11 mei 2023 - Utrecht

Jaarlijks Congres - Werken met migranten en vluchtelingen - editie 2023

Congres op locatie - wat moet je weten?

Deelnemers aan het live congres:

 • ontvangen op 1 juni 2023 een inlogcode om de gemiste deelsessies tot en met 30 juni 2023 online on demand te bekijken
 • worden na afmelding door ziekte of quarantaine dan wel annulering als gevolg van overheidsmaatregelen automatisch omgeboekt naar de online-versie van dit congres

Jaarlijks Congres - Werken met migranten en vluchtelingen - editie 2023


Startdatum 11 mei 2023

Aanvangstijd 10:00 uur

Eindtijd 16:30 uur

Locatie Jaarbeurs - Beatrixgebouw - Meetup - Utrecht

Prijs € 299,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 11 mei 2023

Max. aantal deelnemers 150

Dit jaar staat het congres over het werken met migranten en vluchtelingen in het teken van geestelijke gezondheid en opvoeding.

Mensen met een migratie- of vluchtgeschiedenis ervaren veel vaker psychische problemen dan anderen. Ze staan aan meer stressoren bloot, beschikken over minder sociale hulpbronnen en de hulpverlening sluit minder aan bij hun leefwereld.

Maar waar komt hun stress dan uit voort? Wat maakt het stellen van een juiste diagnose zo bijzonder? Hoe kun je elementen uit de positieve psychologie inzetten om hun veerkracht en flexibiliteit te ondersteunen? Wat doe je wel en wat doe je beter niet als je met hen in gesprek bent? Op welke manier maak je opvoeding met hen bespreekbaar? Hoe kun je traumasensitief werken met mensen met een migratiegeschiedenis?

Op deze en andere vragen gaan zeer deskundige sprekers in tijdens dit jaarlijks congres. Naast het delen van kennis voortkomend uit wetenschappelijk onderzoek, zullen ook concrete handreikingen worden gedaan voor de praktijk. Hoe kan in pleegzorg- of gezinshuissituaties cultuursensitief werken vorm krijgen?

Je hebt vanaf 1 juni 2023 precies 30 dagen de tijd om de videopresentaties van de gemiste deelsessies on demand te volgen. Dit betreft een verplicht onderdeel om in aanmerking te komen voor het bewijs van deelname en het bijschrijven van de toegekende accreditatiepunten. De inloggegevens ontvang je op 1 juni 2023 in de vroege ochtend per e-mail.

Volg je deze scholingsdag liever uitsluitend online? Schrijf je dan hier in.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Deze scholingsbijeenkomst is bedoeld voor professionals en leerkrachten op HBO / Universitair werk- en denkniveau, die nieuwe kennis willen opdoen of hun algemene inzetbaarheid op de arbeidsmarkt willen vergroten en werkzaam zijn in de jeugd(gezondheids)zorg, de GGZ en (L)VB sector en het (speciaal) onderwijs. Denk daarbij aan psychologen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, medewerkers van veiligheidshuizen, vluchtelingenwerk, asielzoekerscentra, jeugdhulpverleners, gezinsbegeleiders, cliëntbegeleiders in de (L)VB-zorg of de psychiatrie, jeugdbescherming, begeleiders in het onderwijs, (jeugd)verpleegkundigen en jeugdartsen.


Wat leer je?

 • Interculturele zorg: wat maakt migrantengezinnen volgens de laatste wetenschappelijke inzichten extra kwetsbaar en wat kunnen hulpverleners daarmee?
 • Cultuursensitief behandelen in de GGz op basis van culturele competenties;
 • Vergroten van veerkracht van mensen met een vluchtgeschiedenis op basis van positieve psychologie;
 • De do's en don'ts met betrekking tot gespreksvoering met migranten en vluchtelingen;
 • Op welke manier je opvoeden bespreekbaar kunt maken met ouders met een migratie achtergrond;
 • Op welke wijze je om kunt gaan met de behandeling van psychotraumaklachten bij (ongedocumenteerde) migranten;
 • Cultuursensitief werken in pleegzorgsituaties.

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Opening congres door dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo]

10.15 uur Dr. Marjolijn Distelbrink [Verwey-Jonker-Instituut] - Interculturele zorg: over kwetsbaarheid en mogelijkheden

11.10 uur Dr. Jeroen Knipscheer [Universiteit Utrecht] - Cultuursensitief behandelen in de GGz

12.05 uur Pauze

12.15 uur Dr. Tommy Hendriks [Universiteit Tilburg] - Vergroten van veerkracht op basis van positieve psychologie

13.15 uur Lunchbuffet

14.00 uur Deelsessies

Deelsessie 1A Kaveh Bouteh [Pharos] - Effectieve gespreksvoering met migranten en vluchtelingen

Deelsessie 1B Drs. Marije Ronde [Elker] - Praten over opvoeding met ouders met een migratie achtergrond

15.00 uur Pauze

15.30 uur Deelsessies

Deelsessie 2A Drs. Barbara Kieft en Eva Heezemans [Arq / Centrum '45] - De behandeling van psychotraumaklachten bij (ongedocumenteerde) migranten

Deelsessie 2B Emel Tuncel MSc. [Pleegzorg Oost Vlaanderen] - Cultuursensitief werken in pleegzorgsituaties

16.30 uur Afsluiting


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader.

Marjolijn DistelbrinkVerwey Jonker Instituut
Dr. Marjolijn Distelbrink
Bijdrage: Interculturele zorg: over kwetsbaarheid en mogelijkheden

Marjolijn is als senior onderzoeker verbonden aan het Verwey Jonker Instituut. Zij is gespecialiseerd in onderzoek naar - de organisatie en uitvoering van - professionele ondersteuning van opvoeders bij de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Veel van haar onderzoek richt zich op diversiteitsgevoeligheid van voorzieningen en interventies en het versterken van de evidence van ‘bottom up’ opvoedprogramma’s ontwikkeld door migranten. Recent onderzocht zij voor de gemeente Amsterdam de nieuwe wijkteams in het jeugdveld waarmee is geëxperimenteerd in de aanloop naar 2015.

Marjolijn Distelbrink richt in haar inleiding op het fenomeen interculturele zorg: wat maakt migranten en vluchtelingen extra kwetsbaar en wat betekent dit voor hulpverleners en leerkrachten? Naast preventieve voorzieningen zal zij ook richten op interventies, methodieken en voorschoolse educatie.

Jeroen KnipscheerArq Psychotrauma Expert Groep
Dr. Jeroen Knipscheer
Bijdrage: Cultuursensitief behandelen in de GGz

Jeroen is psychotherapeut en senior onderzoeker bij Arq Nationaal Psychotrauma Centrum. Daarnaast is hij universitair docent aan de afdeling Klinische Psychologie van de Universiteit Utrecht.

Deze bijdrage belicht op welke manieren zorgprofessionals hun repertoire aan behandelingen effectief kunnen inzetten bij cliëntengroepen met een migratieachtergrond. Centraal hierbij staat het vergroten van culturele competenties, zoals kennis, attitude en specifieke vaardigheden. Belangrijke elementen vormen het exploreren van het ziekte-verklaringsmodel aan de hand van het Cultural Formulation Interview (Lewis-Fernández e.a., 2016), het hanteren van een cultuurgevoelig anamneseprotocol en het toepassen van de richtlijnen van de Generieke Module Diversiteit (2018). Aan de hand van casuïstiek, wordt de vertaling naar een cultuursensitieve behandeling concreet gemaakt.

Tommy HendriksUniversiteit van Tilburg
Dr. Tommy Hendriks
Bijdrage: Cultureel sensitieve positieve psychologie in de praktijk: het BAMBOO programma

Tommy Hendriks is onderzoeker en stagecoördinator van de masteropleiding Positieve Psychologie en Welzijn aan de Universiteit van Tilburg. In 2018 behaalde hij zijn doctoraat aan de Universiteit van Amsterdam, waarbij hij zich richtte op de cross- en interculturele toepassingen van positieve psychologische interventies. Hij is gastdocent aan de Universiteit van Suriname, waar hij de bacheloropleiding 'Introductie in Positieve Psychologie' en de masteropleiding 'Positieve Geestelijke Gezondheid' heeft ontwikkeld. Hij is tevens associate editor bij het International Journal of Applied Positive Psychology. Daarnaast werkt hij voor GZA healthcare, een bedrijf dat verantwoordelijk is voor het welzijn van vluchtelingen die verblijven in alle asielzoekerscentra in Nederland. Hij ontwikkelde een preventieprogramma dat tot doel heeft de veerkracht en het welzijn van vluchtelingen te vergrote. Dit programma is beschikbaar op alle asielzoekerscentra, waaraan sinds 2020 al meer dan 1200 vluchtelingen hebben deelgenomen.

Sinds enkele jaren zien we de opkomst van strengths-based interventies binnen het aanbod van psychologische hulpverleningsprogramma’s voor vluchtelingen. In tegenstelling tot traditionele programma’s die veelal gebaseerd op de verwerking van trauma's, richten strengths-based interventies zich op de ontwikkeling van persoonlijke kwaliteiten zoals veerkracht, zelfvertrouwen en een hoopvolle toekomstverwachting. Een voorbeeld van een dergelijk programma is BAMBOO, een GGZ-programma voor vluchtelingen. Het is gebaseerd op het theoretisch kader van de positieve psychologie en aangepast volgens de richtlijnen voor de ontwikkeling van cultureel gevoelige cognitieve gedragstherapie.

Het programma bestaat uit 5 groepsbijeenkomsten van 2 uur, rondom thema’s als veerkracht, het omgaan met negatieve emoties, het uiten van dankbaarheid en het stellen van positieve doelen. In het programma staat het ontdekken, verkennen en toepassen van karaktersterkten op een cultuur sensitieve manier centraal. (Niemiec, 2017).

Aan de hand van de activiteiten in het Bamboo komt in deze presentatie aan bod:

• Het belang van culturele sensitiviteit van preventie en interventie programma’s voor vluchtelingen;
• Hoe het proces van culturele adaptatie in de praktijk kan worden doorgevoerd;
• Hoe de positieve psychologie op een cultureel sensitieve manier in de praktijk kan worden gebracht.

Ook worden resultaten van relevante onderzoeken gepresenteerd en worden er een of twee oefeningen uit het programma op een interactieve wijze gedemonstreerd.

Kaveh BoutehPharos
Kaveh Bouteh
Bijdrage: De do's en don'ts met betrekking tot gespreksvoering met migranten en vluchtelingen

Kaveh is trainer en adviseur bij Pharos, een landelijke organisatie die zich onder meer bezig houdt met het duurzaam verbeteren van de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van zorg en preventie aan laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen. Hij is daarnaast als gastdocent verbonden aan diverse hogescholen en universiteiten en is gespecialiseerd in healthcare and diversity, health literacy en diversiteitsmanagement.

Adequate gespreksvoering met mensen met een migratie-achtergrond vereist specifieke kennis en vaardigheden. Wanneer gesprekken zich richten op GGZ-problematiek, dan wordt het nog belangrijker om hier bewust en zorgvuldig mee om te gaan. Kaveh zal vanuit kennis de koppeling maken naar de praktijk aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden.

Marije RondeElker Jeugd & Onderwijs
Drs. Marije Ronde
Bijdrage: Kleur bekennen en geven

Marije heeft meer dan 10 jaren als gedragswetenschapper gewerkt in de residentiele en intensief ambulante jeugdzorg. Momenteel werkt zij bij Elker, een organisatie voor hoog specialistische hulp bij complexe opgroei- onderwijs- en opvoedvragen. Daarnaast is Marije als onderzoeker verbonden aan het Onderzoek- en Expertisecentrum voor kinderen en vreemdelingenrecht RuG en sinds kort hoofddocent (blok jeugdhulp) bij postmaster opleiding tot Orthopedagoog Generalist bij opleidingsinstituut PPO te Groningen.

Marije Ronde zal spreken vanuit haar eigen zoektocht en ervaringen in praten over opvoeden met ouders met een (niet westerse) migratie-achtergrond, aangevuld met wat er in de wetenschap bekend is. Er is zowel aandacht voor wat je als hulpverlener in huis moet hebben cq. halen en wat je concreet kunt gebruiken in de praktijk.

barbara KieftARQ - Centrum '45
Drs. Barbara Kieft
Bijdrage: De behandeling van psychotraumaklachten bij ongedocumenteerde migranten

Barbara Kieft is GZ-psycholoog bij ARQ - Centrum '45, het landelijk expertisecentrum voor diagnostiek en behandeling van mensen met complexe psychotraumaklachten.

Het aantal ongedocumenteerde migranten in Nederland is moeilijk te schatten, gezondheidszorg is veelal slecht toegankelijk. De reden voor vlucht en de marginale positie in Nederland dragen bij aan het hoger risico op het ontwikkelen van posttraumatische klachten. Na een introductie kijken Barbara Kieft en Eva Heezemans vanuit verschillende perspectieven naar de psychotrauma problematiek van ongedocumenteerde migranten. Wat is het perspectief van de patiënt? Hoe zit het politiek? Wat is het effect op professionals? Hoe zou een behandeling eruit moeten zien?

Emel TuncelPleegzorg Oost Vlaanderen
Emel Tuncel MSc.
Bijdrage: Cultuursensitieve Pleegzorg

Emel Tuncel studeerde klinische psychologie aan de Universiteit van Gent. Werken met mensen met een migratieachtergrond is altijd de rode draad geweest in haar loopbaan. Als stafmedewerker 'cultuursensitieve pleegzorg' probeert zij voor een inclusief organisatiebeleid te zorgen. Als coördinator ondersteund zij, samen met een team van intercultureel bemiddelaars, de organisatie om de hulpverlening cultuursensitiever te maken. Momenteel vervult zij de Vlaamse coördinatie over de opvang van Oekraïense niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) in Pleegzorg Vlaanderen.

Cultuur, migratie, en vluchtgeschiedenis zijn belangrijke factoren waar we ons van bewust moeten zijn wanneer we iemand de passende hulp willen bieden. Kennis hierover is nuttig, maar vooral interculturele communicatievaardigheden en een (cultuur)sensitieve basishouding vormen de basis voor een cultuursensitieve hulpverlening. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt niet alleen bij de sociale werkers in hun begeleidingswerk, ook bij de organisaties zelf en het beleid dat zij voeren. Een inclusief beleid zorgt voor cultuursensitieve hulpverlening. In Vlaanderen is Pleegzorg de eerste hulpvorm waar naar gekeken wordt voor minderjarigen, die niet meer thuis kunnen wonen of alleen in het land zijn. Een nieuwe, veilige thuisomgeving vinden en creëren voor kinderen met een migratie- of vluchtachtergrond kan niet zonder er cultuursensitief mee om te gaan.

Guus FeronEuregionaal Congresburo
Drs. Guus Feron
Bijdrage: Congresmanager

Guus is opgeleid als jeugdhulpverlener en studeerde Comparative European Social Studies aan de University of North London. Op de werkvloer lag zijn hart bij het systemisch werken met (LVB-) jongeren met bijkomende psychiatrische problematiek. Hij werkte regelmatig voor het consulententeam (het huidige CCE) en heeft meer dan 20 jaar ervaring in leidinggevende- en beleidsfuncties. Hij was onder andere manager, projectleider en directeur van een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Guus is getrouwd, vader van twee kinderen en trotse grootvader van twee kleinkinderen.


Accreditatie

Als je je aanmeldt en aangeeft dat je lid bent van een register waarbij onze aanvraag nog in behandeling is, dan mag je altijd gratis annuleren in het onwaarschijnlijke geval dat de beoordelingscommissie onze aanvraag zou afwijzen.

NIP / NVO
In behandeling

NVvP
In behandeling*

SKJ
In behandeling

Registerplein
In behandeling

Kwaliteitsregister V&V
In behandeling

Verpleegkundig Specialisten Register
5 punten

* LET OP: De online versie van dit congres is niet geaccrediteerd door NVvP / KNMG-GAIA (artsen). Voor de live-versie is wel accreditatie aangevraagd. Ben je dus arts en wil je voor punten in aanmerking komen, dan kan dat dus uitsluitend door het volgen van dit congres op locatie.


Prijs, korting en STAP-subsidie


Prijs

De prijs voor deelname aan deze dag is € 299,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Koffie, thee en lunchbuffet
 • Congresmap (digitaal)
 • Hand-outs (digitaal)
 • Bewijs van deelname (digitaal)
 • Bijschrijving van registerpunten na afloop van de online uitvoering van dit congres

Kortingen

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 255,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 5,00 (extra) korting op je aanmelding.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het daarvoor bestemde vak. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Wil je deelnemen met een groep van 5 of meer personen, dan kun je gebruik maken van de groepskorting. Op die manier neemt elke vijfde deelnemer van de groep gratis deel. De hoofdaanmelder ontvangt na inschrijving de groepscode en stuurt deze door naar de 4 collega's. Elke collega moet daarna zelf inschrijven onder vermelding van deze code.


STAP-subsidie

Bovenstaande kortingen zijn niet mogelijk voor wie zich op basis van STAP-budget aanmeldt.
Alles over het aanvragen van STAP-budget en gelegenheid tot het stellen van vragen daarover, vind je hier: www.uwv.nl/particulieren/stap-budget/


Alle voordelen op een rij

 • Multidisciplinair congres over het werken met migranten en vluchtelingen
 • Uitgebreide netwerkmogelijkheden
 • Breed geaccrediteerd scholingsaanbod
 • Ervaren sprekers uit wetenschap en praktijk
 • Keuze uit interessante deel- / verdiepingssessies
 • De gemiste deel- / verdiepingssessies kunnen achteraf gedurende 30 dagen on-demand bekeken worden via het internet
 • Op loopafstand van het centraal station
 • Koffie, thee, snacks en een goede lunch
 • Diverse kortingsmogelijkheden

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!