15 april 2021 - Online scholing

Online congres - Multiprobleemgezinnen - 5e editie

Dit online congres is te volgen tot en met 14 mei 2021

Wat is een online congres? Klik hier

Hoe schrijf ik in? Hoe profiteer ik van gratis deelname aan een tweede online congres? Hoe gaat het technisch in z'n werk? Klik hier

Dit online congres start op 15 april 2021 en is te bekijken t/m 14 mei 2021


Online congres - Multiprobleemgezinnen - 5e editie


Locatie Online scholing

Prijs € 295,00 ex. 21% BTW

Inschrijven mogelijk tot 8 mei 2021

Het online-congres over het werken met meervoudige en complexe gezinsproblematiek staat dit keer in het teken van verbinding.

Complexe- en meervoudige gezinsproblematiek kan een enorme impact hebben op verschillende levensgebieden binnen gezinssystemen. Inmiddels is duidelijk dat er geen eenvoudige, duurzame oplossingen zijn voor de opeenstapeling van problemen waarmee ouders en kinderen binnen deze gezinnen te maken hebben. 

Deze ingewikkelde problematiek vraagt om specifieke kennis en toepassing van werkzame interventieprogramma's. Maar boven alles is de werkrelatie verschrikkelijk belangrijk. Hoe slaag je erin om als professional de verbinding te maken met de gezinsleden? Hoe helpt je de verbindingen tussen gezinnen verbeteren? En de verbinding tussen het gezin en hun sociale omgeving? Hoe kom je tot daadwerkelijke zelfregulatie en eigen regie? Wat kunnen we met een systemische aanpak van gezinsproblematiek op weg naar eigen kracht? Welke concrete tools zijn beschikbaar in het praktisch werken met multiprobleemgezinnen? Hoe kun je veerkracht en eigen kracht stimuleren, zonder gezinnen aan hun lot over te laten?

Op deze en andere vragen gaan ervaren sprekers in tijdens dit online congres. De videocolleges zijn vanaf de start van het congres 30 dagen te bekijken in een gebruikersvriendelijke beveiligde leeromgeving. 

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Deze lustrumeditie van het online-congres over multiprobleemgezinnen is bedoeld als bij- en nascholing van hulpverleners en leerkrachten die beroepsmatig bij de hulp- en dienstverlening aan deze gezinnen betrokken zijn. Daarbij valt te denken aan jeugdzorgwerkers, psychologen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, (sociaal) psychiatrisch verpleegkundigen en gezins- en persoonlijkbegeleiders, maar ook aan trajectbegeleiders / trajectcoaches, medewerkers van Wmo-loketten, schuldhulpverleners, medewerkers sociaal beheer en handhavers.

Werk- en denkniveau: HBO / Academisch


Wat leer je?

 • Zelfregulatie bij multiproblematiek
 • Preventie van criminaliteit door middel van gezinsondersteuning
 • Het zoeken naar verbinding met ouders
 • Werken met overlastgevende gezinnen
 • De relatie tussen verbinding en regie
 • Systemisch behandelen van complexe gezinsproblematiek
 • Werken met een survival toolbox voor begeleiders van gezinnen met meervoudige en complexe problemen

Programma

Prof. Dr. Rudi Roose [Universiteit van Gent ] - Inleiding in de multiproblematiek en de brug naar zelfregulatie

Drs. Sanne van der Kleij [van Montvoort] - Verbinding en regie

Drs. Annemarie de Beer [Gemeente Amsterdam] - Werken met overlastgevende gezinnen 

José Koster [Verheldering & Inzicht] - Werken in verbinding met ouders

Dr. Aurelie Lange [Family Psychology Mutual] en Drs. Marije Eigendaal [De Viersprong] - Preventie en behandeling van criminaliteit

Giel Vaessen [Kinkindekabel] - De survival toolbox voor professionals die met meervoudige en complexe gezinsproblemen werken 

Drs. Katrien De Vuyst [Prisma] en Drs. Bruno Hillewaere [Euthopia] - Systemisch behandelen van multiprobleemgezinnen

Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo] - Moderator 


Wie zijn de sprekers?

Rudi RooseUniversiteit van Gent
Prof. Dr. Rudi Roose
Bijdrage: Wat weten we van multiproblematiek en hoe om te gaan met het begrip zelfregulatie?

Rudi Roose is opgeleid tot pedagoog en criminoloog en werkte vele jaren in de residentiële en ambulante jeugdzorg. Hij promoveerde tot doctor in de Pedagogische Wetenschappen en werkt momenteel als Universitair docent en opleidingsvoorzitter Sociaal Werk aan de Universiteit van Gent. 

In het werken met multiprobleemgezinnen wordt vaak gericht op veerkracht en eigen kracht. Wat verstaan we hieronder, wat zegt recent wetenschappelijk onderzoek en hoe kunnen we hier concreet mee omgaan in de praktijk? Kunnen mensen die kampen met complexe gezinsproblematiek in een zelfregulerende rol komen? Deze vragen staan centraal in de inleidende presentatie onder leiding van Rudi Roose.

Sanne van der Kleijvan Montfoort
Drs. Sanne van der Kleij
Bijdrage: Van verbinding en (veer)kracht en eigen regie

Sanne studeerde klinische- en ontwikkelingspsychologie en deed in de rol van gedragskundige ruime ervaring op bij Bureau Jeugdzorg, zowel in het vrijwillig als in het gedwongen kader. Momenteel werkt zij als senior adviseur bij bureau VanMontfoort.

Werken met multiproblematiek kan gekenmerkt worden als divers en complex. Een goede werkrelatie is essentieel in het nastreven van eigen (veer)kracht bij gezinnen waarin de problemen zich opstapelen. Dit vereist een gedegen voorbereiding van de professional om te ontkomen aan de valkuil om met een vooropgezette agenda binnen te komen. De samenwerking met multiprobleemgezinnen begint dan ook vaak met de acceptatie dat sommige situaties nooit zullen veranderen. Maar hoe te komen tot een situatie waarin gezinnen voldoende regie hebben over de eigen situatie, waarin hulpverleners gecoördineerd werken en waarbij er sprake is van 'goed genoeg ouderschap'?

Annemarie de BeerGemeente Amsterdam
Drs. Annemarie de Beer
Bijdrage: Overlastgevende gezinnen, wat nu?

Annemarie studeerde orthopedagogiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Momenteel is zij werkzaam als stedelijk kwartiermaker doorbraakteam in de gemeente Amsterdam. 

In de afgelopen jaren werd frequent geconstateerd dat (overlastgevende) multiprobleemgezinnen soms lastig geholpen kunnen worden vanwege de complexe problematiek en dat een lang verleden van hulpverlening onvoldoende heeft geholpen. Wat zegt dit van veerkracht en eigen kracht? Annemarie de Beer zal samen met haar collega's Aicha Lagha en Dirk-Jan Schmidt ingaan op een aanpak die geldt voor gezinnen met een complexe gezinssituatie die eveneens kampen met complexe psychische en/of psychosociale en/of somatische problematiek, waar zorg ernstig tot stilstand komt. De effecten en opbrengsten zullen worden toegelicht aan de hand van casuïstiek.

José KosterVerheldering & Inzicht
José Koster
Bijdrage: Help! Een ‘Multi-probleem’-ouder!

José Koster doceert, traint en coacht (teams) beroepskrachten en studenten in het onderwijs, welzijn en zorg, in de omgang met ouders en leidt projecten op het gebied van werken met ouders en de (onderlinge-) communicatie. Zij is trainer en mede-ontwikkelaar van de vakopleiding ‘Individuele Opvoedopstellingen’ en Mastertrainer van het programma ‘Het Begint Bij Mij’ Daarnaast is zij werkzaam als supervisor (LVSC) en heeft zij een praktijk voor coaching en Individuele Opvoedopstellingen in Haarlem.  Zij heeft ruime ervaring en kennis over o.a. ouderschap & opvoedondersteuning; -migratie; -LVB; -detentie; en -(jeugd- ) zorg. 

Een goede samenwerkingsrelatie met ouders is altijd in het belang van het kind. Juist wanneer de gezondheid of veiligheid van een kind in het geding is, is het noodzaak om samen met ouders te zoeken naar oplossingen om de situatie te veranderen. Dit is helaas niet altijd eenvoudig. Soms roepen ouders enorme weerstand en angst op bij jou als professional. Soms schrik je of staan je haren overeind! Hoe geef je dan nog regie aan ouders waarvan je misschien denkt dat ze ongeschikt zijn voor het opvoederschap? Tijdens deze sessie kijken we naar wat het werken met ouders in een ‘multi-probleem’ situatie met jou doet als hulpverlener en nemen we het instrument onder de loep dat Alice van der Pas ontwikkelde om jou te helpen om steeds opnieuw de verbinding met de ouder en jezelf te hervinden.

Aurelie LangeFamily Psychology Mutual
Dr. Aurelie Lange
Bijdrage: Preventie en behandeling van criminaliteit

Aurelie Lange heeft als onderzoeker gewerkt bij de Viersprong, een 3e-lijns GGZ instelling, met focus op systemische interventies. In 2018 is ze gepromoveerd op onderzoek naar Multisysteem Therapie (MST). De laatste jaren heeft ze gewerkt als principal investigator. Momenteel is zij werkzaam in Engeland als onderzoeker bij Family Psychology Mutual.

In deze presentatie zullen wetenschappelijke kennis en praktijkervaring gebruikt worden om criminaliteit en het belang van gezinsondersteuning beter te begrijpen. Er zal ingegaan worden op hoe criminaliteit ontstaat en in stand gehouden wordt. Hierbij zal het doorbreken van intergenerationele patronen en het gebruik van systemische interventies om individuele kwetsbaarheden en noden van gezinsleden op te vangen aan de orde komen. Er wordt gekeken naar systemen rondom het gezin alsook factoren en processen binnen het gezin. Vanuit deze kennis kan gekeken worden naar de rol en het belang van gezinsondersteuning. Welke rollen en taken kan een gezinsondersteuner hierin oppakken en wat zijn de kansen hierin? Hierbij zal m.n. gebruik gemaakt worden van kennis en ervaring vanuit effectieve (intensieve) systeeminterventies zoals Multisysteem Therapie en Functional Family Therapy. 

Marije EijgendaalDe Viersprong
Drs. Marije Eijgendaal
Bijdrage: Preventie en behandeling van criminaliteit

Marije Eijgendaal is systeemtherapeut, klinisch psycholoog K&J. Zij werkt bij de Viersprong in de functie van specialismeleider systeeminterventies. 

Marije Eigendaal geeft deze presentatie samen met haar collega Dr. Aurelie Lange.

Giel VaessenKinkindekabel
Giel Vaessen
Bijdrage: De 'survival toolbox' als hulpmiddel voor ambulante gezinsbegeleiders in de jeugdzorg

Giel Vaessen werkte decennia lang als groepswerker, behandelcoördinator en gezinstherapeut in de kinder- en jeugdpsychiatrie en als zorgcoördinator in het speciaal onderwijs. Momenteel is hij werkzaam als zorgcoördinator en gezinstherapeut in de ambulante GGZ. Daarnaast geeft Giel reeds vele jaren cursussen en trainingen rondom kinder- en jeugdproblematiek en schreef hieromtrent diverse praktijkgerichte boeken.

Giel Vaessen legt in deze praktijkgerichte bijdrage uit wat de survical toolbox kan betekenen in het werken met multiprobleemgezinnen. Waar lopen gezinsbegeleiders in de jeugdzorg zoal tegenaan en welke interventies zijn effectief om jongeren in hun kracht te zetten en zich zo optimaal als mogelijk te ontwikkelen?

Katrien De VuystStichting Prisma
Drs. Katrien De Vuyst
Bijdrage: Systemisch behandelen van multiprobleemgezinnen

Katrien is orthopedagoog-generalist en werkt bij Stichting Prisma als supervisor van een team Multisysteem Therapie therapeuten.

Het werken met complexe gezinnen is onlosmakelijk verbonden met zeer complexe situaties. Het is dan ook van belang dat professionals in staat zijn om gezinssituaties systematisch te analyseren en de uitkomst te vertalen naar concrete handelingen in de eigen werksituatie samen met de ouder(s). Een systemische manier van werken kan de veerkracht vergroten, de balans in het gezin en de opvoeding herstellen, zodat zij daarna weer zoveel mogelijk op eigen kracht door kunnen gaan. Katrien verzorgt deze presentatie samen met haar collega Drs. Bruno Hillewaere.

Drs. Bruno HillewaereEuthopia
Drs. Bruno Hillewaere
Bijdrage: Systemisch behandelen van multiprobleemgezinnen

Bruno Hillewaere is systeemtherapeut, psychotherapeut, opleider en supervisor systeemtherapie. Hij is een van de oprichters en inhoudelijk leidinggevende van Euthopia in Breda, een instituut voor opleiding, supervisie en praktijk in systeemtherapie. Bruno is auteur van meerdere artikels, ondermeer het artikel 'In verbinding corrigeren  en confronteren ­– Over positionering, kleine grootsheid en groei in systeemtherapie'.

Bruno verzorgt deze presentatie samen met zijn collega Drs. Katrien De Vuyst

Guido van de LuitgaardenCentrum Educatie en Supervisie
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Moderator

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.


Certificering

Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname net het volledig volgen van het programma.


Accreditatie

Dit online congres staat voor 7 studie-uren. Bij onderstaande registers is accreditatie aangevraagd voor dit congres. Wie lid is van één van de registers die op dit moment onze aanvraag nog in behandeling hebben, kan zich gewoon al inschrijven. Mocht het congres dan (tegen iedere verwachting in) onverhoopt niet geaccrediteerd worden, dan krijg je niet alleen je geld terug, maar mag je ook gratis deelnemen aan dit congres.

 • SKJ
  7 punten in categorie informeel leren - conferentie
 • NIP K&J/NVO-OG
  7 punten voor herregistratie
  2 punten voor opleiding - behandeling
  1 punt voor opleiding - diagnostiek
  0,5 punt voor opleiding - overige taken
 • Registerplein
  7 punten voor:
  • Cliëntondersteuners
  • Gezinshuisouders
  • GGz-agogen
  • Maatschappelijk werkers
  • Psychodiagnostisch werkers
  • Sociaal agogen
  • Sociaal werkers
 • Kwaliteitsregister V&V
  7 punten voor:
  • GGz-verpleegkundigen
  • Jeugdverpleegkundigen
  • Justitieel verpleegkundigen
  • Kinderverpleegkundigen
  • SPV-en
 • Verpleegkundig Specialisten Register
  7 punten
 • FGzPt
  in behandeling
 • Register Vaktherapie
  7 punten
 • LV POH-GGZ
  7 punten

Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 295,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 45,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Iedere deelnemer mag een collega naar keuze gratis laten deelnemen aan dit online-congres. De gratis collega dient zich wel in te schrijven. Je collega krijgt ook eventuele registerpunten en een bewijs van deelname. De introducé ontvangt de standaard geautomatiseerde bevestiging, maar er zal geen factuur worden verstuurd. 


Alle voordelen op een rij

 • Zeer deskundige sprekers uit wetenschap en praktijk
 • Vanaf 15 april 2021 een maand lang toegang tot alle inhoud van het online-congres
 • Geaccrediteerd door relevante beroepsregisters
 • Bewijs van deelname en het bijschrijven van accreditatiepunten (achteraf)
 • Gratis een collega mee laten doen of zelf opnieuw (maar nu gratis) inschrijven voor een tweede online-congres

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!