de master Preventieve Jeugdhulp en Opvoeding cum laude afgerond. Tijdens haar afstuderen heeft ze bij het project Leuker voor Later onderzoek gedaan naar veranderingen in zelfvertrouwen en emotieregulatie van ouders gedurende de eerste vier jaar van het ouderschap. Deze afstudeeropdracht bij het lectoraat heeft een passie voor onderzoek in haar doen opbloeien.

Jolien werkt aan de projecten OuderTeam en Leuker voor Later. Deze projecten sluiten perfect aan op haar interesse in (de overgang naar) het ouderschap. ‘Niet alleen de ontwikkeling van kinderen, maar ook de ontwikkeling van ouders verdient aandacht.

Ouderschap is een complex proces van continue interactie tussen ouder, kind en omgeving. In de huidige tijd wordt vanuit de omgeving steeds meer van ouders verwacht en dit vraagt aandacht voor positief ouderschap. Immers, positief ouderschap vormt de basis voor positief opvoeden en voor een gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren. Maar ​hoe kunnen we beschermende factoren voor ouder en kind versterken en een constructieve samenwerkingsrelaties met ouders tot stand brengen en onderhouden?

Flier HulsbergenHogeschool Leiden
Flier Hulsbergen MSc.
Bijdrage: Werken op een oudervriendelijke manier

In het lectoraat Ouderschap & Ouderbegeleiding werkt Flier Hulsbergen als docent-onderzoeker bij het project Levensvaardigheden in het primair onderwijs. Ze richt zich op het (door)ontwikkelen, implementeren en evalueren van deze interventie voor diverse scholen en wijkorganisaties. Flier heeft een achtergrond als dramatherapeut in de traumaverwerking bij kinderen. Na haar research master International Development Studies is ze werkzaam geweest als onderzoeker en analist in de bestrijding van seksueel geweld tegen kinderen in Indonesië en Nederland. In het lectoraat zet Flier zich graag in - vanuit een preventief kader - voor het bevorderen van emotionele en sociale ontwikkeling, veiligheid en welzijn van jeugdigen.

Flier Hulsbergen verzorgt deze deelsessie samen met haar collega Jolien Grolleman.

Maroesjka van NieuwenhuijzenUniversiteit van Amsterdam
Prof. Dr. Maroesjka van Nieuwenhuijzen
Bijdrage: Samenwerken met ouders met een licht verstandelijke beperking

Maroesjka van Nieuwenhuijzen studeerde Algemene Taalwetenschap en Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Ze promoveerde in 2004 aan de UU (Orthopedagogiek) op het onderzoek ‘Social information processing in children with mild intellectual disabilities’. Van 2005-2017 was ze als post doc en UD verbonden aan de UU (Ontwikkelingspsychologie) en de VU (Orthopedagogiek). Daarnaast was ze van 2009-2011 lector Gehandicaptenzorg en Jeugdzorg aan de Hogeschool Leiden. Ze is sinds 2017 hoofd onderzoek bij Expect Jeugd, Expertisecentrum Partners voor Jeugd, en sinds 2022 bijzonder hoogleraar LVB, Ouderschap, en Jeugdbescherming aan de UvA (Forensische Orthopedagogiek). Haar expertise ligt op het gebied van risico- en beschermende factoren voor gedragsproblematiek van jeugdigen met LVB, opvoeding van ouders met LVB, effectiviteit van gedragsinterventies en diagnostische instrumenten, in jeugdhulpverlening, gehandicaptenzorg, en het gedwongen kader.

Ouders met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben beperkingen in het cognitief en adaptief functioneren. Daarnaast is er vaak sprake van complexe en meervoudige problematiek in het gezin. Ze zijn weinig geneigd om hulp te vragen en accepteren, en daarom is het vaak lastig voor professionals om hen te bereiken en een goede samenwerkingsrelatie aan te gaan. Van Nieuwenhuijzen zal in haar lezing ingaan op succesfactoren in de ondersteuning aan ouders met LVB en wat dit vraagt van de professional.

Chiel EgbertsDrienamiek
Drs. Chiel Egberts
Bijdrage: Het ABC van de Driehoekskunde

Chiel Egberts is orthopedagoog en werkt vanaf 1980 in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Aan het eind van de vorige eeuw heeft hij wat later Driehoekskunde zou gaan heten, ontwikkeld. Hij heeft daarover verschillende boeken geschreven. Vanuit zijn bedrijf Drienamiek geeft hij trainingen en opleidingen.

Het ABC van de Driehoekskunde kan gezien worden als een 'taalles voor beginners en gevorderden'. Chiel Egberts legt uit vanuit welke visie deze taal is ontstaan en waarom deze taal zo belangrijk is in de samenwerking met ouders. Na de theoretische uitleg zal er worden geoefend in het werken volgens deze methodiek, waarbij deelnemers ook eigen casuïstiek kunnen inbrengen.

Anton HorewegInHolland
Anton Horeweg M SEN
Bijdrage: In gesprek met ouders

Anton Horeweg is gedragsspecialist (M SEN) en was bijna veertig jaar leraar in het basisonderwijs. Hij is auteur van diverse onderwijsboeken, waaronder Handboek Gedrag op school en De traumasensitieve school. Anton is ook auteur van de website www.gedragsproblemenindeklas.nl
Hij heeft zitting in Expertteams Project Leer-Kracht: (NCOJ) en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KC-KJP), lid van de Academische Werkplaats voor ADHD en druk gedrag, was trainer en methodiekontwikkelaar voor het NCOJ en is veelgevraagd spreker op scholen en congressen.

Professioneel communiceren met ouders is niet altijd even gemakkelijk. Want hoe maak je ouders duidelijk dat jij het beste voor hebt met hun kind? Terwijl zij wellicht het idee hebben dat je hun kind – of sterker nog hun opvoeding - zwaar ondermijnt? Het blijkt nog een hele kunst – met name wanneer de emoties oplopen - om in verbinding met elkaar te communiceren, zonder elkaar te veroordelen of in verwijten te vervallen.
Elkaar begrijpen is iets dat ouders en leerkrachten soms lastig vinden, tegelijkertijd is het essentieel voor de schoolsuccessen van je leerlingen. Die gedijen nu eenmaal beter, en leren beter als de bekende pedagogische driehoek gesloten is. In deze deelsessie krijg je handvatten om professioneel met ouders te blijven communiceren en een positieve relatie op te bouwen - juist als het in het contact lastig wordt.

Anton Horeweg en Ingrid van Essen zullen in deze praktijkgerichte deelsessie ingaan op deze thematiek. Vanuit de schoolcontext volgen er concrete handreikingen voor professionals werkzaam in het onderwijs.

Ingrid van EssenDe Egelantier
Ingrid van Essen
Bijdrage: In gesprek met ouders

Ingrid van Essen was docent en werkzaam als systemisch coach en trainer op het gebied van communicatie en gedrag voor onderwijsorganisaties. Daarnaast is ze een veelgevraagd spreker op congressen en auteur van verschillende boeken met als thema gedrag en communicatie in het onderwijs.

Ingrid van Essen verzorgt deze deelsessie samen met Anton Horeweg.

Guus FeronEuregionaal Congresburo
Drs. Guus Feron
Bijdrage: Congresmanager

Guus is opgeleid als jeugdhulpverlener en studeerde Comparative European Social Studies aan de University of North London. Op de werkvloer lag zijn hart bij het systemisch werken met (LVB-) jongeren met bijkomende psychiatrische problematiek. Hij werkte regelmatig voor het consulententeam (het huidige CCE) en heeft meer dan 20 jaar ervaring in leidinggevende- en beleidsfuncties. Hij was onder andere manager, projectleider en directeur van een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Guus is getrouwd, vader van twee kinderen en trotse grootvader van drie kleinkinderen.


Accreditatie

Als je je aanmeldt en aangeeft dat je lid bent van een register waarbij onze aanvraag nog in behandeling is, dan mag je altijd gratis annuleren in het onwaarschijnlijke geval dat de beoordelingscommissie onze aanvraag zou afwijzen.

Voor dit congres is accreditatie aangevraagd bij:

SKJ
5,75 punten voor jeugd- en gezinsprofessionals in de categorie informeel leren - conferentie

NIP K&J / NVO-OG
5 punten voor herregistratie
1,5 punten voor opleiding - behandeling
0,5 punt voor opleiding - diagnostiek
0,5 punt voor opleiding - overige taken

FGzPt
3 punten

Registerplein
7 punten voor:

 • Cliëntondersteuners
 • Gezinshuisouders
 • GGZ-Agogen
 • Kinderwerkers / Jongerenwerkers
 • Maatschappelijk werk
 • Psychodiagnostisch Werkenden
 • Sociaal Agogen
 • Sociaal Werker

AbSG (KNMG/GAIA)
Alleen geaccrediteerd voor het congres op locatie.

Kwaliteitsregister V&V
5 punten voor:

 • GGZ-verpleegkundigen
 • Jeugdverpleegkundigen
 • Kinderverpleegkundigen
 • SPV-en

Register Vaktherapie
7 punten

* LET OP: Toegekende punten van AbSG / KNMG-GAIA voor artsen gelden uitsluitend voor deelname aan deze live-versie op locatie van het congres en NIET voor de online versie. Andere artsen (zoals bijvoorbeeld psychiaters) komen op basis van de KNMG-brede regeling betreffende scholing buiten het eigen vakgebied en op basis van de 25%-regel ook in aanmerking voor deze punten.


Prijs en korting


Prijs

De prijs voor deelname aan deze dag is € 249,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Bewijs van deelname (digitaal)
 • Bijschrijving van registerpunten na afloop van de online uitvoering van dit congres

Kortingen

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 6,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 219,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 5,00 (extra) korting op je aanmelding.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 180,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het daarvoor bestemde vak. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Wil je deelnemen met een groep van 5 of meer personen, dan kun je gebruik maken van de groepskorting. Op die manier neemt elke vijfde deelnemer van de groep gratis deel. De hoofdaanmelder ontvangt na inschrijving de groepscode en stuurt deze door naar de 4 collega's. Elke collega moet daarna zelf inschrijven onder vermelding van deze code.


Alle voordelen op een rij

 • Praktijkgericht congres over samenwerkingsrelaties met ouders
 • Breed geaccrediteerd scholingsaanbod
 • Vooraanstaande sprekers uit wetenschap en praktijk
 • Keuze uit diverse interessante deel- / verdiepingssessies
 • Diverse kortingsmogelijkheden

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!